Kết luận của Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Ngọc Cơ tại cuộc họp đánh giá tình hình sản xuất, tiêu thụ tháng 5; Triển khai kế hoạch sản xuất, tiêu thụ tháng 6 năm 2019

Thứ tư - 12/06/2019 09:01 269 0
Ngày 30 tháng 5 vừa qua, tại Trung tâm ĐHSX tại Quảng Ninh, Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Ngọc Cơ đã chủ trì cuộc họp đánh giá tình hình sản xuất, tiêu thụ tháng 5; Triển khai kế hoạch sản xuất, tiêu thụ tháng 6 năm 2019.
Ảnh minh họa - Cao Văn (ST)
Ảnh minh họa - Cao Văn (ST)
      Tham dự cuộc họp có Đảng ủy Than Quảng Ninh; Giám đốc/Phó Giám đốc các đơn vị sản xuất, sàng tuyển, chế biến, kinh doanh than; các Công ty Kho Vận, Giám định, Xây lắp mỏ, Môi trường, Vận tải thủy, Vật tư, Hoa tiêu, Đại lý Hàng hải, Đầu tư Thương mại & Dịch vụ, Xuất nhập khẩu than, Tổng Công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc, Tổng Công ty Điện, các nhà máy nhiệt điện: Cẩm Phả, Đông Triều và các Ban Tập đoàn: SXT, KDT, BV, KH, KCM, AT, TN, MT, CV và VP. Sau khi nghe Ban SXT báo cáo đánh giá tình hình thực hiện sản xuất, tiêu thụ tháng 5 và triển khai kế hoạch sản xuất, tiêu thụ tháng 6/2019; phát biểu của Đảng ủy Than Quảng Ninh, các Ban và các đơn vị dự họp; Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Ngọc Cơ đã kết luận và chỉ đạo một số nội dung sau:

      Đánh giá tình hình sản xuất, tiêu thụ tháng 5 năm 2019

      Tháng 5, điều kiện thời tiết không thuận lợi, có mưa vừa, đến mưa to và rất to đã làm ảnh hưởng đến công tác sản xuất, chế biến và tiêu thụ; Đặc biệt đối với các đơn vị lộ thiên, sản lượng than khai thác và bốc xúc đất đá đạt thấp hơn so với kế hoạch điều hành; Khắc phục khó khăn về thời tiết, các đơn vị đã chủ động điều hành sản xuất linh hoạt, chuẩn bị đủ nguồn chân hàng theo kế hoạch tiêu thụ tháng, đặc biệt đối với các hộ điện đạt 100% kế hoạch đề ra; Các đơn vị tập trung triển khai thực hiện công văn số 1543/TKV-KH ngày 01/4/2019 về việc điều hành tăng sản lượng than sản xuất năm 2019; Công văn số 1991/TKV-KH ngày 22/4/2019 về việc chế biến cám có độ tro cao từ các nguồn đá xít thải, bùn thải đáp ứng nhu cầu tiêu thụ.

      Công tác an toàn trong tháng để xảy ra 02 vụ TNLĐ làm chết 03 công nhân (Ngày 08/5 tại Công ty Than Dương Huy làm chết 01 người; Ngày 17/5 tại Công ty Than Hạ Long xảy ra vụ nổ khí CH4 làm chết 02 người và làm bị thương 03 người); 5 tháng xảy ra 05 vụ TNLĐ làm chết 06 người.

      Tình hình ANTT tương đối ổn định, các đơn vị đã chủ động bố trí canh gác trước, trong và sau những ngày nghỉ lễ; Tuy nhiên, công tác giao than cho khách hàng vẫn còn bị lẫn tạp chất và chất lượng than sau pha trộn không đồng đều… khách hàng kiến nghị; Yêu cầu các đơn vị cần rà soát, chấn chỉnh ngay không để tái diễn.
 
nnc2

      Dự kiến kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu tháng 5 năm 2019:

      + Than nguyên khai sản xuất tháng 5: 3,6/3,8 triệu tấn, bằng 95% KH tháng; 5 tháng: 18,4/40,9 triệu tấn, bằng 45% kế hoạch năm;
      + Bốc xúc đất đá tháng 5: 15/16 triệu m3, bằng 94% kế hoạch tháng; 5 tháng: 66,5/177,6 triệu m3, bằng 37% kế hoạch năm;
      + Mét lò đào tháng 5: 21.799/21.784 mét, bằng 100% kế hoạch tháng; 5 tháng: 98.104/247.653 mét, bằng 40% kế hoạch năm;
      + Than gian cho Nhà máy Tuyển than Cửa Ông tháng 5: 722/860 ngàn tấn, bằng 84% kế hoạch tháng; 5 tháng: 3,7/9,7 triệu tấn, bằng 38% kế hoạch năm;
      + Than gian cho Nhà máy Tuyển than Hòn Gai tháng 5: 170/180 ngàn tấn, bằng 94% kế hoạch tháng; 5 tháng: 0,52/1,85 triệu tấn, bằng 28% kế hoạch năm;
      + Tuyển than Lép Mỹ tháng 5: 130/150 ngàn tấn, bằng 87% kế hoạch tháng; 5 tháng: 0,58/1,4 triệu tấn, bằng 42% kế hoạch năm;
      Than tiêu thụ tháng 5: 3,9/3,9 triệu tấn, bằng 100% KH tháng; 5 tháng: 18,1/42 triệu tấn, bằng 43% kế hoạch năm. Trong đó:
      + Xuất khẩu được 60 ngàn tấn (do mới được cấp giấy phép);
      + Trong nước tháng 5: 3,84/3,89 triệu tấn, bằng 99% KH tháng; 5 tháng: 18/40,2 triệu tấn, bằng 45% kế hoạch năm (Trong đó 5 tháng Hộ điện: 15,2/33,9 triệu tấn, bằng 45% kế hoạch năm; Hộ Đạm, hóa chất: 0,92/2,1 triệu tấn, bằng 43% kế hoạch; Hộ xi măng: 0,7/2,4 triệu tấn, bằng 29% kế hoạch năm; Hộ khác: 1,1/1,7 triệu tấn, bằng 66% kế hoạch năm).
 
nnc3

      Kế hoạch sản xuất, tiêu thụ tháng 6 năm 2019

      Kế hoạch sản xuất:
      + Than nguyên khai sản xuất: 3,4 triệu tấn;
      + Đào lò: 21.900 m, trong đó lò XDCB: 1.057 m;
      + Bóc xúc đất đá: 17,6 triệu m3;
     + Than giao cho các nhà máy tuyển tổng số: 1,16 triệu tấn; Trong đó: TT Cửa Ông 855 ngàn tấn; TT Hòn Gai 190 ngàn tấn; Lép Mỹ 115 ngàn tấn;

      Kế hoạch tiêu thụ:
      Dự kiến tổng số 4,2 triệu tấn. Trong đó: Xuất khẩu 336 ngàn tấn; Trong nước 3,89 triệu tấn, cụ thể: Xi măng 152 ngàn tấn; Điện 3,2 triệu tấn;Đạm, Hóa chất 219 ngàn tấn; Hộ khác 309 ngàn tấn.

      Những vấn đề cần tập trung chỉ đạo trong tháng 6/2019

      Tháng 6, là tháng cuối quý II có tính quyết định trong việc hoàn thành các chỉ tiêu SXKD 6 tháng đầu năm 2019; Dự báo nhu cầu sử dụng than của các nhà máy điện và các hộ khác tiếp tục tăng cao; Thời tiết nắng nóng, thường xảy ra mưa bão, đòi hỏi phải tăng cường công tác kiểm tra, chuẩn bị tốt công tác PCMB; Trên cơ sở nhận định tình hình, các đơn vị cần tập trung chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

      * Công tác điều hành sản xuất, tiêu thụ: Các đơn vị tiếp tục giữ nhịp độ sản xuất và triển khai thực hiện công văn số 1543/TKV-KH ngày 01/4/2019 về việc điều hành tăng sản lượng than sản xuất năm 2019; Công văn số: 1991/TKV-KH ngày 22/4/2019 về việc chế biến cám có độ tro cao từ các nguồn đá xít thải, bùn thải đáp ứng nhu cầu tiêu thụ; Do đó, các đơn vị chủ động điều hành, tổ chức sản xuất linh hoạt; Các đơn vị lộ thiên tập trung bơm nước, bóc xúc đất đá và khai thác than trong mùa mưa, tập trung sửa chữa củng cố các công trình PCMB; Các đơn vị hầm lò cần tập trung giải quyết khắc phục khó khăn để tăng tối đa sản lượng than khai thác và rà soát chuẩn bị diện dự phòng, gối đầu sẵn sàng thay thế các diện sản xuất; Thực hiện việc kiểm tra, vận hành các hệ thống trạm điện, hầm bơm, trạm phát điện dự phòng đảm bảo thông suốt; Các đơn vị chế biến, sàng tuyển tăng cường công tác gia công, chế biến, pha trộn than và tập trung làm than cho các hộ điện;

      Theo đó, các đơn vị vùng miền Tây tập trung sản xuất khai thác tối đa than nguyên khai để có nguồn pha trộn với than nhập khẩu; Vàng Danh tập trung đào lò chuẩn bị diện sản xuất; Nam Mẫu phấn đấu đạt sản lượng 190 ngàn tấn than nguyên khai; Uông Bí giảm đào lò, tập trung sản xuất khai thác than nguyên khai; Mạo Khê đôn đốc bên B giải quyết nhanh phần than lộ thiên và chế biến than cám 5, cám 6 để giao cho Kho vận Đá Bạc; Công ty Kho vận Đá Bạc tập trung pha trộn than nhập khẩu để giao cho các nhà máy điện và tăng cường công tác vận tải cho các đơn vị, không để ách tắc.

      Các đơn vị vùng Hòn Gai: Công ty Than Hà Tu phối hợp với Ban QLDA đẩy nhanh tiến độ bốc xúc đất đá XDCB dự án Bắc Bàng Danh và làm than cám 2 cho Hòa Phát; Công ty TT Hòn Gai tập trung tiêu thụ hết than cục 5 và than cám 1 tại cảng Nam Cầu Trắng trước ngày 30/6/2019; Chuẩn bị điều kiện để nhận than nhập khẩu; Triển khai phương án thu hồi SPNT từ nền kho, mặt bằng nhà máy, than bùn… để giao cho các đơn vị cuối nguồn; Triển khai thực hiện DA hệ thống băng tải vận chuyển than Núi Béo – Hà Tu – TTCB – Làng Khánh, DA hệ thống băng tải cấp cho NM nhiệt điện Quảng Ninh và sớm hoàn thành việc nạo vét luồng lạch tại cảng Làng Khánh; Các đơn vị khai thác, chế biến trong vùng rà soát và lập phương án thi công củng cố các tuyến đường nội bộ mỏ kết nối với đường chuyên dụng về TTCB than vùng Hòn Gai và ra cảng Làng Khánh đảm bảo an toàn; Công ty Môi Trường tập trung sửa chữa, khắc phục hư hỏng các tuyến đường chuyên dụng vùng Hòn Gai – Cẩm Phả do Công ty quản lý đảm bảo thông suốt;
 
nnc4

      Các đơn vị vùng Cẩm Phả: Hiện nay là vùng khó khăn nhất (Khe Chàm, Thống Nhất, Hạ Long và Quang Hanh). Do đó, các đơn vị cần tập trung giải quyết khó khăn và tiếp tục giữ vững nhịp độ sản xuất, đồng thời rà soát lại các vị trí khai thác, năng lực, đẩy cao sản lượng và chuẩn bị đủ nguồn than cấp cho NĐ Mông Dương, điện Cẩm Phả; Các đơn vị lộ thiên tranh thủ thời tiết thuận lợi tập trung lấy than; Các đơn vị hầm lò tập trung sản xuất, tăng sản lượng than khai thác (Hạ Long sớm hoàn thành thủ tục cấp giấy phép khai thác phần lộ thiên; Cọc Sáu, Đèo Nai phối hợp di chuyển đường điện và tập trung giải quyết hệ thống thoát nước; Tây Nam Đá Mài tập trung làm than cám 2, xử lý hệ thống thoát nước và giải quyết khu vực giáp ranh chồng lấn; Cao Sơn lấy than tối đa và hoàn thành việc giải phóng đền bù; Kho vận Cẩm Phả chủ động chuẩn bị nguồn than cấp cho điện Mông Dương và làm than cám 2; TT Cửa Ông tập trung pha trộn và đẩy nhanh tiến độ dự án hệ thống vận chuyển xít thải ngược vào mỏ; KD Than Cẩm Phả tiếp tục nhập than nhập khẩu về chế biến, pha trộn phục vụ các hộ điện); Các đơn vị trong vùng giao tăng thêm sản lượng than cám 6a.1 để tiêu thụ cho NĐ Mông Dương.

      Các Ban Tập đoàn tập trung giải quyết khó khăn cho các đơn vị nhất là các đơn vị vùng Hòn Gai và Cẩm phả; Công ty CP Giám định tiếp tục phối hợp với các đơn vị kiểm soát tốt chất lượng than giao khách hàng, khi kiểm tra phát hiện trường hợp than không đảm bảo chất lượng cần kiên quyết xử lý và báo cáo về Tập đoàn kịp thời.

      * Công tác ANTT: Các đơn vị tiếp tục chủ động phối hợp với chính quyền địa phương tăng cường công tác kiểm tra, bảo vệ ranh giới mỏ, bảo vệ ANTT; Nghị quyết số 22-NQ/ĐU ngày 10/5/2017 của Đảng bộ Tập đoàn về việc tăng cường công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên ranh giới mỏ trong khai thác than – khoáng sản giai đoạn 2017 – 2020; Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 26/08/2015 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với các hoạt động SXKD than trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

      * Công tác An toàn: Chỉ đạo các đơn vị triển khai thực hiện công văn số 362/TTĐHSX-AT ngày 27/5/2019 về việc tăng cường công tác ATLĐ trong sản xuất hầm lò; Chỉ thị số 69/CT-TTĐHSX ngày 21/5/2019 về việc thực hiện các giải pháp phòng ngừa than tự cháy; Thông báo kết luận số 53/TB-TTĐHSX ngày 22/4/2019 về việc triển khai công tác AT-VSLĐ quý II/2019; Thông báo kết luận số 17/TB-TKV ngày 28/01/2019 của Tổng Giám đốc tại Hội nghị kiểm điểm công tác AT-VSLĐ năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019; Nghị quyết số 17-NQ/ĐU ngày 01/3/2017 của Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác ATLĐ trong Tập đoàn giai đoạn 2017 - 2020.

      * Công tác PCMB, PCTT và môi trường: Chỉ đạo các đơn vị triển khai thực hiện ngày Môi trường Thế giới; Thông báo kết luận số 75/TB-TKV ngày 24/4/2019 tại Hội nghị Tổng kết công tác PCTT-TKCN năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019; Công văn số 361/TTĐHSX-MT ngày 27/5/2019 về việc tăng cường công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn TP Cẩm Phả;Tiếp tục thực hiện Chương trình hành động số 138/CTr-TKV ngày 27/7/2018 về thực hiện Nghị quyết liên tịch số 33-NQLT/ĐUTKV-ĐUTQN ngày 18/4/2018 về tăng cường công tác bảo vệ môi trường giai đoạn 2018 - 2020./.

Cao Văn

Ghi rõ nguồn "Than Thống Nhất - TKV" và dẫn đến URL nguồn tin khi phát hành lại thông tin từ website này!

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây