Ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, Ban chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống dịch Covid-19

Thứ năm - 21/04/2022 13:12 740 0
Thời gian qua, thực hiện chiến lược thích ứng linh hoạt, an toàn, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, Thường trực Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo cấp tỉnh liên tục ưu tiên cao nhất lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh, chăm lo bảo vệ sức khỏe nhân dân.
Ảnh minh họa: NQ (ST)
Ảnh minh họa: NQ (ST)
      Các địa phương trong tỉnh đã chủ động, trách nhiệm, nỗ lực, triển khai đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch COVID-19; năng lực thích ứng, năng lực xử trí của cấp cơ sở được nâng lên rõ rệt. Mặc dù số số ca nhiễm mới tăng rất cao trong tháng 3/2022, song nhờ tỷ lệ bao phủ tiêm vắc xin mũi 1, mũi 2 và mũi tăng cường cao lên 99,5% các ca F0 đều không có triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ; số ca trở nặng, tử vong rất thấp, chiếm 0,044% số ca mắc, thấp hơn 10 lần so với bình quân chung của cả nước. Từ đầu tháng 4 đến nay, số ca mắc mới đã liên tục giảm sâu, nhất là tại các địa bàn thành phố Hạ Long, Cẩm Phả, Uông Bí, thị xã Đông Triều, Quảng Yên. Quảng Ninh đã vững vàng vượt qua giai đoạn “đinh” của dịch bệnh, giữ vững địa bàn “An toàn”, duy trì ổn định các hoạt động sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế - xã hội, phục hồi nhanh chóng ngành du lịch; tạo bước chuyển biến căn bản về nhận thức và hành động của các cấp, các ngành, các địa phương, cơ quan, đơn vị, nhất là của nhanh dân trong “chung sống” an toàn với dịch bệnh.

      Mặc dù dịch bệnh trên địa bàn tỉnh đã qua thời kỳ cao điểm, đỉnh dịch, tuy nhiên dự báo vẫn tiếp tục ghi nhận các ca mắc mới và có thể xuất hiện các biến chủng mới lây lan nhanh, nguy hiểm hơn; mặt khác thời gian tới, trên địa bàn tỉnh diễn ra nhiều sự kiện lớn, tiềm ẩn nguy cơ xuất hiện những đợt bùng phát dịch mới, trong khi đó người dân còn chủ quan, lơ là, mất cảnh giác, không tuân thủ nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch, nguyên tắc 5K đòi hỏi các cấp, các ngành, các địa phương, cơ quan, đơn vị cần phải chủ động theo dõi sát diễn biến dịch, nắm chắc các khuyến cáo của các nhà khoa học, tổ chức y tế thế giới.

      Sau khi thảo luận, Thường trực Tỉnh ủy và Ban Chỉ đạo cấp tỉnh cơ bản thống nhất với các giải pháp trọng tâm theo đề xuất của UBND tỉnh tại báo cáo số 85/BC- UBND ngày 11/4/2022, đồng thời yêu cầu Ban cán sự đảng UBND tỉnh, các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp, nhất là cấp huyện, cấp xã tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Kết luận số 25-KL/TW ngày 30/12/2021 của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021, Nghị quyết số 38-NQ/CP ngày 17/3/2022 của Chính phủ, Chỉ thị số 18-CT/TU ngày 18/10/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các chỉ đạo có liên quan của Trung ương, của tỉnh về công tác phòng, chống dịch COVID-19.

      1. Mục Tiêu: Giữ vững thành quả phòng chống dịch; tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chương trình tổng thể phòng chống dịch, thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả dịch COVID-19, kiểm soát tốc độ lây lan trong cộng đồng, kiểm soát số ca nhập viện có nguy cơ cao và rất cao, hạn chế đến mức thấp nhất các ca bệnh nặng, tử vong do COVID-19; ổn định và phát triển kinh tế - xã hội, tận dụng mọi cơ hội phục hồi mạnh mẽ ngành du lịch, dịch vụ; hoàn thành tiêm chủng vắc xin cho trẻ em từ đủ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi tuyệt đối an toàn, bảo đảm cho học sinh được tới trường an toàn, kết thúc tốt đẹp năm học 2021 - 2022.

      2. Phương châm, quan điểm: (1) Tuyệt đối không lơ là, chủ quan, mất cảnh giác trước diễn biến của dịch bệnh, nhất là với các biến chủng mới. (2) Ưu tiên chăm lo, bảo vệ sức khỏe và tính mạng nhân dân, hạn chế đến mức thấp nhất và ca bệnh nặng, tử vong do COVID-19, bảo vệ các nhóm dễ bị tổn thương bởi dịch COVID-19. (3) Trong tư duy và hành động, luôn bám sát phương châm khoa học “3 trước”, “4 tại chỗ”, tích cực, chủ động, từ xa, từ sớm, từ cơ sở. (4) Đề cao ý thức của nhân dân trong phòng, chống dịch COVID-19; khi đã tiêm đủ các mũi vắc xin thì tuân thủ nguyên tắc 5K là quan trọng nhất. (5) Sẵn sàng ứng phó có hiệu quả với các thách thức an ninh phi truyền thống trên địa bàn, trong đó có dịch bệnh.

      3. Một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm:

      (1) Chủ động, tích cực truyền thông để nâng cao nhận thức, thay đổi thái độ, hành vi của Nhân dân trong tình hình mới, đặc biệt đề cao vai trò rất quan trọng của gia đình trong thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, tuân thủ nghiêm nguyên tắc “5K + Vắc xin, thuốc diều trị + Công nghệ”.
      (2) Tiếp tục rà soát, củng cố năng lực y tế ở tất cả các tuyến, nhất là y tế dự phòng, y tế cơ sở, y tế học đường; sẵn sàng các phương án ứng phó với mọi tình huống; bảo đảm nguồn nhân lực y tế, vật tư, sinh phẩm, thuốc, trang thiết bị sẵn có phục vụ phòng, chống dịch phù hợp với tình hình mới.
      (3) Tăng cường trách nhiệm người đứng đầu, củng cố năng lực chỉ đạo, điều hành ở các cấp, Bí thư cấp ủy, Chủ tịch UBND các cấp trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo điều hành toàn diện công tác phòng, chống dịch theo chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ, Thủ tướng, Ban Chỉ đạo quốc gia và hướng dẫn của ngành y tế. Người đứng đầu ngành Y tế chịu trách nhiệm toàn diện về chuyên môn trong phòng, chống dịch.
      (4) Xây dựng và triển khai kế hoạch tiêm vắc xin cho trẻ em từ đủ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi bảo đảm tuyệt đối an toàn theo phương châm: sàng lọc kỹ càng, làm từ nơi thuận lợi trước, khó khăn sau, đối tượng theo tuổi lớp trên trước, lớp dưới sau. Coi trọng việc lập danh sách kết hợp khám sàng lọc, đánh giá chính xác hoàn cảnh đối tượng; đặc biệt chăm lo các đối tượng trẻ em ở khu vực nông thôn, miền núi, đồng bào dân tộc, hộ nghèo, hộ cận nghèo, mồ côi, có hoàn cảnh đặc biệt. Ngành Y tế, các địa phương phải tập trung nguồn nhân lực y tế giỏi nhất, trang thiết bị y tế tốt nhất để tổ chức tiêm cuốn chiếu, làm đến đâu dứt điểm đến đó, trong đó yêu cầu những nơi càng khó khăn, càng phải ưu tiên năng lực y tế giỏi.
      Giám đốc Sở Y tế, Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo, Giám đốc Sở Lao động Thương binh Xã hội; Bí thư cấp ủy, Chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã chịu trách nhiệm toàn diện trước Ban Chỉ đạo các cấp về công tác triển khai tiêm chủng vắc xin cho trẻ e từ đủ 5 tuổi đến 12 tuổi; phối hợp chặt chẽ trong công tác lập danh sách học sinh, phân loại đối tượng theo tình trạng sức khỏe, lên phương án, phân công, phối hợp chặt chẽ giữa gia đình, nhà trường và xã hội để đảm bảo tổ chức tiêm vắc xin cho trẻ em đảm bảo tuyệt đối an toàn.
      (5) UBND tỉnh khẩn trương phê duyệt Kế hoạch tổng thể chăm sóc sức khoẻ, y tế toàn dân hậu COVID-19; bảo đảm thông tin tư vấn, địa chỉ cụ thể, số điện thoại tư vấn phải đến được từng người dân; xác định chăm sóc tâm lý, liệu pháp tâm lý là ưu tiên hàng đầu, hỗ trợ chuyên môn y tế là cần thiết; đặc biệt quan tâm đến các đối tượng bảo vệ trọng điểm, người cao tuổi, có bệnh lý nền.
      (6) Xây dựng các phương án phòng, chống dịch an toàn bảo đảm điều kiện sẵn sàng tổ chức SEA Games 31, các sự kiện văn hoá, thể thao và các hoạt động du lịch mùa cao điểm, nhất là vào dịp nghỉ Lễ 30/4 - 1/5, xây dựng hình ảnh du lịch Quảng Ninh “An toàn, thân thiện, hấp dẫn”, tạo tâm lý hoàn toàn yên tâm, tin tưởng, thoải mái, thuận tiện để thu hút khách du lịch tới Quảng Ninh trong dịp này.
      (7) Ban cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo UBND tỉnh chỉ đạo Sở Y tế xây dựng kế hoạch sẵn sàng tiêm phòng COVID-19 mũi 4 ngay sau khi có chủ trương của Trung ương với tinh thần chủ động và sáng tạo.
      (8) Tăng cường kiểm tra, thanh tra, giám sát việc thực hiện các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước đối với công tác phòng, chống dịch COVID-19; việc mua sắm trang thiết bị, vật tư, sinh phẩm, thuốc men, hoá chất, kit xét nghiệm… trong lĩnh vực y tế; việc thực hiện các cơ chế, chính sách trong phòng, chống dịch bảo đảm không để xảy ra tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, “lợi ích nhóm”, gây phiền hà cho Nhân dân.
      (9) Các địa phương biên giới (Móng Cái, Bình Liêu, Hải Hà) tập trung triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 quyết liệt, mạnh mẽ hơn nữa, thiết lập hiệu quả “vùng xanh” an toàn khu vực cửa khẩu để thúc đẩy các hoạt động xuất nhập khẩu, bảo đảm không gây ách tắc hàng hoá cục bộ.
      Thừa lệnh Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Văn phòng Tỉnh uỷ thông báo ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh uỷ, Ban Chỉ đạo cấp tỉnh để Ban cán sự đảng UBND tỉnh và các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan chỉ đạo, triển khai thực hiện.

      Văn bản chi tiết số: 565-TB/TU ngày 13/4/2022.

Ngọc Quý

Ghi rõ nguồn "Than Thống Nhất - TKV" và dẫn đến URL nguồn tin khi phát hành lại thông tin từ website này!

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây