Đảng ủy Công ty Than Thống Nhất triển khai thực hiện công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền viên năm 2024

Thứ bảy - 30/03/2024 17:18 295 0
Thực hiện theo Chỉ thị số: 30-CT/TW và công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền viên năm 2024. Theo đó, Đảng ủy Công ty Than Thống Nhất - TKV đã ban hành công văn số: 671-CV/ĐU, ngày 29/3/2024, yêu cầu các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Công ty và các tổ chức đoàn thể triển khai thực hiện nghiêm túc một số nhiệm vụ trọng tâm sau:
Đảng ủy Công ty Than Thống Nhất triển khai thực hiện công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền viên năm 2024
Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW

Việc triển khai, thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW phải phù hợp với điều kiện và tình hình thực tế của đơn vị. Trong đó, yêu cầu tổ chức tuyên truyền, quán triệt, thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ trọng tâm của công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới, nhất là những nội dung về nền tảng tư tưởng, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chỉ đạo của Công ty; đa dạng hoá phương thức, nâng cao hiệu quả các loại hình tuyên truyền miệng; phối hợp giữa tuyên truyền miệng với tuyên truyền trên các phương tiện thông tin truyền thông... Qua đó nâng cao hơn nữa nhận thức của cấp ủy chi bộ, nhất là người đứng đầu, cán bộ, đảng viên về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác tuyên truyền miệng và hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên. Đồng thời nêu cao trách nhiệm của chi bộ trong việc thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; phát huy thế mạnh, hiệu quả của công tác tuyên truyền miệng tại đơn vị.

Tổ chức kết nối với các Hội nghị Báo cáo viên

Dự kiến năm 2024, Ban Tuyên giáo Trung ương sẽ tổ chức 12 hội nghị báo cáo viên định kỳ hằng tháng. Căn cứ chỉ đạo của Đảng uỷ Tập đoàn, Đảng ủy Công ty sẽ có thông báo cụ thể và trên cơ sở đó, các chi bộ đăng ký thành phần tham dự hoặc tổ chức kết nối trực tuyến phù họp với điều kiện thực tế để nắm bắt kịp thời các thông tin cần tập trung tuyên truyền, phổ biến tại đơn vị.

Công tác xây dựng, kiện toàn, quản lý hoạt động của đội ngũ tuyên truyền viên nòng cốt ở cơ sở

Căn cứ quy định mới của các cấp có thẩm quyền và Quy chế hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền viên của Đảng (ban hành kèm theo Quyết định số: 973- QĐ/BTGTW, ngày 15/12/2021 của Ban Tuyên giáo Trung ương), Đảng ủy Công ty lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng, kiện toàn đội ngũ tuyên truyền viên nòng cốt tại các chi bộ, đảm bảo về số lượng, phương thức quản lý, tổ chức hoạt động, có chế độ, chính sách phù hợp với quy định và điều kiện thực tế của đơn vị.

Đảng ủy Công ty ra quyết định công nhận, ban hành quy chế hoạt động của đội ngũ tuyên truyền viên nòng cốt ở cơ sở. Quan tâm công tác hướng dẫn hoạt động, cung cấp thông tin, bồi dưỡng nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ tuyên truyền viên nòng cốt ở cơ sở.

Cung cấp thông tin phục vụ công tác tuyên truyền miệng

Trên cơ sở các nguồn thông tin từ Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Đảng uỷ TKV, Ban Tuyên giáo Đảng uỷ TKV và các nguồn thông tin chính thống khác; Đảng ủy Công ty lãnh đạo, chỉ đạo việc cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời cho đội ngũ tuyên truyền viên cơ sở để triển khai hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền, góp phần định hướng và nắm bắt tư tưởng dư luận xã hội tại đơn vị.

Nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch

Thông qua công tác tuyên truyền miệng, đội ngũ tuyên truyền viên Công ty cần chú trọng công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch; tăng cường đối thoại trong tuyên truyền miệng; nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của đảng viên và người lao động trong đơn vị, kịp thời phản ánh với cấp ủy chi bộ để có giải pháp xử lý phù hợp.

Tăng cường khảo sát, kiểm tra việc thực hiện công tác tuyên truyền miệng, hoạt động của tuyên truyền viên ở cơ sở

Các chi bộ trực thuộc xây dựng kế hoạch hoặc lồng ghép đưa nội dung khảo sát, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện công tác tuyên truyền miệng, hoạt động của đội ngũ tuyên truyền viên vào chương trình kiểm tra của đơn vị.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn, cập nhật kiến thức

Tùy vào điều kiện và tình hình thực tế, Đảng ủy Công ty tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ công tác tuyên truyền miệng, cập nhật kiến thức cho đội ngũ tuyên truyền viên nòng cốt cơ sở và đội ngũ cán bộ giúp việc về công tác tuyên giáo, dân vận của Công ty.

Căn cứ nội dung trọng tâm nêu trên, các chi bộ trực thuộc, các tổ chức đoàn thể chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền miệng, hoạt động của đội ngũ tuyên truyền viên tại đơn vị. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, phát sinh, đề nghị các các chi bộ trực thuộc, các tổ chức đoàn thể báo cáo Đảng ủy Công ty (qua bộ phận giúp việc về công tác Tuyên giáo Đảng ủy)./.

Thái Bình

Ghi rõ nguồn "Than Thống Nhất - TKV" và dẫn đến URL nguồn tin khi phát hành lại thông tin từ website này!

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây