Tập trung chỉ đạo, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2019

Thứ tư - 11/09/2019 21:49 438 0
Trải qua tháng 8 nhiều biến động, Tập đoàn tiếp tục chỉ đạo thực hiện các giải pháp tích cực điều hành sản xuất với nhịp độ cao; tập trung các biện pháp, giải pháp tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh sản xuất ở các đơn vị thực hiện kế hoạch đạt thấp. Căn cứ tình hình thực tế, để hoàn thành kế hoạch đề ra, cấp ủy các cấp cần cụ thể hóa, tập trung chỉ đạo, thực hiện nghiêm túc một số nhiệm vụ trọng tâm sau:
Tập trung chỉ đạo, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2019
1. Tuyên truyền đến cán bộ đảng viên, người lao động đẩy mạnh phong trào thi đua lao động sản xuất, đảm bảo an toàn. Than nguyên khai sản xuất 2,7 triệu tấn; tiêu thụ 3,8 triệu tấn. Tập trung chỉ đạo hoàn thành nhiệm vụ 9 tháng đầu năm, chuẩn bị công tác đánh giá sơ kết 9 tháng, triển khai kế hoạch phát động thi đua 90 ngày đêm năm 2019.

2. Tiếp tục duy trì nhịp độ sản xuất, tập trung đẩy mạnh sản xuất các chủng loại than đáp ứng nhu cầu khách hàng; các đơn vị sàng tuyển tối ưu hoá phương án gia công, chế biến, pha trộn than trong nước với than nhập khểu cho các hộ điện; đồng thời có biện pháp tích cực bảo quản than thành phẩm, đảm bảo chất lượng về độ ẩm than giao cho khách hàng trong mùa mưa.

3. Các đơn vị tiếp tục rà soát, kiếm tra, củng cố các công trình PCMB, đặc biệt là các công trình tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cao như bãi thải, đập chắn đất đá trôi trượt hố lắng, các hệ thống thoát nước. Các đơn vị khai thác hầm lò kiểm tra các thiết bị dự phòng như máy phát điện, máy bơm nước... đề phòng mưa lớn, sự cố mất điện lưới. Lưu ý công tác an ninh an toàn tại các khu đổ thải. Chủ động cập nhật diễn biến thời tiết để phòng ngừa, xây dựng phương án ứng phó sự cố và thực hiện theo công điện của Ban Chỉ đạo PCTT-TKCN. Các đơn vị lộ thiên bám sát điều kiện, tình hình thời tiết, tiếp tục duy trì nhịp độ sản xuất.

4. Tiếp tục triển khai các giải pháp thực hiện Chỉ thị số 21 của Thủ tướng Chính phủ, Nghị quyết số 16 của Tỉnh ủy về quản lý trật tự than... Chủ động phối hợp với cấp uỷ, chính quyền địa phương, tăng cường kiểm tra, kiểm soát, bảo vệ tài nguyên trong ranh giới đã được cấp phép khai thác và ranh giới quản lý tài nguyên, kiên quyết chống thất thoát than từ bên trong mỏ, xiết chặt quản lý than đầu nguồn. Tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự trong dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 02/9/2019.

5. (1) Đẩy mạnh tuyên truyền các chủ trương của Trung ương, của tỉnh; trọng tâm là tuyên truyền kỷ niệm 74 năm Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa XHCN Việt Nam, 50 năm ngày Bác đi xa, 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn với Kỷ niệm "90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và tổ chức các phong trào thi đua chào mừng đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng", Tổ chức cuộc thi tìm hiểu lịch sử "90 năm - Vinh quang Đảng cộng sản Việt Nam".
   (2) Phối hợp triển khai Kế hoạch 158/KH-TKV, ngày 03/9/2019 của Tập đoàn về việc tổ chức các hoạt động chào mừng Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020, Kỷ niệm 25 năm ngày thành lập Tập đoàn (10/10/1994 - 10/10/2019) và 83 năm ngày Truyền thống công nhân vùng Mỏ - Truyền thống ngành Than (12/11/1936 - 12/11/2019).
   (3) Tuyên truyền kết quả thực hiện nhiệm vụ của Đảng bộ, của Tập đoàn và các đơn vị gắn với việc thực hiện Nghị quyết của tỉnh về "tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý tài nguyên than, khoáng sản trên địa bàn tỉnh".
   (4) Tăng cường xây dựng hình ảnh "Người Thợ mỏ - Người Chiến sĩ" với những phẩm chất gắn với truyền thống "Kỷ luật và đồng tâm”, gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, lan tỏa rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng, qua đó nhân rộng trong toàn Đảng bộ.
   (5) Tăng cường bảo vệ nền tảng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch trên hệ thống tài khoản Facebook "Người Thợ", “Thanh niên Ouảng Ninh”.
   (6) Thường xuyên nắm bắt thông tin, định hướng dư luận bằng nhiều hình thức, nâng cao niềm tin, chống suy thoái về tư tưởng chính trị "tự diễn biến", "tự chuyển hóa có hoạt động chống phá trái với chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước thuộc cơ quan đơn vị quản lý, trong đó đẩy mạnh thông qua hệ thống mạng xã hội, từ đó tiếp tục ổn định tư tưởng cán bộ, CNVC, người lao động trong toàn Đảng bộ.
   (7) Tổ chức 03 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đối tượng kết nạp Đảng, bồi dưỡng đảng viên mới theo kế hoạch; phối hợp với Trường Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ theo dõi 3 lớp Trung cấp lý luận chính trị C243, C244, C245, đồng thời chuẩn bị các điều kiện để tổ chức khai giảng 3 lớp Trung cấp lý luận chính trị.

6. (1) Tổ chức hội nghị Ban Chấp hành bầu Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Than QN khóa IV, nhiệm kỳ 2015-2020; chỉ đạo các đơn vị chuẩn bị phương án nhân sự các cấp trước thềm Đại hội chi bộ thuộc cơ sở nhiệm kỳ 2020-2023; Đại hội chi bộ, đảng bộ cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2025.
   (2) Cấp ủy các cấp rà soát, sửa đổi hệ thống quy chế, quy định nhiệm kỳ 2015 - 2020 cho phù hợp với giai đoạn hiện nay.
   (3) Thường trực Đảng ủy Than QN chỉ đạo nghiên cứu sửa đổi Quyết định về tiêu chuẩn cán bộ; Quy chế quản lý tổ chức và cán bộ của Đảng bộ Than QN khóa IV; ban hành Quy chế thí điểm thi tuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý cơ quan tham mưu giúp việc Đảng ủy Than QN.
   (4) Tổng hợp báo cáo kết quả giám sát việc thực hiện Nghị quyết TW4 (khóa XI); thực hiện Nghị quyết TW4 (khóa XII); công tác chuẩn bị nhân sự đại hội Đảng các cấp; thực hiện ủy quyền kết nạp và khai trừ đảng viên đối Đảng bộ Công ty Than Cao Sơn, Hạ Long, Hà Tu, Núi Béo, Vàng Danh, Nam Mẫu.
   (5) Phối hợp với Đảng ủy Tập đoàn mở Lớp cập nhật và bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cán bộ công tác đảng năm 2019.

7. (1) Tổ chức cuộc giám sát của Ban Chấp hành Đảng bộ Than Quảng Ninh về trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại 06 cơ sở trực thuộc.
   (2) Báo cáo giải trình với Đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí.
   (3) Chuẩn bị các điều kiện làm việc với Đoàn giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết 16 của Tỉnh uỷ Quảng Ninh; Kế hoạch số 273, 274-KH/TU, ngày 10/4/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ.
   (4) Nắm tình hình, giải quyết đơn thư tại một số đơn vị.
   (5) Tổng hợp đăng ký công trình chào mừng 90 năm ngày thành lập Đảng, Đại hội Đảng bộ Than QN lần thứ V, Đại hội Đảng bộ TKV lần thứ 3 và Đại hội XV Đảng bộ tỉnh QN.
   (6) Triển khai quán triệt và thực hiện Quy định số 02-QĐ/UBKTTU, ngày 23/8/2019 của UBKT tỉnh uỷ về thẩm định nhân sự và khen thưởng.
   (7) Phối hợp với UBKT Đảng ủy Quân sự tỉnh ban hành kế hoạch cuộc giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác quốc phòng, quân sự địa phương tại 5 đơn vị.
   (8) Tiếp tục kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng đối với 07 cơ sở trực thuộc.

8. Các đoàn thể quần chúng vận động đoàn viên, hội viên tích cực thi đua lao động sản xuất phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ SXKD tháng 9 và 9 tháng đầu năm. Công đoàn cơ sở, phối hợp với chuyên môn chăm lo đời sống người lao động tổ chức tốt các hoạt động trong dịp tết Trung thu năm 2019, chuẩn bị điều kiện để triển khai các hoạt động nhân dịp kỷ niệm 89 năm ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10. Đoàn Than Quảng Ninh tổ chức tổng kết chiến dịch tình nguyện hè năm 2019, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong chiến dịch. Chuẩn bị các điều kiện tổ chức giải Bida phong trào thanh niên năm 2019, Hội thi Bí thư chi đoàn giỏi. Tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh các hoạt động của các Đội thanh niên xung kích phòng chống mưa, bão, lũ; xung kích kiểm tra công tác an toàn; chỉ đạo các cơ sở đoàn tích cực đảm nhận các công trình phần việc góp phần cùng chuyên môn hoàn thành nhiệm vụ SXKD quý III/2019./.

CTV

Ghi rõ nguồn "Than Thống Nhất - TKV" và dẫn đến URL nguồn tin khi phát hành lại thông tin từ website này!

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây