CÔNG TY THAN THỐNG NHẤT - TKV

https://www.thanthongnhat.vn


Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019 tại Than Thống Nhất

Ngày 05/6/2019, Giám đốc Công ty than Thống Nhất ký Quyết định số 4439/QĐ-VTNC về việc ban hành "Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019 trong Công ty".
Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019 tại Than Thống Nhất
       Dựa trên mục tiêu chung “An toàn – Đổi mới – Phát triển”, mục tiêu năm 2019 của Công ty là nâng cao công tác tự chủ an toàn, đẩy lùi các nguy cơ xảy ra tai nạn lao động; Đẩy mạnh sản xuất – tiêu thụ than theo chỉ đạo của Tập đoàn; đẩy nhanh tiến độ đào lò khép diện để đưa các lò chợ vào khai thác; nâng cao chất lượng than; nghiên cứu áp dụng công nghệ mới trong các dây chuyền sản xuất. Hoàn thiện cơ cấu tổ chức, quản lý; tiết kiện chi phí, cải thiện môi trường, điều kiện làm việc; tăng năng suất lao động; đẩy mạnh tuyển sinh đào tạo, tuyển dụng, tái tuyển thu hút lao động thợ lò, cải thiện thu nhập và phúc lợi cho người lao động đặc biệt là đội ngũ thợ lò.

       Xây dựng và thực hiện Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019 là nhiệm vụ quan trọng, góp phần hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2019. Do đó công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019 cần triển khai các nhiệm vụ trọng tâm: thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tất cả các lĩnh vực quản lý và sử dụng vốn; tiếp tục thực hiện công tác tái cơ cấu; triển khai thực hiện các giải pháp nâng cao năng lực sản xuất và hiệu quả kinh doanh 2019; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong hoạt động sản xuất kinh doanh, sử dụng điện năng tiết kiệm, hiệu quả; quản lý tốt tài nguyên, sử dụng tốt các vật liệu, thiết bị trong SXKD; rà soát, xây dựng hệ thống định mức kinh tế kỹ thuật, phù hợp với điều sản xuất, sắp xếp bộ máy tinh gọn, hiệu quả.

       Để thực hiện Chương trình hiệu quả, công văn đề ra các giải pháp thực hiện như: Thực hiện kế hoạch tái cơ cấu doanh nghiệp, sắp xếp lại lao động; Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sản xuất kinh doanh năm 2019 (Giảm tỉ lệ tổn thất khai thác hầm lò – tiết kiệm 2.080 trđ; Nâng cao chất lượng than tiêu thụ tăng 3.000 trđ doanh thu; Tiết kiệm giảm điện tiêu thụ 1.024.870kwh – tiết kiệm 1.639 trđ; Giải pháp quản lý, tiết kiệm 8.026 trđ chi phí vật liệu, tiết kiệm 856 trđ chi phí nhiên liệu; Các giải pháp quản lý, tiết kiệm chi phí công tác Cơ điện – Vận tải – tiết kiệm 3.823 trđ;…); Quản lý công tác đầu tư xây dựng; Công tác kỹ thuật công nghệ; Quản lý, sử dụng đất đai, trụ sở làm việc, tài sản Công ty; Huy động, sử dụng, quản lý nguồn lực về tài chính; Mua sắm vật tư, nhiên liệu; Hoạt động khoa học công nghệ, an toàn vệ sinh lao động, kỹ thuật và môi trường.

       Thực hiện Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí không chỉ có ý nghĩa quan trọng đói với doanh nghiệp mà còn góp phần làm tăng cường nguồn lực thực hiện mục tiêu tăng trưởng, phát triển kinh tế, ổn định đời sống cho người lao động nói chung và đời sống nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội nói riêng. Góp phần tạo dựng, xây dựng Đất nước phát triển bền vững, văn minh và giàu đẹp./.

Tác giả bài viết: CTV

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây