Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021

Thứ ba - 23/02/2021 22:45 414 0
Ngày 19/02/2021, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) ban hành Kế hoạch số 14/KH-TKV kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) năm 2021.
Ảnh minh họa - Cẩm Nhung (ST)
Ảnh minh họa - Cẩm Nhung (ST)
      Mục đích của Kế hoạch tăng cường sự lãnh đạo toàn diện, đi vào chiều sâu của các cấp ủy, cơ quan chuyên môn, người đứng đầu của TKV và các đơn vị của TKV trong việc chỉ đạo, điều hành thực hiện công tác PCTN; thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp PCTN theo đúng đường lối, chủ trương của Đảng và quy định của pháp luật. Triển khai đồng bộ, có hiệu quả các biện pháp PCTN; nâng cao ý thức, trách nhiệm, nhận thức của cơ quan chuyên môn, tổ chức đảng, đoàn thể, người đứng đầu đơn vị và đội ngũ cán bộ, đảng viên, công nhân lao động. Tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy và bộ máy lãnh đạo các đơn vị trong công tác PCTN gắn với tăng cường công tác quản lý, điều hành nhiệm vụ SXKD của đơn vị; phát hiện, ngăn chặn và kịp thời xử lý nghiêm các hành vi, vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật về PCTN.

      Theo đó, kế hoạch đề ra 09 nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai thực hiện:

      Một là: Tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN, Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII liên quan đến công tác PCTN, xây dụng văn hóa tiết kiệm, không tham nhũng trong toàn TKV.

      Hai là: Tiếp tục kiện toàn và nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo PCTN các cấp trong TKV phù hợp với tình hình thực tế, góp phần đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng tham nhũng, lãng phí, suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII liên quan đến công tác PCTN theo chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương và các cấp có thẩm quyền.

      Ba là: Công tác tham gia xây dựng, hoàn thiện thể chế quản lý và phòng chống tham nhũng.

      Bốn là: Thực hiện đồng bộ các chủ trương, chính sách, định hướng, giải pháp phòng ngừa tham nhũng trong hoạt động sản xuất kinh doanh của TKV.

      Năm là: Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị trong công tác PCTN

      Sáu là: Tiếp tục phát huy vai trò của người lao động, các tổ chức chính trị xã hội trong doanh nghiệp (Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội Cựu chiến binh...) nhằm tăng cường giám sát việc thực hiện pháp luật về PCTN, kịp thời cung cấp thông tin, tham gia phát hiện, phản ánh, tố cáo về tham nhũng, lãng phí.

      Bảy là: Đảm bảo kịp thời, khách quan, chính xác trong tham gia ý kiến đối với việc bổ nhiệm, đề bạt cán bộ thuộc diện quản lý của TKV theo phân cấp quy định.

      Tám là: Tổ chức đào tạo, tập huấn chuyên đề về PCTN cho các bộ phận liên quan trong quá trình thực hiện nhiệm vụ PCTN trong toàn TKV.

      Chín là: Tổ chức hội nghị triển khai công tác PCTN của TKV năm 2021 (trong điều kiện cho phép và phù hợp với tình hình thực tế về công tác phòng chống dịch Covid-19).

      Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam yêu cầu Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc TKV, Ban Chỉ đạo PCTN của TKV theo chức năng nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Kế hoạch công tác PCTN năm 2021 đảm bảo hiệu quả, thiết thực, tránh hình thức. Đảng ủy Than Quảng Ninh, Công đoàn TKV, Đoàn Thanh niên TKV, Đoàn Than Quảng Ninh căn cứ chức năng, nhiệm vụ phối hợp chỉ đạo tổ chức thực hiện Kế hoạch công tác PCTN năm 2021 của TKV. Các Công ty con, đơn vị trực thuộc căn cứ Kế hoạch công tác PCTN năm 2021 của TKV, tổ chức xây dựng Chương trình, Kế hoạch công tác PCTN thuộc cấp mình quản lý. Rà soát, kiện toàn Ban Chỉ đạo PCTN của đơn vị theo Hướng dẫn số 08-HD/BNCTW ngày 20/4/2018 của Ban Nội chính Trung ương và hướng dẫn của TKV. Định kỳ hàng quý báo cáo kết quả thực hiện và những khó khăn, vướng mắc, đề xuất kiến nghị của đơn vị về thường trực Ban Chỉ đạo (Ban Kiểm tra - Pháp chế). Các Ban chuyên môn của TKV, Người đại diện của TKV tại các đơn vị căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao để tổ chức thực hiện Kế hoạch công tác PCTN năm 2021. Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo PCTN tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện theo quy định./.

Cẩm Nhung

Ghi rõ nguồn "Than Thống Nhất - TKV" và dẫn đến URL nguồn tin khi phát hành lại thông tin từ website này!

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây