Phân xưởng KT10 - Công ty Than Thống Nhất chuyển diện sản xuất đầu tiên trong năm 2018

Chủ nhật - 04/03/2018 08:39 584 0
Sau 2 năm (kể từ tháng 2 năm 2016) lò chợ (-30 ÷ +18)PV3A cánh Bắc - Lộ Trí thuộc phân xưởng KT10 quản lý đã đến giới hạn khai thác và chuyển sang diện sản xuất lò chợ (-35 ÷ +18)PV6A cánh Tây - Lộ Trí.
Giá khung ZH1800/17/25F chống giữ tại lò chợ
Giá khung ZH1800/17/25F chống giữ tại lò chợ

      Trên cơ sở cập nhật tài liệu và tính toán của các Phòng Ban khối kỹ thuật, phòng kỹ thuật công nghệ mỏ (KCM) đã tập hợp và lập phương án chuyển diện sản xuất phân xưởng KT10 từ lò chợ (-30÷ +18)PV3A cánh Bắc – Lộ Trí sang khai thác lò chợ (-35 ÷ +18)PV6A cánh Tây – Lộ Trí theo phương án số 12213/PA-VTNC, ngày 22/12/2017 đã ban hành. Cụ thể như sau:

      + Đối với diện lò chợ cũ (-30 ÷ +18)PV3A cánh Bắc – Lộ Trí:

      - Công tác chuẩn bị công tác thu hồi giá lò chợ: Khấu trải  lưới + lăn đoản 4 ÷ 6 luồng tạo điều kiện thu hồi 106 bộ giá khung ZH1800/17/25F tại lò chợ (-30 ÷ +18)PV3A cánh Bắc; Lắp đặt 01 bộ tời cô chậm tại đầu chợ (-30 ÷ +18)PV3A cánh Bắc và 01 bộ tời cô chậm tại lò nôi +18PV2B; Chống dặm vì gỗ + xếp cũi lợn lưu lò chợ: 138 vì gỗ + 44 cũi lợn.

      - Thu hồi các thiết bị vật tư diện lò chợ cũ bao gồm: 02 bộ máng cào SGB-420 và 40 cầu máng Inox tại lò chợ, 01 bộ máng cào SGB-420 tại lò DV-30PV3A, búa khoan khí nén, các thiết bị điện, đường cáp điện, trạm bơm nhũ hóa…

      - Xếp cũi lợn lưu bằng gỗ đoản và xây tường cố định để bịt các đường lò XV2-35 và lò DV+15PV3A cánh Bắc – Lộ Trí.
 

      + Đối với diện khai thác lò chợ (-35 ÷ +18)PV6A cánh Tây – Lộ Trí: Căn cứ vào kế hoạch điều hành sản xuất năm 2018 của Công ty Than Thống Nhất – TKV giao cho phân xưởng KT10, phòng KCM đã lập phương án và các lệnh chỉ cụ thể giao cho các phân xưởng khai thông diện sản xuất – lắp đặt các thiết bị phục vụ công tác chuyển diện phân xưởng KT10 như sau:

      - Về cơ bản các hệ thống đường lò vận tải – thông gió phục vụ quá trình khai thác lò chợ (-35 ÷ +18)PV6A cánh Tây – Lộ Trí đã được khai thông xong, cụ thể:

TT

Tên đường lò

Chiều dài
(m)

Tiết diện
(m2)

Vật liệu chống

Chèn sau khung chống

1

Lò DVVT-30PV6A

148

13,0

SVP27

BTCT

2

Lò nối -30PV6A

190

13,0

SVP27

BTCT

3

Lò DV-30

250

12,2

SVP27+neo

BTCT + Lưới Φ6

4

Lò DV+16PV6A

120

11,6

SVP27

BTCT

5

Lò DV-25PV6A

130

13,0

SVP27

BTCT

 

2vc
Cán bộ Phòng Ban Công ty đi kiểm tra đường lò DV-30 đào lò Neo


      Tuy nhiên với đặc thù của Công ty về điều kiện địa chất phức tạp, áp lực mỏ lớn các đường lò vận tải – thông gió phục vụ công tác khai thác lò chợ (-35 ÷ +18)PV6A cánh Tây – Lộ Trí bị nén bẹp, nền lò bị bùng nền nivô chưa đạt, chưa thuận lợi cho công tác lắp đặt các thiết bị vận tải như băng tải - máng cào và thoát nước, do đó để đi vào khai thác lò chợ (-35 ÷ +18)PV6A cánh Tây – Lộ Trí thì khối lượng công việc còn tồn đọng rất nhiều cần phải gấp rút tập trung nhân lực để thi công và chuẩn bị mua sắm thiết bị vật tư mới kịp thời tiến độ theo tính toán. Trên cơ sở khảo sát thực tế hiện trường của các Phòng, Ban cùng với các phân xưởng trong Công ty, phòng KCM đã rà soát – tập hợp và nêu ra một số khối lượng các công việc cần thi công và thiết bị vật tư chủ yêu phục vụ cho  diện khai thác lò chợ (-35 ÷ +18)PV6A cánh Tây – Lộ Trí như sau:

      Vật tư thiết bị chủ yếu phục vụ cho diện khai thác lò chợ (-35¸+18)PV6A khu cánh Tây – Lộ Trí:

­­­­­­­­­TT

Tên thiết bị chính

Mã hiệu

Đơn vị

Số lượng

Ghi chú

1

Máng cào

SGB-420

Bộ

02

 

2

Xà hộp

HDFBC-2600

60

 

3

Cột TLĐ

DZ-22

Cột

210

4

Giá khung thủy lực di động

ZH1800/17/25F

Bộ

100

 

5

Bơm nhũ hoá

 

Bộ

01

 

6

Khoan khí nén

 

Bộ

04

 

7

Cầu máng Inox

 

Cầu

100

 

8

Tời kéo giá

JHS-14

Bộ

05

 


      Căn cứ phương án số 12213/PA-VTNC ngày 22/12/2017 “Phương án chuyển diện sản xuất của phân xưởng KT10” và thực tế trữ lượng còn lại của lò chợ (-30¸+18)PV3A khu cánh Bắc – Lộ Trí do phân xưởng KT10 quản lý khai thác và hiện trạng diện khai thác lò chợ mới mức (-35¸+18)PV6A khu cánh Tây – Lộ Trí. Để đảm bảoan toàn ổn định, nhịp nhàng trong quá trình chuyển diện và không ảnh hưởng đến công tác sản xuất của PX KT10 cũng như sản xuất chung của Công ty, ngày 10 tháng 01 năm 2018 đồng chí Nguyễn Văn Phượng – Phó Giám đốc Công ty đã chủ trì cuộc họp cùng với các phòng KCM, ĐKSX, CV, AT, TCLĐ, TĐ và các phân xưởng ĐL1, ĐL2, KT10, VT1, VTL2, CĐ. Sau khi nghe ý kiến phát biểu của các đồng chí trong cuộc họp Giám đốc Công ty kết luận yêu cầu các đơn vị thực hiện các công việc theo biên bản số 316/BB-VTNC, ngày 12 tháng 01 năm 2018 “Biên bản triển khai phương án chuyển diện sản xuất phân xưởng KT10”, cụ thể như sau:

      Phân xưởng KT10

      - Tổ chức khấu chống giá thường kỳ và thu hồi than nóc tại lò chợ (-30 ÷ +18)PV3A cánh Bắc – Lộ Trí. Thời gian thực hiện từ ngày 11/01 ÷ 11/02/2018.

      - Tổ chức khấu trải lưới lăn đoản tạo điều kiện thu hồi giá tại lò chợ  (-30-:-+18)PV3A cánh Bắc – Lộ Trí. Thời gian thực hiện từ ngày 21/02 ÷ 05/03/2018.

      - Tổ chức thu hồi giá (103 giá + 5 vì XH ) tại lò chợ (-30-:-+18)PV3A khu cánh Bắc – Lộ Trí. Thời gian thực hiện từ ngày 06/03 ÷ 18/03/2018.

      - Tổ chức thu hồi thiết bị vật tư tại lò chợ và xếp cũi lợn lưu bịt lò XV-35 số 2 và lò DV+15PV3A cánh Bắc – Lộ Trí. Thời gian thực hiện từ ngày 18/03 ÷ 20/03/2018.

      - Tổ chức chống xén lò DV-25PV6A cánh Tây với chiều dài dự kiến L = 45m và đào lò nối -25PV6A cánh Tây với chiều dài dự kiến L=10m. Thời gian thực hiện từ ngày 12/01 ÷ 11/02/2018.

      - Tổ chức căn tẩy hạ nền lò DV+18PV6A cánh Tây với chiều dài dự kiến L = 150 m. Khối lượng dự kiến căn tẩy: M = Dài x Rộng x Sâu = 150 x 3 x 0,4 =180 m3­­­. Thời gian thực hiện từ ngày 15/01 ÷ 30/01/2018.

      - Tổ chức khấu mở rộng, lắp đặt giá (60 giá) + đào cúp điều phá hỏa ban đầu tại lò chợ (-35-:-+18)PV6A cánh Tây – Lộ Trí. Thời gian thực hiện từ ngày 18/03 ÷ 30/03/2018.


      Phân xưởng ĐL1
      Tổ chức chống xén hạ nền lò nối -30PV6A cánh Tây – Lộ Trí với chiều dài dự kiến L =100 m. Phương án hạ nền được chia làm 2 giai đoạn:
      -  Giai đoạn 1: Hạ nền xuống 0,5 m cho phân xưởng TGTN nối dài ống gió tạo điều kiện cho phòng TĐ vào đo kiểm tra đối hướng đảm bảo an toàn. Thời gian thực hiện từ ngày 10/01 ÷ 17/01/2018.
      - Giai đoạn 2: Hạ tiếp khối lượng còn lại đảm bảo theo hộ chiếu phòng KCM đã ban hành. Thời gian thực hiện từ ngày 17/01 ÷ 25/01/2018.

      - Phần khối lượng này nhân hệ số đơn giá (K) = 1,2.


      Phân xưởng ĐL2

      - Tổ chức đào lò nối -30PV6A cánh Tây – Lộ Trí với chiều dài dự kiến L = 18 m và xúc tẩy hạ nền với chiều dài dự kiến L = 40 m. Khối lượng mét lò đào (L = 18 m) nhân hệ số đơn giá (K) = 1,2. Thời gian thực hiện từ ngày 17/01 ÷ 02/03/2018.


      Phân xưởng VTL2

      - Hàng ca cấp đầy đủ xe goòng không tải và kéo xe có tải cho các phân xưởng thi công đảm bảo đúng tiến độ.

      - Kết hợp cùng PX.KT10 căn tẩy và cân chỉnh lại đường sắt tại các tuyến lò XV3-35 số 2 và lò DV+18PV6A đảm bảo đúng tiến độ.

      - Tổ chức kéo toàn bộ vật tư thiết bị cho các đơn vị thi công đảm bảo đúng tiến độ.


      Phân xưởng VTL1

      - Tổ chức lắp đặt hoàn thiện tuyến băng tải tại lò DVVT-30PV6A và lò nối -30PV6A cánh Tây – Lộ Trí. Thời gian thực hiện từ ngày 03/03 ÷ 13/03/2018.


      Phân xưởng CĐ

      - Tổ chức sửa chữa hoàn thiện 35 bộ giá khung ZH1800/17/25F (có đầy đủ phụ kiện) sau đó bàn giao cho PX KT10 vận chuyển vào lắp đặt tại lò chợ mới. Thời gian thực hiện xong trước ngày 10/03/2018.


      Phòng TĐ

      - Xác định, gióng tim băng và giao mốc tại thực địa để PX VTL1 thi công đảm bảo đúng hướng, độ dốc.

      - Xác định hướng và điểm mở lò nối -30PV6A tại thực địa để giao PX ĐL2 thi công đảm bảo đúng hướng, độ dốc.

3vc
Công nhân phân xưởng cơ điện đang thi công lắp đặt băng tải lò XV1-140


      Hy vọng với sự chỉ đạo quyết liệt của ban lãnh đạo Công ty và các Phòng Ban chuyên môn nghiệp vụ, các phân xưởng bố trí tập trung nhân lực giám sát – thi công đảm bảo kịp tiến độ phục vụ chuyển diện sản xuất Phân xưởng KT10 xong trước ngày 31 tháng 3 năm 2018./.

Văn Cao

Ghi rõ nguồn "Than Thống Nhất - TKV" và dẫn đến URL nguồn tin khi phát hành lại thông tin từ website này!

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

VĂN BẢN

CHỈ ĐẠO - ĐIỀU HÀNH

8907/QĐ-VTNC

Quy định Bồi dưỡng nghề - thi nâng bậc cho Công nhân kỹ thuật trong Công ty Than Thống Nhất - TKV

lượt xem: 70 | lượt tải:38

1768/QĐ-TKV

Sửa đổi, bổ sung mức tiền lương tại Quyết định số 279/QĐ-TKV ngày 23/02/2017 và 1699/QĐ-TKV ngày 12/9/2017 của Tập đoàn

lượt xem: 113 | lượt tải:49

7766/QĐ-VTNC

Quy định xử lý kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất trong công tác AT-VSLĐ

lượt xem: 203 | lượt tải:84

105/2018/NĐ-CP

Điều lệ tổ chức và hoạt động của TKV

lượt xem: 172 | lượt tải:127

4892-KHLT/GĐ-CĐ-VTNC

KHLT Nghỉ hưu trước tuổi do đổi mới cơ cấu lao động đợt II năm 2018

lượt xem: 153 | lượt tải:74

2136/TKV-TCNS

TKV triển khai Thỏa ước Lao động tập thể và Nội quy Lao động năm 2018

lượt xem: 638 | lượt tải:361
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập144
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm143
  • Hôm nay30,389
  • Tháng hiện tại527,506
  • Tổng lượt truy cập8,722,399
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây