Đã có danh sách các cháu là con CNCB được khen thưởng đỗ Đại học nguyện vọng 1 năm 2021

Thứ năm - 18/11/2021 19:05 430 0
Trong năm học 2020 - 2021 vừa qua, các cháu là con CBCN trong Công ty đã nỗ lực phấn đấu, đạt nhiều thành tích cao trong học tập. Có 55 cháu đã thi đậu Đại học nguyện vọng 1 các trường Đại học như: Bách khoa Hà Nội, Khoa học xã hội và nhân văn, Ngoại ngữ, Giao thông vận tải, Kinh tế quốc dân, Học viện Ngoại giao, Học viện Tài chính,…
Đã có danh sách các cháu là con CNCB được khen thưởng đỗ Đại học nguyện vọng 1 năm 2021
       Để động viên người lao động yên tâm lao động sản xuất góp phần hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2021 của Công ty. Sự quan tâm của lãnh đạo Công ty tới đời sống của Người lao động được thể hiện bằng nhiều hình thức. Trong đó việc chăm sóc, động viên con của người lao động là trách nhiệm của Ban lãnh đạo Công ty.

       Tuyên dương thành tích của con người lao động và thể hiện sự quan tâm đến thế hệ trẻ, thế hệ tương lai của đất nước. Ban lãnh đạo Công ty ban hành quyết định số 8152/QĐ-VTNC ngày 17/11/2021 khen thưởng cho 55 cháu, số tiền thưởng là 125.000.000 đồng. Trong đó 10 cháu có điểm từ 27 điểm trở lên được thưởng 5.000.000 đ/cháu. Có 30 cháu được thưởng 2.000.000 đ/cháu và 15 cháu được thưởng 1.000.000 đ/cháu.

       Danh sách các cháu được tuyên dương khen thưởng như sau:
 
TT Họ tên con Trường đỗ Đại học Họ tên bố (mẹ) Đơn vị Số điểm Số tiền thưởng (đ)
1 Nguyễn Thị Linh Chi Đại học Kinh tế quốc dân Nguyễn Văn Phượng Phòng AT 27 5 000 000
2 Lê Quang Dũng Đại học Thái Nguyên Lê Bá Dần Văn phòng 24,25 2 000 000
3 Dương Mai Lê Đại học Thăng Long Nguyễn Thị Lụa Văn phòng 25,68 2 000 000
4 Phạm Quỳnh Trang Đại học Lao động - Xã hội Trương Thị Quỳnh Văn phòng 23,05 1 000 000
5 Đặng Phương Linh Học viện Tài chính Hoàng Thị Quỳnh Phượng Phòng KTTC 26,65 2 000 000
6 Thân Thị Vân Anh Đại học Sư phạm Hà Nội Nguyễn Thị Huyên Phòng TCLĐ 27,2 5 000 000
7 Trịnh Anh Tuấn Đại học Kinh tế - Kỹ thuật công nghiệp Bùi Thị Liễu Phòng TCLĐ 22,45 1 000 000
8 Trần Thúy Quỳnh Đại học Văn hóa Hà Nội Trần Minh Hùng Phòng TĐ 21,5 1 000 000
9 Trần Trung Hiếu Đại học Giao thông vận tải Chu Thị Kim Anh Phòng KB 25,7 2 000 000
10 Nguyễn Mạnh Tùng Đại học Công nghệ và Quản lý Hữu Nghị Nguyễn Tiến Việt Phòng KB 25,35 2 000 000
11 Lý Hải Hưng Đại học Công nghiệp Hà Nội Lý Văn Nhường Phòng KB 27,25 5 000 000
12 Vũ Huy Toàn Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM Vũ Nam Tiến Phòng KB 27,85 5 000 000
13 Lê Thu Thủy Học viện Tài chính Lê Hùng Phòng VT 27,1 5 000 000
14 Nguyễn Xuân Thành Đại học Kinh tế - Kỹ thuật công nghiệp Nguyễn Văn Luyện Phòng VT 23,65 1 000 000
15 Nguyễn Thùy Linh Đại học Lao động - Xã hội Nguyễn Chí Thành PX.KT2 21,35 1 000 000
16 Trịnh Thị Xuân Ly Học viện Ngoại giao Trịnh Xuân Quyết PX.KT3 28 5 000 000
17 Hà Thị Trà My Đại học Sư phạm Hà Nội 2 Hà Văn Trung PX.KT3 24 2 000 000
18 Đoàn Thị Nga Đại học Công nghiệp Hà Nội Đoàn Văn Tuyển PX.KT3 21,9 1 000 000
19 Mạc Trần Đăng Dương Đại học Hạ Long Trần Thị Bích Thìn PX.KT4 22,84 1 000 000
20 Bùi Thanh Mai Học viện Báo chí tuyên truyền Bùi Văn Thành PX.KT5 26,5 2 000 000
21 Nguyễn Thị Huyền Trang Đại học Giao thông vận tải Nguyễn Duy Tráng PX.KT5 24,15 2 000 000
22 Phan Quế Hằng Đại học Văn hóa Hà Nội Đặng Thị Thủy PX.KT6 24,65 2 000 000
23 Nguyễn Thị Tuyết Nhung Đại học Sư phạm Thái Nguyên Nguyễn Văn Khả PX.KT6 19 1 000 000
24 Lê Thị Thanh Tâm Đại học Kinh tế - Đại học QG Hà Nội Phạm Thị Nga PX.KT7 26,75 2 000 000
25 Phạm Dương Huyền Trang Đại học Lao động - Xã hội Dương Thị Vân Hồng PX.KT7 22 1 000 000
26 Đoàn Hồng Ngọc Học viện Ngân hàng Đoàn Duy Hoành PX.KT9 27,15 5 000 000
27 Nguyễn Yến Xuân Đại học Giao thông vận tải Nguyễn Xuân Thuấn PX.KT9 26,65 2 000 000
28 Hòa Thị Khánh Huyền Đại học FPT Hòa Quang Chí PX.KT10 24,8 2 000 000
29 Lê Văn Khải Đại học Thủy lợi Lê Văn Tuấn PX.KT10 24,2 2 000 000
30 Nguyễn Xuân Yến Oanh Đại học Lao động - Xã hội Nguyễn Hữu Toản PX.KT10 24,65 2 000 000
31 Phạm Thị Thu Thảo Học viện Nông nghiệp Việt Nam Phạm Gia Phước PX.KT10 22,45 1 000 000
32 Lê Như Quỳnh Đại học Công nghiệp Hà Nội Lê Như Hoa PX.ĐL1 25,85 2 000 000
33 Trần Thị Châu Anh Đại học Công nghiệp Hà Nội Trần Văn Ngọc PX.ĐL1 25,05 2 000 000
34 Trần Ngọc Ánh Đại học Tài nguyên và Môi trường HN Trần Văn Thành PX.ĐL3 22,55 1 000 000
35 Phạm Trung Kiên Đại học Sư phạm Thái Nguyên Phạm Thái Hùng PX.VTL1 24,7 2 000 000
36 Hoàng Nguyễn Thu Quỳnh Đại học Sư phạm Hà Nội Hoàng Văn Cường PX.VTL1 25,53 2 000 000
37 Nguyễn Minh Lâm Đại học Kinh tế - Kỹ thuật công nghiệp Lại Thị Oanh PX.VTL2 22,75 1 000 000
38 Phạm Hữu Trung Đại học Quốc gia Hà Nội Lưu Thị Lụa PX.Cơ điện 24,55 2 000 000
39 Trương Thanh Tùng Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương Trương Tất Vững PX.Cơ điện 24,35 2 000 000
40 Nguyễn Thị Như Quỳnh Đại học Hạ Long Nguyễn Thị Ánh PX.Cơ điện 24,1 2 000 000
41 Nguyễn Hoài Nam Đại học Kiểm sát Hà Nội Nguyễn Tú Thọ PX.Phục vụ 26,65 2 000 000
42 Trương Quế Chi Đại học Luật Hà Nội Trương Hữu Đát PX.Phục vụ 28,28 5 000 000
43 Đoàn Nguyệt Hà Đại học Sư phạm Hà Nội Hoàng Thị Huệ PX.Phục vụ 25,2 2 000 000
44 Trần Thị Bích Ngọc Đại học Sư phạm Thái Nguyên Trần Đức Hạnh PX.Phục vụ 24,1 2 000 000
45 Vũ Khánh Linh Đại học Hạ Long Vũ Văn Uốn PX.Phục vụ 23,55 1 000 000
46 Trần Thị Trang Linh Đại học Sư phạm Thái Nguyên Vũ Thị Thu Hương PX.Sàng tuyển 24,25 2 000 000
47 Vũ Thị Phương Thảo Đại học Công nghiệp Hà Nội Trần Thị Nga PX.Sàng tuyển 25,55 2 000 000
48 Nguyễn Thu Hạ Đại học Sư phạm Hà Nội Nguyễn Văn Hương PX.Sàng tuyển 27,2 5 000 000
49 Đỗ Mai Hương Đại học Sư phạm Hà Nội Đỗ Ngọc Bình PX.Sàng tuyển 25,9 2 000 000
50 Nguyễn Thị Minh Thu Đại học Mở Hà Nội Nguyễn Thị Tuyết PX.Đời sống 25,55 2 000 000
51 Trần Minh Hiếu Đại học Hải Phòng Bùi Thị Hồng Cẩm PX.Đời sống 22,30 1 000 000
52 Vũ Thị Như Quỳnh Đại học Công nghiệp Việt - Hung Nguyễn Thị Kim Nhung PX.Đời sống 23,2 1 000 000
53 Hồ Thành Đạt Đại học Thương mại Trần Thúy Hợp PX.Đời sống 26,9 2 000 000
54 Nguyễn Trâm Anh Đại học Sư phạm Hà Nội 2 Nguyễn Thị Thanh Tú PX.Đời sống 25,58 2 000 000
55
Nguyễn Kiều Anh Đại học Ngoại ngữ   PX.Đời sống 27,6 5 000 000

       Thành tích học tập của các cháu đã đem lại niềm vui và là nguồn động lực to lớn để bố mẹ yên tâm công tác, hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ ở cơ quan. Cùng với tình yêu thương của cha mẹ, sự quan tâm đặc biệt của Công ty sẽ song hành cùng các cháu tiếp bước trên con đường chinh phục đỉnh cao tri thức.

       Hoạt động ý nghĩa trên là nỗ lực của Ban lãnh đạo Công ty nhằm động viên các cháu cố gắng hơn trong học tập và rèn luyện, đồng thời, cũng tạo thêm động lực tinh thần rất lớn cho người lao động đang làm việc tại Công ty./. 

Nguyễn Phương

Ghi rõ nguồn "Than Thống Nhất - TKV" và dẫn đến URL nguồn tin khi phát hành lại thông tin từ website này!

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây