CÔNG TY THAN THỐNG NHẤT - TKV

https://www.thanthongnhat.vn


Khuyến khích 776 triệu đồng tiền lương cho CNCB có thành tích trong công tác AT-VSLĐ 6 tháng đầu năm 2021

Trong 6 tháng đầu năm 2021, Công ty Than Thống Nhất -TKV không để xảy ra TNLĐ nghiêm trọng. Đạt được kết quả đó, Công ty đã triển khai các biện pháp lãnh chỉ đạo nhất quán từ Đảng bộ đến cơ quan chuyên môn và các đoàn thể quần chúng, triển khai nhiều biện pháp quyết liệt nhằm ngăn ngừa và hạn chế tối đa TNLĐ, sự cố trong sản xuất.
Đ/c Đào Tuấn Anh - Phó Bí thư phụ trách Đảng bộ & đ/c Nguyễn Thị Huế - TB Nữ công Công ty tuyên dương, khen thưởng tập thể và cá nhân tiêu biểu xuất sắc Tháng Công nhân, Tháng hành động về AT-VSLĐ năm 2021 tại Phân xưởng Đào Lò 3.
      Theo đó, Công ty bám sát chương trình mục tiêu kế hoạch đã đề ra, chủ động bằng nhiều giải pháp tích cực triển khai thực hiện tốt và đồng bộ công tác AT-VSLĐ, phát huy sức mạnh và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị; Thực hiện nghiêm túc các mục tiêu, biện pháp, giải pháp theo kết luận tại Hội nghị tổng kết công tác AT-VSLĐ năm 2020 và biện pháp đảm bảo an toàn năm 2021. Kiểm tra, rà soát, xây dựng và ban hành các Quy định, Nghị quyết, Chỉ thị để quản lý, chỉ đạo triển khai thực hiện công tác AT-VSLĐ phù hợp theo điều kiện sản xuất và đúng với quy phạm, Luật AT-VSLĐ. Các Phòng chức năng nghiêm túc chỉ đạo các Phân xưởng trong Công ty thực hiện tốt công tác KTCB và VSCN. Công ty thường xuyên tổ chức các đoàn kiểm tra đột xuất vào ca 2, ca 3 kiểm tra, phát hiện những nguy cơ sai phạm của CBCN để kịp thời có biện pháp ngăn chặn, giáo dục phòng ngừa. Tổ chức hưởng ứng phát động và triển khai thực hiện đạt hiệu quả Tháng Công nhân - Tháng hành động về AT - VSLĐ - PCCN năm 2021 với chủ đề: “Tăng cường đánh giá, kiểm soát các nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động và sự tham gia của an toàn, vệ sinh viên”. Huấn luyện an toàn cho công nhân mới, học sinh thực tập vào Công ty. Đôn đốc, kiểm tra 100% các Phân xưởng tổ chức huấn luyện định kỳ, huấn luyện ƯCSC-TKCN... cho CBCN. Tiến hành kiểm tra chấm điểm 6 tháng đầu năm về AT-VSLĐ. Kết quả kiểm tra: 17/21 Phân xưởng xếp loại xuất sắc, đạt: 81%. 04/21 Phân xưởng xếp loại khá, đạt: 19%. Trong công tác tuyên truyền, huấn luyện đã tích cực xây dựng các video, hình ảnh trực quan, tuyên truyền ngay tại nhà giao ca, nhà ăn; các vụ TNLĐ trong Tập đoàn TKV được thông tin ngay, kịp thời đến CNCB để rút kinh nghiệm.

      Trong công tác phòng chống dịch Covid-19, Công ty đã  thực hiện các văn bản chỉ đạo của Nhà nước, của Tập đoàn và của địa phương, Ban chỉ đạo Phòng chống Covid-19 Công ty Than Thống Nhất nhanh chóng triển khai thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 thành công, không để lây lan dịch bệnh, duy trì thực hiện tốt nhiệm vụ kép vừa sản xuất, vừa phòng chống dịch Covid-19 đảm bảo an toàn.

      Để động viên các cá nhân có thành tích trong công tác AT-VSLĐ 6 tháng đầu năm 2021 Công ty đã quyết định khuyến khích tổng số tiền 776 triệu đồng. Trước đó Công ty cũng đã khuyến khích các cá nhân có thành tích trong công tác AT-VSLĐ trong Tháng Công nhân - Tháng hành động AT-VSLĐ năm 2021 với số tiền 452 triệu đồng./.

Tác giả bài viết: Cẩm Nhung

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây