VĂN BẢN ĐIỀU HÀNH

Ảnh minh họa (ST)

Hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động

 •   29/04/2022 09:40:34 AM
 •   Đã xem: 81
 •   Phản hồi: 0
Căn cứ Quyết định số: 08/2022/QĐ-TTg ngày 28/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ quy định “Về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động”; Căn cứ Công văn số: 1837/TKV-TCNS ngày 25/4/2022 của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam “Về việc triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo quyết định số 08/2022/QĐ-TTg ngày 28/3/2022 của Thủ tướng Chính Phủ”.
Ảnh minh họa: NQ (ST)

Quy định khen thưởng các cá nhân tiêu biểu xuất sắc trong các khối thi đua

 •   21/04/2022 01:30:17 PM
 •   Đã xem: 54
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Kế hoạch liên tịch số: 40/KHLT-TKV-CĐTKV ngày 18/3/2022 giữa Tổng Giám đốc và Ban thường vụ Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam về phát động phong trào thi đua “Ngày công cao - Sản lượng cao - Thu nhập cao”.
Ảnh minh họa: NQ (ST)

Ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, Ban chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống dịch Covid-19

 •   21/04/2022 01:12:13 PM
 •   Đã xem: 84
 •   Phản hồi: 0
Thời gian qua, thực hiện chiến lược thích ứng linh hoạt, an toàn, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, Thường trực Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo cấp tỉnh liên tục ưu tiên cao nhất lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh, chăm lo bảo vệ sức khỏe nhân dân.
Ảnh minh họa: NQ (ST)

Kết luận của Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Phan Xuân Thủy tại hội nghị kiểm điểm công tác AT-VSLĐ Quý I, triển khai công tác đảm bảo an toàn Quý II năm 2022

 •   21/04/2022 01:10:19 PM
 •   Đã xem: 91
 •   Phản hồi: 0
Ngày 13 tháng 4 năm 2022, tại Trung tâm ĐHSX tại Quảng Ninh, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Phan Xuân Thủy - Giám đốc Trung tâm ĐHSX tại Quảng Ninh đã chủ trì hội nghị kiểm điểm công tác ATVSLĐ Quý I và triển khai công tác ATVSLĐ Quý II năm 2022 đến các đơn vị trực thuộc Tập đoàn.
TKV triển khai tháng hành động vì An toàn VSTP năm 2022

TKV triển khai tháng hành động vì An toàn VSTP năm 2022

 •   12/04/2022 08:15:00 PM
 •   Đã xem: 121
 •   Phản hồi: 0
Ngày 29/3/2022, Ban chỉ đạo Liên ngành ATTP tỉnh Quảng Ninh đã ban hành kế hoạch số 45/KH-BCĐLNATTP triển khai tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2022 và sẽ được tổ chức trên địa bàn tỉnh từ ngày 15/4 đến 15/5/2022 với chủ đề: “Tiếp tục nâng cao vai trò, trách nhiệm của người sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng nông sản thực phẩm trong tình hình mới”.
Ảnh minh họa: Phạm Nga (ST)

Định hướng công tác thông tin, truyền thông năm 2022 của Công ty Than Thống Nhất - TKV

 •   27/03/2022 04:55:54 PM
 •   Đã xem: 150
 •   Phản hồi: 0
Truyền thông là một lĩnh vực thiết yếu cho hoạt động của các tổ chức, đoàn thể trong việc xây dựng hình ảnh và phổ biến văn hóa của đơn vị. Trong bối cảnh hội nhập, cạnh tranh và bùng nổ thông tin hiện nay, thông tin tuyên truyền cần phải được quan tâm đẩy mạnh và cập nhật kịp thời.
Ảnh minh họa: Thái Bình (ST)

Chấn chỉnh việc quản lý công tác An toàn vệ sinh lao động

 •   24/02/2022 02:55:00 PM
 •   Đã xem: 288
 •   Phản hồi: 0
Trong khoảng thời gian từ ngày 07 đến ngày 18/02/2022, TKV đã để xảy ra 03 vụ tai nạn lao động nghiêm trọng làm chết 03 người tại các Công ty: Than Quang Hanh, Than Vàng Danh, Than Uông Bí.
Ảnh minh họa: Cẩm Nhung (ST)

Công đoàn Công ty Than Thống Nhất hướng dẫn việc hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19

 •   10/02/2022 08:13:54 PM
 •   Đã xem: 171
 •   Phản hồi: 0
Căn cứ Hướng dẫn số 554/HD-CĐTKV ngày 27/12/2021 của Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam, về việc chi hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động bị ảnh bởi dịch bệnh Covid -19; Ngày 08 tháng 02 năm 2022, Công đoàn Công ty Than Thống Nhất ban hành công văn số 37/HD-CĐTTN hướng dẫn về việc hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19.
Ảnh minh họa - Cẩm Nhung (ST)

Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam xây dựng Nghị quyết liên tịch về việc thực hiện công tác An toàn, vệ sinh lao động năm 2022

 •   10/02/2022 08:04:18 PM
 •   Đã xem: 300
 •   Phản hồi: 0
Để tiếp tục thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy Tập đoàn về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác AT-VSLĐ và mục tiêu của Tập đoàn trong năm 2022. Ngày 27 tháng 01 năm 2022, Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam và Đoàn Thanh niên Tập đoàn, Đoàn Thanh niên Than Quảng Ninh thống nhất ban hành Nghị quyết liên tịch triển khai công tác AT-VSLĐ năm 2022.
Công ty Than Thống Nhất – TKV hướng dẫn bình xét các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng năm 2021

Công ty Than Thống Nhất – TKV hướng dẫn bình xét các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng năm 2021

 •   25/11/2021 07:41:00 PM
 •   Đã xem: 451
 •   Phản hồi: 0
Căn cứ Luật thi đua, Khen thưởng; Nghị định số: 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, Khen thưởng; Quyết định số: 2769/QĐ-VTNC ngày 14/4/2020 của Giám đốc Công ty Than Thống Nhất - TKV về việc Ban hành Quy định thi đua, khen thưởng Công ty Than Thống Nhất - TKV.
Ảnh minh họa: Thái Bình (ST)

Thực hiện một số giải pháp đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19

 •   08/11/2021 10:50:00 AM
 •   Đã xem: 480
 •   Phản hồi: 0
Căn cứ Quyết định số 4800/QĐ-BYT, ngày 12/10/2021 của Bộ Y tế; Công văn số 4942/TKV-TCNS ngày 18/10/2021 của Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TKV; Công văn số 7539/UBND-DL1 ngày 25/10/2021 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc “thực hiện phương án cách ly đối với người về từ vùng dịch”; Công văn số 200-CV/ĐU ngày 26/10/2021 của Đảng ủy Công ty Than Thống Nhất - TKV về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 và đảm bảo ổn định sản xuất kinh doanh.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Khắng chủ trì cuộc họp.

Tổ chức hoạt động giao thông vận tải an toàn qua các địa bàn có nguy cơ cao lây nhiễm dịch bệnh COVID-19

 •   07/11/2021 06:26:14 AM
 •   Đã xem: 179
 •   Phản hồi: 0
UBND tỉnh vừa ban hành Thông báo số 189/TB-UBND ngày 6/11 về kết luận của đồng chí Bùi Văn Khắng - Phó Chủ tich UBND tỉnh tại cuộc họp nghe báo cáo về việc tổ chức hoạt động giao thông vận tải an toàn qua các địa bàn có nguy cơ cao lây nhiễm dịch bệnh COVID-19 trong tỉnh Quảng Ninh.
Ảnh minh họa: NQ (ST)

Chỉ thị của Giám đốc Công ty về việc tăng cường công tác PCCC trong mùa hanh khô năm 2021

 •   01/11/2021 11:00:00 AM
 •   Đã xem: 384
 •   Phản hồi: 0
Để CBCNV trong toàn Công ty nhận thức rõ và có trách nhiệm hơn nữa về công tác phòng cháy và chữa cháy (PCCC). Ngày 27/10/2021, Giám đốc Công ty đã ra Chỉ thị số: 7508/CT-VTNC V/v tăng cường công tác PCCC trong mùa hanh khô năm 2021. Theo đó, Giám đốc Công ty yêu cầu các đơn vị và toàn thể CBCNV trong toàn Công ty thực hiện nghiêm các mặt công tác phòng cháy và chữa cháy trong mùa hanh khô như sau:
Ảnh minh họa: Kiều Tâm (ST)

Kế hoạch hưởng ứng ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam năm 2021

 •   28/10/2021 08:59:00 PM
 •   Đã xem: 361
 •   Phản hồi: 0
Nhằm hướng dẫn tổ chức hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2021 thiết thực, hiệu quả, ngày 27/10/2021 Giám đốc Công ty đã ban hành Kế hoạch số: 7498/KH-VTNC V/v ban hành Kế hoạch triển khai “Ngày Pháp luật Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” trong Công ty Than Thống Nhất - TKV.
Ảnh minh họa: NQ (ST)

Quy định về việc từ chối tiếp công dân

 •   21/10/2021 09:28:00 AM
 •   Đã xem: 160
 •   Phản hồi: 0
Đây là hướng dẫn tại Thông tư 04/2021/TT-TTCP quy định quy trình tiếp công dân ban hành ngày 01/10/2021.
Ảnh minh họa: Thái Bình (ST)

Tiếp tục tăng cường công tác bảo vệ ANTT tại các đơn vị

 •   13/09/2021 05:28:00 PM
 •   Đã xem: 544
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện theo Thông báo kết luận của Đảng ủy, HĐTV, Tổng Giám đốc Tập đoàn TKV, thời gian vừa qua, Ban Bảo vệ đã phối hợp cùng các Ban chuyên môn của TKV, Đảng ủy TKV, Đảng ủy TQN kiểm tra công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên ranh giới mỏ (RGM), thực hiện quy định đóng cửa mỏ, các khu vực tiềm ẩn phức tạp về ANTT.
Ảnh minh họa: NQ (ST)

Tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 và thực hiện việc kiểm soát chặt chẽ người đi, về từ vùng dịch

 •   27/08/2021 06:20:26 AM
 •   Đã xem: 761
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Công văn số: 5630/UBND-DL ngày 19/8/2021 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc “Tăng cường giải pháp trọng tâm phòng chống dịch Covid-19”, ngày 20/8/2021, Giám đốc Công ty đã có thông báo Về việc Tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 và thực hiện việc kiểm soát chặt chẽ người đi, về từ vùng dịch gửi các đơn vị trong toàn Công ty.
Tăng cường chủ động các biện pháp phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai

Tăng cường chủ động các biện pháp phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai

 •   26/08/2021 05:48:00 AM
 •   Đã xem: 678
 •   Phản hồi: 0
Nhằm thực hiện theo chỉ đạo của Ban thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh về tăng cường chủ động các biện pháp phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn tỉnh. Theo đó, để chủ động ứng phó, khắc phục với thiên tai trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, TKV đề nghị các đơn vị tăng cường thực hiện một số nội dung sau:
Ảnh minh họa: Cẩm Nhung (ST)

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức Đoàn và công tác thanh niên trong Đảng bộ Than Quảng Ninh giai đoạn 2021 - 2025

 •   17/08/2021 09:39:00 AM
 •   Đã xem: 1256
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/ĐU, ngày 26/3/2021 của Ban Thường vụ Đảng ủy Than Quảng Ninh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức Đoàn và công tác thanh niên trong Đảng bộ Than Quảng Ninh, giai đoạn 2021 - 2025 (Nghị quyết 04). Ngày 06 tháng 8 năm 2021, Đảng ủy Công ty Than Thống Nhất - TKV ban hành công văn số 48-KH/ĐU về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức Đoàn và công tác thanh niên trong Đảng bộ Than Quảng Ninh giai đoạn 2021 - 2025.

Các tin khác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây