Thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về công tác dư luận xã hội năm 2024

Thứ ba - 12/03/2024 15:39 577 0
Thực hiện công văn số 230-CV/BTG, ngày 05/3/2024 của Ban Tuyên giáo Đảng ủy TKV về việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về công tác dư luận xã hội năm 2024. Theo đó, Đảng ủy Công ty yêu cầu các chi bộ trực thuộc và các tổ chức đoàn thể trong Công ty triển khai thực hiện nghiêm túc một số nhiệm vụ trọng tâm sau:
Thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về công tác dư luận xã hội năm 2024
Một là: Tăng cường sự lãnh chỉ đạo của chi bộ với công tác nắm bắt và định hướng dư luận xã hội. Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện:

Kết luận số 100-KL/TW của Ban Bí thư TW Đảng về việc đổi mới và nâng cao chất lượng công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội (viết tắt là Kết luận số 100-KL/TW) và Hướng dẫn số 167-HD/BTGTW, ngày 26/12/2015 của Ban Tuyên giáo TW thực hiện Kết luận số 100-KL/TW;

Kết luận số 10- KL/ĐUK, ngày 14/11/2013 của Đảng ủy Khối DNTW về tiếp tục đẩy mạnh công tác nắm bắt, nghiên cứu, phản ánh tư tưởng và dư luận xã hội. Triển khai cụ thể hóa các nội dung, quan điểm chỉ đạo của Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối DNTW lần thứ III, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TKV lần thứ III và Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 về công tác nắm bắt dư luận xã hội, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch;

Kết luận số 21- KL/TW, ngày 25/10/2021 của BCH TW khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Tiếp tục nêu cao vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy và cán bộ lãnh đạo đơn vị; Xử lý nghiêm các trường hợp sai phạm để làm trong sạch Đảng và hệ thống chính trị, góp phần củng cố niềm tin của người lao động. Tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bám sát triển khai Quy định công tác bảo vệ chính trị nội bộ Đảng trong Đảng bộ TKV (tại Quyết định sổ 938-QĐ/ĐU, ngày 19/01/2024 của Đảng ủy TKV); Công tác quản lý cán bộ, đảng viên, người lao động, nhất là thực hiện nghiêm túc kỷ luật phát ngôn, không để nảy sinh những khuynh hướng, quan điểm sai trái, nói không đi đôi với làm để các thế lực thù địch lợi dụng chống phá.

Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, gương người tốt - việc tốt, “Người Thợ mỏ - Người Chiến sỹ”, các điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên trang thông tin điện tử tổng hợp vinacomin.vn, trang fanpage “Người Thợ” của Tập đoàn, “Than Thống Nhất” của Công ty và qua hệ thống tuyên truyền trực quan ehome và website thanthongnhat.vn. Kịp thời đăng tải các tin, bài viết đấu tranh, phản bác các thông tin sai trái, thù địch trên mạng xã hội.

Hai là: Chỉ đạo đẩy mạnh và chủ động triển khai công tác nắm bắt, định hướng dư luận xã hội, tập trung vào những vấn đề sau:

Triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025; Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của BCH TW khóa XIII; Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của BCH TW, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Đảng ủy Khối DNTW, Đảng ủy TKV và Đảng ủy Công ty, nhất là với các Hội nghị Trung ương diễn ra trong năm 2024, những hoạt động xung quanh các kỳ họp thứ 7, 8 của Quốc hội (bất thường và thường kỳ).

Các hoạt động đối ngoại của Đảng và Nhà nước; các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện chính trị quan trọng trong năm 2024 (bám sát theo Kế hoạch số 190-KH/ĐU, ngày 22/02/2024 của Đảng ủy Công ty về tuyên truyền Nghị quyết số 136-NQ/ĐU, ngày 20/12/2023 của BCH Đảng bộ Tập đoàn về lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2024 và kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2024; Nghị quyết số 308-NQ/ĐU ngày 27/12/2023 của Đảng bộ Công ty Than Thống Nhất - TKV về thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2024).

Việc phục hồi phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; bảo đảm an ninh, chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc; Các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội mà cán bộ, đảng viên, người lao động quan tâm; những khó khăn, bất cập trong việc thực hiện các chủ trương, chính sách và những vấn đề mới phát sinh trong thực tiễn; công tác phòng, chống thiên tai, dịch bệnh; Công tác an sinh xã hội, các chủ trương, quy định, quy chế mới triển khai của Công ty; Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, công tác chăm lo đời sống, việc làm, thu nhập cho người lao động của Công ty…

Quan tâm công tác nắm bắt, phản ánh tư tưởng và dư luận xã hội, những vấn đề bức xúc, tiềm ẩn trong cán bộ, đảng viên, người lao động để kịp thời có những giải pháp xử lý.

Ba là: Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dư luận xã hội. Trên cơ sở thông tin từ Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối DNTW, Ban Tuyên giáo Đảng ủy TKV, Bộ phận giúp việc cho Đảng ủy Công ty về công tác tuyên giáo, dân vận và các nguồn thông tin chính thống khác; Các chi bộ chủ động cung cấp các thông tin đầy đủ, kịp thời cho đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội của đơn vị, tuyên truyền viên cơ sở để triển khai hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền, định hướng tư tưởng dư luận của cán bộ, đảng viên, người lao động tại đon vị. Đẩy mạnh đối thoại giữa lãnh đạo cấp ủy, chuyên môn và các tổ chức đoàn thể với cán bộ, đảng viên, người lao động; Coi trọng phương pháp và nội dung nắm bắt tư tưởng, dư luận xã hội trực tiếp từ người lao động.

Bốn là: Chú trọng kiện toàn, củng cố đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội Đảng ủy Công ty và đội ngũ cộng tác viên, tuyên truyền viên các chi bộ phù hợp với điều kiện thực tế. Tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện cho hoạt động nắm bắt, phản ánh tư tưởng, dư luận xã hội. Quan tâm công tác bồi dưỡng, tập huấn, giao lưu trao đổi kinh nghiệm nhằm nâng cao kỹ năng công tác, hiệu quả hoạt động của đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Năm là: Tăng cường phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương nơi đơn vị đứng chân trong công tác nắm bắt và định hướng dư luận xã hội. Phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng kịch bản ứng phó khi hình thành các điểm “nóng” chính trị, xã hội (nếu có) kịp thời báo cáo cấp ủy cấp trên.

Sáu là: Bám sát các nội dung trọng tâm về công tác dư luận xã hội năm 2024, các chi bộ trực thuộc chủ động tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác dư luận xã hội tại đơn vị; Kịp thời báo cáo tình hình dư luận xã hội khi được yêu cầu hoặc có các tình huống phát sinh./.

Thái Bình

Ghi rõ nguồn "Than Thống Nhất - TKV" và dẫn đến URL nguồn tin khi phát hành lại thông tin từ website này!

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây