ĐẢNG ỦY
STT Thông tin Liên hệ Chức danh Ảnh
1 Đào Tuấn Anh
Điện thoại:0914258134
Email: dtuananh79.tkv@gmail.com
Phó Bí thư phụ trách Đảng uỷ Công ty Đào Tuấn Anh
2 Nguyễn Lương Bình

Email: nlbinh84@gmail.com
Chánh Văn phòng Đảng uỷ Nguyễn Lương Bình
3 Ngô Thị Thu Phương

Email: danguythongnhat@gmail.com
Phó Chánh VP Đảng ủy Ngô Thị Thu Phương
BAN GIÁM ĐỐC
STT Thông tin Liên hệ Chức danh Ảnh
1 Nguyễn Mạnh Toán
Điện thoại:
(0203) 386 2933
Email: toankttn@gmail.com
Giám đốc Nguyễn Mạnh Toán
2 Nguyễn Văn Phượng
Điện thoại:
(0203) 386 0716
Email: pgdsanxuattn@gmail.com
Phó Giám đốc Nguyễn Văn Phượng
3 Hoàng Nhật Thắng
Điện thoại:
(0203) 372 8008
Email: pgdantoan@gmail.com
Phó Giám đốc Hoàng Nhật Thắng
4 Nguyễn Hữu Nhất
Điện thoại:
(0203) 371 0990
Email: pgdcodien@gmail.com
Phó Giám đốc Nguyễn Hữu Nhất
CÔNG ĐOÀN
STT Thông tin Liên hệ Chức danh Ảnh
1 Vũ Thị Hằng
Điện thoại:
(0203) 386 1744
Email: vuthihangcd1969@gmail.com
Chủ tịch Công đoàn Công ty Vũ Thị Hằng
2 Bùi Tất Thành
Điện thoại:
(0203) 371 4956
Email: buithanhvt2@gmail.com
Phó Chủ tịch Công đoàn Công ty Bùi Tất Thành
3 Nguyễn Xuân Hải

Email: thanhhaicp2011@gmail.com
Chánh VP Công đoàn Công ty Nguyễn Xuân Hải
4 Nguyễn Thị Huế

Email: nguyenhuea2k40@gmail.com
Trưởng ban Nữ công Công ty Nguyễn Thị Huế
ĐOÀN THANH NIÊN
STT Thông tin Liên hệ Chức danh Ảnh
1 Trần Văn Đại
Điện thoại:
(0203) 371 1682
Email: trandai.tntkv@gmail.com
Bí thư Đoàn Thanh Niên Công ty Trần Văn Đại
2 Hoàng Thị Thanh Tâm
Điện thoại:0911885898
Phó Bí thư Đoàn TN Công ty Hoàng Thị Thanh Tâm
3 Đào Văn Hưng
Điện thoại:0976977716
Phó Bí thư Đoàn TN Công ty Đào Văn Hưng
CÁC PHÒNG THAM MƯU
STT Thông tin Liên hệ Chức danh Ảnh
1 Nguyễn Thị Bích Hồng
Điện thoại:
(0203) 386 4282
Email: hongkttn@yahoo.com.vn
Kế toán Trưởng Nguyễn Thị Bích Hồng
2 Đào Văn Chính
Điện thoại:0982712996
Email: chinhtndtxd@gmail.com
Trưởng phòng TCLĐ Đào Văn Chính
3 Ninh Hữu Hùng
Điện thoại:‭0936 608 802‬
1037
(0203) 3722273
Email: Ninhhungqlda@gmail.com
Chánh Văn phòng Ninh Hữu Hùng
4 Nguyễn Thanh Hà
Điện thoại:
(0203) 386 0344
Email: nguyenthanhha04081975@gmail.com
TP Kỹ thuật An toàn và BHLĐ Nguyễn Thanh Hà
5 Trần Đăng Hải
Điện thoại:
(0203) 386 4281
Email: trandanghaithongnhat@gmail.com
TP Kỹ thuật Công nghệ mỏ Trần Đăng Hải
6 Hoàng Văn Thọ
Điện thoại:0988901239
Email: hoangthottn@gmail.com
TP Cơ điện - Vận tải Hoàng Văn Thọ
7 Trần Minh Hùng
Điện thoại:
(0203) 371 1603
Email: hungtdtn@gmail.com
TP Trắc địa - Địa chất Trần Minh Hùng
8 Hồ Đình Dũng
Điện thoại:
(0203) 372 2274
Email: hodinhdungtn@gmail.com
TP Thông gió - Thoát nước mỏ Hồ Đình Dũng
9 Đỗ Quang Minh
Điện thoại:
(0203) 371 4308
Email: minhqdvtnc@yahoo.com.vn
TP Đầu tư - Môi trường Đỗ Quang Minh
10 Nguyễn Thái Hưng
Điện thoại:
(0203) 386 0218
Email: thaihungcp2011@gmail.com
TP Kế hoạch & Quản trị Chi phí Nguyễn Thái Hưng
11 Đào Anh Tuấn
Điện thoại:
(0203) 386 4288
Trưởng Phòng Vật tư Đào Anh Tuấn
12 Trần Duy Hưng
Điện thoại:
(0203) 386 0200
Email: hunggd79@gmail.com
TP KCS và Tiêu thụ Trần Duy Hưng
13 Tạ Văn Tự

Email: phongbaovethongnhat@gmail.com
TP Kiểm soát nội bộ và Bảo vệ Tạ Văn Tự
14 Phạm Văn Hùng
Điện thoại:
(0203) 386 4291
Email: dksx41@gmail.com
TP Điều khiển Sản xuất Phạm Văn Hùng
CÁC PHÂN XƯỞNG SẢN XUẤT
STT Thông tin Liên hệ Chức danh Ảnh
1 Trần Đăng Đoái
Điện thoại:
(0203) 371 4236
Email: doai.ttchsx@gmail.com
Quản đốc PX Khai thác 1 Trần Đăng Đoái
2 Trần Quang Cường
Điện thoại:
(0203) 371 3861
Email: stlt.tkv@gmail.com
Quản đốc PX Sàng tuyển Than Trần Quang Cường
3 Nguyễn Tú Thọ
Điện thoại:091 335 5656
Email: nguyenthottn@gmail.com
Q. Quản đốc PX Phục Vụ Nguyễn Tú Thọ
4 Bùi Văn Hạnh

Email: buivanhanh1967@gmail.com
Quản đốc PX Đời Sống Bùi Văn Hạnh
5 Ngô Quang Trung
Điện thoại:
(0203) 370 2110
Email: daomaivy@gmail.com
Quản đốc PX Ô tô Ngô Quang Trung
6 Đoàn Văn Khanh
Điện thoại:
(0203) 371 4242
Email: doanhkhanh200683@gmail.com
Quản đốc PX Vận tải lò 2 Đoàn Văn Khanh
7 Lưu Văn Thành
Điện thoại:
(0203) 371 4651
Email: vtlt1@gmail.com
Quản đốc PX Vận tải lò 1 Lưu Văn Thành
8 Nguyễn Mạnh Tùng
Điện thoại:
(0203) 370 2112
Email: nguyenmanhtung259@gmail.com
Quản đốc PX Đào lò 1 Nguyễn Mạnh Tùng
9 Nguyễn Trọng Tùng
Điện thoại:
(0203) 371 4235
Email: nguyentungdl1@gmail.com
Quản đốc PX Đào lò 2 Nguyễn Trọng Tùng
10 Nguyễn Quyết Thắng
Điện thoại:
(0203) 371 4237
Email: nguyenquyetthang210885@gmail.com
Quản đốc PX Khai thác 2 Nguyễn Quyết Thắng
11 Đậu Văn Phương
Điện thoại:
(0203) 371 4238
Email: doanvanphuongcp1977@gmail.com
Quản đốc PX Khai thác 3 Đậu Văn Phương
12 Nguyễn Văn Đức

Email: nguyenvanduc7776@gmail.com
Quản đốc PX Khai thác 4 Nguyễn Văn Đức
13 Nguyễn Văn Mạnh
Điện thoại:
(0203) 371 7389
Email: bangndttn@gmail.com
Quản đốc PX Khai thác 6 Nguyễn Văn Mạnh
14 Nguyễn Đức Thùy
Điện thoại:
(0203) 373 3346
Email: nguyenducthuy39@gmail.com
Quản đốc PX Đào lò 3 Nguyễn Đức Thùy
15 Đoàn Ngọc Quang

Email: quangngoc3987@gmail.com
Quản đốc PX Khai thác 8 Đoàn Ngọc Quang
16 Dương Văn Tú
Điện thoại:
(0203) 371 4243
Email: duongvantu.qn@gmail.com
Quản đốc PX Khai thác 9 Dương Văn Tú
17 Vũ Văn Như
Điện thoại:
(0203) 386 1299
Email: vuvannhu1975@gmail.com
Quản đốc PX Khai thác 10 Vũ Văn Như
18 Đoàn Hải Nam

Email: doanhainamha@gmail.com
Quản đốc PX Khai thác 7 Đoàn Hải Nam
19 Khổng Minh Báo

Email: khongbao79@gmail.com
QĐ PX Khai thác 5 Khổng Minh Báo
20 Nguyễn Văn Tịnh
Điện thoại:
(0203) 371 4239
Email: tinhk45@gmail.com
Quản đốc PX Cơ điện Nguyễn Văn Tịnh
21 Dương Thế Trọng
Điện thoại:
(0203) 3714241
Email: chinhtric16120132014@gmail.com
Quản đốc PX. TGTN Dương Thế Trọng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây