Tăng cường công tác bảo vệ an ninh trật tự, bảo vệ than, tài sản, quản lý tài nguyên ranh giới mỏ

Thứ năm - 01/11/2018 04:13 513 0
Nhằm tăng cường công tác bảo vệ an ninh trật tự (ANTT), bảo vệ than, tài sản, quản lý tài nguyên ranh giới mỏ (TNRGM) ngày 31/10/2018, Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam - Trung tâm Điều hành sản xuất tại Quảng Ninh đã có công văn số: 713/TTĐHSX-BV gửi các Công ty con, đơn vị trực thuộc trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.
Ảnh minh họa - NQ (ST)
Ảnh minh họa - NQ (ST)
      Thời gian qua, thực hiện chỉ đạo của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV) các Công ty con, đơn vị trực thuộc trên địa bàn Quảng Ninh đã có nhiều cố gắng và chủ động phối hợp với chính quyền, công an địa phương trong quản lý các hoạt động khai thác, vận chuyển, chế biến, tiêu thụ than trên các địa bàn nơi đơn vị đứng chân, góp phần giữ vững tình hình ANTT để sản xuất kinh doanh phát triển.

      Thực hiện chỉ đạo của Tổng Giám đốc Tập đoàn, trong các ngày 17, 18, 19/10/2018 Ban Bảo vệ và các đơn vị tổ chức hội nghị sơ kết công tác bảo vệ ANTT 9 tháng và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm quý IV/2018 tại 3 vùng (Cẩm Phả, Hạ Long, Uông Bí – Đông Triều – Hoành Bồ). Tại hội nghị các đơn vị thảo luận, đánh giá những kết quả đã đạt được, những hạn chế và đề ra thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tới. Để tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị số 21/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Nghị quyết số 12 của BCH Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh, Nghị quyết số 22-NQ/ĐU của Đảng ủy Tập đoàn, Chỉ thị số 11/CT-TKV của Tổng Giám đốc TKV; TKV đề nghị các Công ty con, đơn vị trực thuộc thực hiện các nội dung cụ thể sau:

      Mục tiêu

      Thực hiện tốt công tác bảo vệ ANTT, bảo vệ TNRGM, bảo vệ tải sản góp phần quan trọng hoàn thành nhiệm vụ SXKD, mục tiêu thi đua của Tập đoàn năm 2018, tạo cơ sở và chuẩn bị tốt cho công tác năm 2019.

      Nhiệm vụ và biện pháp

      Đối với công tác bảo vệ TNRGM, than đầu nguồn, cuối nguồn, sản phẩm khác:

      Tập trung cho công tác quản lý, bảo vệ TNRGM nhất là các khu vực khai thác, tận thu, tài nguyên nằm trong ranh giới. Xác định rõ trách nhiệm trực tiếp, trách nhiệm kiểm tra, giám sát, phối hợp; đặc biệt là những khu vực giáp ranh, chồng lấn, khu vực có những tổ chức, cá nhân còn tranh chấp, chưa hoàn thành đền bù, hỗ trợ GPMB (vườn đồi, bãi thải, công trình khai thác, chuẩn bị dự án…). Kiểm soát chặt chẽ các dự án nằm trong ranh giới quản lý tài nguyên để phối hợp với các lực lượng chức năng của địa phương, kịp thời xử lý khi có biểu hiện lợi dụng dự án để khai thác, vận chuyển than trái phép. Quan tâm giám sát, kịp thời có thông tin, báo cáo, phản ảnh những điểm khai thác than (lò, điểm) khi chuẩn bị, manh nha thực hiện tại các dự án môi trường, khu dân cư mới, khai thác đất, làm đường công vụ trong ranh giới quản lý, khu vực giáp ranh, nơi có đường vận chuyển cắt qua… để có đề xuất xử lý phù hợp.

      Quản lý, giám sát, kiểm tra chặt chẽ việc giao/nhận xuất bán các loại than, đất đá lần than, sản phẩm ngoài than (bùn thải, cám đá, đá xít…) thông qua hệ thống quản lý, giám sát, kiểm tra. Quan tâm các khu vực khai thác, tuyến vận chuyển, bãi thải đất đá ngăn ngừa vận chuyển các sản phẩm ra bãi thải, khu giáp ranh nhất là thời điểm ban đêm, thời tiết xấu, ngày nghỉ.

      Giám sát, kiểm tra chặt chẽ kho bãi, sàng tuyển, chế biến than, tuyến vận chuyển, kho cảng giao nhận than, đất đá lẫn than, sản phẩm ngoài than; rà soát những vị trí cần bổ sung Camera phải thực hiện ngay, trong đó ưu tiên đầu tư Camera hồng ngoại, Camera có tầm quan sát xa, góc quét rộng và cung cấp địa chỉ IP để nhiều bộ phận cùng giám sát, kể cả giám sát lực lượng bảo vệ những vị trí dễ xảy ra tiêu cực.

      Rà soát, thường xuyên kiểm tra các phương tiện vận chuyển nội bộ (ô tô, tàu thủy, đường sắt…), các thiết bị thuê ngoài (đơn vị trong TKV, liên kết, thuê tài sản…) phải thực hiện đúng quy định (đơn vị, tuyến vận chuyển, logo, phiên hiệu, đăng ký, điều kiện pháp lý của phương tiện…).

      Giám sát chặt chẽ công tác giao nhận đảm bảo khối lượng, chất lượng than, đất đá lẫn than, đá xít… tại các kho, cảng, không để gian lận khối lượng, chất lượng.

      Công tác thuê ngoài: bốc xúc, vận chuyển đất đá, thuê thầu khai thác, sàng tuyển, chế biến đất đá lẫn than, giao nhận đá xít thải… không để lợi dụng đưa than và các sản phẩm ra ngoài trái phép.

      Đối với công tác bảo vệ ANTT chung:

      Đảm bảo ANTT trong cơ quan, đơn vị; không để xảy ra khiếu kiện đông người, có biện pháp sớm phát hiện biểu hiện để có biện pháp giải quyết phù hợp, hiệu quả.

      Về tư tưởng không để người lao động bị kích động, lôi kéo dẫn đến có lời nói, hành vi gây mất ANTT, an toàn cơ quan đơn vị (lưu ý: tác động từ mạng xã hội, dư luận xấu…)

      Thực hiện nghiêm về quản lý, sử dụng vật liệu nổ trong chuẩn bị và tổ chức sản xuất, không để vật liệu nổ không sử dụng hết lợi dụng đưa ra ngoài trái phép, vi phạm công tác an toàn; chỉ đạo các đơn vị rà soát, kiểm tra an ninh tại các khu tập thể, quản lý sử dụng VLNCN. Làm tốt công tác PCCC mùa hanh khô.

      Đối với khu tập thể: quản lý tốt nhân khẩu, nhân thân, quan hệ xã hội; lắp đặt hệ thống Camera giám sát, ngăn ngừa các loại hình tệ nạn xâm nhập (trộm cắp, hỗ trợ tài chính trá hình, tệ nạn xã hội…).

      Các đơn vị chuẩn bị và xây dựng phương án bảo vệ cơ quan đơn vị năm 2019.

      Đối với công tác bảo vệ tài sản:

      Giám sát chặt chẽ việc xuất nhập và sử dụng vật tư; bảo vệ an toàn và PCCN cho hệ thống kho vật tư; Quản lý chặt chẽ việc giao nhận, sử dụng nhiên liệu, dầu nhờn, mỡ máy… ứng dụng công nghệ nhận diện cấp dầu tự động tại các đơn vị; Đầu tư, mua sắm hàng hóa (thiết bị, vật tư, thực phẩm…): hồ sơ, thủ tục, giám sát, giao-nhận, ghi chép, biên bản kiểm nhập, hàng gửi kho… thực hiện đúng quy định; Quản lý tài chính, tiền mặt: quản lý chặt quỹ tiền mặt, không để lợi dụng được giữ tiền đem sử dụng cá nhân dẫn đến rủi ro…

      Công tác đền bù, hỗ trợ GPMB: Công tác này có nhiều phức tạp nhất là triển khai những dự án, vị trí bị lần chiếm đất từ trước… các đơn vị thực hiện nghiêm túc quy định của địa phương, đồng thời nghiên cứu hỗ trợ một phần trong công tác di dời phục vụ SXKD.

      Đối với công tác phối hợp với địa phương, ban ngành:

      Duy trì công tác phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương trong việc kiểm tra, phát hiện và xử lý hoạt động khai thác, chế biến, vận chuyển, kinh doanh than trái phép theo Quy chế đã ký kết, nhất là các dự án phát triển kinh tế xã hội của địa phương chồng lấn trong ranh giới quản lý tài nguyên của đơn vị thuộc TKV.

      Cùng các cơ quan liên quan (Đảng, đoàn thể, công trường, phân xưởng…) tham mưu về công tác bảo vệ TNRGM, tài sản, ANTT, an toàn đơn vị.

      Định kỳ giao ban, kiểm điểm đánh giá kết quả thực hiện nội dung phối hợp, đề ra nhiệm vụ, biện pháp phối hợp thời gian tới; Phối hợp, tranh thủ sự giúp đỡ, hỗ trợ khi có vụ việc xảy ra (từ cả hai bên/các bên) theo phương châm: Chủ động, tích cực, thường xuyên, hiệu quả, chân thành, không né tránh.

      Đối với công tác xây dựng lực lượng bảo vệ:

      Tổ chức biên chế lực lượng phù hợp với phương án bảo vệ, các điểm bảo vệ, Trạm, chốt; điều chỉnh, bổ sung phương án khi có thay đổi vị trí, phạm vi, bàn giao nhiệm vụ, ranh giới…Tiếp tục rà soát, nâng cao chất lượng CBCN làm công tác bảo vệ (về chuyên môn nghiệp vụ, sức khỏe, phẩm chất đạo đức); tăng cường kiểm tra, giám sát nội bộ; Tham mưu tăng cường trang thiết bị phục vụ công tác bảo vệ các mục tiêu/Trạm/chốt (ánh sáng, camera, ứng dụng CNTT vào điều hành, kiểm tra, giám sát, hỗ trợ công tác bảo vệ về phương tiện làm việc, xăng dầu…); Kiểm kê, rà soát trang bị VKTS, CCHT (trường hợp hết hạn, cá nhân chuyển đổi phải thống kê, theo dõi, hoàn trả, hoàn đổi, gia hạn sử dụng…).

      Đối với thực hiện quy định về thông tin, báo cáo:

      Thực hiện nghiêm Quyết định 281/QĐ-HĐTV ngày 16/02/2012 về công tác bảo vệ của Tập đoàn và Quy định số 922 ngày 12/10/2018 của Đảng ủy Tập đoàn trong đó có Điều 7 – Quy định về báo cáo đột xuất.

      Yêu cầu Giám đốc, thủ trưởng các đơn vị triển khai thực hiện và báo cáo kết quả thực hiện bằng văn bản về TKV (Ban BV) hàng tháng, hàng quý theo quy định.

      Văn bản chi tiết số: 713/TTĐHSX-BV ngày 31/10/2018./.

Ngọc Quý

Ghi rõ nguồn "Than Thống Nhất - TKV" và dẫn đến URL nguồn tin khi phát hành lại thông tin từ website này!

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây