VĂN BẢN ĐIỀU HÀNH

Ảnh minh họa: Thái Bình (ST)

Tiếp tục tăng cường công tác bảo vệ ANTT tại các đơn vị

 •   13/09/2021 05:28:00 PM
 •   Đã xem: 305
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện theo Thông báo kết luận của Đảng ủy, HĐTV, Tổng Giám đốc Tập đoàn TKV, thời gian vừa qua, Ban Bảo vệ đã phối hợp cùng các Ban chuyên môn của TKV, Đảng ủy TKV, Đảng ủy TQN kiểm tra công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên ranh giới mỏ (RGM), thực hiện quy định đóng cửa mỏ, các khu vực tiềm ẩn phức tạp về ANTT.
Ảnh minh họa: NQ (ST)

Tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 và thực hiện việc kiểm soát chặt chẽ người đi, về từ vùng dịch

 •   27/08/2021 06:20:26 AM
 •   Đã xem: 414
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Công văn số: 5630/UBND-DL ngày 19/8/2021 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc “Tăng cường giải pháp trọng tâm phòng chống dịch Covid-19”, ngày 20/8/2021, Giám đốc Công ty đã có thông báo Về việc Tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 và thực hiện việc kiểm soát chặt chẽ người đi, về từ vùng dịch gửi các đơn vị trong toàn Công ty.
Tăng cường chủ động các biện pháp phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai

Tăng cường chủ động các biện pháp phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai

 •   26/08/2021 05:48:00 AM
 •   Đã xem: 410
 •   Phản hồi: 0
Nhằm thực hiện theo chỉ đạo của Ban thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh về tăng cường chủ động các biện pháp phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn tỉnh. Theo đó, để chủ động ứng phó, khắc phục với thiên tai trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, TKV đề nghị các đơn vị tăng cường thực hiện một số nội dung sau:
Ảnh minh họa: Cẩm Nhung (ST)

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức Đoàn và công tác thanh niên trong Đảng bộ Than Quảng Ninh giai đoạn 2021 - 2025

 •   17/08/2021 09:39:00 AM
 •   Đã xem: 634
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/ĐU, ngày 26/3/2021 của Ban Thường vụ Đảng ủy Than Quảng Ninh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức Đoàn và công tác thanh niên trong Đảng bộ Than Quảng Ninh, giai đoạn 2021 - 2025 (Nghị quyết 04). Ngày 06 tháng 8 năm 2021, Đảng ủy Công ty Than Thống Nhất - TKV ban hành công văn số 48-KH/ĐU về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức Đoàn và công tác thanh niên trong Đảng bộ Than Quảng Ninh giai đoạn 2021 - 2025.
Than Thống Nhất với công tác phát triển đảng viên

Than Thống Nhất với công tác phát triển đảng viên

 •   16/06/2021 08:36:00 PM
 •   Đã xem: 780
 •   Phản hồi: 0
Phát triển đảng viên mới là một nhiệm vụ hết sức quan trọng, thường xuyên, liên tục trong công tác xây dựng Đảng. Việc phát triển đảng viên trong lực lượng công nhân, người lao động trực tiếp sản xuất nhằm củng cố, bổ sung nguồn lực, tăng thêm sức mạnh và đảm bảo tính kế thừa, phát triển của Đảng.
Ảnh minh họa: Thái Bình (ST)

Chủ động các biện pháp ứng phó với thời tiết nắng nóng gay gắt

 •   03/06/2021 01:55:00 PM
 •   Đã xem: 223
 •   Phản hồi: 0
Theo dự báo của Trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia, khu vực Bắc Bộ, Trung Bộ và Tây Nguyên sẽ xuất hiện các đợt nắng nóng và nắng nóng gay gắt trên diện rộng khi bước vào đầu tháng 6.
Ảnh minh họa: NQ (ST)

Tăng cường công tác an toàn lao động

 •   01/06/2021 11:38:00 AM
 •   Đã xem: 402
 •   Phản hồi: 0
Trong tháng 5 năm 2021, Ban An toàn – TKV cùng Trung tâm CCM – Vinacomin đã đi kiểm tra đột xuất tại các đơn vị: Dương Huy, Hạ Long, Thống Nhất, Mông Dương, Quang Hanh về công tác kỹ thuật cơ bản lò chợ, lò cái, công tác vận tải than tại các thượng dốc và thiết bị vận chuyển vật liệu, công tác PCCC, thoát nước…
Ảnh minh họa: Thái Bình (ST)

Chấn chỉnh công tác sửa chữa TSCĐ là thiết bị cơ điện vận tải

 •   01/06/2021 11:37:00 AM
 •   Đã xem: 178
 •   Phản hồi: 0
Trong tháng 5/2021, TKV đã tổ chức kiểm tra việc sửa chữa TSCĐ năm 2020 và quý I/2021. Việc thực hiện Quy định sửa chữa TSCĐ là thiết bị ban hành kèm theo Quyết định số 1891/QĐ-TKV ngày 26/10/2018; triển khai chào hàng cạnh tranh trong nội bộ TKV theo công văn hướng dẫn số 3036/TKV-CV ngày 14/6/2019 của TKV tại một số đơn vị.
Ảnh minh họa: NQ (ST)

Chỉ thị của Giám đốc Công ty Than Thống Nhất - TKV về việc tăng cường quản lý quỹ tiền lương

 •   25/05/2021 10:58:00 AM
 •   Đã xem: 383
 •   Phản hồi: 0
Để tăng cường hiệu quả và thực hiện tốt Quy định, Nghị quyết trong công tác quản lý quỹ tiền lương tại các Phân xưởng, Phòng ban nhằm đảm bảo tính công bằng, dân chủ, tạo niềm tin cho người lao động trong toàn Công ty. Ngày 24/5/2021, Giám đốc Công ty đã ra Chỉ thị số: 3250/CT-VTNC V/v tăng cường quản lý quỹ tiền lương. Theo đó, Giám đốc Công ty yêu cầu:
Ảnh minh họa: Ngọc Quý (ST)

Tập trung triển khai tuần cao điểm phòng, chống dịch Covid-19 bảo đảm tổ chức an toàn, thành công cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV, Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026

 •   21/05/2021 02:18:00 PM
 •   Đã xem: 120
 •   Phản hồi: 0
Ngày 14/5/2021, Tỉnh ủy Quảng Ninh đã có thông báo số: 201-TB/TU về ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, Ban chỉ đạo cấp tình về phòng, chống dịch Covid-19 về việc tập trung triển khai tuần cao điểm phòng, chống dịch Covid-19 bảo đảm tổ chức an toàn, thành công cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV, Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.
Ảnh minh họa: NQ (ST)

Triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 đảm bảo an toàn cho cuộc bầu cử các cấp

 •   21/05/2021 10:40:00 AM
 •   Đã xem: 156
 •   Phản hồi: 0
Ngày 10/5/2021, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TKV đã có công văn số: 2003/TKV-BCĐ gửi các công ty con, đơn vị trực thuộc.
Ảnh minh họa: NQ (ST)

Tiếp tục triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 và thực hiện nghiêm túc việc khai báo y tế

 •   20/05/2021 02:35:00 PM
 •   Đã xem: 229
 •   Phản hồi: 0
Ngày 12/5/2021, Giám đốc Công ty đã có thông báo gửi các đơn vị trong Công ty Than Thống Nhất – TKV về việc tiếp tục triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 và thực hiện nghiêm túc việc khai báo y tế.
Ảnh minh họa: NQ (ST)

Nghị quyết liên tịch giữa Giám đốc và Ban Thường vụ Công đoàn Công ty về việc thanh toán lương cho NLĐ nghỉ điều trị, cách ly do dịch Covid-19

 •   20/05/2021 02:02:00 PM
 •   Đã xem: 165
 •   Phản hồi: 0
Ngày 14/5/2021, Giám đốc và BTV Công đoàn Công ty đã có Nghị quyết liên tịch số: 3005/NQ-CĐ-GĐ về việc thanh toán lương cho người lao động (NLĐ) nghỉ điều trị, cách ly do dịch Covid-19.
Ảnh minh họa: NQ (ST)

Tăng cường công tác phòng chống thiên tai năm 2021

 •   20/05/2021 01:45:00 PM
 •   Đã xem: 171
 •   Phản hồi: 0
Ngày 11 tháng 5 năm 2021, Công ty Than Thống Nhất - TKV đã có Chỉ thị số: 2904/CT-VTNC về việc tăng cường công tác phòng chống thiên tai năm 2021.
Ảnh minh họa: Thái Bình (ST)

Tăng cường quản lý các phương tiện vận chuyển tại đơn vị trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

 •   18/05/2021 10:57:00 AM
 •   Đã xem: 158
 •   Phản hồi: 0
Trong thời gian qua, công tác quản lý các phương tiện vận chuyển tài nguyên khoáng sản trên các tuyến đường luôn được các đơn vị quan tâm chú trọng, đảm bảo công tác ANTT, môi trường, an toàn giao thông trên địa bàn. Tuy nhiên trong quá trình quản lý còn một số đơn vị vi phạm, có biểu hiện lợi dụng trộm cắp tài sản gây mất ANTT.
Ảnh minh họa: NQ (ST)

Hướng dẫn sử dụng bộ công cụ phòng chống dịch bệnh Covid-19

 •   18/05/2021 08:50:00 AM
 •   Đã xem: 121
 •   Phản hồi: 0
Ngày 13/5/2021, Ủy ban Nhân dân Thành phố Cẩm Phả đã có công văn số: 2416/UBND-VHTT gửi các phòng, ban, ngành, tổ chức Đoàn thể thuộc Thành phố; Ủy ban Nhân dân các phường, xã; Hiệp hội doanh nghiệp Thành phố và các đơn vị ngành Than trên địa bàn về việc hướng dẫn sử dụng bộ công cụ phòng chống dịch bệnh Covid-19.
Ảnh minh họa: NQ (ST)

Tăng cường thực hiện công tác bảo vệ môi trường, cải tạo, phục hồi môi trường trong hoạt động sản xuất

 •   18/05/2021 08:45:00 AM
 •   Đã xem: 146
 •   Phản hồi: 0
Ngày 12/5/2021, Trung tâm ĐHSX tại Quảng Ninh đã có công văn số: 273/TTĐHSX-MT gửi các đơn vị sản xuất than trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh và Công ty TNHH MTV Môi trường – TKV.
Ảnh minh họa: Cẩm Nhung (ST)

Công đoàn Công ty Than Thống Nhất phát động thi đua cao điểm góp phần thực hiện tốt cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

 •   14/05/2021 09:05:00 PM
 •   Đã xem: 122
 •   Phản hồi: 0
Ngày 14/5/2021, Công đoàn Công ty Than Thống Nhất ban hành Kế hoạch số 128/KH-CĐTTN phát động đợt thi đua cao điểm góp phần thực hiện tốt cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
Ảnh minh họa: Thái Bình (ST)

Chấn chỉnh công tác an toàn sau vụ TNLĐ tại Công ty Than Dương Huy

 •   13/05/2021 07:04:00 PM
 •   Đã xem: 149
 •   Phản hồi: 0
Ngày 11/5/2021 vừa qua, Công ty Than Dương Huy đã xảy ra vụ TNLĐ nghiêm trọng làm chết 01 công nhân là thợ vận hành tàu điện. Nguyên nhân chính dẫn đến sự cố đáng tiếc là do công nhân vận hành tàu chủ quan, không thực hiện đúng quy trình biện pháp KTAT khi vận hành, khi dừng tàu để kiểm tra không phanh tàu, vẫn để gài số, chìa khóa tàu vẫn để nguyên tại vị trí làm việc.

Các tin khác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây