Kết luận của Chủ tịch HĐTV Lê Minh Chuẩn họp giao ban Quý III năm 2018 giữa Lãnh đạo Tập đoàn với các đơn vị trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

Thứ tư - 10/10/2018 08:59 196 0
Ngày 01 tháng 10 vừa qua, Chủ tịch HĐTV Lê Minh Chuẩn chủ trì Hội nghị giao ban giữa HĐTV, Lãnh đạo điều hành với lãnh đạo các đơn vị trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh về kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ SXKD Quý III và 9 tháng, triển khai nhiệm vụ SXKD Quý IV năm 2018.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
      Tham gia Hội nghị giao ban có đại diện Đảng ủy TKV, Đảng ủy Than Quảng Ninh, Công đoàn TKV, thành viên HĐTV, lãnh đạo điều hành, KSV, các Ban liên quan; TGĐ/Giám đốc, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn của các đơn vị trong vùng. Sau khi nghe báo cáo của các đơn vị về kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Quý III và tháng 9, các biện pháp triển khai nhiệm vụ Quý IV năm 2018, những đề xuất kiến nghị, những ý kiến tham gia của các thành viên dự họp, Chủ tịch HĐTV Lê Minh Chuẩn kết luận một số nội dung sau:

      Đánh giá kết quả thực hiện Quý III và tháng 9 năm 2018:
      Tình hình thời tiết Quý III vùng Quảng Ninh diễn biến phức tạp, sự xuất hiện của một số cơn bão và những đợt mưa lũ lớn đã ảnh hưởng trực tiếp tới sản xuất của các đơn vị khai thác lộ thiên và một số mỏ hầm lò, sản lượng đạt ở mức thấp; Tình trạng cầu lớn hơn cung, giá than nhập khẩu tăng cao tiếp tục là thách thức đối với ngành than trong việc thực hiện nhiệm vụ cung cấp than cho các ngành kinh tế nhất là các nhà máy nhiệt điện sử dụng than. Nhận thức rõ trách nhiệm của mình, lãnh đạo điều hành đã có nhiều giải pháp chỉ đạo quyết liệt các đơn vị hoàn thành xuất sắc các mục tiêu của 9 tháng:
      - Các chỉ tiêu quan trọng, hầu hết các đơn vị đều hoàn thành, một số đơn vị hoàn thành ở mức cao, nhất là các chỉ tiêu về sản xuất, doanh thu, lợi nhuận.
      - Thực hiện kết luận của giao ban vùng Quý II/2018, Cơ quan điều hành đã chỉ đạo quyết liệt, các đơn vị đã có nhiều giải pháp chủ động sáng tạo triển khai thực hiện nhất là các giải pháp hỗ trợ cho một số đơn vị có khó khăn, bước đầu đã có những chuyển biến tích cực.
      - Công tác quản trị doanh nghiệp, quản trị chi phí đã được các đơn vị tiếp tục triển khai mang lại hiệu quả thiết thực. Công tác kiểm tra giám sát được tăng cường, nhất là công tác tự kiểm tra giám sát đã được các đơn vị coi trọng giúp cho việc phát hiện và xử lý kịp thời những tồn tại vướng mắc.

      Bên cạnh những kết quả đạt được còn một số những hạn chế tồn tại cần phải khắc phục:
      - Ngoài một số đơn vị khó khăn Tập đoàn đã có chỉ đạo triển khai các giải pháp hỗ trợ, trong quý III/2018 xuất hiện một số đơn vị khó khăn cần phải tiếp tục chỉ đạo xử lý (Công ty CP Than Cọc Sáu, Công ty CP Nhiệt điện Cẩm Phả).
      - Còn để xảy ra một số vụ tai nạn lao động nghiêm trọng đáng tiếc có nguyên nhân do người quản lý và người lao động.
      - Còn để xảy ra vi phạm trong công tác quản lý ranh giới mỏ, bảo vệ tài nguyên than.
      - Quan hệ hỗ trợ nhau trong sản xuất, hợp tác giải quyết những tồn tại vướng mắc trong việc thanh quyết toán hợp đồng, xử lý công nợ giữa một số đơn vị còn kéo dài làm ảnh hưởng tình hình tài chính của một số đơn vị nhất là các đơn vị có khó khăn.
 
td2 1
Ảnh minh họa

      Những nội dung cần tập trung chỉ đạo thực hiện:
      1. Thực hiện nhiệm vụ Quý IV năm 2018.
      Đối với các đơn vị sản xuất than, tập trung chỉ đạo đẩy mạnh sản xuất hoàn thành mục tiêu sản lượng năm 2018 theo kế hoạch phát động thi đua sản xuất 90 ngày đêm, yêu cầu gia tăng sản lượng phải luôn coi trọng công tác an toàn, đảm bảo chiến lược phát triển bền vững của đơn vị.
      Tranh thủ điều kiện thời tiết thuận lợi tập trung chế biến, tăng sản lượng than dự trữ để cung cấp cho các hộ đã ký hợp đồng trong những tháng đầu năm 2019. Ưu tiên cấp than cho các hộ đã ký hợp đồng với TKV.
      Yêu cầu chỉ đạo quyết liệt việc tổ chức nhập khẩu, pha trộn để cung cấp cho các hộ sử dụng, trên nguyên tắc phải đảm bảo hiệu quả. Đồng thời khẩn trương rà soát tổng thể đánh giá năng lực sản xuất cung ứng của ngành, báo cáo và đề xuất giải pháp khắc phục với Thủ Tướng Chính phủ.
      Tập trung chỉ đạo hoàn thành các hạng mục đầu tư của năm 2018 đã được HĐTV phê duyệt có ảnh hưởng trực tiếp tới kế hoạch SXKD năm 2019, các Ban của Tập đoàn cần phối hợp và hỗ trợ các đơn vị để tháo gỡ những khó khăn vướng mắc nhất là các thủ tục về đầu tư.
      Tiếp tục chỉ đạo để hỗ trợ các đơn vị thuộc diện khó khăn ổn định và phát triển, không để phát sinh những đơn vị thua lỗ; Tăng cường quan hệ hợp tác giữa các đơn vị trong ngành thông qua việc sử dụng sản phẩm của nhau, hỗ trợ nhau trong SXKD; Sớm hoàn tất việc xử lý công nợ giữa các đơn vị, không để kéo dài.
      Yêu cầu các Công ty sản xuất than hầm lò phải triển khai quyết liệt hơn trong việc tuyển sinh thợ lò để phục vụ cho kế hoạch sản xuất năm 2019 và những năm tiếp theo. Về lâu dài các Công ty phải tăng cường đầu tư cải thiện điều kiện đi lại, làm việc cho công nhân.
 
td3 1
Ảnh minh họa

      2. Công tác chuẩn bị cho năm 2019
      Yêu cầu các đơn vị rà soát kỹ xây dựng kế hoạch đảm bảo tính khả thi cao, sát với điều kiện và năng lực sản xuất của đơn vị, chuẩn bị tài nguyên sẵn sàng cho sản xuất ngay từ những ngày đầu của năm kế hoạch, tăng cường thực hiện hình thức thuê thầu đảm bảo nguyên tắc công khai minh bạch.
      Để thực hiện mục tiêu sản xuất 39 triệu tấn than năm 2019 và nhu cầu than cho những năm tiếp theo, yêu cầu cơ quan điều hành chỉ đạo rà soát cụ thể từ các đơn vị để quyết định hạng mục, phương thức đầu tư cụ thể. Về cơ chế hướng kết hợp tự đầu tư với huy động xã hội hóa để tận dụng nguồn nhân lực xã hội, chia sẻ rủi ro.
      Khẩn trương rà soát sửa đổi các Cơ chế, Quy chế nội bộ cho phù hợp với yêu cầu quản lý của UBQLVNN. Các Cơ chế, Quy chế sửa đổi theo hướng công khai, minh bạch đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất giữa các quy chế, quy định theo hướng phân cấp tối đa để các đơn vị phát huy vai trò chủ động, tự chịu trách nhiệm, giảm bớt các thủ tục, đẩy nhanh tiến độ xử lý các công việc.
      Đồng thời với việc tăng cường triển khai chương trình CGH khai thác, đào lò theo chỉ đạo, các Ban chuyên môn của Tập đoàn phối hợp cùng với các đơn vị đẩy nhanh tiến độ thực hiện quy hoạch hiện đại hóa các kho cảng, tập trung vào Cảng Điền Công, Cảng Làng Khánh, Tuyển than Khe Chàm.
      Đồng thời với việc thực hiện hoàn thành các mục tiêu sản xuất còn lại của năm 2018, chuẩn bị tốt các điều kiện cho sản xuất năm 2019, các đơn vị tập trung chỉ đạo kiểm soát chặt chẽ tiến độ thực hiện Đề án TCC, trong đó việc sắp xếp lại lao động của các đơn vị để nâng cao năng suất lao động là việc làm thường xuyên, yêu cầu lãnh đạo các đơn vị quan tâm triển khai tích cực. Tiếp tục nghiên cứu triển khai Quyết định số 69-QĐ/TW ngày 13/02/2017 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức của Đảng ủy cấp trên cơ sở trong doanh nghiệp Nhà nước và doanh nghiệp vốn Nhà nước chi phối.
     Khẩn trương xử lý những tồn tại theo kết luận của Thanh tra Chính phủ, Kiểm toán Nhà nước, chuẩn bị hồ sơ tài liệu phục vụ cho chương trình làm việc của Kiểm toán Nhà nước với TKV năm 2019 với nhận thức coi đây là việc làm thường xuyên với yêu cầu ngày càng chặt chẽ hơn về quản lý của Nhà nước.

      Văn bản chi tiết số: 199/TB-TKV  ngày 09 tháng 10 năm 2018./.

Cao Văn

Ghi rõ nguồn "Than Thống Nhất - TKV" và dẫn đến URL nguồn tin khi phát hành lại thông tin từ website này!

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây