Mãi khắc ghi lời dạy của Người

Chủ nhật - 03/02/2019 13:08 571 0
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành cho nhân dân các dân tộc tỉnh Quảng Ninh những tình cảm đặc biệt. Dù bận trăm công nghìn việc nhưng Bác đã có 9 lần về thăm Quảng Ninh, động viên quân và dân Vùng mỏ. Những lời căn dặn của Bác mãi mãi được khắc ghi trong tâm khảm mỗi người dân Quảng Ninh; mãi mãi là niềm tự hào, nguồn cổ vũ động viên to lớn cho các thế hệ cán bộ và nhân dân Quảng Ninh trong quá trình xây dựng tỉnh.
Chủ tịch Hồ Chí Minh nói chuyện với nhân dân đảo Tuần Châu.
Chủ tịch Hồ Chí Minh nói chuyện với nhân dân đảo Tuần Châu.

      Tự hào 2 tiếng “Quảng Ninh”

     Giữa tháng 9/1963, sau cuộc họp các Bí thư Tỉnh uỷ, Bác nói với ông Hoàng Chính, nguyên Bí thư Tỉnh uỷ Hải Ninh (1946-1948, 1955-1963), nguyên Chủ tịch Ủy ban Hành chính tỉnh Quảng Ninh (1964-1969): “Bác đã hỏi ý kiến nhiều đồng chí, Bác đề nghị lấy mỗi tỉnh một chữ cuối của Hồng Quảng và Hải Ninh, ghép lại thành Quảng Ninh, vừa dễ hiểu, vừa dễ nhớ, lại có nhiều nghĩa. “Quảng” là rộng lớn, “Ninh” là yên vui, bền vững. Quảng Ninh là một vùng rộng lớn, yên vui, bền vững”. Ngày 30/10/1963, trong phiên họp toàn thể Quốc hội khoá II, kỳ họp thứ 7, tất cả các đại biểu đều nhất trí thông qua tờ trình của Chính phủ: Hợp nhất tỉnh Hải Ninh và khu Hồng Quảng thành một tỉnh mới lấy tên là tỉnh Quảng Ninh.

      Hiểu tư tưởng, tình cảm và ước mong của Người chứa đựng trong tên gọi quê hương “Quảng Ninh”, những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh đã không ngừng nỗ lực phát huy tốt truyền thống “Kỷ luật và đồng tâm” được truyền lại từ những thế hệ công nhân mỏ năm xưa, xây dựng khối đoàn kết, thống nhất trong Đảng, khối đại đoàn kết toàn dân. Đặc biệt, ngành Than và tỉnh đã luôn khắc ghi lời căn dặn của Bác: “…Bác rất mong tất cả công nhân và cán bộ cố gắng hơn nữa, đẩy mạnh ngành Than trở thành một ngành gương mẫu cho các ngành kinh tế khác và tỉnh Quảng Ninh trở thành một tỉnh giàu đẹp...”. Từ đó, tổ chức thực hiện nghiêm túc, sáng tạo các chủ trương, nghị quyết của Đảng và Nhà nước, đạt được nhiều thành tựu toàn diện, xây dựng Quảng Ninh ngày càng phát triển.

      Xác định xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, Quảng Ninh đã nghiêm túc triển khai các chủ trương, nghị quyết của Đảng một cách sáng tạo, trở thành điểm sáng về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Đột phá về mô hình tổ chức bộ máy tinh gọn gắn với cơ cấu lại và nâng cao chất lượng cán bộ công chức; thực hiện nhất thể hóa chức danh và hợp nhất một số cơ quan của cấp ủy Đảng và chính quyền đã góp phần làm tiền đề cơ sở lý luận, thực tiễn để Trung ương tổng kết, nhân rộng trong cả nước. Quảng Ninh cũng là địa phương đầu tiên trong cả nước xây dựng các quy hoạch chiến lược (về phát triển tổng thể kinh tế - xã hội, xây dựng, phát triển du lịch, bảo vệ môi trường, phát triển khoa học công nghệ…) với sự phối hợp tư vấn của các tập đoàn hàng đầu thế giới, định hình khuôn khổ phát triển thống nhất, toàn diện và bền vững, gắn trực tiếp với công tác xúc tiến đầu tư.

      Tiếp bước chân Người

     Thấm nhuần lời Bác dạy “Việc gì có lợi cho dân phải hết sức làm, việc gì có hại cho dân phải hết sức tránh”, Quảng Ninh đã lựa chọn việc củng cố niềm tin với nhân dân là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên. Tỉnh đã gắn thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XI với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Qua đó, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn đảng bộ. Các cấp ủy cũng xây dựng kế hoạch thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với chủ đề công tác năm 2017, 2018 của tỉnh cho phù hợp với đặc điểm, điều kiện, nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Qua đó, khẳng định học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là việc làm thường xuyên, cụ thể của các cá nhân, tổ chức.

undefined
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Đọc khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tư tưởng.

      Đa số chi, đảng bộ cơ sở đã tích hợp kế hoạch cá nhân về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với cam kết của cán bộ, đảng viên về rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, không suy thoái về tư tưởng chính trị, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Một số cấp ủy đã tích hợp kế hoạch cá nhân của Bí thư cấp ủy, người đứng đầu địa phương, cơ quan, đơn vị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với kế hoạch hành động của cá nhân người đứng đầu về triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) như: Chi bộ Trung tâm Hành chính công tỉnh (Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh), Đảng bộ phường Hà Phong (TP Hạ Long), Đảng bộ huyện Cô Tô…

      Năm 2018, với sự nỗ lực, quyết tâm, đoàn kết, đổi mới trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Đảng bộ, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và nhân dân đã đạt kết quả toàn diện trên các lĩnh vực xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh đã tạo ra thế và lực mới cho sự phát triển bền vững của tỉnh. Trong đó quan tâm đến phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững và đặc biệt quan tâm đến chăm lo, bảo đảm an sinh xã hội; khẳng định rõ hơn hình ảnh, vị thế của Quảng Ninh và nhận được sự quan tâm của cả nước. Tỉnh đã triển khai quyết liệt, có hiệu quả các nghị quyết của Trung ương về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tinh giản biên chế, đi đầu triển khai thực hiện các cơ quan hợp nhất cấp huyện (Kiểm tra - Thanh tra; Tổ chức - Nội vụ), Cơ quan khối cấp tỉnh, cấp huyện (MTTQ và các đoàn thể). Chỉ đạo thống nhất quản lý biên chế của cả hệ thống chính trị; thực hiện tinh giản giảm 2,5% tổng số biên chế so với năm 2017. Đồng bộ công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát và bảo đảm thống nhất trong xử lý kỷ luật đảng và kỷ luật hành chính. Công tác tư tưởng và dân vận có nhiều đổi mới, sáng tạo, sâu sát cơ sở, gắn với thực tiễn; niềm tin của nhân dân với Đảng được nâng lên từ 79% (năm 2017) lên 81,5% (năm 2018).

      Tỉnh cũng chỉ đạo có trọng tâm, trọng điểm về phát triển kinh tế - xã hội, tập trung các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng dần tỷ trọng dịch vụ; hoàn thành và vượt 11/11 chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu năm 2018. Tốc độ tăng trưởng kinh tế ước đạt 11,1%, cao nhất so với cùng kỳ 6 năm gần đây. Môi trường đầu tư, kinh doanh được cải thiện; đẩy nhanh tiến độ các dự án lớn có tính chất động lực, góp phần tạo động lực chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và cả vùng. Hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực được tăng cường. Tỉnh cũng triển khai một số nhiệm vụ, mô hình mới như xây dựng thành phố thông minh, chính quyền điện tử đạt kết quả bước đầu, một số cá nhân và tập thể nhận được các giải thưởng quốc gia, quốc tế.

      Dù đã 50 năm kể từ ngày Bác đi xa nhưng Quảng Ninh vẫn luôn khắc ghi lời căn dặn của Người, luôn nỗ lực phấn đấu xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, xây dựng Quảng Ninh ngày càng giàu đẹp./.

HĐ (ST)

Nguồn tin: baoquangninh.com.vn

Ghi rõ nguồn "Than Thống Nhất - TKV" và dẫn đến URL nguồn tin khi phát hành lại thông tin từ website này!

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây