CÔNG TY THAN THỐNG NHẤT - TKV

https://www.thanthongnhat.vn


Công tác Tuyên giáo, Dân vận trọng tâm năm 2019 của Đảng ủy TQN

Căn cứ Chương trình công tác Tuyên giáo, Dân vận toàn khoá nhiệm kỳ 2015-2020 và Chương trình công tác năm 2019 của Đảng ủy Than Quảng Ninh, Ban Tuyên giáo Đảng ủy TQN xây dựng chương trình công tác Tuyên giáo, Dân vận năm 2019, cụ thể như sau:
Công tác Tuyên giáo, Dân vận trọng tâm năm 2019 của Đảng ủy TQN
  1. Bám sát sự chỉ đạo của Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận Tỉnh ủy Quảng Ninh, chương trình công tác năm 2019 của Đảng ủy TQN để đẩy mạnh tuyên truyền triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp; các chỉ thị, nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII nhằm đưa nghị quyết của Đảng thực sự đi vào cuộc sống. Đồng thời có những giải pháp thực hiện thắng lợi chủ đề của tỉnh Quảng Ninh “Nâng cao chất lượng và hiệu quả dịch vụ" và mục tiêu của TKV “An toàn - Đổi mới - Phát triển".
  2. Lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục thực hiện Nghị quyết TW4, TW5, TW6, TW7, TW8, TW9 (khóa XII), gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về chủ đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; triển khai thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; triển khai phong trào thi đua “Dân vận khéo”. Tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, CNVC, người lao động, tạo sự thống nhât cao về ý thức và quyết tâm chính trị ngay trong quá trình triển khai thực hiện, góp phần tạo chuyển biến trong công tác xây dựng Đảng về tư tưởng, chính trị, tổ chức và đạo đức.
  3. Tập trung tuyên truyền làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng. Chủ động nắm bắt tư tưởng, dư luận xã hội, phát hiện sớm tình hình, chủ động tham mưu và đề xuất với cấp ủy các giải pháp chỉ đạo và xử lý kịp thời các vấn đề nóng và nhạy cảm. Tăng cường cung cấp thông tin, thông qua hệ thống facebook, zalo để đẩy mạnh công tác đấu tranh phản bác những thông tin xấu, độc trên Internet, những luận điệu xuyên tạc, làm thất bại âm mưu chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị.
  4. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức công tác Tuyên giáo, Dân vận cho phù hợp với đặc điểm, điều kiện cụ thể của từng cơ quan, đơn vị. Đẩy mạnh tuyên truyền cổ vũ, động viên nhân tố mới, mô hình mới; điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt; khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân có thành tích; đấu tranh ngăn chặn các tệ nạn, tiêu cực xã hội, xử lý nghiêm những tập thể, cá nhân vi phạm.
  5. Tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết các cấp của Đảng. Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nhận thức, trình độ lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên. Tiếp tục đổi mới hình thức, phương pháp giảng dạy, học tập, các lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng, đảng viên mới; lớp Trung cấp lý luận chính trị; lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng; kiện toàn, bồi dưỡng nghiệp vụ, nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ giảng viên lý luận chính trị, báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội các cấp./.

Tác giả bài viết: CTV

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây