Thông báo nhanh kết quả Đại hội Đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII

Thứ năm - 17/03/2022 06:30 742 0
Ảnh minh họa: NQ (ST)
Ảnh minh họa: NQ (ST)
      1. Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII nhiệm kỳ 2022 -2027 được long trọng tổ chức từ ngày 09 đến ngày 11/3/2022 tại Thủ đô Hà Nội. Với chủ đề: "Đoàn kết - Sáng tạo - Hội nhập - Phát triển”, sau 3 ngày làm việc tích cực, với ý thức trách nhiệm cao trước phong trào phụ nữ cả nước, Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII đã hoàn thành các nội dung, chương trình đề ra.

      Đại hội triệu tập 1.000 đại biểu chính thức là Phụ nữ tiêu biểu trên các lĩnh vực công tác (giảm 168 đại biểu so với nhiệm kỳ XII), trong đó: UVBCH đương nhiệm khóa XII là 152 đại biểu; đại biểu bầu là 774 đại biểu; đại biểu chỉ định là 74 đại biểu.

      Tổng số đại biểu chính thức tham gia Đại hội gồm 959 đại biểu, vắng 41 đại biểu do đang trong thời gian điều trị bệnh Covid, vì lý do sức khỏe và lý do cá nhân khác. Độ tuổi trung bình của đại biểu là 48 tuổi. Trong đó, đại biểu trẻ tuổi nhất là 24 tuổi (đại biểu Lê Mỹ Quỳnh, Thủ khoa đầu ra Học viện Kỹ thuật Mật mã năm 2021) thuộc đoàn đại biểu Hội Nữ Trí thức Việt Nam; đại biểu cao tuổi nhất là 80 tuổi (đại biểu Trần Tố Nga) thuộc đoàn đại biểu Thành phố Hồ Chí Minh.

      Đại hội vinh dự được nhận lẵng hoa chúc mừng Đại hội của các đồng chí Nguyễn Phú Trọng - Tổng Bí thư BCH Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam; đồng chí Nguyễn Xuân Phúc - Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; đồng chí Vương Đình Huệ - Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; đồng chí Trần Đức Lương - nguyên Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, cùng 47 thư chúc mừng từ các bạn bè, đối tác quốc tế và phụ nữ kiều bào trên khắp các châu lục.

      Đại hội được đón các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, các đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ, các đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội, các đồng chí lãnh đạo các bộ, Ban, Ngành, Mặt trận, đoàn thể, các cơ quan Trung ương và Thủ đô Hà Nội; các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư các tỉnh, thành phố; Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND, HĐND các tỉnh; các nữ thứ trưởng và tương đương; các đồng chí đại diện nữ Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động; các chị lãnh đạo Hội LHPN Việt Nam qua các thời kỳ; đại diện các cơ quan thông tấn báo chí theo dõi và đưa tin về Đại hội.

      2. Đại hội vui mừng, vinh dự được đón đồng chí Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ đến dự và chỉ đạo Đại hội. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, nhấn mạnh 05 vấn đề Đại hội cần quan tâm:

      Một là, Tăng cường tuyên truyền, giáo dục, vận động các tầng lớp phụ nữ thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, phát huy vai trò, tiềm năng, thế mạnh của phụ nữ trên tất cả các lĩnh vực, địa bàn. Chủ động đề xuất với cấp có thẩm quyền để Hội tham gia giải quyết những vấn đề thiết thực được xã hội và phụ nữ quan tâm như: Xây dựng các thiết chế nhà ở, nhà trẻ và tổ chức hoạt động phục vụ đời sống văn hóa, tinh thần cho lao động nữ tại các khu công nghiệp; hỗ trợ phụ nữ cao tuổi, phụ nữ đơn thân, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, yếu thế, trẻ mồ côi...

      Hai là, các cấp Hội cần tiếp tục kiện toàn tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động để trở thành tổ chức hoạt động chuyên nghiệp, hiệu quả vì sự phát triển toàn diện của phụ nữ và sự hùng cường, phồn vinh, thịnh vượng của đất nước. Tiếp tục khẳng định vai trò, vị thế là tổ chức tiên phong vì bình đẳng giới và sự phát triển của phụ nữ Việt Nam, có tầm ảnh hưởng trong khu vực và quốc tế. Tổ chức Hội cần đẩy mạnh phân cấp, phân công nhiệm vụ theo hướng "Trung ương định hướng chiến lược, Tỉnh vận dụng sáng tạo, Huyện đồng hành cơ sở, Xã nắm chắc hội viên, Chi thấu hiểu phụ nữ".

      Xây dựng đội ngũ cán bộ Hội, nhất là người đứng đầu có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, năng lực, uy tín, tư duy đổi mới, có kỹ năng vận động phụ nữ, gương mẫu đi đầu và là hình ảnh tiêu biểu của người phụ nữ Việt Nam thời đại mới. Phát huy vai trò người đứng đầu của tổ chức Hội khi tham gia cấp ủy, cơ quan dân cử và các thiết chế đại diện khác.

      Ba là,  khơi dậy ý chí, khát vọng, tinh thần yêu nước, tự hào dân tộc, phát huy truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam. Vận động phụ nữ rèn luyện phẩm chất đạo đức "Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang" gắn với đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Cần phải làm cho mỗi cán bộ Hội ở các cấp và mỗi người phụ nữ Việt Nam thực sự trở thành một chiến sĩ trên mặt trận văn hóa, tư tưởng, tích cực, chủ động tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, bảo vệ chủ quyền, lợi ích quốc gia, dân tộc.

      Bốn là, phát huy vai trò của tổ chức Hội và các tầng lớp phụ nữ trong xây dựng, vun đắp giá trị gia đình Việt Nam với những giá trị cốt lõi: No ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh; xây dựng môi trường an toàn cho phụ nữ, trẻ em. Thực hiện tốt Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2030.

      Năm là, đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban, bộ, ngành, đoàn thể cần quán triệt sâu sắc các quan điểm, mục tiêu công tác phụ nữ trong tình hình mới. Tổ chức lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn cũng như xây dựng các chương trình, kế hoạch hoạt động cụ thể để tạo bước chuyển biến rõ rệt về chất lượng, hiệu quả công tác phụ nữ ở từng ngành, địa phương, đơn vị. Hoàn thiện các chính sách có lồng ghép giới theo quy định của Luật Bình đẳng giới, tạo điều kiện để phụ nữ có cơ hội được tiếp cận, thụ hưởng đầy đủ các chính sách an sinh xã hội. Đặc biệt, tiếp tục giao một số nhiệm vụ và bảo đảm nguồn lực để Hội Phụ nữ tham gia thực hiện một số mục tiêu phát triển KTXH, một số nhiệm vụ trong 03 chương trình mục tiêu quốc gia, các đề án của Chính phủ phù hợp với khả năng, thế mạnh của tổ chức Hội.

      3. Thành công của Đại hội được thể hiện trên 5 phương diện:

      Thứ nhất, Các Văn kiện được chuẩn bị từ sớm, khoa học, bài bản, kỹ lưỡng, chất lượng các văn kiện được thảo luận sâu sắc trên các phương diện, từ các hội thảo khoa học, Hội thảo chuyển đề, các ý kiến chuyên gia, nhà khoa học, các thế hệ lãnh đạo Đảng, Nhàn nước, lãnh đạo Hội, Phụ nữ tiêu biểu các lĩnh vực và từ Đại hội phụ nữ các cấp.

      Thứ hai, Công tác nhân sự, kỹ lưỡng, nhiều mặt, chặt chẽ, dân chủ, khách quan, công tâm. Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành TW Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa 13 gồm 155/163 uỷ viên, có đủ tiêu chuẩn, phẩm chất, năng lực, tâm huyết và cam kết vì sự nghiệp bình đẳng giới, sự phát triển của phụ nữ VN

      Tại Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ nhất đã bầu 31 chị tham gia Đoàn Chủ tịch TƯ Hội LHPN Việt Nam khoá XIII; bầu bà Hà Thị Nga, Ủy viên BCH TƯ Đảng, Đại biểu Quốc hội khóa XV, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam khóa XII là Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam khóa XIII; bầu 04 Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam khoá XIII, nhiệm kỳ 2022-2027, gồm:
      1. Bà Tôn Ngọc Hạnh - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành TƯ Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.
      2. Bà Nguyễn Thị Minh Hương - PCT Hội LHPN Việt Nam khóa XII
      3. Bà Trần Lan Phương - Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng CSXH VN
      4. Bà Đỗ Thị Thu Thảo - PCT Thường trực Hội LHPN Việt Nam khóa XII

      Thứ ba, hình thức thảo luận, trao đổi thông tin cũng được đổi mới trong kỳ Đại hội lần này.
      Tại Đại hội đã có 62 tham luận dạng bài viết và video clip được tập hợp thành kỷ yếu để các cấp Hội tiếp tục nghiên cứu, áp dụng trong quá trình triển khai Nghị quyết Đại hội. Trong đó, có 18 tham luận và 10 clip trình bày tại các phiên toàn thể và 5 Trung tâm thảo luận với các chủ đề về: (1) Xây dựng người Phụ nữ Việt Nam thời đại mới; (2) Phụ nữ trong nền kinh tế số; (3) Vun đắp giá trị gia đình Việt Nam; (4) Xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, hoạt động chuyên nghiệp, hiệu quả; (5) Xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, vận động xã hội thực hiện bình đẳng giới.

      Thứ tư, công tác tuyên truyền trước, trong sau Đại hội được thực hiện rầm rộ, khí thế ở tất cả các cấp Hội trong cả nước. Cán bộ, hội viên phụ nữ theo dõi truyền hình trực tiếp phiên khai mạc Đại hội, phát trailer về Đại hội trên các trang Fanpage, nhiều tin bài, phóng sự về Đại hội được đăng tải thực hiện trên các Đài, báo TW và địa phương.

      Thứ năm là khâu tổ chức Đại hội về hậu cần, an ninh đảm bảo chu đáo, an toàn. Trong quá trình tổ chức, Đại hội đã nhận được sự hỗ trợ nhiệt tình từ các đơn vị, tổ chức đã đồng hành cùng Hội LHPN Việt Nam để tổ chức thành công sự kiện, đặc biệt là 2 nhà tài trợ kim cương (Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn và Tập đoàn Sovico); 5 nhà tài trợ Vàng (VNPT, Viettel, Vietcombank, PNJ và Tập đoàn TH True milk), 2 nhà tài trợ Bạc (Công ty Du lịch Hoà Bình và Deloitte), 2 NTT đồng (Mobiphone và TYM), và các nhà đồng tài trợ (Seabank, BRG, Liên Việt postbank, VietinBank, HD bank, ...).

       4. Nhiều hoạt động đã diễn ra trong khuôn khổ Đại hội

      4.1. Khai mạc triển lãm “Hội LHPN Việt Nam - viết tiếp những ước mơ” tại Trung tâm Hội nghị quốc gia Mỹ Đình vào sáng ngày 9/3/2022.

      4.2. Tổng kết Đợt thi đua đặc biệt “130 công trình, phần việc vượt khó, sáng tạo, hiệu quả chào mừng Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ 13”.

      Hội LHPN các cấp đã thực hiện hơn 105 nghìn công trình/phần việc/hành động; tiêu biểu: đã vận động, với tổng giá trị 625 tỷ đồng.

      Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ đã lựa chọn 130 công trình, phần việc, hành động tiêu biểu để tuyên truyền và bình chọn trên các nền tảng trực tuyến. Từ trên 18 nghìn lượt bình chọn đối với 32 công trình vào chung kết, căn cứ các tiêu chuẩn theo quy định, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã họp và xét chọn 13 công trình/phần việc tiêu biểu xuất sắc toàn quốc.

      Tại Đại hội, 13 công trình/phần việc tiêu biểu xuất sắc đã được nhận Bằng khen của Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam .

      4.3 Phát động cán bộ, hội viên, phụ nữ cả nước nhắn tin ủng hộ chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” từ ngày 28/2 đến ngày 28/4/2022 với mục tiêu xây dựng 130 mô hình sinh kế, tổng giá trị 13 tỷ đồng cho phụ nữ vùng biên giới

      Tính đến ngày 10/3/2022, chương trình đã nhận được hơn 550 triệu động để chung tay ủng hộ xây dựng mô hình sinh kế cho phụ nữ biên cương, trong đó 22.817 tin nhắn với số tiền 456.340.000.

      4.4 Phát động cán bộ, hội viên, phụ nữ cả nước hưởng ứng trồng cây xanh với mục tiêu phấn đấu trồng và đảm bảo sống ít nhất 130.000 cây xanh trong dịp này. Tổ chức Lễ phát động trồng cây chào mừng thành công của Đại hội tại Đền Hai Bà Trưng và Lễ trồng cây tại Đền Hùng vào ngày 12/3/2022.

      4.5 Trong khuôn khổ thảo luận, 959 đại biểu đã xác định được 5671 sáng kiến vì phụ nữ và trẻ em, trong đó, 354 sáng kiến là do bản thân thực hiện, 2316 sáng kiến là để đơn vị mình thực hiện và 3061 sáng kiến sẽ do các cấp Hội LHPN Việt Nam tổ chức triển khai. Nội dung các sáng kiến tập trung vào các lĩnh vực: đảm bảo quyền của phụ nữ và trẻ em, chăm sóc về vật chất và tinh thần cho phụ nữ. 

      5. Phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022 – 2027

      Trên cơ sở quan điểm của Đảng về định hướng phát triển của đất nước, Chiến lược phát triển Hội LHPN Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn 2035, Hoạt động Hội trong 5 năm tới dự kiến được triển khai theo 5 quan điểm, cụ thể như sau:

      1) Bám sát, cụ thể hóa đường lối, chủ trương của Đảng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc, căn cứ thực tiễn và yêu cầu của phong trào phụ nữ trong giai đoạn mới, là cơ sở cho việc nâng cao chất lượng hoạt động Hội, thực hiện tốt chức năng đại diện, vai trò nòng cốt chính trị trong công tác phụ nữ của tổ chức Hội.
      2) Tiếp tục phát huy và kế thừa truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam, khơi dậy mạnh mẽ tiềm năng, sức sáng tạo, ý chí tự lực, tự cường, tinh thần đoàn kết của phụ nữ.
      3) Tham gia xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị.  
      4) Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động;
     5) Xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ phẩm chất, năng lực, sáng tạo, tâm huyết, trách nhiệm, giỏi vận động phụ nữ, có khát vọng cống hiến.

      Với quan điểm nêu trên, mục tiêu trong 5 năm tới là:
      Đại hội đã thống nhất biểu quyết thông qua 08 chỉ tiêu cơ bản của nhiệm kỳ 2022- 2027:
      (1) Hằng năm, mỗi cơ sở Hội duy trì thường xuyên ít nhất 01 loại hình hoạt động để vận động phụ nữ nâng cao kiến thức, trau dồi đạo đức, rèn luyện sức khỏe.
      (2) Hằng năm giúp 33.500 hộ có phụ nữ thoát nghèo, thoát cận nghèo; hỗ trợ nâng cao năng lực cho 17.000 phụ nữ là chủ doanh nghiệp, quản lý hợp tác xã, chủ hộ kinh doanh; đến cuối nhiệm kỳ, vận động, hỗ trợ thành lập mới 350 hợp tác xã có phụ nữ tham gia quản lý.
     (3) Đến cuối nhiệm kỳ, các cấp Hội hỗ trợ 80% phụ nữ, trẻ em gái là nạn nhân của bạo lực gia đình, nạn nhân mua bán người trở về được phát hiện tiếp cận ít nhất một dịch vụ trợ giúp xã hội.
      (4) Hằng năm, mỗi cơ sở Hội vận động, hỗ trợ thêm 05 hộ gia đình đạt tiêu chí “gia đình 5 không, 3 sạch” hoặc “gia đình 5 có, 3 sạch” (đối với địa bàn xây dựng nông thôn mới nâng cao/kiểu mẫu), phấn đấu cả nước giúp được thêm 55.000 hộ gia đình đạt 8 tiêu chí; mỗi cơ sở Hội đăng ký và thực hiện 01 công trình/phần việc góp phần xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh.
      (5) Đến cuối nhiệm kỳ, tăng thêm 800.000 hội viên; phấn đấu 100% cơ sở Hội tập hợp được trên 60% phụ nữ có mặt tại địa bàn.
      (6) Đến cuối nhiệm kỳ, 100% cán bộ Hội chuyên trách các cấp sử dụng thành thạo các phần mềm cơ bản trong công tác Hội; 100% chi hội trưởng được tập huấn nghiệp vụ công tác Hội.
      (7) Hằng năm, Hội Liên hiệp Phụ nữ cấp trung ương và cấp tỉnh chủ trì giám sát ít nhất 01 chính sách và phản biện xã hội ít nhất 01 dự thảo văn bản liên quan đến phụ nữ, trẻ em, gia đình, bình đẳng giới và tổ chức Hội; mỗi Hội Liên hiệp Phụ nữ cấp huyện, cấp xã giám sát ít nhất 01 chính sách và góp ý ít nhất 01 dự thảo văn bản của cấp ủy, chính quyền.
      (8) Đến cuối nhiệm kỳ, Hội Liên hiệp Phụ nữ cấp trung ương đề xuất thành công ít nhất 05 chính sách, đề án; Hội Liên hiệp Phụ nữ cấp tỉnh đề xuất thành công ít nhất 01 chính sách, đề án liên quan đến phụ nữ.

      Trong 5 năm tới, tập trung phát động cán bộ, hội viên, phụ nữ cả nước thực hiện: Trong Phong trào thi đua “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới”, các nội dung bám sát tiêu chí của con người Việt Nam xác định trong văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 và kế thừa các nội dung của phong trào thi đua của Hội. Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”. Thí điểm thực hiện tiêu chí “5 có” ở những địa bàn thực hiện nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Hai khâu đột phá: Tập trung xây dựng cơ sở Hội vững mạnh và Đổi mới phương thức hoạt động Hội, trọng tâm là ứng dụng công nghệ thông tin.

      Nhiệm kỳ 13 xác định 03 nhiệm vụ trọng tâm theo 3 yếu tố quan trọng của phong trào phụ nữ và tổ chức Hội:

      1) Nhiệm vụ 1 sẽ tập trung các nội dung và giải pháp chủ yếu nhằm Hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện, xây dựng gia đình Việt Nam ấm no, hạnh phúc, tiến bộ, văn minh.
      2) Nhiệm vụ 2 sẽ tập trung các nội dung và giải pháp chủ yếu nhằm thực hiện chức năng trên, chú trọng giám sát, phản biện xã hội và vận động xã hội thực hiện bình đẳng giới.
      3) Nhiệm vụ 3 tập trung các nội dung và giải pháp chủ yếu nhằm xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, hoạt động chuyên nghiệp, hiệu quả, hội nhập quốc tế.
      Dự kiến cuối nhiệm kỳ cấp TW đề xuất thành công ít nhất 05 chính sách, đề án và 02 chương trình, cụ thể là:

      05 chính sách, đề án:
      (1) Chính sách chi trả bảo hiểm y tế cho tầm soát một số bệnh ung thư thường gặp ở phụ nữ.
      (2) Chương trình/đề án/chính sách đặc thù bảo vệ và hỗ trợ phụ nữ khuyết tật, cao tuổi, lao động nữ di cư.
      (3) Chính sách hoặc đề án hỗ trợ phụ nữ là lao động di cư có con dưới 36 tháng tuổi.
      (4) Đề án hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý và tạo việc làm cho lao động nữ giai đoạn 2022 - 2030.
      (5) Đề án chuyển đổi số Hội LHPN Việt Nam giai đoạn 2025-2030.

      02 Chương trình:
      (1) Chương trình hỗ trợ một triệu phụ nữ nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ thông tin, tiếp cận Chính phủ điện tử và nền kinh tế số.
      (2) Chương trình bồi dưỡng nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý và kỹ năng lồng ghép giới cho 3.500 cán bộ nữ.

      Nhiệm kỳ tới các cấp Hội sẽ thí điểm, triển khai một số mô hình/hoạt động mới, cụ thể như sau:
      (1) Văn phòng Dịch vụ một điểm đến hỗ trợ phụ nữ di cư trở về, Trung tâm một cửa Hỗ trợ phụ nữ và trẻ em là nạn nhân của bạo lực trên cơ sở giới, đường dây nóng.
      (2) Các hình thức thu hút, tập hợp phụ nữ trên không gian mạng.
      (3) Phát hành Thẻ hội viên thông minh.
      (4) Đề xuất cơ chế để các tổ chức chính trị - xã hội trong đó có tổ chức Hội thực hiện các dịch vụ, hoạt động có thu phù hợp với tôn chỉ, mục đích. 
      (5) Xây dựng bộ tiêu chí đánh giá kết quả hoạt động Hội, xây dựng cơ chế đánh giá, kiểm tra, giám sát nội bộ của của cơ quan chuyên trách Hội.
      (6) Giải thưởng Nguyễn Thị Định dành cho cán bộ Hội xuất sắc.
      (7) Xây dựng Chiến lược nghiên cứu về phụ nữ và bình đẳng giới của Hội LHPN Việt Nam.

      Để thực hiện 03 nhiệm vụ trọng tâm, nhiệm kỳ tới sẽ có 04 nhóm giải pháp chung là:
      (1) Đổi mới công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức
      (2) Đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành
      (3) Đẩy mạnh công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn
      (4) Nâng cao hiệu quả công tác phối hợp và vận động nguồn lực

      6. Đại hội thông qua Điều lệ Hội LHPN Việt Nam (sửa đổi, bổ sung) với điểm mới căn bản trong điều lệ là:
      Một là, công nhận bổ sung quy định về hội viên danh dự nhằm ghi nhận, tôn vinh những người có tầm ảnh hưởng, đóng góp tích cực cho phong trào phụ nữ, hoạt động Hội.
      Hai là, thành lập Ủy ban Kiểm tra các cấp Hội để đảm bảo tập trung xây dựng và thực hiện chuyên nghiệp hơn trong nhiệm kỳ tới nhằm nâng cao vị trí, hiệu lực, hiệu quả của công tác kiểm tra, phát huy sức mạnh và vai trò của đội ngũ Ủy viên Ban Chấp hành các cấp Hội, nhất là khi có vụ việc khiếu kiện phức tạp, kỷ luật cán bộ Hội chủ chốt. Việc lập và vận hành hoạt động của Ủy ban Kiểm tra các cấp sẽ theo hướng kiêm nhiệm, không phát sinh biên chế và không có bộ máy chuyên trách độc lập./.

Nguyễn Huế

Ghi rõ nguồn "Than Thống Nhất - TKV" và dẫn đến URL nguồn tin khi phát hành lại thông tin từ website này!

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây