Tổng kết công tác khoán, quản trị chi phí năm 2020, nhiệm vụ và một số giải pháp điều hành KH&QTCP năm 2021

Thứ bảy - 20/03/2021 08:53 455 0
Vừa qua, Công ty Than Thống Nhất - TKV đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác khoán và quản trị chi phí năm 2020, nhiệm vụ và một số giải pháp điều hành kế hoạch và quản trị chi phí năm 2021.
Tổng kết công tác khoán, quản trị chi phí năm 2020, nhiệm vụ và một số giải pháp điều hành KH&QTCP năm 2021
      Đến dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Đình Thịnh - Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Công ty cùng các đồng chí trong BCH Đảng uỷ Công ty; Đồng chí Vũ Thị Hằng - CT Công đoàn Công ty cùng các đồng chí trong BCH Công đoàn Công ty; Đồng chí Trần Văn Đại - Bí thư Đoàn Thanh niên Công ty; Các đồng chí Phó Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty; Các đồng chí Trưởng, Phó các phòng; Các đồng chí Quản đốc, PQĐ cơ điện. NVKT các phân xưởng trực tiếp tham gia làm khoán cũng có mặt đầy đủ.
img 1406

      Năm 2020, Công ty luôn nhận được sự chỉ đạo sâu sát, kịp thời của TKV và sự quan tâm tạo điều kiện giúp đỡ của Lãnh đạo các cấp, các ngành địa phương. Với sự chỉ đạo quyết liệt của Lãnh đạo Công ty và sự nỗ lực của toàn thể CNCB trong Công ty đã đoàn kết, thi đua sản xuất đảm bảo an toàn và nâng cao thu nhập cho người lao động. Diện sản xuất, tài nguyên sẵn sàng ngay từ đầu năm là ~670.000 tấn. Điều kiện thông gió, thoát nước cơ bản đảm bảo kỹ thuật, đáp ứng yêu cầu cho sản xuất.

      Công ty đã thực hiện các giải pháp thu hồi một số tuyến băng tải chính (băng tải số 9, 10, 11…) và lắp đặt đường sắt, chống xén cải tạo các tuyến lò thông gió, vận tải chính và lò đầu các PX, do đó công tác vận chuyển vật tư, phụ tùng MMTB của các PX đã được cải thiện đáng kể so với năm 2019. Chủ động, linh hoạt áp dụng các chính sách đãi ngộ thỏa đáng đối với đội ngũ thợ lò; nghiêm túc trong việc nghiệm thu, công khai minh bạch trong việc phân phối, tiền lương, tiền thưởng và khuyến khích ngày công nên đã tạo niềm tin, hứng khởi, yên tâm trong lao động nhất là đội ngũ thợ lò, đáp ứng được yêu cầu sản xuất. Một số Công trình phục vụ nâng cao đời sống, chăm sóc sức khỏe cho người lao động nhất là cho thợ lò đã được hoàn thành, phục vụ tốt nhu cầu ăn, nghỉ, sinh hoạt và khám chữa bệnh cho CNCB trong Công ty...

      Trong năm 2020 do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 và mưa lũ đã ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất của TKV nói chung sản lượng tiêu thụ than giảm mạnh, lượng than tồn kho tăng cao nên TKV đã chỉ đạo các đơn vị thành viên giảm sản lượng than sản xuất, trong đó Công ty Than Thống Nhất –TKV giảm 50.000 tấn, làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, cũng như ảnh hưởng đến thu nhập của người lao động. 
mg 3196
Đ/c Nguyễn Thái Hưng - Trưởng phòng KH

      Kết quả thực hiện, năm 2020 tất cả các chỉ tiêu SXKD của Công ty đều thực hiện vượt mức kế hoạch của TKV giao và có mức tăng trưởng cao so với thực hiện năm 2019, cụ thể: Than nguyên khai sản xuất: 1.858.368 tấn đạt 100,45%; Than tiêu thụ: 1.848.464 tấn đạt 100,46%; Đào lò CBSX: 9.011,5 m đạt 100,13%; Chống xén: 7.659,5m  đạt 102,13%; Doanh thu tổng số: 2.082 tỷ 362 triệu đồng đạt 100,35%. Lợi nhuận: 39,043 tỷ đồng bằng 125,85%. Thu nhập bình quân: 16.048.000 đ/ng-tháng đạt 106,10% và đạt 120,06% so với năm 2019, tăng 2.681.000 đ/ng-tháng, trong đó: Thu nhập bình quân thợ lò năm 2020 là 21.500.000 đ/ng-tháng so với thực hiện năm 2019: 19.500.000 đ/ng-tháng tăng 2.000.000 đ/ng-tháng.
mg 3158
Đ/c Nguyễn Văn Phượng - Phó Giám đốc Công ty điều hành phần tham luận

      Hội nghị đã được nghe những ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Đình Thịnh - BT Đảng uỷ, Giám đốc Công ty và tham luận của các phòng, phân xưởng về: Các giải pháp quản lý máy móc thiết bị nhằm giảm thiểu sự cố, tiết kiệm chi phí sản xuất; Các giải pháp thực hiện nâng cao năng suất lao động và quản lý tốt ngày công của thợ lò; Những giải pháp giảm sự cố để hệ thống vận tải băng tải vận hành thông suốt không ảnh hưởng đến sản lượng của Công ty; Các giải pháp điều hành thực hiện các chỉ tiêu KTCN đạt hiệu quả, đảm bảo không vượt KHKTCN TKV giao; Giải pháp về khoán chi phí sửa chữa MMTB; Giải pháp quản lý để tiền lương, tiền thưởng là đòn bẩy tăng NSLĐ nhằm nâng cao thu nhập cho người lao động và giảm giá thành sản xuất...
mg 3201
Đ/c Nguyễn Đình Thịnh - BT Đảng uỷ, Giám đốc Công ty kết luận và chỉ đạo tại Hội nghị

     Bước sang năm 2021, trong điều kiện sản xuất của Công ty còn gặp nhiều khó khăn, để triển khai thực hiện các giải nhằm hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ được giao Công ty tiếp tục thực hiện và phát huy các giải pháp điều hành SXKD có hiệu quả như đã thực hiện trong năm 2020, khắc phục những tồn tại, khó khăn và đề ra một số giải pháp thực hiện, tập trung vào một số nội dung trọng tâm nhằm tiết kiệm chi phí, hạn chế những chi phí phát sinh do sự cố, TNLĐ, tránh thất thoát, lãng phí tài sản của Công ty từ các bài học kinh nghiệm rút ra, cụ thể:

Một là: Kế hoạch sản xuất hàng tháng, quý Công ty lập phải sát với điều kiện địa chất, điều kiện sản xuất thực tế của Công ty. Các Phương án sản xuất, phương án chuyển diện phải cụ thể, chi tiết, phải thực hiện đầy đủ từng bước từ chuẩn bị cho đến thực hiện, nghiệm thu, có thời gian kết thúc từng bước công việc và phải được ban hành sớm để các Phòng, Phân xưởng chuẩn bị vật tư, MMTB và nhân lực cần thiết để thực hiện theo phương án.

Hai là: Định mức tiêu hao vật tư cho sản xuất phải phù hợp với điều kiện sản xuất thực tế của Công ty nhất là định mức vật tư cơ điện, vật tư sửa chữa thường xuyên, các định mức này khi các Phòng chuyên môn xây dựng, phát hành thực hiện không được cao hơn định mức của Nhà nước và TKV ban hành đang có hiệu lực.

Ba là: Chú trọng trong công tác sửa chữa lớn, sửa chữa thường xuyên MMTB. Vật tư thay thế, phải làm đủ các bước sửa chữa thường xuyên MMTB theo quy định định ngạch sửa chữa. Sửa chữa MMTB phải đạt yêu cầu chất lượng, kỹ thuật và phải có thời gian quy định bảo hành MMTB sau sửa chữa. Nếu trong thời hạn bảo hành cụm thiết bị, MMTB... bị hỏng do lỗi sửa chữa ( không phải do đơn vị vận hành sử dụng) thì đơn vị sửa chữa phải sửa chữa lại, toàn bộ chi phí vật tư để sửa chữa, gia công lại Phân xưởng sửa chữa phải chịu trách nhiệm bồi thường chi phí, khi quyết toán chi phí Công ty sẽ trừ chi phí này vào quỹ lương Phân xưởng sửa chữa.

Bốn là: Công tác xây dựng kế hoạch vật tư, Kế hoạch chi phí giao khoán, quyết toán chi phí hàng tháng phải làm theo đúng quy chế của TKV và quy định của Công ty ban hành. Các Phòng chủ quản khi cấp biểu vật tư phải tự kiểm tra nhu cầu thực tế của Phân xưởng, chỉ cấp phát, ký duyệt những vật tư thực sự cần thiết và có trong kế hoạch vật tư của Phân xưởng. Công tác quản lý cấp phát sử dụng vật tư, nhiên liệu phải được chú trọng nâng cao, kiểm soát theo định mức. Thủ trưởng các Phòng và tổ chuyên môn của các Phân xưởng phải chú trọng công tác khoán quản trị, bảo vệ tài sản của Phân xưởng cũng như của Công ty.

Năm là: Nâng cao chất lượng đội ngũ lao động thợ lò, cải thiện điều kiện làm việc, vận chuyển vật tư, vật liệu đảm bảo lò cao ráo, lò sạch sẽ thông thoáng đúng KTCB... để đảm bảo đủ điều kiện không gian cho lắp đặt MMTB nhằm giảm chi phí sửa chữa, nâng cao năng suất lao động, giảm chi phí giá thành.

      Với những mục tiêu thực hiện tốt các giải pháp điều hành quản lý, công tác an toàn và bảo hộ lao động đi song song với đó là duy trì và tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo chỉ đạo của Chính phủ, của Bộ y tế, của Trung ương, của Tỉnh, của Thành Phố, của Phường, chỉ đạo của TKV và của Công ty với mục tiêu cao nhất là không để nảy sinh mầm bệnh trong Công ty, giữ vững địa bàn Công ty “An toàn - Ổn định – Phát triển”./.

BBT

Ghi rõ nguồn "Than Thống Nhất - TKV" và dẫn đến URL nguồn tin khi phát hành lại thông tin từ website này!

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây