Kết luận của Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Phan Xuân Thủy tại hội nghị kiểm điểm công tác AT-VSLĐ Quý I, triển khai công tác đảm bảo an toàn Quý II năm 2022

Thứ năm - 21/04/2022 13:10 353 0
Ngày 13 tháng 4 năm 2022, tại Trung tâm ĐHSX tại Quảng Ninh, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Phan Xuân Thủy - Giám đốc Trung tâm ĐHSX tại Quảng Ninh đã chủ trì hội nghị kiểm điểm công tác ATVSLĐ Quý I và triển khai công tác ATVSLĐ Quý II năm 2022 đến các đơn vị trực thuộc Tập đoàn.
Ảnh minh họa: NQ (ST)
Ảnh minh họa: NQ (ST)
      Đại biểu tham dự hội nghị gồm: Các Phó Giám đốc Trung tâm ĐHSX tại Quảng Ninh, đại diện các Ban Tập đoàn: AT, KCM, CV và Giám đốc/Phó Giám đốc phụ trách công tác An toàn, Trưởng các phòng: AT, CV các đơn vị thành viên trực thuộc Tập đoàn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

      Hội nghị đã nghe Trưởng Ban An toàn Tập đoàn trình bày báo cáo kiểm điểm công tác ATVSLĐ trong quý I năm 2022; các tồn tại qua kiểm tra của các Ban Tập đoàn tại các đơn vị; nêu diễn biến, nguyên nhân các vụ TNLĐ gây chết người đã xảy ra tại một số đơn vị trong Tập đoàn; Triển khai các gải pháp đảm bảo an toàn lao động trong quý II năm 2022.

      Tại hội nghị, sau khi nghe phát biểu của Phó Giám đốc Trung tâm ĐHSX tại Quảng Ninh, các Ban: KCM, CV, AT và các đơn vị thành viên Tập đoàn; PTGĐ Tập đoàn Phan Xuân Thủy, Giám đốc Trung tâm ĐHSX tại Quảng Ninh đã phát biểu ghi nhận nỗ lực cố gắng của các đơn vị thành viên trong việc quản lý thực hiện công tác an toàn và chỉ ra các tồn tại, khuyết điểm trong quá trình kiểm tra, kiểm soát an toàn lao động tại các đơn vị và kết luận như sau:

      Đánh giá công tác AT-VSLĐ trong Quý I năm 2022

      Những công việc đã triển khai: Trong quý I/2022, Tập đoàn đã tăng cường kiểm tra và ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các đơn vị rút kinh nghiệm và triển khai các kết luận của các Đoàn kiểm tra về an toàn lao động (Văn bản số 61/TTĐHSX-AT ngày 09/02/2022, số 78/TTĐHSX-AT ngày 23/02/2022, số 66/TTĐHSX-CV ngày 15/02/2022 về chấn chỉnh vận tải đường sắt hầm lò, số 157/TTĐHSX-AT ngày 28/03/2022)… Đồng thời duy trì công tác chỉ đạo, phối hợp cùng Trung tâm CCM để kiểm tra kỹ thuật an toàn đột xuất vào ca 2, ca 3 tại một số đơn vị sản xuất hầm lò để phát hiện, chấn chỉnh khắc phục kịp thời các tồn tại, nhầm hạn chế tối đa sự cố, TNLĐ trong sản xuất;

      Song hiệu quả công tác ATVSLĐ trong Tập đoàn vẫn chưa được như mong muốn, TNLĐ chết người chưa giảm so với cùng kỳ.

      1. Tình hình tai nạn lao động, sự cố.

      - Quý I/2022, toàn Tập đoàn đã để xảy ra 08 vụ TNLĐ làm chết 08 công nhân; trong đó: Hầm lò để xảy ra 06 vụ, mặt bằng để xảy ra 02 vụ tại Công ty TNHH MTV Môi Trường và Công ty CP Xi măng Tân Quang - Tổng Công ty CN mỏ Việt Bắc.

      - Quý I/2022, Tập đoàn để xảy ra 01 vụ sự cố lở đất đá tầng +75 Đông, khai trường Công ty Cổ phần Than Cọc Sáu, vào Ca2 ngày 21/3/2022 vùi lấp xe ô tô HD-785 số 466 và máy xúc thủy lực PC1250 số 13 (không gây thiệt hại về người).

      2. Tồn tại hạn chế, nguyên nhân

      2.1. Tồn tại hạn chế:

      Trong quý I năm 2022, mặc dù các thành viên trực thuộc Tập đoàn đã có nhiều cố gắng trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ SXKD được giao, công tác an toàn lao động đã được quan tâm, nhưng kết quả chưa được như mong muốn; số người chết do tai nạn chưa giảm so với cùng kỳ năm 2021, còn có những vụ tai nạn liên quan đến ý thức chủ quan của cán bộ, công nhân (tại Quang Hanh, Uông Bí).

      2.2. Nguyên nhân:

      - Công tác tuyên truyền, giáo dục ý thức tự chủ an toàn cho người lao động có nơi, có lúc còn hạn chế, một số người lao động chưa tự giác chấp hành nội quy lao động, quy trình làm việc, biện pháp thi công, quy định an toàn, còn làm bừa làm ẩu, không sử dụng trang bị bảo vệ cá nhân để xảy ra tai nạn cho bản thân.

      - Một số cán bộ chỉ huy sản xuất cấp phân xưởng chưa lường được nguy cơ mất an toàn, triển khai ca lệnh sản xuất biện pháp an toàn thiếu chăt chẽ; chưa kịp thời phát hiện được các nguy cơ mất an toàn để có biện pháp ngăn ngừa hiệu quả.

      - Công tác kiểm tra hiện trường sản xuất của bộ máy quản lý các đơn vị với mật độ dầy nhưng chưa phát hiện hết các sai phạm, các nguy cơ có thể gây sự cố, tai nạn lao động để có biện pháp khắc phục kịp thời; kinh nghiệm, kỹ năng kiểm tra kiểm soát KTAT của một số cán bộ còn hạn chế, còn nể nang chưa kiên quyết trong việc xử lý vi phạm.

      Các giải pháp đảm bảo an toàn trong quý II năm 2022

      1. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 08-NQ/ĐU ngày 25/02/2021 của Đảng ủy Tập đoàn về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác ATLĐ trong Tập đoàn CN Than - Khoáng sản Việt Nam giai đoạn 2021 - 2025; Chỉ thị chấn chỉnh công tác ATVSLĐ của Tổng Giám đốc Tập đoàn Đặng Thanh Hải (Chỉ thị số 26/CT-TKV ngày 03/3/2022); Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 08 của Đảng ủy Tập đoàn (Chương trình hành động số 48/CTr-TKV ngày 05/4/2021) và các văn bản chỉ đạo của Tập đoàn về triển khai thực hiện công tác đảm bảo an toàn lao động đã ban hành; tăng cường công tác tự kiểm ra, kiểm soát, phát hiện kịp thời nguy cơ mất an toàn trong sản xuất để khắc phục triệt để.

      2. Đẩy mạnh việc đầu tư áp dụng các công nghệ đào lò, khai thác phù hợp với điều kiện địa chất của từng đơn vị theo hướng hiện đại vào sản xuất để tăng năng suất lao động, cải thiện điều kiện làm việc, năng cao mức độ an toàn cho người lao động; kiên quyết loại bỏ dần các công nghệ chống giữ lò chợ lạc hậu, thay thế các lò chợ có sử dụng công nghệ TLĐ, XDY bằng giá khung, giá xích và hạn chế dần việc áp dụng công nghệ khấu buồng tại các đơn vị.

      3. Công tác kiểm tra:

      Người đứng đầu các đơn vị phải tăng cường chỉ đạo kiểm tra, kiểm soát nguy cơ gây mất an toàn về: nước mỏ, khí mỏ, áp lực mỏ, các tuyến thượng vận tải than, các tuyến trục tải… các kè đập tại khai trường được giao quản lý; không được chủ quan ở bất cứ vị trí nào, để phát hiện các nguy cơ mất an toàn, có biện pháp khắc phục kịp thời; sau kiểm tra phải có trách nhiệm, tiến độ khắc phục các tồn tại và phúc tra kết quả thực hiện các kiến nghị sau kiểm tra, xử lý nghiêm những người vi phạm. 

      4. Công tác tuyên truyền, huấn luyện:

      - Tiếp tục tuyên truyền giáo dục nâng cao ý thức tự chủ của người lao động và người sử dụng lao động, tự bảo vệ bản thân, bảo vệ đồng đội; Nội dung huấn luyện phải ngắn gọn, sát hợp với thực tế, để tổ chức huấn luyện cho người lao động trong đơn vị hàng tháng, quý.

      - Chú trọng nâng cao chất lượng huấn luyện công nghệ mới, công nhân mới, học sinh thực tập về nội quy, quy trình, quy định, biện pháp KTAT; đối với những nơi đặc thù phải huấn luyện kèm với thực hành tại thực địa, những vị trí làm việc có nguy cơ mất an toàn phải chọn người lao động có kỹ năng làm việc tốt để thực hiện nhiệm vụ.

      5. Các đơn vị tổ chức rà soát quy chế quản lý công tác ATVSLĐ, gắn trách nhiệm cụ thể về quản lý công tác ATVSLĐ đến từng phòng ban, phân xưởng và từng chức danh cán bộ lãnh đạo, cán bộ kỹ thuật, cán bộ chỉ huy sản xuất trong công ty, để tăng cường sự phối hợp quản lý hiệu quả công tác ATVSLĐ. 

      6. Tổ chức phát động Tháng hành động về AT-VSLĐ, Tháng công nhân năm 2022 tới toàn thể các đơn vị trong Tập đoàn với chủ đề: “Tăng cường các biện pháp giảm thiểu rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động, cải thiện điều kiện lao động tại nơi làm việc, thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19” nhằm đẩy mạnh các hoạt động phòng ngừa TNLĐ, BNN và nâng cao năng suất lao động tại nơi làm việc. Tập đoàn sẽ tổ chức phát động điểm tại Công ty CP Than Hà Lầm và Ca 1, ngày 05 tháng 5 năm 2022 (theo KH số 47 ngày 30/3/2022).

      7. Các đơn vị sản xuất Khoáng sản - Hóa chất, Điện lực, Cơ khí: Tiếp tục quan tâm công tác kiểm tra, bảo dưỡng sửa chữa định kỳ thiết bị để nâng cao năng suất lao động; Tiếp tục quan tâm đầu tư đổi mới thiết bị, nghiên cứu triển khai tự động hóa dây truyền công nghệ, tối ưu hóa dây truyền sản xuất, giảm số người vận hành; Quan tâm thực hiện tốt công tác quản trị rủi ro, phát hiện kịp thời các yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại trong sản xuất để phòng ngừa; Thường xuyên rà soát và thực hành kế hoạch ƯCSC-TKCN, PCTT.

      8. Giao các Ban Tập đoàn:

      - Ban KCM: Chủ trì phối hợp cùng ban AT và các đơn vị liên quan tổ chức rà soát điều kiện địa chất vỉa than để chuẩn hóa điều kiện áp dụng các công nghệ chống giữ ngã 3 đầu lò chợ, chân lò chợ và các tuyến lò thượng vận tải than để áp dụng vận tải bằng máng trượt, máng cào, cược chắn than thủy lực, chiều cao vách ngăn phân luồng tuyến thượng vận tải than cho phù hợp theo độ dốc, làm cơ sở hướng dẫn áp dụng trong TKV, nhằm hạn chế sự cố, tai nạn. Thời gian xong trước 30/6/2022.

      - Ban CV: Chủ trì phối hợp cùng ban AT và các đơn vị liên quan tổ chức rà soát, chuẩn hóa bao che các cụm ru lô đầu - đuôi băng tải, hệ thống an toàn tại các lò thượng có lắp đặt tời trục,… để áp dụng tại các đơn vị thành viên trực thuộc Tập đoàn. Thời gian xong trước 30/7/2022.

      - Ban AT và các ban chuyên môn lập kế hoạch kiểm tra, phúc tra công tác quản lý kỹ thuật an toàn tại các đơn vị trong TKV để kịp thời chấn chỉnh, phòng ngừa.

      Thực hiện chỉ đạo của Phó Tổng Giám đốc Phan Xuân Thủy, Giám đốc Trung tâm ĐHSX tại Quảng Ninh, Văn phòng Trung tâm ĐHSX tại Quảng Ninh thông báo để các Ban TKV, đơn vị liên quan biết và thực hiện.

      Văn bản chi tiết số: 69/TB-TTĐHSX ngày 18/4/2022

Ngọc Quý

Ghi rõ nguồn "Than Thống Nhất - TKV" và dẫn đến URL nguồn tin khi phát hành lại thông tin từ website này!

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây