6 tháng đầu năm, các chỉ tiêu SXKD của Công ty đều vượt mức 50% kế hoạch

Thứ năm - 05/07/2018 15:29 1.898 0
Trong 6 tháng đầu năm 2018, các chỉ tiêu SXKD của Công ty đều đạt mức >50% kế hoạch năm. Tuy nhiên sản lượng than nguyên khai sản xuất, sản lượng than tiêu thụ, doanh thu, tiền lương, thu nhập bình quân người lao động đều giảm so với cùng kỳ năm 2017 từ 2,1% – 11,3%. Lao động bình quân theo định mức giảm 82 người so với kế hoạch năm và giảm 134 người so với bình quân năm 2017.
6 tháng đầu năm, các chỉ tiêu SXKD của Công ty đều vượt mức 50% kế hoạch
      Ngày 05/7/2018 tại văn phòng, Công ty than Thống Nhất – TKV đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác SXKD tháng 6, Quý II, 6 tháng đầu năm 2018 và triển khai nhiệm vụ tháng 7, Quý III năm 2018 Để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD 6 tháng đầu năm 2018.

      Về dự hội nghị có các đồng chí: Phạm Đức Khiêm – Giám đốc; đồng chí Vũ Thị Hằng – Chủ tịch Công đoàn; đồng chí Nguyễn Lương Bình – Bí thư ĐTN Công ty cùng các đồng chí Phó bí thư đảng bộ, phó Giám đốc, phó chủ tịch Công đoàn Công ty; Quản đốc các Phân xưởng, Trưởng các Phòng, Trạm; các đồng chí Phó Quản đốc cơ điện các Phân xưởng; Bí thư Chi bộ, Chủ tịch Công đoàn bộ phận, Bí thư các Chi đoàn trong Công ty; 42 công nhân tiêu biểu xuất sắc có ngày công và thu nhập cao nhất Quý I của 14 Phân xưởng khai thác, đào lò trong Công ty đã về dự Hội nghị đông đủ.
vlcsnap 2018 07 05 16h48m48s382
Đồng chí Nguyễn Thái Hưng – TP Kế hoạch & QTCP đọc Báo cáo

      Đồng chí Nguyễn Thái Hưng – TP Kế hoạch & QTCP đã đọc Báo cáo sơ kết tình hình hoạt động SXKD tháng 6, Quý II năm 2018, báo cáo đã nêu rõ những kết quả đã đạt được, đồng thời nêu ra những vướng mắc còn tồn tại cần khắc phục trong thời gian tới.
Chi tieu 6T 5
Bảng kết quả SXKD 6 tháng năm 2018
                  
     Ngoài các chỉ tiêu hoàn thành kế hoạch còn có một số chỉ tiêu khác chưa đạt kế hoạch như: Chỉ tiêu mét lò đào và mét lò chống xén thực hiện thấp so với kế hoạch năm, mét lò đào tổng số đạt 47,40% KH năm Tập đoàn giao, trong đó: Mét lò CBSX đạt 47,98% KH; Hệ số đào lò chuẩn bị sản xuất hụt 0,23m/1000TNK tương đương với đào hụt »239 mét lò; Mét lò chống xén đạt 43,94% KH Tập đoàn giao; giá trị ĐTXDCB đạt thấp 27,70% so với kế hoạch năm và bằng 67,17% so với cùng kỳ năm 2017. Trong tháng 6 để xảy ra 01 vụ tại nạn lao động chết người tại Phân xưởng VTL2.

Nguyên nhân của việc không hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch:

Về sản lượng than:
- Do điều kiện địa chất, vỉa lớp thay đổi phức tạp; một số lò chợ khai thác lớp dưới các vùng đã khai thác, gương lò chợ các Phân xưởng cắt qua lò chợ cũ phải thường xuyên củng cố do áp lực đất đá; một số lò chợ của các Phân xưởng có nước chảy ra luồng phá hỏa lớn như Phân xưởng KT11 là 38m3/h đến ca 2 ngày 29/6/2018 lưu lượng nước tăng lên 54m3/h...

- Trong 6 tháng đầu năm 2018 có 03 Phân xưởng khai thác chuyển diện: KT5; KT9; KT10 do đó ảnh hưởng tới sản lượng khai thác của Công ty.

Về mét lò đào, chống xén:
- Một số đường lò đào qua vùng lò cũ, nằm dưới vùng khai thác có áp lực lớn do đó vì chống bị nén bẹp, xô dạt, lò bị bùng nền; một số gương lò gặp phay và đứt gẫy, gương lò mềm yếu nên thường xuyên phải củng cố; Công ty đã giải thể 01 Phân xưởng đào lò trong quý I để tập trung nhân lực vào khai thác; đơn vị thuê ngoài chưa bố trí được nhân lực nên ảnh hưởng tới tiến độ đào lò của Công ty.

Mét lò chống neo thực hiện thấp là do:
- Hầu hết các đường lò đều nằm dưới khu vực đã khai thác, phần đất đá phía trên bị vò nhàu không có điều kiện để khoan cắm neo; các gương lò đào gần khu vực khai thác có hiện tượng dột nước; một số đường lò sau khi chống neo, do áp lực lớn Công ty phải quay lại tổ chức chống đội tăng cường bằng vì chống sắt...
DSC0029
Đ/c Nguyễn Văn Phượng – Phó giám đốc điều hành phần thảo luận
  
      Để thực hiện hoàn thành toàn diện kế hoạch tháng 7, Quý III/2018, Công ty đã giao kế hoạch cụ thể cho từng Phân xưởng và đề ra mục tiêu thực hiện kế hoạch như sau:

Về mục tiêu, nhiệm vụ SXKD tháng 7, quý III năm 2018:
* Tháng 7/2018 (Theo kế hoạch điều hành)
- Than sản xuất: 172.000 tấn; b/q: 6.540 tấn/ngày.
- Tổng số mét lò đào: 870m; b/q: 33,5m/ngày
- Mét lò xén: 560m; B/q: 21,5m/ngày
- Than tiêu thụ: 169.500 tấn, bình quân: 6.520 tấn/ngày.  
- Doanh thu: 157.776 trđ, bình quân: 6.068 trđ/ngày.

* Quý III/2018(Theo kế hoạch điều hành)
- Than sản xuất: 516.000 tấn, bình quân 6.623 tấn/ngày.
- Mét lò đào: 2.545m, trong đó: Mét lò CBSX: 2.190m; Mét lò công nghệ: 355m.
- Mét lò xén: 1.850 m
- Than tiêu thụ: 508.500 tấn, bình quân 6.604 tấn/ngày.
- Doanh thu: 473.650 trđ, bình quân 6.151 tr.đ/ngày.
Untitled 1
Phần tham luận của các đơn vị


      Một số giải pháp chủ yếu điều hành thực hiện nhiệm vụ SXKD tháng 7 và quý III năm 2018. Để điều hành thực hiện hoàn thành nhiệm vụ theo kế hoạch, Công ty đã đặt ra 9 nội dung cơ bản đểu thực hiện gồm:

Một là, không để xảy ra tai nạn lao động chết người, hạn chế đến mức thấp nhất tai nạn lao động, giảm tai nạn lao động nặng.

Hai là, thực hiện việc bảo trì, hiệu chuẩn đảm bảo duy trì hoạt động ổn định cho 2 hệ thống cảnh báo khí khu Lộ Trí và khu Yên Ngựa phục vụ tốt công tác cảnh báo và kiểm soát khí trong hầm lò.

Ba là, đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức; phân tích nguyên nhân xảy ra các vụ tai nạn rút ra bài học kinh nghiệm và các biện pháp khắc phục. Tăng cường kiểm tra đột xuất ca 2, ca 3, quyết tâm giữ vững an toàn, không để xảy ra tai nạn lao động nghiệm trọng, sự cố loại I và giảm về số lượng các vụ tai nạn lao động.

Bốn là, đẩy nhanh tiến độ đào lò CBSX, phấn đấu hoàn thành khối lượng Tập đoàn giao theo kế hoạch đầu năm. Chỉ đạo quyết liệt công tác chống lò bằng vì neo cốt thép, vì neo cáp kết hợp lưới thép ở những đường lò có điều kiện phù hợp.

Năm là, thực hiện các giải pháp chủ yếu - điều hành nâng cao năng lực sản xuất, hiệu quả kinh doanh năm 2018 trong Công ty theo Quyết định số 1875/QĐ-VTNC ngày 13/3/2018 và thực hiện Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018 theo Quyết định 5886/QĐ-VTNC ngày 29/6/2017 của Giám đốc Công ty.

Sáu là, tăng cường công tác quản trị chi phí, nâng cao năng lực hiệu quả sản xuất kinh doanh, tiết kiệm và tránh lãng phí theo Quyết định số: 475/QĐ-VTNC ngày 17/01/2018. Trong tháng 7/2018 báo cáo và giải trình với Tập đoàn để bổ sung chi phí, điều chỉnh kế hoạch năm 2018
Bẩy là, đẩy mạnh có chiều sâu phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật. Đưa những sáng kiến cải tiến kỹ thuật có chất lượng vào áp dụng thực tế sản xuất nhằm nâng cao công tác an toàn, chất lượng sản phẩm, năng suất lao động, giảm chi phí sản xuất.

Tám là,  xây dựng và triển khai đề án tái cơ cấu giai đoạn 2017-2020 của Công ty. Thực hiện quyết liệt các giải pháp về đổi mới cơ cấu quản lý. Tiếp tục tinh giản bộ máy gián tiếp từ Công ty tới các Phân xưởng theo Quyết định số 499/QĐ- TKV ngày 30/3/2018 của Tập đoàn  - TKV. Quan tâm đẩy mạnh công tác đào tạo nguồn nhân lực, luân chuyển cán bộ giữa cán bộ Phòng, Phân xưởng theo như kế hoạch Công ty đã đề ra. Tiếp tục triển khai có hiệu quả công tác tuyển sinh, đào tạo thợ lò và tái tuyển thợ lò.

Chín là, cải thiện thu nhập, điều kiện làm việc, ăn, ở, đi lại cho công nhân cán bộ, đặc biệt chú trọng đội ngũ thợ lò. Giảm tỷ lệ thợ lò thôi việc bằng các cơ chế, chính sách đãi ngộ thỏa đáng như khuyến khích tiền lương cho Công nhân khai thác, đào lò, cơ điện lò đảm bảo và vượt ngày công

      Tại Hội nghị, Giám đốc và Công đoàn Công ty đã tổ chức đối thoại trực tiếp với người lao động, từ đó nắm bắt tâm tư nguyện vọng, cũng như yêu cầu cần thiết để tháo gỡ khó khăn trong sản xuất, góp phần cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động, để tăng năng suất, tăng thu nhập ổn định cuộc sống…
DSC0037
Đ/c Phạm Đức Khiêm – Giám đốc Công ty đối thoại với người lao động

      Đồng chí Phạm Đức Khiêm - Giám đốc Công ty đã phát biểu nêu rõ từng nội dung công việc cần triển khai thực hiện trong tháng 7, Quý III và cả năm 2018. Những yêu cầu cụ thể, những mũi nhọn cần quan tâm và thực hiện quyết liệt; những phương án trong điều hành của lãnh đạo Công ty, các biện pháp thực hiện của các đơn vị… để sớm hoàn thành nhiệm vụ năm 2018.

      Tại Hội nghị. Công ty đã khen thưởng cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích trong sản xuất và chia tay các đồng chí cán bộ chủ chốt đã về nghi hưu trong quý II/2018./.
 
DSC0109
 
DSC0117
 
DSC0124
 
DSC0100
 

Lê Bá Dần

Ghi rõ nguồn "Than Thống Nhất - TKV" và dẫn đến URL nguồn tin khi phát hành lại thông tin từ website này!

Tổng số điểm của bài viết là: 7 trong 2 đánh giá

Xếp hạng: 3.5 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây