TKV triển khai công tác đảm bảo an toàn lao động năm 2024

Thứ sáu - 12/01/2024 05:58 661 0
Sáng 10/1, tại Quảng Ninh, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác AT-VSLĐ năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024.
TKV tổ chức hội nghị đánh giá tổng kết công tác an toàn năm 2023, triển khai các biện pháp đảm bảo ATLĐ năm 2024
TKV tổ chức hội nghị đánh giá tổng kết công tác an toàn năm 2023, triển khai các biện pháp đảm bảo ATLĐ năm 2024

Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Anh Tuấn - Thành viên HĐTV Tập đoàn; Phan Xuân Thuỷ - Phó Tổng giám đốc Tập đoàn; Nguyễn Trung Hiếu - Phó Chủ tịch Công đoàn TKV; Nguyễn Mạnh Tường - Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ TQN; Đoàn TN TKV, Đoàn TQN; các Ban chuyên môn Tập đoàn; lãnh đạo các Tổng Công ty, Công ty, đơn vị trực thuộc TKV…

TKV triển khai công tác đảm bảo an toàn lao động năm 2024
 Các đại biểu dự hội nghị

Năm 2023, công tác an toàn được Đảng ủy, HĐTV, Ban lãnh đạo điều hành Tập đoàn đặc biệt quan tâm chỉ đạo; các đơn vị thành viên cũng đặc biệt quan tâm triển khai thực hiện công tác an toàn bằng các văn bản chỉ đạo, biện pháp kỹ thuật thi công, giải pháp đảm bảo an toàn sát thực tế. Trong năm, TKV đã ban hành 34 văn bản chỉ đạo về công tác an toàn, và tổ chức 24 đợt kiểm tra, phúc tra theo chuyên đề, đột xuất và nhiều cuộc kiểm tra của lãnh đạo Tập đoàn. Công tác quản lý, thực hiện kế hoạch An toàn vệ sinh lao động (AT-VSLĐ) hằng năm từ Tập đoàn đến các đơn vị thành viên đã đi vào nề nếp. Các đơn vị đã lập kế hoạch AT-VSLĐ cùng với kế hoạch SXKD theo 5 nội dung được Tập đoàn phê duyệt. Trên cơ sở đó, các đơn vị tổ chức thực hiện có nghiệm thu hàng quý; đã bổ sung, sửa chữa, kiểm định nhiều trang thiết bị an toàn, cải thiện điều kiện làm việc, bổ sung kiến thức, kỹ năng làm việc cho người lao động, đây là yếu tố quan trọng nhằm đảm bảo an toàn trong lao động sản xuất. Năm 2023, Tập đoàn và các đơn vị thành viên đã đầu tư cho công tác an toàn với tổng số tiền 1.390.18 tỷ đồng, bằng 101,1% KH. Một số đơn vị đã quan tâm và thực hiện tốt, đạt vượt 100% KH gồm: Than Hạ Long, Thống Nhất, Hòn Gai, Nhôm Lâm Đồng, Đèo Nai, Môi trường, Tổng Công ty CN mỏ Việt Bắc, Kinh doanh than Cẩm Phả,...

TKV triển khai công tác đảm bảo an toàn lao động năm 2024
 Trưởng Ban AT Bùi Xuân May phân tích, rút kinh nghiệm các vụ TNLĐ, sự cố

Cùng với đó, TKV và các đơn vị đã đẩy mạnh đầu tư cơ giới hoá, tự động hoá vào sản xuất, vận tải, đầu tư các trang thiết bị an toàn nhằm nâng cao năng suất lao động, cải thiện điều kiện làm việc và nâng cao mức độ an toàn. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát ATLĐ; tổ chức nhiều đợt kiểm tra AT-VSLĐ ở các đơn vị, đã đổi mới công tác kiểm tra như kiểm tra định kỳ, kiểm tra đột xuất, kiểm tra chuyên đề vào các quý trong năm (24 đợt); kiểm tra các chuyên đề: cơ điện; phòng chống thiên tai do mưa lũ; năng lực các trạm bơm mỏ hầm lò; quản lý sử dụng VLNCN (7 đợt); kiểm tra đột xuất không báo trước; cán bộ Ban AT phối hợp với Trung tâm Cấp cứu mỏ thực hiện kiểm tra ca2, ca3 (14 lượt) tại các gương lò, KTCB, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt, kiểm tra quản lý vận hành thiết bị cảnh báo khí tập trung tự động..., Các đơn vị đã triển khai xây dựng Nghị quyết liên tịch, Chương trình hành động theo nội dung chỉ đạo của TKV, cơ bản phù hợp với điều kiện từng đơn vị, Nghị quyết đã phân định rõ trách nhiệm giữa chuyên môn, Công đoàn, Đoàn TN về công tác AT-VSLĐ năm 2023 và cụ thể hóa triển khai ở cấp phân xưởng. Năm 2023, người lao động tại các doanh nghiệp đã được khám sức khoẻ đạt yêu cầu theo quy định với tổng số 93.641 người đã khám, đạt 99,2%…

Tại hội nghị, Ban AT Tập đoàn đã phân tích các vụ TNLĐ, sự cố, các tồn tại hạn chế trong công tác ATLĐ, rút kinh nghiệm các vụ TNLĐ, sự cố cũng như chấn chỉnh công tác ATVSLĐ, quán triệt thực hiện nghiêm quy trình sản xuất, KTCB, biện pháp an toàn nhằm hạn chế thấp nhất TNLĐ và sự cố, không để xảy ra TNLĐ mang tính lặp lại, do chủ quan…

TKV triển khai công tác đảm bảo an toàn lao động năm 2024
 
TKV triển khai công tác đảm bảo an toàn lao động năm 2024
Lãnh đạo các đơn vị phát biểu tham gia các nội dung đảm bảo ATLĐ tại hội nghị

Nhiệm vụ năm 2024, Tập đoàn đề ra mục tiêu công tác an toàn là giảm thiểu số vụ TNLĐ và sự cố do chủ quan gây nên; giảm số vụ sự cố loại 1, TNLĐ chết người; không để xảy ra các vụ tai nạn, sự cố mang tính thảm họa, thực hiện mục tiêu chung “An toàn - Đoàn kết - Phát triển - Hiệu quả”.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các văn bản chỉ đạo về công tác AT-VSLĐ của Tập đoàn đã ban hành. Nâng cao hơn nữa hiệu lực lãnh đạo của cấp ủy Đảng, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, ý thức trách nhiệm của người đứng đầu; Coi trọng việc sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm và nhân rộng những điển hình làm tốt công tác ATVSLĐ. Tiếp tục đẩy mạnh việc đầu tư áp dụng các công nghệ sản xuất tiên tiến, hiện đại vào sản xuất để tăng năng suất lao động, nâng cao mức độ an toàn, kiên quyết loại bỏ các công nghệ cũ, lạc hậu, có nguy cơ mất an toàn trong tất cả các loại hình sản xuất…, Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao tác phong công nghiệp, ý thức tự chủ an toàn của NLĐ và NSDLĐ về công tác ATVSLĐ; Nâng cao chất lượng công tác lập, duyệt thiết kế kỹ thuật, biện pháp thi công, biện pháp an toàn; Thường xuyên rà soát bổ sung phương án ứng cứu sự cố, tìm kiếm cứu nạn, phương án PCCN, PCTT - TKCN; Tiếp tục chỉ đạo phong trào xây dựng văn hoá doanh nghiệp, văn hoá ATLĐ, văn hoá ATGT...

TKV triển khai công tác đảm bảo an toàn lao động năm 2024
Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Phan Xuân Thuỷ yêu cầu, các đơn vị thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nội dung, biện pháp đảm bảo ATLĐ năm 2024

Phát biểu chỉ đạo, Phó TGĐ Tập đoàn Phan Xuân Thuỷ cho rằng, năm 2023 mặc dù sản xuất khó khăn, song nhiều đơn vị đã thực hiện tốt công tác ATLĐ như Than Mạo Khê, Hạ Long, Cao Sơn, Thống Nhất, Hà Lầm, Uông Bí, Nam Mẫu, Dương Huy, Hà Tu; các Tổng Công ty Hoá chất mỏ, Điện lực,... và các đơn vị sản xuất Cơ khí, Sàng tuyển. Phó TGĐ Tập đoàn Phan Xuân Thuỷ yêu cầu, các đơn vị thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nội dung, biện pháp đảm bảo ATLĐ năm 2024, đồng thời chỉ đạo cụ thể công tác ATLĐ đối với từng khối sản xuất than hầm lò, lộ thiên, khoáng sản, hoá chất, điện, cơ khí…, Đặc biệt đối với khối hầm lò đẩy mạnh đầu tư áp dụng các công nghệ sản xuất tiên tiến, hiện đại vào sản xuất; quan tâm công tác quản lý khí mỏ, than tự cháy; công tác khoan thăm dò phòng ngừa bục nước; công tác quản lý thiết bị điện, tời trục, tầu điện…, giao Ban AT và các ban chuyên môn Tập đoàn tăng cường các hình thức kiểm tra, phòng ngừa, triệt tiêu các nguy cơ xảy ra TNLĐ và sự cố, đảm bảo ATLĐ trong sản xuất, góp phần hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2024 của các đơn vị và toàn Tập đoàn.

Tại hội nghị, Ban AT đã công bố quyết định của Tổng Giám đốc Tập đoàn khen thưởng các tập thể có thành tích trong công tác đảm bảo ATVSLĐ năm 2023./.

Phạm Nga (ST)

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây