STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 NoiQuyTTN 02/04/2020 Nội quy Thư viện
2 NoiquyTTN 02/04/2020 Nội quy sử dụng Phòng Internet
3 495/QĐ-TKV 24/03/2020 Sửa đổi, bổ sung Quy định về lựa chọn Nhà cung cấp hàng hóa, sản phẩm, dịch vụ không thuộc dự án đầu tư trong Tập đoàn
4 2036/QĐ-VTNC 17/03/2020 Quy định khen thưởng công tác tuyển dụng lao động nghề mỏ hầm lò
5 1775/QĐ-VTNC 09/03/2020 Quy định giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động của Công ty
6 1596/QĐ-VTNC 05/03/2019 Quy định Quản lý Lao động trong Công ty
7 245/QĐ-VTNC 08/01/2019 Quy định bổ sung và tạm ứng tiền lương cho CNCB trong Công ty
8 26/QĐ-TKV 05/01/2019 Quyết định ban hành Hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương của TKV
9 132/QĐ-VTNC 04/01/2019 Quy định sử dụng, làm các loại thẻ cho CNVCB và việc gửi, trông giữ xe của CNVCB và khách đến làm việc tại Công ty
10 135/QĐ-VTNC 04/01/2019 Quy định đảm bảo ANTT trong các khu Tập thể Công nhân của Công ty
11 01/NQLT-GĐ-CĐ 02/01/2019 Nghị quyết liên tịch giữa Giám đốc - BTV Công đoàn Công ty về phát động thi đua năm 2019
12 48/QĐ-VTNC 02/01/2019 Quy định thực hiện chế độ nghỉ mát và hỗ trợ điều trị đối với CNCB trong Công ty
13 11956/KH-VTNC 31/12/2018 Kế hoạch Tuyển dụng lao động và Tuyển sinh đào tạo CNKT nghề mỏ hầm lò năm 2019
14 11962/QĐ-VTNC 31/12/2018 Quy định Trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân cho Người lao động trong Công ty
15 11875/QĐ-VTNC 28/12/2018 Quy định Khuyến khích tiền lương cho Công nhân khai thác, đào lò, cơ điện lò làm việc lâu năm trong Công ty
16 11876/QĐ-VTNC 28/12/2018 Quy định thực hiện các chế độ của CBCN trong Công ty năm 2019
17 11877/QĐ-VTNC 28/12/2018 Quy định thực hiện ăn định lượng, độc hại, giữa ca, ca 3, chống nóng cho CBCN trong Công ty
18 11881/QĐ-VTNC 28/12/2018 Quy định Quản lý lao động và tiền lương trong Công ty
19 11882/QĐ-VTNC 28/12/2018 Quy định Trả lương trong Công ty
20 11700/QĐ-VTNC 24/12/2018 Quy định Quản lý công tác AT-VSLĐ
21 11035/KH-VTNC 04/12/2018 Kế hoạch tổ chức sản xuất và nghỉ Lễ trong năm 2019
22 8907/QĐ-VTNC 01/10/2018 Quy định Bồi dưỡng nghề - thi nâng bậc cho Công nhân kỹ thuật trong Công ty Than Thống Nhất - TKV
23 1768/QĐ-TKV 28/09/2018 Sửa đổi, bổ sung mức tiền lương tại Quyết định số 279/QĐ-TKV ngày 23/02/2017 và 1699/QĐ-TKV ngày 12/9/2017 của Tập đoàn
24 7766/QĐ-VTNC 28/08/2018 Quy định xử lý kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất trong công tác AT-VSLĐ
25 105/2018/NĐ-CP 08/08/2018 Điều lệ tổ chức và hoạt động của TKV
26 2136/TKV-TCNS 26/04/2018 TKV triển khai Thỏa ước Lao động tập thể và Nội quy Lao động năm 2018
27 922/VTNC-KCM 30/01/2018 Chỉ thị Chấn chỉnh KTAT trong quá trình lập và thi công hộ chiếu KNM trong hầm lò
28 491/QĐ-VTNC 18/01/2018 Quy định Thể thức, kỹ thuật trình bày, mẫu văn bản của Công ty
29 2241/QĐ-HĐTV 15/12/2017 Quy chế Sử dụng nhãn hiệu TKV
30 1258/TKV-TCNS 28/03/2017 Sửa đổi, bổ sung, kéo dài thời hạn Thỏa ước Lao động tập thể 2015-2017 của Công ty Mẹ - TKV
31 279/QĐ-TKV 23/02/2017 Quy định mức tiền lương, hệ số giãn cách tiền lương và cơ chế trả lương áp dụng trong TKV
32 2340/TKV-TCNS 26/05/2015 Thỏa ước Lao động tập thể 2015-2017 của Công ty Mẹ - TKV
33 798/QĐ-TKV 11/05/2015 Nội quy Lao động của Tập đoàn CN Than - Khoáng sản Việt Nam
Tìm kiếm văn bản
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây