Triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 đảm bảo an toàn cho cuộc bầu cử các cấp

Thứ năm - 20/05/2021 23:40 156 0
Ngày 10/5/2021, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TKV đã có công văn số: 2003/TKV-BCĐ gửi các công ty con, đơn vị trực thuộc.
Ảnh minh họa: NQ (ST)
Ảnh minh họa: NQ (ST)
      Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 trên cả nước; để chủ động kiểm soát tốt tình hình, ứng phó với các mối nguy cơ có thể xảy ra nhằm đảm bảo an toàn cho người lao động, duy trì các hoạt động sản xuất, kinh doanh, đào tạo theo kế hoạch; Tổng Giám đốc – Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TKV yêu cầu các công ty con, đơn vị trực thuộc Tập đoàn thực hiện ngay một số nội dung sau:

      1. Các đơn vị cần khắc phục ngay khuynh hướng: Chủ quan, lơ là, mất cảnh giác khi không có dịch trong cộng đồng (hoặc) hoang mang, dao động, hoảng hốt, mất bình tĩnh khi dịch bùng phát; phát huy kết quả và kinh nghiệm phòng chống 03 đợt dịch bệnh trước đây, bình tĩnh, sáng suốt, bám sát tình hình thực tế, tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, ở mức độ tối ưu nhất các biện pháp phòng, chống dịch theo Chỉ thị số 570/CT-TTg ngày 02/5/2021 của Thủ tướng Chính phủ, Thông báo số 98/TB-VPCP ngày 08/5/2021 của Văn phòng Chính phủ, Công điện số 583/CĐ-BYT ngày 02/5/2021 của Bộ Y tế, Công văn số 644/UBQLV-VP ngày 29/4/2021 của Ủy ban Quản vốn nhà nước tại doanh nghiệp, Chỉ thị số 11-CT/ĐU ngày 04/5/2021 của Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn và các văn bản của cấp ủy, chính quyền các địa phương liên quan và các văn bản Tập đoàn đã chỉ đạo. Trong đó:

       1.1. Đảm bảo các mục tiêu: (i) Đảm bảo an ninh, an toàn cho cuộc bầu cử Quốc hội khóa 15 và Hội đồng nhân dân các cấp ngày 23/5/2021 (ii) Vừa phòng chống dịch vừa phấn đấu hoàn thành ở mức độ cao nhất kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 được giao (iii) Gắn trách nhiệm cấp ủy, người đứng đầu với công tác phòng, chống dịch Covid-19, chủ động phân cấp trách nhiệm trong nội bộ đơn vị.

      1.2. Chủ động tầm soát, xét nghiệm đối với các trường hợp có biểu hiện ho, sốt, khó thở, viêm đường hô hấp và các trường hợp khác có nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng.

      1.3. Đối với các vị trí trọng yếu, có khả năng làm ách tắc sản xuất của cả dây chuyền khi có người lao động là F1, F2. Trước mắt từ nay đến hết ngày 23/5/2021 các đơn vị triển khai một số giải pháp sau:
      a) Cân nhắc, ưu tiên lựa chọn tổ chức sản xuất theo hướng làm việc và ăn, nghỉ tập trung theo cách thức cách ly tại chỗ vừa đảm bảo sản xuất vừa đảm bảo phòng chống dịch như đã triển khai trước đây;
       b) Giảm tần suất đi lại theo hướng:
      (i) Động viên, hỗ trợ công nhân làm việc trong hầm lò cư trú ngoài tỉnh Quảng Ninh hoặc xa đơn vị (hiện tại đơn vị đang bố trí xe đưa đón hằng ngày) đến ở tập trung tại các khu chung cư của đơn vị.
      (ii) Bố trí tối đa lao động làm việc từ xa, làm việc online mà không ách tắc đến sản xuất.
     (iii) Kiểm soát chặt chẽ người ra, vào các khu chung cư. Dừng đón tiếp khách trong các khu chung cư. Động viên người lao động không ra khỏi chung cư sau giờ làm việc trừ các trường hợp thật sự cần thiết (có kiểm soát và khai báo).

      1.4. Thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả 5K của Bộ Y tế, nhất là yêu cầu bắt buộc đeo khẩu trang tại nơi công cộng, các sự kiện tập trung đông người, trên các phương tiện giao thông công cộng theo hướng dẫn tại Quyết định của Bộ Y tế “V/v ban hành Hướng dẫn đeo khẩu trang phòng, chống dịch Covid-19 tại nơi công cộng”. Kiên quyết không để người lao động của TKV vi phạm quy định này.

      1.5. Tăng cường công tác truyền thông để người lao động tự giác khai báo y tế trung thực, chính xác.

      1.6. Chủ động, sáng tạo, linh hoạt phòng, chống dịch có hiệu quả nhất, đồng thời chịu trách nhiệm của tập thể, cá nhân người đứng đầu về kết quả công tác phòng chống dịch và SXKD trong tình hình hiện nay.

      1.7. Chủ động cập nhật các chỉ đạo của Chính phủ, chính quyền sở tại về công tác phòng, chống dịch trên các phương tiện thông tin đại chúng để kịp thời triển khai các biện pháp theo yêu cầu. Trường hợp các chỉ đạo của chính quyền sở tại về công tác phòng, chống dịch Covid-19 vượt quá khả năng, năng lực cũng như thẩm quyền của đơn vị thì đơn vị khẩn trương có văn bản báo cáo lại chính quyền sở tại những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai chỉ đạo.

      2. Tổ chức thực hiện:
      2.1. Phương án phòng chống dịch bệnh Covid-19:
      Các đơn vị khẩn trương rà soát lại các phương án phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo từng cấp độ đã xây dựng theo hướng dẫn của chính quyền địa phương sở tại; thường xuyên cập nhật, bổ sung phương án khi có diễn biến mới (lưu ý điều chỉnh thời gian cách ly tập trung, thời gian quản lý sau khi kết thúc cách ly tập trung và xét nghiệm tại phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo Công điện số 600/CĐ-BCĐ ngày 05/5/2021 của Bộ Y tế).
      Đối với các đơn vị có hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn số 1159/UBND-VX3 ngày 28/02/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh.
      Các đơn vị gửi Phương án phòng, chống dịch bệnh Covid-19 về Bệnh viện Than - Khoáng sản theo địa chỉ: Ngõ 1, Phan Đình Giót, Phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội để Bệnh viện phối hợp thực hiện. Trường hợp phương án có những điểm chưa phù hợp, Bệnh viện có trách nhiệm thông báo lại đơn vị để điều chỉnh sau 03 ngày kể từ ngày nhận được phương án.

      2.2. Đánh giá theo Bộ tiêu chí an toàn phòng, chống dịch bệnh Covid-19:
      a) Đối với các đơn vị vùng Quảng Ninh áp dụng Công văn số 1159/UBND-VX3 ngày 28/02/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh. Các đơn vị còn lại áp dụng theo quy định của chính quyền sở tại. Trường hợp chính quyền sở tại chưa ban hành thì áp dụng Bộ tiêu chí an toàn phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo Công văn số 1159/UBND-VX3 ngày 28/02/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh;
      b) Đối với bộ phận y tế đơn vị: Áp dụng theo Bộ tiêu chí Phòng khám an toàn ban hành tại Quyết định số 4999/QĐ-BYT ngày 01/12/2020 của Bộ Y tế;
      c) Đối với cơ sở giáo dục: Áp dụng theo Bộ tiêu chí đánh giá mức độ an toàn phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong trường học, ban hành theo Công văn số 1467/BGDĐT-GDTC ngày 28/4/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
      d) Các cơ sở lưu trú, khu chung cư: Áp dụng theo Bộ tiêu chí đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn tại Công văn số 4159/BVHTTDL-TCDL ngày 09/11/2020 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
      e) Trong quá trình áp dụng các Bộ tiêu chí an toàn phòng, chống dịch bệnh Covid-19 nếu không phù hợp với điều kiện tổ chức sản xuất; đơn vị báo cáo bằng văn bản về Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo địa chỉ: bcdcovid-19@vinacomin.vn.
      f) Tham khảo các quy định tại điểm 2.2 Công văn này để cụ thể hóa quy định đối với các cơ sở sản xuất, công trường, phân xưởng trực thuộc đơn vị mình nhằm tự kiểm tra, đánh giá cũng nhưng phân giao trách nhiệm người đứng đầu đối với công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

      2.3. Từ ngày 10/5/2021, thực hiện chế độ báo cáo theo hướng dẫn của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 TKV.

      2.4. Giao Ban TCNS, KCL Tập đoàn nghiên cứu áp dụng Bản đồ chung sống an toàn với dịch bệnh COVID-19 Quốc gia đối với các đơn vị thành viên tập đoàn.

      2.5. Thường trực Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 TKV tổ chức kiểm tra, giám sát định kỳ và đột xuất việc thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, xử lý nghiêm vi phạm.

      2.6. Bệnh viện Than – Khoáng sản:
      a) Tiếp tục cập nhật, có phương án, kịch bản sẵn sàng cho mọi tình huống, không để bị động, bất ngờ.
      b) Tham mưu, đề xuất với Tập đoàn:
      - Ban hành Bộ tiêu chí an toàn phòng, chống dịch bệnh Covid-19 áp dụng cho các đơn vị thành viên của TKV;
     - Ban hành các tiêu chí xác định các mức nguy cơ kèm theo các nhiệm vụ, giải pháp để áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp với thực tiễn tại từng đơn vị.
      c) Rà soát Phương án phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của các đơn vị theo hướng dẫn tại điểm 2.1 của Công văn này.

      Văn bản chi tiết số: 2003/TKV-BCĐ ngày 10/5/2021./.

Ngọc Quý

Ghi rõ nguồn "Than Thống Nhất - TKV" và dẫn đến URL nguồn tin khi phát hành lại thông tin từ website này!

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây