Quyết định điều động, bố trí và bổ nhiệm CNCB trong tháng 7 năm 2018

Thứ năm - 02/08/2018 18:14 271 0
Điều động và luân chuyển là hình thức điều chuyển người lao động, CBCNV từ vị trí, đơn vị công tác này sang vị trí, đơn vị công tác khác. Đối với Công ty than Thống Nhất, việc điều động và luân chuyển cán bộ có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Nó không chỉ là hình thức đào tạo, đưa người lao động có trình độ chuyên môn vào các vị trí thích hợp với năng lực, trình độ mà còn là cơ hội cho họ thử sức với môi trường mới, nhiệm vụ mới, trau dồi, tích lũy kinh nghiệm, kiến thức, phấn đấu hoàn thành toàn diện kế hoạch SXKD chung của Công ty.
(Ảnh chỉ mang tính minh họa)
(Ảnh chỉ mang tính minh họa)
      Trong những năm qua, nhờ hoạt động điều động, bố trí và bổ nhiệm CBCN vào các vị trí mới, vai trò mới mà hoạt động SXKD của Công ty luôn có nhiều chuyển biến tích cực. Từ các phương thức sản xuất sáng tạo, liên tục đổi mới, nhanh nhạy phù hợp với tình hình sản xuất hầm lò của Công ty, sản lượng đạt năng suất cao, luôn là đơn vị thuộc top đầu về sản xuất. Không những thế đội ngũ cán bộ cũng nhờ đó mà trưởng thành hơn, vững vàng đương đầu với mọi khó khăn, thách thức của nền kinh tế hiện đại; là lực lượng nòng cốt, tiên tiến không chỉ là của Công ty mà còn là của toàn Tập đoàn.

      Tháng 7/2018, Thống Nhất tiếp tục triển khai thực hiện việc điều động, luân chuyển cán bộ cho những vị trí mới. Hy vọng các đồng chí nêu cao tinh thần "Kỷ luật - Đồng tâm", gánh vác trách nhiệm, sẵn sàng phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao:

 
STT Họ và tên Số thẻ Chức danh,
Đơn vị cũ
Chức danh,
Đơn vị mới
QĐ hiệu
lực ngày
VB kèm
theo số
1 Nguyễn Thị Chiên 8428 Nhân viên QTCP
PX. KT1
CN Tiếp liệu
PX. KT1
02/07/2018 5807
2 Nguyễn Thị Phương Loan 12348 Nhân viên QTCP
PX. KT3
CN Tiếp liệu
PX. KT3
02/07/2018
3 Trần Thị Bích Thìn 7482 Nhân viên QTCP
PX. KT4
CN Tiếp liệu
PX. KT4
02/07/2018
4 Dương Thị Minh Nguyệt 7542 Nhân viên QTCP
PX. KT5
CN Tiếp liệu
PX. KT5
02/07/2018
5 Dương Ngọc Quý 13851 Nhân viên QTCP
PX. KT5
CN Tiếp liệu
PX. KT5
02/07/2018
6 Nguyễn Thị Thu Hường 8987 Nhân viên QTCP
PX. KT6
CN Tiếp liệu
PX. KT6
02/07/2018
7 Phạm Thị Hương 10487 Nhân viên QTCP
PX. KT7
CN Tiếp liệu
PX. KT7
02/07/2018
8 Nguyễn Huy Tuấn 13847 Nhân viên QTCP
PX. KT8
CN Tiếp liệu
PX. KT8
02/07/2018
9 Phạm Hương Thảo 13456 Nhân viên QTCP
PX. KT9
CN Tiếp liệu
PX. KT9
02/07/2018
10 Hoàng Thị Ngà 7647 Nhân viên QTCP
PX. KT10
CN Tiếp liệu
PX. KT10
02/07/2018
11 Hà Thị Thúy 11746 Nhân viên QTCP
PX. KT11
CN Tiếp liệu
PX. KT11
02/07/2018
12 Phạm Thị Nhung 10642 Nhân viên QTCP
PX. KT12
CN Tiếp liệu
PX. KT12
02/07/2018
13 Trần Thị Hải Yến 10641 Nhân viên QTCP
PX. ĐL1
CN Tiếp liệu
PX. ĐL1
02/07/2018
14 Đoàn Thị Mai Hương 8416 Nhân viên QTCP
PX. ĐL2
CN Tiếp liệu
PX. ĐL2
02/07/2018
15 Trần Thị Thanh  9735 Nhân viên QTCP
PX. VTL1
CN Tiếp liệu
PX. VTL1
02/07/2018
16 Quách Thị Hương 8971 Nhân viên QTCP
PX. VTL2
CN Tiếp liệu
PX. VTL2
02/07/2018
17 Lê Thị Hoài 12495 Nhân viên QTCP
PX. TGTN
CN Tiếp liệu
PX. TGTN
02/07/2018
18 Lưu Thị Lụa 9951 Nhân viên QTCP
PX. Cơ điện
CN Tiếp liệu
PX. Cơ điện
02/07/2018
19 Nguyễn Thị Phương  8848 Nhân viên QTCP
PX. Cơ điện
CN Tiếp liệu
PX. Cơ điện
02/07/2018
20 Nguyễn Thùy Dương 9974 Nhân viên QTCP
PX. ST
CN Tiếp liệu
PX. ST
02/07/2018
21 Hoàng Thị Huệ 8785 Nhân viên QTCP
PX. Ô tô
CN Tiếp liệu
PX. Ô tô
02/07/2018
22 Dương Hương Trâm 11556 Nhân viên QTCP
PX. Phục vụ
CN Tiếp liệu
PX. Phục vụ
02/07/2018
23 Vũ Ngọc Quỳnh 7728 Nhân viên QTCP
PX. Đời sống
CN Tiếp liệu
PX. Đời sống
02/07/2018
24 Nguyễn Thị Kim Nhung 7697 Nhân viên QTCP
PX. Đời sống
CN Tiếp liệu
PX. Đời sống
02/07/2018
25 Ngô Thị Thanh Thúy 7997 Nhân viên QTCP
PX. Đời sống
CN Tiếp liệu
PX. Đời sống
02/07/2018
26 Cao Thị Liên 9433 CN Tiếp liệu
PX. KT1
Công nhân
PX. KT1
02/07/2018 5808
27 Phạm Thị Huệ  10322 CN Tiếp liệu
PX. KT2
Công nhân
PX. KT2
02/07/2018
28 Phạm Thị Huấn 7555 CN Tiếp liệu
PX. KT3
Công nhân
PX. KT3
02/07/2018
29 Trần Thị Ca 10000 CN Tiếp liệu
PX. KT4
Công nhân
PX. KT4
02/07/2018
30 Lê Thị Thuý 8978 CN Tiếp liệu
PX. KT5
Công nhân
PX. KT5
02/07/2018
31 Nguyễn Thị Loan 7223 CN Tiếp liệu
PX. KT6
Công nhân
PX. KT6
02/07/2018
32 Phạm Thị Oanh  8983 CN Tiếp liệu
PX. KT7
Công nhân
PX. KT7
02/07/2018
33 Vũ Thị Lộc 10320 CN Tiếp liệu
PX. KT8
Công nhân
PX. KT8
02/07/2018
34 Vũ Thị Mơ 8130 CN Tiếp liệu
PX. KT9
Công nhân
PX. KT9
02/07/2018
35 Nguyễn Thị Tâm 8039 CN Tiếp liệu
PX. KT10
Công nhân
PX. KT10
02/07/2018
36 Dương Thị Vân Hồng 9978 CN Tiếp liệu
PX. KT11
Công nhân
PX. KT11
02/07/2018
37 Nguyễn Thị Thu Thuỷ 8653 CN Tiếp liệu
PX. KT12
Công nhân
PX. KT12
02/07/2018
38 Nguyễn Thị Nhi 8029 CN Tiếp liệu
PX. ĐL1
Công nhân
PX. ĐL1
02/07/2018
39 Hoàng Thị Hải 7467 CN Tiếp liệu
PX. ĐL2
Công nhân
PX. ĐL2
02/07/2018
40 Nguyễn Thị Ánh  7068 CN Tiếp liệu
PX. VTL1
Công nhân
PX. VTL1
02/07/2018
41 Nguyễn Thị Thu Quỳnh 9993 CN Tiếp liệu
PX. VTL2
Công nhân
PX. VTL2
02/07/2018
42 Phạm Thị Thủy 8228 CN Tiếp liệu
PX. TGTN
Công nhân
PX. TGTN
02/07/2018
43 Vũ Thị Luyên  7674 CN Tiếp liệu
PX. Cơ điện
Công nhân
PX. Cơ điện
02/07/2018
44 Hoàng Thị Lợi 7970 CN Tiếp liệu
PX. Cơ điện
Công nhân
PX. Cơ điện
02/07/2018
45 Trương Thị Tuyết 10224 CN Tiếp liệu
PX. Cơ điện
Công nhân
PX. Cơ điện
02/07/2018
46 Chu Thị Kim Anh 7828 Công nhân
PX. ST
Công nhân
PX. ST
02/07/2018
47 Hoàng Thị Giang 7558 CN Tiếp liệu
PX. Ô tô
Công nhân
PX. Ô tô
02/07/2018
48 Bùi Ánh Hằng  9718 CN Tiếp liệu
PX. Phục vụ
Công nhân
PX. Phục vụ
02/07/2018
49 Chu Thị Hoa 11107 CN Tiếp liệu
PX. KT3
Công nhân
P. BVQS
02/07/2018 5809
50 Phạm Thị Hồng 12819 CN Tiếp liệu
PX. Ô tô
Công nhân
PX. Ô tô
02/07/2018
51 Nguyễn Thu Hà 6765 CN Tiếp liệu
PX. Phục vụ
Công nhân
PX. Phục vụ
02/07/2018
52 Hoàng Thị Lâm 7071 CN Tiếp liệu
PX. Phục vụ
Công nhân
PX. Phục vụ
02/07/2018
53 Đoàn Thị Kim Anh 13068 CN Tiếp liệu
PX. VTL1
Công nhân
PX. TGTN
02/07/2018
54 Vũ Thị Thanh Hảo 8277 CN Tiếp liệu
PX. VTL1
Công nhân
P. KCS
02/07/2018
55 Trần Thị Huyền  7051 CN Tiếp liệu
PX. VTL1
Công nhân
P. KCS
02/07/2018
56 Trần Thị Lan Phượng 7077 CN Tiếp liệu
PX. VTL2
Công nhân
PX. VTL2
02/07/2018
57 Đinh Thị Thúy Huyền  7561 CN Tiếp liệu
PX. Cơ điện
Công nhân
PX. Cơ điện
02/07/2018
58 Hồ Thị Hồng Oanh  12010 CN Tiếp liệu
PX. Cơ điện
Công nhân
PX. Cơ điện
02/07/2018
59 Hoàng Thị Thu 9723 CN Tiếp liệu
PX. Cơ điện
Công nhân
PX. Cơ điện
02/07/2018
60 Nguyễn Thị Thu  10121 CN Tiếp liệu
PX. Cơ điện
Công nhân
PX. Cơ điện
02/07/2018
61 Đào Quỳnh Mai 7487 CN Tiếp liệu
PX. Cơ điện
Công nhân
PX. Cơ điện
02/07/2018
62 Lê Thị Chúc  11840 CN Tiếp liệu
PX. Cơ điện
Công nhân
PX. Cơ điện
02/07/2018
63 Nguyễn Thùy Trang  13070 CN Tiếp liệu
PX. Cơ điện
Công nhân
PX. Cơ điện
02/07/2018
64 Nguyễn Thị Nụ  7557 CN Tiếp liệu
PX. Cơ điện
Công nhân
PX. Cơ điện
02/07/2018
65 Nguyễn Thị Thanh Huyền 7931 Nhân viên QTCP
PX. KT2
Nhân viên KT
PX. KT2
(Trưng dụng)
02/07/2018
66 Phạm Thị Hạnh 9952 Nhân viên QTCP
PX. KT8
CN Tiếp liệu
PX. KT2
(Trưng dụng)
02/07/2018
67 Hoàng Văn Phận 6882 CN Tiếp liệu
PX. KT9
Công nhân
PX. KT9
02/07/2018
68 Vũ Trọng Nghĩa 11731 Nhân viên
P. KCM
Q.Lò trưởng
PX. KT4
02/07/2018 5852
69 Trần Xuân Bắc 12721 Nhân viên
P. KCM
Q.Lò trưởng
PX. KT12
02/07/2018 5854
70 Nguyễn Trí Sơn 11949 Nhân viên
P. TGM
Q.Lò trưởng
PX. KT10
02/07/2018 5855
71 Lương Văn Phong 6647 Nhân viên
P. ĐKSX
Đội trưởng
P. BVQS
02/07/2018 5856
72 Nguyễn Hậu Lộc 7912 Nhân viên
P. ĐKSX
Công nhân
P. KCS
02/07/2018 5857
73 Nguyễn Quý Đại 11117 Lò trưởng
PX. KT7
Nhân viên
P. KCM
02/07/2018 5858
74 Trần Văn Tuấn 11903 Lò trưởng
PX. KT12
Nhân viên
P. KCM
02/07/2018 5859
75 Nguyễn Văn Điệp 11522 Lò trưởng
PX. KT10
Nhân viên
P. TGM
02/07/2018 5860
76 Bùi Khánh Minh 10866 Lò trưởng
PX. KT4
TT An toàn
P. AT-BHLĐ
02/07/2018 5861
77 Tống Đăng Tiến 12859 Lò trưởng
PX. KT6
TT An toàn
P. AT-BHLĐ
02/07/2018 5862
78 Mai Huy Trai 8318 Lò trưởng
PX. ĐL2
Lò trưởng
PX. KT2
02/07/2018 5863
79 Vũ Tuấn Anh 11579 Lò trưởng
PX. ĐL1
Lò trưởng
PX. KT6
02/07/2018 5864
80 Nguyễn Công Hoàng 12285 Lò trưởng
PX. ĐL2
Lò trưởng
PX. KT7
02/07/2018 5865
81 Phạm Văn Mạnh 10865 Lò trưởng
PX. ĐL1
Lò trưởng
PX. KT7
02/07/2018 5866
82 Hà Văn Cảnh 11350 Tổ trưởng
PX. ĐL1
Q.Lò trưởng
PX. ĐL1
02/07/2018 5867
83 Trần Thanh Tùng 13666 Công nhân
PX. KT4
Nhân viên
P. ĐKSX
(Trưng dụng)
02/07/2018 5868
84 Lê Như Mỹ 13664 Công nhân
PX. KT10
Nhân viên
P. ĐKSX
(Trưng dụng)
02/07/2018 5869
85 Phạm Văn Tùng 14161 Công nhân
P. KCS
Nhân viên
P. ĐKSX
(Trưng dụng)
02/07/2018 5870
86 Lê Văn Thông 12755 Công nhân
PX. KT8
Nhân viên
P. KCM
(Trưng dụng)
02/07/2018 5871
87 Nguyễn Thiên Cường 14170 Công nhân
PX. KT11
Nhân viên
P. KCM
(Trưng dụng)
02/07/2018 5872
88 Bùi Tường Linh 14029 Công nhân
PX. KT11
Thanh tra AT
P. AT-BHLĐ
(Trưng dụng)
02/07/2018 5873
89 Hoàng Văn Phận 6882 Công nhân
PX. KT9
Công nhân
PX. VTL2
16/07/2018 6230
90 Nguyễn Phương Bắc 14088 Công nhân
PX. KT8
Công nhân
P. KCS
13/07/2018 6254
91 Trần Văn Tiêm 9844 Công nhân
PX. VTL1
Công nhân
P. KCS
13/07/2018 6255
92 Đỗ Quý Công 14297 Công nhân
PX. KT2
Công nhân
PX. ĐL1
13/07/2018 6256
93 Đinh Thị Trịnh 7973 Công nhân
PX. ST
Công nhân
PX. Phục vụ
13/07/2018 6257
94 Lê Thị Hạnh Linh 10007 Công nhân
PX. ST
Công nhân
PX. Phục vụ
13/07/2018 6258
95 Hứa Văn Thành 12649 Công nhân
PX. VTL2
Công nhân
PX. ST
12/07/2018 6307
96 Trịnh Quang Trung 7901 Nhân viên
P. TCLĐ
Q.Phó TP
P. TCLĐ
16/07/2018 6399
97 Bùi Quốc Hội 13471 Công nhân
PX. VTL2
Công nhân
PX. KT5
21/07/2018 6548
98 Trần Văn Tiến 13103 Công nhân
PX. VTL2
Công nhân
PX. KT5
21/07/2018
99 Vũ Hồng Hà 6668 Công nhân
PX. KT5
Công nhân
PX. VTL2
21/07/2018 6550
100 Bàng Văn Bình 8139 Công nhân
PX. KT5
Công nhân
PX. VTL2
21/07/2018
101 Nguyễn Văn Hệ 10706 Công nhân
PX. Cơ điện
Q.Đội trưởng
PX. ĐL1
23/07/2018 6574
102 Nguyễn Đức Anh 14309 Công nhân
PX. KT4
Công nhân
PX. KT11
23/07/2018 6661
103 Vũ Công Ba 10650 Lò trưởng
PX. KT1
Nhân viên
P. KCM
24/07/2018 6667
104 Lê Văn Hân 10714 Công nhân
PX. KT1
Công nhân
PX. KT8
25/07/2018 6698
105 Trần Văn Tuấn 11950 Công nhân
PX. KT1
Công nhân
PX. KT8
25/07/2018
106 Phạm Thành Đệ 13192 Công nhân
PX. KT1
Công nhân
PX. KT8
25/07/2018
107 Nguyễn Đức Trưởng 13237 Công nhân
PX. KT1
Công nhân
PX. KT8
25/07/2018
108 Hoàng Văn Kích 13697 Công nhân
PX. KT1
Công nhân
PX. KT8
25/07/2018
109 Nguyễn Trọng Thương 8498 Công nhân
PX. KT1
Công nhân
PX. KT8
25/07/2018
110 Nguyễn Thanh Tuyên 9756 Công nhân
PX. KT1
Công nhân
PX. KT8
25/07/2018
111 Lê Văn Điều 12187 Công nhân
PX. KT1
Công nhân
PX. KT8
25/07/2018
112 Nguyễn Tiến Lịch 12266 Công nhân
PX. KT1
Công nhân
PX. KT8
25/07/2018
113 Nguyễn Văn Thanh 13236 Công nhân
PX. KT1
Công nhân
PX. KT8
25/07/2018
114 Vũ Duy Thích 13301 Công nhân
PX. KT1
Công nhân
PX. KT8
25/07/2018
115 Bùi Văn Thảo 13696 Công nhân
PX. KT1
Công nhân
PX. KT8
25/07/2018
116 Mùng A Chăm 13693 Công nhân
PX. KT1
Công nhân
PX. KT8
25/07/2018
117 Lý Kiềm Chiêu 13824 Công nhân
PX. KT1
Công nhân
PX. KT8
25/07/2018
118 Bùi Văn Phòng 13437 Công nhân
PX. KT1
Công nhân
PX. KT8
25/07/2018
119 Cấn Văn Chiến 14213 Công nhân
PX. KT1
Công nhân
PX. KT8
25/07/2018
120 Đào Văn Bắc 13323 Công nhân
PX. KT1
Công nhân
PX. KT8
25/07/2018
121 Đào Trung Hiếu 14282 Công nhân
PX. KT1
Công nhân
PX. KT8
25/07/2018
122 Lô Thanh Hiến 14283 Công nhân
PX. KT1
Công nhân
PX. KT8
25/07/2018
123 Nguyễn Văn Thắng 7437 Công nhân
PX. KT1
Công nhân
PX. KT6
25/07/2018 6699
124 Đàm Văn Dũng 7913 Công nhân
PX. KT1
Công nhân
PX. KT6
25/07/2018
125 Cao Đức Cường 8502 Công nhân
PX. KT1
Công nhân
PX. KT6
25/07/2018
126 Đào Đình Chiến 9755 Công nhân
PX. KT1
Công nhân
PX. KT6
25/07/2018
127 Lã Văn Sáng 11180 Công nhân
PX. KT1
Công nhân
PX. KT6
25/07/2018
128 Nguyễn Văn Duẩn 12188 Công nhân
PX. KT1
Công nhân
PX. KT6
25/07/2018
129 Đinh Quang Mạnh 6686 Công nhân
PX. KT1
Công nhân
PX. KT6
25/07/2018
130 Đàm Văn Hùng 7914 Công nhân
PX. KT1
Công nhân
PX. KT6
25/07/2018
131 Nguyễn Văn Đức 13699 Công nhân
PX. KT1
Công nhân
PX. KT6
25/07/2018
132 Nguyễn Hồng Cẩm 7328 Công nhân
PX. KT1
Công nhân
PX. KT6
25/07/2018
133 Nguyễn Ngọc Phượng 7177 Công nhân
PX. KT1
Công nhân
PX. KT6
25/07/2018
134 Nguyễn Văn Tiện 7448 Công nhân
PX. KT1
Công nhân
PX. KT6
25/07/2018
135 Nguyễn Đình Việt 8043 Công nhân
PX. KT1
Công nhân
PX. KT6
25/07/2018
136 Đoàn Văn Quảng 7922 Công nhân
PX. KT1
Công nhân
PX. KT6
25/07/2018
137 Vũ Đình Khương 8258 Công nhân
PX. KT1
Công nhân
PX. KT6
25/07/2018
138 Tăng Văn Minh 8674 Công nhân
PX. KT1
Công nhân
PX. KT6
25/07/2018
139 Nguyễn Văn Long 9751 Công nhân
PX. KT1
Công nhân
PX. KT6
25/07/2018
140 Phùng Văn Huấn 10417 Công nhân
PX. KT1
Công nhân
PX. KT6
25/07/2018
141 Nguyễn Văn Thuấn 10659 Công nhân
PX. KT1
Công nhân
PX. KT6
25/07/2018
142 Đỗ Văn Dung 10670 Công nhân
PX. KT1
Công nhân
PX. KT6
25/07/2018

CTV

Ghi rõ nguồn "Than Thống Nhất - TKV" và dẫn đến URL nguồn tin khi phát hành lại thông tin từ website này!

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây