Sơ kết SXKD tháng 9; quý III; 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ tháng 10; quý IV và đối thoại người lao động quý IV năm 2018

Thứ năm - 04/10/2018 15:24 860 0
Do ảnh hưởng của mùa mưa từ ngày 27/6/2018 đến nay lưu lượng nước chảy vào các lò chợ khai thác nhiều, làm ảnh hưởng rất lớn đến sản lượng than khai thác của Công ty. Đặc biệt là 4 Phân xưởng khai thác là PX KT1, KX KT4, PX KT6, PX KT11. Có thời điểm lượng chảy vào lò chợ từ 8,5 ÷ 175 m3/h, Công ty đã phải nhiều lần dừng khai thác để tập trung thoát nước và củng cố lò, tổng số dừng khai thác của 4 Phân xưởng là 123 ngày làm ảnh hưởng lớn đến sản lượng than sản xuất và làm tăng chi phí giá thành của Công ty.
Sơ kết SXKD tháng 9; quý III; 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ tháng 10; quý IV và đối thoại người lao động quý IV năm 2018
      Để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD tháng 9, Quý III và 9 tháng đầu năm 2018. Ngày 04/10/2018 tại văn phòng, Công ty Than Thống Nhất – TKV đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác SXKD tháng 9, Quý III, 9 tháng đầu năm 2018 và triển khai nhiệm vụ tháng 10, Quý IV năm 2018.

      Về dự hội nghị có các đồng chí: Phạm Đức Khiêm – Phó bí thư phụ trách Đảng bộ - Giám đốc Công ty; đồng chí Vũ Thị Hằng – Chủ tịch Công đoàn; đồng chí Nguyễn Lương Bình – Bí thư ĐTN Công ty cùng các đồng chí Phó Giám đốc, KTT; Quản đốc các Phân xưởng, Trưởng các Phòng, Ban, Trạm; các đồng chí Phó Quản đốc cơ điện các Phân xưởng; Bí thư Chi bộ, Chủ tịch Công đoàn bộ phận, Bí thư các Chi đoàn trong Công ty; 42 công nhân tiêu biểu xuất sắc có ngày công và thu nhập cao nhất Quý III của 14 Phân xưởng khai thác đào lò đã về dự Hội nghị đông đủ.
dsc0102
     Đồng chí Nguyễn Thái Hưng – TP Kế hoạch & QTCP đọc Báo cáo

      Đồng chí Nguyễn Thái Hưng – TP Kế hoạch & QTCP đã đọc Báo cáo sơ kết tình hình hoạt động SXKD tháng 9, Quý III và 9 tháng đầu năm 2018, báo cáo đã nêu rõ những kết quả đã đạt được và chưa đạt được trong tháng 9, Quý III, 9 tháng đồng thời nêu ra những khó khăn, vướng mắc còn tồn tại cần khắc phục trong thời gian tới.
bang chi tieu 9t
    Bảng thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu 9 tháng đầu năm 2018

      Trong 9 tháng đầu năm 2018, các chỉ tiêu SXKD của Công ty đạt mức từ  64 - 96% kế hoạch năm. Sản lượng than nguyên khai sản xuất, sản lượng than tiêu thụ, doanh thu, tiền lương, thu nhập bình quân người lao động đều giảm so với cùng kỳ năm 2017.

* Nguyên nhân ảnh hưởng tới kết quả SXKD
      Trong 9 tháng đầu năm 2018, tổng số lao động Công ty giảm: 323 người (Nghỉ hưu; đi làm nghĩa vụ quân sự; ốm chết; thỏa thuận chấm dứt HĐLĐ người; hủy bỏ thời gian thử việc; tạm hoãn; đơn phương chấm dứt HĐLĐ; ...).

      Lượng nước chảy vào mỏ trong 9 tháng đầu năm 2018 là 8.708.256 m3 (lưu lượng bình quân 1.329 m3/h) tăng so với cùng kỳ năm 2017 (8.355.984 m3) là 352.272 m3, trong đó ở khu Lộ Trí là 8.316.384 m3 riêng mức -140 là 7.312.464m3, hiện tại lưu lượng chảy vào mỏ dưới mức -140 vẫn duy trì Q » 1.200 m3/h, dự kiến trong quý IV năm 2018 lưu lượng nước chảy vào mỏ vẫn duy trì ở mức cao.

      Trong 9 tháng đầu năm 2018, Công ty thực hiện chuyển diện 05 lò chợ (Phân xưởng KT10 chuyển diện trong tháng 3; Phân xưởng KT9 chuyển diện trong tháng 4; Phân xưởng KT5 chuyển diện trong tháng 6 và Phân xưởng KT2 và KT11 chuyển diện trong tháng 9). Khi chuyển diện Công ty phải tháo giá, giải thể để sửa chữa, toàn bộ thiết bị giá bị hỏng nặng phải thay thế bổ sung vật tư phụ tùng sau đó mới đưa vào lắp đặt tại diện khai thác mới.

      Một số đường lò đào qua vùng lò cũ, nằm dưới vùng khai thác có áp lực lớn do đó vì chống bị nén bẹp, xô dạt, lò bị bùng nền nên phải thường xuyên dừng gương thi công đào lò để tổ chức căn tẩy hạ nền, chống xén mở rộng các tuyến lò để phục vụ công tác thông gió, vận tải mới tiến hành thi công tiếp được. Một số gương lò gặp phay và đứt gẫy, gương lò mềm yếu nên thường xuyên phải dừng gương tổ chức củng cố chống tăng cường dẫn đến không đạt tiến độ đào lò CBSX.

      Công ty đã giải thể 01 Phân xưởng đào lò trong quý I để tập trung nhân lực vào khai thác than và thuê ngoài đào lò tuy nhiên đơn vị thuê ngoài chưa bố trí được đủ nhân lực nên ảnh hưởng tới tiến độ đào lò của Công ty.

      Trong quý III một số đường lò khai thông chuẩn bị diện sản xuất: Lò DV-25PV6B khu cánh Đông, lò DVVT -50 LCI-6D-2 phải dừng thi công từ ngày 10/8 đến ngày 15/8 do gương lò thi công xuất hiện nước, lưu lượng lên đến 25m3/h, lò thượng VT -140/-80LC-II-6B-1T lớp 2 đang thi công bị tụt bùn không thể thi công tiếp được, Công ty đã dừng củng cố khôi phục lại đường lò và đào lò tránh, ảnh hưởng đến tiến độ thi công đào lò CBSX, làm tăng chi phí của Công ty...
dsc0105
Đ/c Nguyễn Văn Phượng – Phó giám đốc điều hành phần thảo luận

      Để thực hiện hoàn thành toàn diện kế hoạch tháng 10, Quý IV/2017. Công ty tiếp tục thực hiện theo Quyết định số: 5886/QĐ-VTNC ngày 29/6/2017 về việc “Ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2017 ÷ 2020” áp dụng trong nội bộ Công ty nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và tiết kiệm chi phí giảm giá thành theo Chỉ thị số: 123/CT-TKV ngày 13/6/2017 V/v “Tăng cường công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2017÷2020” của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam. Bên cạnh đó Công ty đã ban hành các giải pháp chủ yếu – điều hành nâng cao năng lực sản xuất, hiệu quả kinh doanh năm 2018, theo đó đề ra các giải pháp, mục tiêu, nhiệm vụ, đơn vị chủ trì, lãnh đạo điều hành và thời hạn thực hiện cụ thể để tiết giảm chi phí, hạ giá thành.

Về mục tiêu, nhiệm vụ SXKD tháng 10, quý IV năm 2018:
* Kế hoạch tháng 10/2018:
- Than sản xuất: theo KH Điều hành: 193.500 tấn.
- Tổng số mét lò đào: theo KH Điều hành: 885m.
- Mét lò xén: theo KH Điều hành và KH pháp lệnh: 420m.
- Than tiêu thụ: theo KH Điều hành: 191.000 tấn.
- Doanh thu: KH Điều hành: 170.611 trđ.

* Kế hoạch quý IV/2018:
- Than sản xuất:  KH Điều hành: 607.500 tấn, trong đó ( Công ty sản xuất 600.000 tấn; bình quân 1 tháng là 200.000 tấn; Giao thầu 7.500 tấn ).
- Mét lò đào: KH Điều hành Tổng số mét lò đào: 2.510m, trong đó: Mét lò CBSX: 2.215m (tự làm: 1.675m; thuê ngoài Công ty Công ty Xây lắp Mỏ - TKV: 540m); Mét lò công nghệ: 295m.
- Mét lò xén: KH Điều hành và kế hoạch Pháp lệnh: 1.470 m (tự làm 1.170m; thuê ngoài Công ty Xây lắp Mỏ - TKV: 90m; Công ty TNHH MTV Môi Trường -TKV: 210m).
- Than tiêu thụ:
+ KH Điều hành: 600.800 tấn, trong đó:
+ KH Pháp lệnh: 566.500 tấn, trong đó:
- Doanh thu:
+ KH Điều hành: 536.788 trđ.
+ KH Pháp lệnh: 504.069 trđ.
- Tổng số mét lò đào: 781m; b/q: 30,0 m/ngày (CBSX: 715 m; b/q: 27,5m/ngày; Mét lò XDCB: 30m, b/q: 1,2m/ngày; Mét lò đào công nghệ: 36m).
- Mét lò xén: 560m; B/q: 21,5m/ngày.
- Tiêu thụ: 170.000 tấn, bình quân: 6.538 tấn/ngày.
- Doanh thu: 159.514 trđ, bình quân: 6.135 trđ/ngày.
dsc0109
 
dsc0111
Đại diện các đơn vị thảo luận tại Hội nghị
 
      Tại Hội nghị, Giám đốc và Công đoàn Công ty đã tổ chức đối thoại trực tiếp với người lao động, từ đó nắm bắt tâm tư nguyện vọng, cũng như yêu cầu cần thiết để tháo gỡ khó khăn trong sản xuất, góp phần cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động, để tăng năng suất, tăng thu nhập ổn định cuộc sống…
dsc0117
Đ/c Phạm Đức Khiêm – Giám đốc Công ty phát biểu, triển khai nhiệm vụ và đối thoại với người lao động

       Đồng chí Phạm Đức Khiêm - Giám đốc Công ty đã phát biểu nêu rõ từng nội dung công việc cần triển khai thực hiện trong tháng 10 và cả Quý IV năm 2018. Những yêu cầu cụ thể, những mũi nhọn cần quan tâm và thực hiện quyết liệt, những phương án trong điều hành của lãnh đạo Công ty, các biện pháp thực hiện của Phân xưởng, sự phối hợp giữa các phòng chức năng với Phân xưởng sản xuất; các nhóm giải pháp cần tập trung, trong đó ưu tiên đặc biệt cho việc đảm bảo an toàn, an toàn để sản xuất, có đảm bảo điều kiện an toàn mới tổ chức sản xuất; các biện pháp thu hút người lao động; tăng tiền lương, tiền thưởng; khuyến khích việc giới thiệu công nhân khai thác, đào lò vào Công ty làm việc; chăm lo đời sống cho người lao động,… để phấn đấu hoàn thành toàn diện nhiệm vụ SXKD năm 2018.

      Tại Hội nghị. Công ty đã khen thưởng cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích trong lao động sản xuất.
dsc0124
 
dsc0128
 
dsc0131
Lãnh đạo Công ty trao thưởng cho 42 công nhân có thành tích xuất sắc

      Bằng các giải pháp điều hành cụ thể, quyết liệt, CNCB Công ty than Thống Nhất – TKV tin tưởng và quyết tâm thực hiện hoàn thành toàn diện mọi chỉ tiêu kế hoạch tháng 10, quý IV và cả năm 2018 đã đề ra, đảm bảo An toàn và đạt hiệu quả cao./.
 

Lê Dần

Ghi rõ nguồn "Than Thống Nhất - TKV" và dẫn đến URL nguồn tin khi phát hành lại thông tin từ website này!

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây