Tiếp tục thực hiện Tiêu chí môi trường "Sáng - Xanh - Sạch" của TKV, “Đưa công viên vào trong mỏ, nhà máy”

Thứ hai - 04/03/2024 08:50 405 0
Chiều ngày 1/3, tại Quảng Ninh, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) tổ chức hội nghị tổng kết công tác bảo vệ môi trường năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Thành viên HĐTV Tập đoàn Vũ Thành Lâm và Phó TGĐ Tập đoàn Vũ Anh Tuấn chủ trì hội nghị.
Quang cảnh tại hội nghị
Quang cảnh tại hội nghị
Tiếp tục thực hiện Tiêu chí môi trường Sáng - Xanh - Sạch của TKV, “Đưa công viên vào trong mỏ, nhà máy”
Các đại biểu tham dự hội nghị

Theo báo cáo của Ban Môi trường TKV, năm 2023, cùng với đẩy mạnh sản xuất, hoàn thành xuất sắc kế hoạch SXKD, công tác bảo vệ môi trường (BVMT) được Tập đoàn duy trì, chỉ đạo triển khai đồng bộ từ TKV tới các đơn vị thành viên đảm bảo theo đúng các quy định của pháp luật và yêu cầu của TKV. Thực hiện có hiệu quả công tác chống bụi, xử lý triệt để nước thải và các loại chất thải phát sinh trong quá trình hoạt động sản xuất, thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường. Các cơ quan tham mưu Tập đoàn và đơn vị thành viên đã chủ động thực hiện có hiệu quả công tác BVMT trong hoạt động SXKD. Triển khai kế hoạch và phương án bố trí nguồn vốn thực hiện các công trình BVMT năm 2023 đã được phê duyệt, TKV đã thực hiện 57 công trình môi trường, cơ bản hoàn thành, đáp ứng yêu cầu phục vụ sản xuất và phòng chống thiên tai năm 2023.

Tiếp tục thực hiện Tiêu chí môi trường Sáng - Xanh - Sạch của TKV, “Đưa công viên vào trong mỏ, nhà máy”
Trưởng Ban Môi trường Trần Minh Nghĩa báo cáo tổng kết công tác bảo vệ môi trường năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024

Đồng thời, đã xử lý trên 3.500 tấn chất thải nguy hại, đạt 106 % KH; xử lý đổ thải hơn 140 triệu m3 đất đá thải theo đúng quy định và quy hoạch, thiết kế được phê duyệt. Ngoài ra, TKV còn xử lý 2,7 triệu tấn tro xỉ; hơn 3.300 tấn bùn thải và 1.332 tấn bùn đỏ; duy trì vận hành ổn định 45 trạm xử lý nước thải mỏ, xử lý trên 150 triệu m3 nước thải.

Đối với công tác chống bụi, đã thực hiện đầu tư, củng cố hệ thống lưới chắn bụi tại các kho than tập trung; duy trì thường xuyên công tác tưới nước dập bụi, vệ sinh môi trường trên 30km đường vận chuyển chuyên dụng. Hiện nay, các đơn vị trong TKV đang vận hành có hiệu quả trên 118 thiết bị phun sương cao áp dập bụi, 167 xe tưới đường chuyên dụng trong đó có 4 xe tưới đường chuyên dụng công suất lớn (dung tích 50m3).

Đáng chú ý, công tác trồng cây cải tạo, phục hồi môi trường năm 2023 đạt trên 100% kế hoạch và bằng 114,63% so với cùng kỳ năm 2022. TKV đã trồng trên 235ha (vùng Quảng Ninh là 220ha), lũy kế đến hết năm 2023 đã trồng trên 2.000ha cây xanh (vùng Quảng Ninh trên 1.800ha).

Năm 2024, Tập đoàn sẽ tăng cường phối hợp, chỉ đạo thực hiện Đề án bảo vệ môi trường TKV giai đoạn 2022-2025, định hướng tới 2030, theo đó tập trung vào trồng cây cải tạo phục hồi môi trường, sử dụng lại khai trường mỏ làm quỹ đất và hồ chứa nước tự nhiên phục vụ sản xuất và sinh hoạt; Tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện các công trình/phương án môi trường các khu vực đã được thông qua; Hoàn thành xây dựng và triển khai Kế hoạch hành động giảm nhẹ phát thải khí nhà kính, thích ứng với biến đổi khí hậu của TKV giai đoạn đến năm 2030, định hướng tới 2050; Rà soát kế hoạch tổ chức thực hiện công tác phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn và BVMT hàng năm.

Theo đó, Tập  đoàn phấn đấu trồng 1,1 triệu cây xanh trên diện tích 220-230ha (riêng vùng Quảng Ninh 1 triệu cây xanh, 200ha). Dự kiến TKV sẽ xử lý trên 160 triệu m3 nước thải mỏ. Từ nay đến cuối năm TKV sẽ thực hiện 35 công trình môi trường sử dụng nguồn chi phí sản xuất các đơn vị và quản lý điều hành TKV. Bên cạnh đó, Tập đoàn sẽ tiếp tục triển khai 7 phương án bảo vệ môi trường tổng thể tại: Cảng Km6, bãi thải Bàng Nâu; mỏ Hà Tu; cảng Làng Khánh; nhà máy tuyển và cảng Cửa Ông; mặt bằng 56, +17 Mạo Khê; cụm môi trường Khe Chàm.

Tiếp tục thực hiện Tiêu chí môi trường Sáng - Xanh - Sạch của TKV, “Đưa công viên vào trong mỏ, nhà máy”
Thành viên HĐTV Tập đoàn Vũ Thành Lâm phát biểu chỉ đạo

Phát biểu chỉ đạo, Thành viên HĐTV Tập đoàn Vũ Thành Lâm nhấn mạnh, TKV luôn coi trọng thực hiện công tác BVMT, hằng năm dành nguồn lực lớn đầu tư cho công tác môi trường. Đồng thời ghi nhận, biểu dương Cơ quan điều hành Tập đoàn và các đơn vị thành viên đã tích cực triển khai thực hiện đạt kết quả tốt công tác môi trường trong năm 2023. Thành viên HĐTV Tập đoàn Vũ Thành Lâm chỉ đạo, các đơn vị duy trì vận hành hiệu quả các công trình môi trường đã được đầu tư; tiếp tục xây dựng, hoàn thiện các công trình phục vụ công tác BVMT, các phương án BVMT tổng thể. Đối với các dự án phát triển sản xuất mới phải thực hiện đồng bộ công tác BVMT; tăng cường đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới cho đội ngũ cán bộ làm công tác môi trường. Công tác BVMT phải đảm bảo thiết thực, hiệu quả, thực hiện mục tiêu phát triển bền vững của Tập đoàn.

Kết luận hội nghị, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Vũ Anh Tuấn yêu cầu các đơn vị lập kế hoạch triển khai, lập đường găng thực hiện Kế hoạch và phương án bố trí nguồn vốn thực hiện các công trình BVMT năm 2024 đảm bảo đúng tiến độ, hoàn thành trong năm 2024. Ngoài ra, các đơn vị cần tiếp tục tục duy trì, giữ vững công tác BVMT thường xuyên, đảm bảo tuân thủ theo đúng các quy định có liên quan của Nhà nước, địa phương và TKV. Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao ý thức, trách nhiệm về công tác BVMT. Kiểm soát chặt chẽ các nguồn chất thải gây ô nhiễm môi trường, tăng cường công tác phòng ngừa các sự cố môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và dịch bệnh.

Tiếp tục thực hiện Tiêu chí môi trường Sáng - Xanh - Sạch của TKV, “Đưa công viên vào trong mỏ, nhà máy”
Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Vũ Anh Tuấn yêu cầu các đơn vị cần tiếp tục tục duy trì, giữ vững công tác BVMT thường xuyên, đảm bảo tuân thủ theo đúng các quy định có liên quan của Nhà nước, địa phương và TKV

Hoạt động BVMT đảm bảo không để xảy ra sự cố môi trường, mục tiêu môi trường trọng tâm là "phát triển Kinh tế tuần hoàn nâng cao chuỗi giá trị khai thác Khoáng sản" và "phát triển Kinh tế xanh kết hợp với bảo vệ Không gian khai thác mỏ” là chỉ đạo xuyên suốt cho hoạt động BVMT trong thời gian tới. Trong đó, tập trung nghiên cứu triển khai phương án tái sử dụng nước thải mỏ thành nước cung cấp cho sinh hoạt, các cụm công nghiệp; khai thác đất đá thải làm vật liệu san lấp…, Trên cơ sở các quy hoạch/chiến lược liên quan đã được Chính phủ phê duyệt, tiến hành triển khai các mục tiêu nhiệm vụ cho phát triển dài hạn, trung hạn và trọng điểm, nhất là các công trình thuộc Phương án BVMT tổng thể theo khu vực, cụm môi trường... và các Đề án BVMT dài hạn phù hợp với Chiến lược phát triển bền vững của TKV giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2045. Năm 2024 và từ nay đến 2030 phấn đấu toàn Tập đoàn mỗi năm trồng ít nhất 1 triệu cây xanh/năm và cải tạo phục hồi môi trường trên diện tích tối thiểu 200 - 220 ha/năm; Chủ động, tích cực và triển khai sớm Kế hoạch hành động giảm nhẹ phát thải khí nhà kính, thích ứng với biến đổi khí hậu của TKV giai đoạn đến năm 2030, định hướng tới 2050, hướng tới mục tiêu đưa phát thải ròng của TKV về “0” vào năm 2050. Tiếp tục thực hiện Tiêu chí môi trường "Sáng - Xanh - Sạch" của TKV, “Đưa công viên vào trong mỏ, nhà máy”, từng bước và hình thành nét văn hóa môi trường trong CBCNV và người lao động trong toàn Tập đoàn.

Tiếp tục thực hiện Tiêu chí môi trường Sáng - Xanh - Sạch của TKV, “Đưa công viên vào trong mỏ, nhà máy”
Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác BVMT năm 2023`

Nhân dịp này, Tập đoàn đã khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác bảo vệ môi trường năm 2023./.

QN

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây