ĐẢNG ỦY
STT Thông tin Liên hệ Chức danh Ảnh
1 Nguyễn Mạnh Toán
Điện thoại:
(0203) 3722273
Email: vpthanthongnhat@gmail.com
Bí thư Đảng ủy Công ty Nguyễn Mạnh Toán
2 Đào Tuấn Anh

Email: dtuananh79.tkv@gmail.com
Phó Bí thư Đảng uỷ Công ty Đào Tuấn Anh
3 Nguyễn Lương Bình

Email: nlbinh84@gmail.com
Chánh Văn phòng Đảng uỷ Nguyễn Lương Bình
4 Ngô Thị Thu Phương

Email: danguythongnhat@gmail.com
Phó Chánh VP Đảng ủy Ngô Thị Thu Phương
BAN GIÁM ĐỐC
STT Thông tin Liên hệ Chức danh Ảnh
1 Nguyễn Mạnh Toán
Điện thoại:
(0203) 3722273
Email: vpthanthongnhat@gmail.com
Giám đốc Nguyễn Mạnh Toán
2 Nguyễn Văn Phượng
Điện thoại:
(0203) 386 0716
Email: pgdsanxuattn@gmail.com
Phó Giám đốc Nguyễn Văn Phượng
3 Nguyễn Hữu Nhất
Điện thoại:
(0203) 371 0990
Email: pgdcodien@gmail.com
Phó Giám đốc Nguyễn Hữu Nhất
4 Trần Đăng Hải

Email: trandanghaithongnhat@gmail.com
Phó Giám đốc Trần Đăng Hải
CÔNG ĐOÀN
STT Thông tin Liên hệ Chức danh Ảnh
1 Vũ Thị Hằng
Điện thoại:
(0203) 386 1744
Email: vuthihangcd1969@gmail.com
Chủ tịch Công đoàn Công ty Vũ Thị Hằng
2 Bùi Tất Thành
Điện thoại:
(0203) 371 4956
Email: buithanhvt2@gmail.com
Phó Chủ tịch Công đoàn Công ty Bùi Tất Thành
3 Nguyễn Xuân Hải

Email: thanhhaicp2011@gmail.com
Chánh VP Công đoàn Công ty Nguyễn Xuân Hải
4 Nguyễn Thị Huế

Email: nguyenhuea2k40@gmail.com
Trưởng ban Nữ công Công ty Nguyễn Thị Huế
ĐOÀN THANH NIÊN
STT Thông tin Liên hệ Chức danh Ảnh
1 Đào Văn Hưng
Điện thoại:
02033 3711682
Email: daohungdtn@gmail.com
Bí thư Đoàn TN Công ty Đào Văn Hưng
2 Hoàng Thị Thanh Tâm
Phó Bí thư Đoàn TN Công ty Hoàng Thị Thanh Tâm
3 Nguyễn Thiên Cường

Email: cuongthonamcao@gmail.com
Phó Bí thư Đoàn Thanh Niên Công ty Nguyễn Thiên Cường
CÁC PHÒNG THAM MƯU
STT Thông tin Liên hệ Chức danh Ảnh
1 Ninh Hữu Hùng
Điện thoại:
1037
(0203) 3722273
Email: Ninhhungqlda@gmail.com
Chánh Văn phòng Ninh Hữu Hùng
2 Đào Văn Chính

Email: chinhtndtxd@gmail.com
Trưởng phòng TCLĐ Đào Văn Chính
3 Nguyễn Thị Bích Hồng
Điện thoại:
(0203) 386 4282
Email: hongkttn@yahoo.com.vn
Kế toán Trưởng Nguyễn Thị Bích Hồng
4 Phạm Văn Hùng
Điện thoại:
(0203) 386 4291
Email: dksx41@gmail.com
TP Điều khiển Sản xuất Phạm Văn Hùng
5 Hồ Đình Dũng

Email: hodinhdungtn@gmail.com
TP Kỹ thuật mỏ Hồ Đình Dũng
6 Nguyễn Văn Tịnh

Email: tinhk45@gmail.com
TP. Cơ điện- Vận tải Nguyễn Văn Tịnh
7 Nguyễn Thanh Hà
Điện thoại:
(0203) 386 0344
Email: nguyenthanhha04081975@gmail.com
TP Kỹ thuật An toàn và BHLĐ Nguyễn Thanh Hà
8 Trần Minh Hùng
Điện thoại:
(0203) 371 1603
Email: hungtdtn@gmail.com
TP Trắc địa - Địa chất Trần Minh Hùng
9 Đỗ Quang Minh
Điện thoại:
(0203) 371 4308
Email: minhqdvtnc@yahoo.com.vn
TP Đầu tư - Môi trường Đỗ Quang Minh
10 Nguyễn Thái Hưng
Điện thoại:
(0203) 386 0218
Email: thaihungcp2011@gmail.com
TP Kế hoạch & Quản trị Chi phí Nguyễn Thái Hưng
11 Đào Anh Tuấn
Điện thoại:
(0203) 386 4288
Trưởng Phòng Vật tư Đào Anh Tuấn
12 Trần Quang Cường

Email: stlt.tkv@gmail.com
TP KCS và Tiêu thụ Trần Quang Cường
13 Tạ Văn Tự

Email: phongbaovethongnhat@gmail.com
TP Kiểm soát nội bộ và Bảo vệ Tạ Văn Tự
CÁC PHÂN XƯỞNG SẢN XUẤT
STT Thông tin Liên hệ Chức danh Ảnh
1 Trần Đăng Đoái

Email: doai.ttchsx@gmail.com
Quản đốc PX Khai thác 1 Trần Đăng Đoái
2 Vũ Hữu Tuyến

Email: vutuyen84@gmail.com
Quản đốc PX Khai thác 2 Vũ Hữu Tuyến
3 Hoàng Tiến Đạt
Phụ trách PX Khai thác 3 Hoàng Tiến Đạt
4 Nguyễn Văn Đức

Email: nguyenvanduc7776@gmail.com
Quản đốc PX Khai thác 4 Nguyễn Văn Đức
5 Khổng Minh Báo

Email: khongbao79@gmail.com
Quản đốc PX Khai thác 5 Khổng Minh Báo
6 Nguyễn Đức Thùy

Email: nguyenducthuy39@gmail.com
Quản đốc PX Khai thác 6 Nguyễn Đức Thùy
7 Đoàn Hải Nam

Email: doanhainamha@gmail.com
Quản đốc PX Khai thác 7 Đoàn Hải Nam
8 Đậu Văn Phương

Email: doanvanphuongcp1977@gmail.com
Quản đốc PX Khai thác 8 Đậu Văn Phương
9 Dương Văn Tú
Điện thoại:
(0203) 371 4243
Email: duongvantu.qn@gmail.com
Quản đốc PX Khai thác 9 Dương Văn Tú
10 Vũ Văn Như
Điện thoại:
(0203) 386 1299
Email: vuvannhu1975@gmail.com
Quản đốc PX Khai thác 10 Vũ Văn Như
11 Nguyễn Mạnh Tùng
Điện thoại:
(0203) 370 2112
Email: nguyenmanhtung259@gmail.com
Quản đốc PX Đào lò 1 Nguyễn Mạnh Tùng
12 Nguyễn Trọng Tùng
Điện thoại:
(0203) 371 4235
Email: nguyentungdl1@gmail.com
Quản đốc PX Đào lò 2 Nguyễn Trọng Tùng
13 Phạm Thọ Thể
Quản đốc PX Đào lò 3 Phạm Thọ Thể
14 Hoàng Văn Thọ

Email: hoangthottn@gmail.com
Quản đốc PX Cơ điện Hoàng Văn Thọ
15 Đoàn Văn Khanh

Email: doanhkhanh200683@gmail.com
Quản đốc PX Vận tải lò 2 Đoàn Văn Khanh
16 Dương Thế Trọng

Email: chinhtric16120132014@gmail.com
Quản đốc PX. TGTN Dương Thế Trọng
17 Trần Duy Hưng

Email: hunggd79@gmail.com
Quản đốc PX Sàng tuyển than Trần Duy Hưng
18 Bùi Văn Hạnh

Email: buivanhanh1967@gmail.com
Quản đốc PX Đời Sống Bùi Văn Hạnh
19 Lưu Văn Thành

Email: vtlt1@gmail.com
Quản đốc PX Vận tải lò 1 Lưu Văn Thành
20 Nguyễn Tú Thọ

Email: nguyenthottn@gmail.com
Quản đốc PX Phục Vụ Nguyễn Tú Thọ
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây