Kết luận của Phó Tổng giám đốc Nguyễn Ngọc Cơ tại cuộc họp đánh giá tình hình sản xuất, tiêu thụ tháng 11; Triển khai kế hoạch sản xuất, tiêu thụ tháng 12 năm 2018

Thứ tư - 12/12/2018 20:19 429 0
Ngày 30 tháng 11 vừa qua, Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam, Trung tâm ĐHSX tại Quảng Ninh đã có Thông báo Kết luận của Phó Tổng giám đốc (PTGĐ) Nguyễn Ngọc Cơ tại cuộc họp đánh giá tình hình sản xuất, tiêu thụ tháng 11; Triển khai kế hoạch sản xuất, tiêu thụ tháng 12 năm 2018.
Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Ngọc Cơ
Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Ngọc Cơ
      Tham dự cuộc họp có Đảng ủy Than Quảng Ninh; Phó Giám đốc TTĐHSX; Giám đốc/Phó Giám đốc các đơn vị sản xuất, sàng tuyển, chế biến, kinh doanh than; các Công ty Kho Vận, Giám định, Xây lắp mỏ, Môi Trường, Vận tải thủy, Vật tư, Hoa tiêu, Đại lý Hàng hải, Đầu tư Thương mại & Dịch vụ, Xuất nhập khẩu than, Trường Cao đẳng nghề Than – Khoáng sản Việt Nam, Tổng Công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc, Tổng Công ty Điện và các Ban Tập đoàn: SXT, KĐT, BV, KH, KCM, AT, KTTC, TN, MT, CV và VP. Sau khi nghe Ban SXT báo cáo đánh giá tình hình thực hiện sản xuất, tiêu thụ tháng 11 và triển khai kế hoạch sản xuất, tiêu thụ tháng 12/2018; phát biểu của Đảng ủy Than Quảng Ninh, các Ban và các đơn vị dự họp; Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Ngọc Cơ đã kết luận và chỉ đạo một số nội dung sau:

      Đánh giá tình hình sản xuất, tiêu thụ tháng 11 năm 2018

      Thời tiết tháng 11 thuận lợi cho công tác sản xuất, chế biến và tiêu thụ; Tập đoàn đã tổ chức sơ kết 45 ngày đêm thực hiện kế hoạch liên tịch số 186/KHLT/TKV-CĐTKV ngày 25/9/2018 giữa Tổng giám đốc và Công đoàn Than – Khoáng sản Việt Nam về việc phát động đợt thi đua 90 ngày đêm sản xuất và tiêu thụ than quý IV và cả năm 2018;

      Qua sơ kết đợt thi đua, các đơn vị đã nghiêm túc triển khai thực hiện, đạt kết quả khả quan cả về sản lượng than sản xuất cũng như các chỉ tiêu công nghệ xúc bốc đất đá, đào lò; Điển hình là các đơn vị: Dương Huy, Vàng Danh, Hà Tu, Uông Bí, Cao Sơn, Đèo Nai, Núi Béo, Hà Lầm, Việt Bắc… Tuy nhiên, bên cạnh đó có một số đơn vị còn chưa đạt sản lượng than nguyên khai; Chỉ tiêu bốc xúc đất đá – mét lò xây dựng cơ bản đạt thấp;

      Công tác an ninh trật tự các đơn vị tiếp tục phối hợp tốt với chính quyền địa phương trong việc quản lý ranh giới mỏ, quản lý than đầu nguồn, cuối nguồn và không để xảy ra tình trạng mất an ninh trật tự trong khu vực được giao quản lý;

      Công tác an toàn trong tháng xảy ra 02 vụ TNLĐ làm chết 02 người (tại Hà Lầm và Quang Hanh); 11 tháng toàn Tập đoàn xảy ra 16 vụ TNLĐ làm chết 16 người;
ptong1
Ảnh minh họa - Cao Văn (ST)
      Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu tháng 11 và 11 tháng năm 2018:

      - Than nguyên khai sản xuất tháng 11 đạt: 3,03/3,07 triệu tấn, bằng 99% kế hoạch tháng; 11 tháng đạt: 33,8/36,8 triệu tấn, bằng 92% kế hoạch năm;
      - Mét lò đào tháng 11 đạt: 23.411/22.951 m, bằng 102% kế hoạch tháng; 11 tháng đạt: 217.463/241.259 m, bằng 90% kế hoạch năm;
      - Tiêu thụ than tháng 11 đạt: 3,06/3,05 triệu tấn, bằng 100% kế hoạch tháng; 11 tháng đạt: 37,1/39 triệu tấn, bằng 95% kế hoạch năm; Trong đó:
      + Xuất khẩu tháng 11 được: 102/83 nghìn tấn, bằng 122% kế hoạch tháng; 11 tháng được: 1,7/1,9 triệu tấn, bằng 89% kế hoạch năm.
      + Trong nước tháng 11 đạt: 2,9/2,9 triệu tấn, bằng 100%  kế hoạch tháng; 11 tháng đạt: 35,4/37,1 triệu tấn, bằng 95,6% kế hoạch năm.

      Triển khai thực hiện nhiệm vụ tháng 12/2018

      Kế hoạch sản xuất:
      - Than nguyên khai sản xuất: 3,5 triệu tấn;
      - Bốc xúc đất đá: 15,5 triệu m3;
      - Đào lò: 23.544 m. Trong đó: lò XDCB 1.620 m.
      - Kéo mỏ: Cửa Ông: 810 nghìn tấn; Hòn Gai: 220 nghìn tấn; Lép Mỹ: 80 nghìn tấn;
      Kế hoạch tiêu thụ: Dự kiến tổng số 3,5 triệu tấn; Trong đó: Xuất khẩu: 187.000 tấn; Trong nước: 3,2 triệu tấn; Cụ thể: Xi măng: 212 nghìn tấn; Điện: 2,7 triệu tấn; Phân bón: 222 nghìn tấn; Hộ khác: 114 nghìn tấn;
 
ptong3

      Những vấn đề cần tập trung chỉ đạo trong tháng 12/2018

      Công tác điều hành sản xuất, tiêu thụ: Nhu cầu sử dụng than của các nhà máy nhiệt điện và các hộ khác vẫn tiếp tục tăng cao; Để hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2018 và đáp ứng kịp thời nhu cầu của thị trường; Các đơn vị tập trung sản xuất, chuẩn bị chân hàng và chuẩn bị diện sản xuất cho kế hoạch năm 2019… Trên cơ sở nhận định tình hình, các đơn vị cần tập trung chỉ đạo, điều hành và tổ chức triển khai thực hiện tốt một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau:

      Các đơn vị tiếp tục triển khai thực hiện công văn số 736/TTĐHSX-SXT ngày 09/11/2018 và công văn số 6147/TKV-TCNS ngày 23/11/2018 về việc tập trung cao độ để hoàn thành đợt thi đua 90 ngày đêm sản xuất và tiêu thụ than quý IV năm 2018;

      Theo đó, các đơn vị cần tập trung sản xuất và chuẩn bị chân hàng nhằm đáp ứng đủ than cho các hộ tiêu thụ (Nhất là các nhà máy nhiệt điện) và xuất khẩu; Chủ động xây dựng phương án thuê ngoài trong việc bóc xúc đất đá, đào lò chuẩn bị diện sản xuất cho năm 2019; Các đơn vị hầm lò tăng sản lượng than nguyên khai và đào lò chuẩn bị tài nguyên cho năm 2019; Tùy theo điều kiện sản xuất của từng vùng, của từng đơn vị mà bố trí việc nghỉ Tết dương lịch cho phù hợp;

      Đối với các đơn vị có điều kiện, khả năng hoàn thành vượt mức kế hoạch sản lượng như: Vàng Danh, Nam Mẫu, Uông Bí, Hà Lầm, Hà Tu… có trách nhiệm tăng nhịp độ sản xuất để đóng góp thêm sản lượng; Đối với các đơn vị: Khe Chàm, Hạ Long, Thống Nhất, Mạo Khê… có nguy cơ không hoàn thành sản lượng than, yêu cầu lãnh đạo các đơn vị chỉ đạo quyết liệt thực hiện các giải pháp về kỹ thuật công nghệ và tổ chức sản xuất để hoàn thành mục tiêu sản lượng đã giao.

      Trên cơ sở đó, các đơn vị vùng miền Tây tăng cường giao than cho các đơn vị cuối nguồn để pha trộn tiêu thụ; Ban SXT xem xét việc giao than cho nhà máy điện Đông Triều, Phả Lại và Cẩm Phả bằng nguồn than Đông Bắc;

      Các đơn vị vùng Hạ Long tập trung bóc đất, đào lò để tăng thêm sản lượng và chuẩn bị diện sản xuất; Tập trung chế biến than cám 5b theo kế hoạch để giao cho nhà máy nhiệt điện Quảng Ninh; Công ty Than Núi Béo tạo điều kiện cho Hà Tu bóc đất, đổ thải để tăng thêm sản lượng và chuẩn bị diện sản xuất cho năm 2019; Công ty TT Hòn Gai khi dừng hoạt động của nhà máy tuyển Nam Cầu Trắng (31/12/2018) tập trung chuyển than từ các mỏ về cảng Làng Khánh để tiêu thụ; Xem xét việc sửa chữa các tuyến đường vận chuyển và chuẩn bị kho bãi để gia công chế biến;

      Hiện nay vùng Cẩm Phả có một số đơn vị gặp khó khân (Do năm 2017, nhận làm tăng sản lượng của các đơn vị vùng miền Tây); Do đó, Ban SXT, KCM, CV,… cần quan tâm, tập trung chỉ đạo: Cọc Sáu tìm các giải pháp và điều hành quyết liệt hơn nữa để bóc đất, lấy than; Thống Nhất giải quyết dứt điểm về vấn đề nước trong lò (Mỏ Khe Sim – Đông Bắc); Hệ thống vận tải của Khe Chàm; Cao Sơn giao than cho Tuyển than Cửa Ông; Tây Nam Đá Mài thi công đường thoát nước phía Bắc; Các đơn vị lộ thiên triển khai việc đầu tư thiết bị để tăng năng lực bơm cho năm 2019; Công ty Xây Lắp Mỏ xây dựng phương án và cân đối ngay việc đào lò cho các đơn vị hầm lò vùng Cẩm Phả (Chủ động phối hợp với các đơn vị thống nhất thiết kế, biện pháp thi công, dự toán công trình trước khi thực hiện; Đảm bảo cơ cấu lò than, lò đá và tập trung đầu tư thiết bị để cơ giới hóa, tăng năng suất lao động…);
 
ptong2

      Các đơn vị kinh doanh than cuối nguồn chia sẻ với tình hình khó khăn hiện nay của Tập đoàn về công tác tiêu thụ (Cung – cầu thay đổi), giảm sản lượng than tự doanh, nhận các chủng loại than phù hợp về pha trộn theo kế hoạch và giao lại cho Tập đoàn;

      Công ty CP Giám định phối hợp cùng với các đơn vị tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đảm bảo chất lượng, số lượng than giao cho khách hàng; Hạn chế tối đa các phản ánh, khiếu nại của khách hàng…;

      Công tác an toàn: Tăng cường kiểm tra đột xuất tại các đơn vị để phòng ngừa; Triển khai thực hiện công văn số 762/TTĐHSX-AT ngày 20/11/2018 về việc đánh giá kết quả áp dụng mẫu các sổ; Công văn số 5870/TKV-AT 07/11/2018 về việc kiểm tra thực hiện Nghị quyết liên tịch về công tác AT-VSLĐ năm 2018; Chỉ thị số 219/CT-TKV ngày 09/11/2018 về việc tăng cường công tác AT-VSLĐ; Thông báo kết luận số 158/TB-TTĐHSX ngày 30/10/2018 về triển khai công tác AT-VSLĐ quý IV/2018; Thông báo kết luận Hội nghị kiểm điểm công tác ATLĐ 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018; Thông báo kết luận số 12/TB-TKV ngày 26/01/2018 của Tập đoàn về triển khai nhiệm vụ công tác AT-VSLĐ năm 2018; Nghị quyết số 17-NQ/ĐU ngày 01/3/2017 của Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác ATLĐ trong Tập đoàn giai đoạn 2017 - 2020;

      Công tác an ninh, trật tự: Chỉ đạo các đơn vị triển khai thực hiện công văn số 795-TTĐHSX-BV+KH ngày 30/11/2018 về việc tạm dừng vận chuyển than bằng ô tô từ các đơn vị sản xuất đến các đơn vị cuối nguồn; Công văn số 713/TTĐHSX-BV ngày 31/10/2018 về việc tăng cường công tác bảo vệ ANTT, bảo vệ than, tài sản, quản lý tài nguyên ranh giới mỏ; Công tác PCCC trong mùa hanh khô; Nghị quyết số 22-NQ/ĐU ngày 10/5/2017 của Đảng bộ Tập đoàn về việc tăng cường lãnh đạo công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên ranh giới mỏ trong khai thác than – khoáng sản giai đoạn 2017 - 2020; Thông báo kết luận Hội nghị sơ kết công tác phối hợp bảo vệ an ninh nội bộ và TTAT giữa Tập đoàn với Công an tỉnh Quảng Ninh; Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 26/08/2015 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với các hoạt động SXKD than trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh;

      Công tác môi trường: Chỉ đạo các đơn vị thực hiện thông báo kết luận số 161/TB-TTĐHSX ngày 05/11/2018 của Phó Tổng Giám đốc Vũ Anh Tuấn tại buổi kiểm tra đột xuất về môi trường tại vùng Cẩm Phả; Công văn số 788/TTĐHSX-MT ngày 29/11/2018 về việc tăng cường công tác chống bụi trong mùa hanh khô; Chương trình hành động số 138/CTr-TKV ngày 27/7/2018 về thực hiện Nghị quyết liên tịch số 33-NQLT/ĐUTKV-ĐUTQN ngày 18/4/2018 về tăng cường công tác bảo vệ môi trường giai đoạn 2018 - 2020; Công văn số 5274/UBND-MT ngày 26/7/2018 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc tăng cường công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn Tỉnh.

      Văn bản chi tiết số: 175/TB-TTĐHSX ngày 03 tháng 12 năm 2018./.

Cao Văn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây