CÔNG TY THAN THỐNG NHẤT - TKV

https://www.thanthongnhat.vn


Đại hội của trí tuệ đổi mới và phát triển

Sáng 26/9, tại Trung tâm Tổ chức hội nghị tỉnh, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025 khai mạc trọng thể. Không chỉ 500 đại biểu dự Đại hội, mà hơn 1 triệu người dân của tỉnh và những người con Quảng Ninh đang làm ăn, sinh sống trên mọi miền đất nước đều theo dõi, hướng về Đại hội, chung cảm xúc xúc động, tự hào và tràn đầy niềm tin về Đại hội của trí tuệ, đổi mới và phát triển.
Các đại biểu thực hiện quy trình, thủ tục bầu BCH Đảng bộ tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2020-2025.

      Đó là những cống hiến quan trọng cho sự nghiệp cách mạng của Đảng

      Dự thảo Báo cáo chính trị do đồng chí Nguyễn Xuân Ký - Bí thư Tỉnh ủy khóa XIV, trình bày tại Đại hội, không chỉ là khái quát thành tựu tỉnh Quảng Ninh đạt được trong 5 năm qua, mà đó là kết tinh trí tuệ, sức sáng tạo, sự nỗ lực phấn đấu bền bỉ, liên tục qua nhiều nhiệm kỳ của cả Đảng bộ, hệ thống chính trị, nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Đó là, quyết tâm xây dựng trở thành tỉnh kiểu mẫu, ngày càng giàu đẹp, văn minh, tỉnh dịch vụ, công nghiệp hiện đại, Quảng Ninh đã quyết liệt, nghiêm túc thực hiện các chỉ đạo, định hướng của Trung ương, bám sát Cương lĩnh 2011 của sự đổi mới mạnh mẽ tư duy phát triển, bám sát thực tiễn, hành động theo quy luật khách quan. Đồng thời kịp thời vận dụng sáng tạo chủ trương, nghị quyết của Đảng, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trong tổ chức thực hiện; là sự đúc kết các kinh nghiệm, bài học của gần 35 năm đổi mới, hội nhập phát triển, đặc biệt là 10 năm gần đây; là kết quả của việc nghiên cứu, phát huy tiềm năng, thế mạnh, những đặc trưng khác biệt, riêng có của tỉnh, phát hiện và giải quyết những mâu thuẫn, thách thức đã tồn tại lâu dài; là sự vào cuộc quyết liệt, trách nhiệm, tích cực, chung sức, đồng lòng của cả hệ thống chính trị và nhân dân các dân tộc trong tỉnh.

      Đại hội nhận thức sâu sắc trách nhiệm đối với nhân dân các dân tộc tỉnh Quảng Ninh và đối với cả nước, với vị thế quan trọng trong Vùng kinh tế trọng điểm khu vực phía Bắc; với tiền đề và nền tảng vững chắc từ những thành tựu quan trọng và toàn diện sau gần 35 năm đổi mới, đặc biệt là trong 10 năm trở lại đây và nhiệm kỳ qua. Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh quyết tâm khắc phục yếu kém, khuyết điểm, tranh thủ thời cơ, vượt qua thách thức; củng cố và tăng cường mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với Nhân dân; củng cố và nâng cao niềm tin của Nhân dân đối với Đảng; phát huy dân chủ, sức mạnh tổng hợp, truyền thống văn hóa và cách mạng, tinh thần “Kỷ luật và Đồng tâm”, sức sáng tạo, ý chí tự lực, tự cường; khát vọng đổi mới và mọi nguồn lực xã hội, phấn đấu hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV đề ra.

      Quyết tâm của Quảng Ninh đã được Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, trong phát biểu chỉ đạo Đại hội khái quát: Quảng Ninh có bề dày lịch sử và truyền thống cách mạng vẻ vang. Những cống hiến của Quảng Ninh cho đất nước, cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc là rất quan trọng. Đảng, Nhà nước và Nhân dân cả nước kỳ vọng Quảng Ninh sẽ phát triển nhanh và bền vững hơn; là một trong những trung tâm phát triển năng động và toàn diện của phía Bắc và nước ta, cùng cả nước tiếp tục thực hiện thành công sự nghiệp đổi mới toàn diện, đồng bộ vì chủ nghĩa xã hội, vì hạnh phúc của nhân dân.   

      Ghi nhận những đóng góp của tỉnh Quảng Ninh cho sự phát triển của đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội khẳng định: Tỉnh Quảng Ninh với tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, triển khai bài bản, nghiêm túc, sáng tạo các chủ trương của Đảng, Nhà nước, vững vàng vượt qua khó khăn, thách thức trở thành một thực tiễn sinh động trong thời kỳ đổi mới. Kinh tế liên tục tăng trưởng với tốc độ cao, bình quân đạt 10,7%/năm. Cơ cấu chuyển dịch theo hướng tích cực. Dịch vụ, du lịch từng bước trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, thúc đẩy chuyển đổi phương thức phát triển. Chất lượng tăng trưởng tiến bộ. Quy mô, tiềm lực của nền kinh tế tăng mạnh; có sự hài hòa giữa phát triển kinh tế với bảo đảm an sinh, công bằng xã hội và bảo vệ môi trường. Thu nội địa luôn nằm trong nhóm dẫn đầu của cả nước.

      Tỉnh đã kiên trì, chủ động và sáng tạo thực hiện ba đột phá chiến lược, có trọng tâm, trọng điểm, đạt được nhiều kết quả quan trọng. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là hạ tầng giao thông, đô thị được đầu tư tương đối đồng bộ. Đã huy động được nguồn lực đầu tư theo hình thức đối tác công - tư (PPP), “lấy đầu tư công dẫn dắt đầu tư tư”, tạo bước đột phá trong phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, trọng tâm là kết cấu hạ tầng giao thông, thúc đẩy liên kết vùng. Với tỷ lệ đô thị hóa cao, nguồn nhân lực có chất lượng gắn với chuyển dịch cơ cấu lao động, Quảng Ninh có tiền đề căn bản và động lực quan trọng để phấn đấu trở thành tỉnh công nghiệp phát triển hiện đại vào năm 2030.

npv2
Các đại biểu dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV.

      Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được đẩy mạnh toàn diện, liên tục, đồng bộ, quyết liệt gắn với việc sắp xếp tổ chức, bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Công tác quản lý nhà nước có những chuyển biến tích cực trên tất cả các lĩnh vực. Phương thức, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng và năng lực điều hành, quản lý của chính quyền các cấp có nhiều tiến bộ; nhiều mô hình mới, cách làm hiệu quả được Trung ương ghi nhận và nhiều tỉnh, thành phố tham khảo kinh nghiệm. Khối đại đoàn kết toàn dân được tăng cường, thực sự là động lực thúc đẩy sự phát triển của tỉnh. Điều quan trọng hơn là Quảng Ninh đã củng cố và tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng bền chặt hơn từ gốc rễ.

      Mỗi kỳ Đại hội là một lần tổng kết lớn, là một lần củng cố vững chắc niềm tin trên hành trình mới, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ làm sâu sắc hơn những bài học kinh nghiệm từ những nhiệm kỳ trước, để Quảng Ninh vượt qua những thách thức tiếp tục cống hiến nhiều hơn cho sự nghiệp cách mạng của Đảng.

      Thống nhất trí tuệ, trọn vẹn niềm tin

      350 đại biểu tham dự Đại hội là đại diện tiêu biểu cho trí tuệ, bản lĩnh chính trị, ý chí chiến đấu và sức mạnh của trên 102.500 đảng viên toàn Đảng bộ tỉnh. Đại hội lần này có 349/350 đại biểu có trình độ đại học trở lên, trong đó có 14 tiến sĩ, 197 thạc sĩ. Có 332 đại biểu có trình độ lý luận chính trị cao cấp, cử nhân, chiếm 94,9%. Sự kết tinh trí tuệ của các đại biểu thể hiện rõ nét qua những tham luận mang tầm chiến lược với nhiều góp ý sâu sát, có trọng tâm, trọng điểm, bám sát theo dự thảo của các văn kiện Đại hội.

      Hơn 60 tham luận gửi tới Đại hội có 6 tham luận được thể hiện trực tiếp trong ngày làm việc thứ 2. Đây đều là những đóng góp tâm huyết, kết tinh trí tuệ, ý chí và nguyện vọng của toàn Đảng bộ, nhân dân các dân tộc và LLVT tỉnh Quảng Ninh gửi gắm đến Đại hội XIII của Đảng và Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV; thể hiện sự nhất trí, đồng lòng của toàn Đảng bộ, nhân dân trong tỉnh đối với những mục tiêu, định hướng phát triển chung của tỉnh và đất nước.

      Nhiều giải pháp quan trọng, mang tính chiến lược liên quan đến sự phát triển chung của tỉnh đã được các đại biểu dành thời gian thỏa đáng để thảo luận. Mở đầu cho các tham luận, đại biểu Vũ Văn Diện - Đảng bộ TP Hạ Long, cho rằng để thực hiện mục tiêu phát triển KT-XH nhanh, bền vững cần phải kiên trì quan điểm chuyển đổi phương thức phát triển từ “nâu” sang “xanh”; kiên trì thực hiện không gian phát triển “Một tâm - Hai tuyến - Đa chiều - Hai mũi đột phá”. Trong đó, đặc biệt chú trọng nâng cao tỷ trọng và chất lượng dịch vụ; phát triển du lịch một cách toàn diện theo quy hoạch, gắn với bảo vệ môi trường, bảo tồn và khai thác có hiệu quả di sản thiên nhiên, văn hóa; tạo lập môi trường du lịch lành mạnh.

      Cũng khẳng định mục tiêu phát triển bền vững là yếu tố tiên quyết, đại biểu Trần Văn Hùng - Giám đốc Sở KH&ĐT đã tham luận một số giải pháp mà nhiệm kỳ tới cần quan tâm. Trong đó, cần lấy kinh tế tư nhân làm động lực phát triển, kiên quyết không bố trí vốn đầu tư phát triển nguồn NSNN vào các lĩnh vực, dự án mà các thành phần kinh tế khác có thể đầu tư; nâng cao chất lượng phục vụ để cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; tập trung phát triển các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo, công nghệ cao thân thiện với môi trường cũng như tăng cường hoạt động đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp...

      Những vấn đề liên quan đến tạo sức bật cho khu vực miền núi, biên giới, hải đảo cũng đã được đề cập trong các tham luận tại Đại hội. Đại biểu Nguyễn Thị Tuyết Hạnh - Đảng bộ huyện Bình Liêu, cho rằng cần quan tâm phát triển toàn diện khu vực vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào DTTS để thu hẹp nhanh khoảng cách giàu nghèo và chênh lệch vùng miền. Tỉnh cũng cần tiếp tục quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch đối với đội ngũ cán bộ là người DTTS để phát triển nguồn cán bộ tại chỗ, đảm bảo sự ổn định; luân chuyển hoặc biệt phái cán bộ ở địa bàn còn nhiều khó khăn về các sở, ngành của tỉnh hoặc sang các địa phương khác và ngược lại để góp phần đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cho địa phương và cho tỉnh.

      Thể hiện trọng trách với đất nước, đại biểu Phạm Văn Thành - Đảng bộ TX Đông Triều, tham luận đóng góp một số ý kiến vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng. Đại biểu Thành cho rằng cần bổ sung giải pháp phát huy những giá trị văn hóa tốt đẹp về tinh thần đoàn kết, nhân ái, tự cường dân tộc, phát huy giá trị con người; xây dựng cơ chế, chính sách đồng bộ phát triển toàn diện con người Việt Nam. Đồng thời, quan tâm đưa các yêu cầu chính trị, tư tưởng trong xây dựng Đảng thành các giá trị văn hóa; xây dựng môi trường sống, học tập, làm việc lành mạnh công bằng. Đặc biệt, đại biểu cũng nhấn mạnh bổ sung vào dự thảo nhiệm vụ xây dựng Đảng nhiệm kỳ Đại hội XIII giải pháp phát triển tổ chức Đảng và phát triển đảng viên trong khu vực kinh tế tư nhân. Không vì lượng mà giảm nhẹ chất; chú trọng quy trình kết nạp, thẩm định; tăng cường hướng dẫn, hỗ trợ công tác xây dựng tổ chức Đảng và đảng viên trong khu vực này.

      Đại hội cũng được nghe tham luận về công tác giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban MTTQ; giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ Khối cơ quan tỉnh để góp phần xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh...

      Với tinh thần dân chủ, tập trung trí tuệ, đoàn kết, thống nhất, phiên làm việc buổi chiều, Đại hội đã dành phần lớn thời gian để thảo luận về phương án, công tác nhân sự của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XV.

      Sau khi nghe Đoàn Chủ tịch báo cáo Đề án nhân sự BCH Đảng bộ tỉnh khóa XV; thông qua danh sách giới thiệu nhân sự BCH Đảng bộ tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 do BCH Đảng bộ tỉnh khóa XIV chuẩn bị, các đại biểu đã tiến hành thảo luận tổ về phương án nhân sự, thực hiện quy trình ứng cử, đề cử. Xác định công tác nhân sự là đặc biệt quan trọng, các vấn đề liên quan đến cơ cấu độ tuổi, trình độ, phẩm chất, năng lực của từng đại biểu được rà soát, lựa chọn kỹ lưỡng trên tinh thần công tâm, công bằng, khách quan và trách nhiệm cao nhất.

      100% đại biểu dự Đại hội đã nhất trí thông qua danh sách giới thiệu 59 đồng chí để bầu 53 đồng chí vào BCH Đảng bộ tỉnh khóa XV. Các đại biểu được lựa chọn để bầu vào BCH khóa mới đều bảo đảm đúng cơ cấu, quy hoạch; là những đồng chí có đức, có tài, có năng lực lãnh đạo, quản lý, có uy tín trong công việc và trong cuộc sống. Những yếu tố về cơ cấu cán bộ nữ, cán bộ trẻ, người DTTS được các đại biểu đặc biệt lưu tâm để đảm bảo theo đúng tinh thần của Chỉ thị 35-CT/TW và Hướng dẫn số 26-HD/BTCTW. Công tác nhân sự được thực hiện đúng nguyên tắc, quy trình, thực sự phát huy dân chủ, trí tuệ của tập thể, công tâm, khách quan.

npv3
Các đại biểu bỏ phiếu bầu BCH Đảng bộ tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

      Các thủ tục, quy trình bỏ phiếu đã được phổ biến cụ thể đến từng đại biểu đảm bảo khách quan, công tâm. Với hình thức bỏ phiếu kín, Đại hội đã bầu ra 53 đồng chí xứng đáng vào BCH Đảng bộ khóa XV. Từ đó, gánh vác trọng trách nặng nề do Đảng bộ và nhân dân giao phó, chịu trách nhiệm lãnh đạo và tổ chức thực hiện thành công các mục tiêu Đại hội đề ra.

      Trước khi kết thúc ngày làm việc thứ 2, Đại hội đã lấy phiếu giới thiệu nhân sự Bí thư Tỉnh ủy khóa XV với đồng chí Nguyễn Xuân Ký - Bí thư Tỉnh ủy khóa XIV./.

Tác giả bài viết: NQ (ST)

Nguồn tin: Theo Nhóm Phóng viên (baoquangninh.com.vn)

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây