Than Thống Nhất tổ chức thành công Đại hội Công đoàn Công ty lần thứ XXXIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028

Chủ nhật - 23/04/2023 09:10 767 0
Ngày 21/4/2023, Công đoàn Công ty Than Thống Nhất - TKV đã tổ chức thành công Đại hội Công đoàn lần thứ XXXIII, nhiệm kỳ 2023-2028.Dự đại hội có các đồng chí: Lê Thanh Xuân – UV BCH TLĐLĐ Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam; đ/c Bùi Minh Thanh – Phó Chủ tịch thường trực LĐLĐ tỉnh Quảng Ninh; đ/c Ngô Chí Cường – Thành ủy viên Chủ tịch LĐLĐ thành phố Cẩm Phả, các đ/c Trưởng, Phó Ban Công đoàn TKV; LĐLĐ tỉnh Quảng Ninh; các đ/c Chủ tịch, Phó Chủ tịch Công đoàn các đơn vị khối hầm lò, Công đoàn các Công ty vùng Cẩm Phả; Công đoàn các phường Cẩm Đông, Cẩm Tây. Cùng các đ/c lãnh đạo Công ty Than Thống Nhất – TKV và 148 đ/c đại biểu, đại diện cho trên 3.400 cán bộ, đoàn viên, công nhân lao động trong toàn Công ty.
Các đại biểu dự đại hội thực hiện nghi thức chào cờ (Ảnh: Đăng Tiến)
Các đại biểu dự đại hội thực hiện nghi thức chào cờ (Ảnh: Đăng Tiến)
      Đại hội đã được xem Video Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2017-2023, nội dung thể hiện nhiều thành tích nổi bất đặc việt là công tác chăm lo quyền và lợi ích chính đáng của người lao động, công tác tuyên truyền. Bên cạnh đó luôn chú trọng thực hiện tốt phong trào học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Phong trào bảo đảm ATVSLĐ, Phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh... đồng hành cùng doanh nghiệp nâng cao thu nhập của người lao động và hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh.
img 4294
 
img 4239
Đồng chí Vũ Thị Hằng - Chủ tịch Công đoàn Công ty khóa XXXII trình bày báo cáo, phương hướng tại Đại hội

     Trong nhiệm kỳ 2017- 2022, dưới sự chỉ đạo của Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam và Đảng ủy Công ty, sự phối hợp giữa Giám đốc, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh, Công đoàn Công ty đã xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể, sát với tình hình thực tế được tập thể cán bộ, đoàn viên, người lao động đồng tình ủng hộ. Do đó Công đoàn Công ty Than Thống Nhất đã đạt được những kết quả nổi bật: Kết nạp 1.578 lao động tuyển dụng mới gia nhập tổ chức công đoàn, đạt 100% so với chỉ tiêu đề ra; Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho 1.092 lượt cán bộ công đoàn từ tổ trưởng công đoàn trở lên, đạt 100% theo kế hoạch hằng năm đề ra; 100% cán bộ công đoàn chuyên trách có trình độ đại học trở lên, được đào tạo đại học phần công đoàn và tham gia các lớp đào tạo tập huấn do Công đoàn TKV tổ chức; Hằng năm bình quân có 70% tổ công đoàn đạt danh hiệu vững mạnh, tăng 5% so với chỉ tiêu; 83% công đoàn bộ phận đạt danh hiệu vững mạnh, tăng 03% so với chỉ tiêu; Công đoàn Công ty trong 5 năm liền đều đạt Hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt 100% so với chỉ tiêu; Giới thiệu 256/256 đoàn viên ưu tú để Đảng ủy Công ty xem xét kết nạp vào Đảng, đạt 100% chỉ tiêu hằng năm đề ra;100% gia đình đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn (1.813 lượt gia đình) được thăm hỏi hỗ trợ; khảo sát và đề nghị hỗ trợ 40/40 gia đình công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn được xây mới, sửa chữa nhà ở từ nguồn Quỹ Chính sách xã hội của Tập đoàn và từ Quỹ Mái ấm Công đoàn Than – Khoáng sản Việt Nam, tăng hơn 21 gia đình so với giai đoạn 2013 – 2017; Xây dựng, tổ chức thực hiện 35/35 cuộc kiểm tra, giám sát về chế độ chính sách đối với người lao động; 33/33 cuộc kiểm tra chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam; tổ chức 12 cuộc cuộc giám sát, phản biện xã hội theo Quy định 217 và 218/TW; Tổ chức đảm nhận 130 công trình, có trên 1.973 sáng kiến được công nhận, có 05 đoàn viên được xét tặng Bằng Lao động sáng tạo, 30 đoàn viên được công nhân danh hiệu Thợ mỏ sáng tạo; Thực hiện thu, nộp kinh phí, đoàn phí công đoàn đúng quy định và đều đạt từ 100% trở lên so với kế hoạch; tập trung nguồn lực tài chính cho công tác chăm lo, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng cho người lao động…
img 4474
Đồng chí Nguyễn Mạnh Toán - Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Công ty

      Với khẩu hiệu hành động “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”, nhiệm kỳ 2023-2028, Công đoàn công ty đề ra các chỉ tiêu chính như: Tuyên truyền vận động kết nạp 100% công nhân tuyển dụng mới gia nhập tổ chức công đoàn; Phấn đấu hàng năm có trên 75% tổ công đoàn, 85% công đoàn bộ phận đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, Công đoàn Công ty hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; Hằng năm đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho từ 70% cán bộ công đoàn; Hàng năm phấn đấu giới thiệu trên 35 đoàn viên ưu tú để Đảng xem xét, bồi dưỡng kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam; Công đoàn Công ty và 100% Công đoàn bộ phận giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách đối với người lao động; Hằng năm đề nghị hỗ trợ ít nhất 05 gia đình công nhân khó khăn xây, sửa nhà ở theo chương trình Mái ấm công đoàn; 100% đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn được thăm hỏi giúp đỡ; Hàng năm đăng ký đảm nhận trên 20 công trình công đoàn tham gia quản lý; có trên 100 sáng kiến cấp công ty được công nhận; có từ 05 cán bộ, đoàn viên đạt danh hiệu “Thợ mỏ sáng tạo” Công đoàn TKV và có từ 01 cá nhân đề nghị Tổng Liên đoàn xét tặng Bằng Lao động sáng tạo; Tuyên truyền vận động 100% nữ CNVCLĐ hưởng ứng phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” gắn với phong trào “Xây dựng người Phụ nữ Việt Nam thời đại mới”, từ 85% nữ CNVCLĐ đạt danh hiệu Hai giỏi…tiếp tục đổi mới hoạt động công đoàn, nâng cao năng lực cán bộ công đoàn theo hướng vì đoàn viên và NLĐ, tăng cường công tác đại diện, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho đoàn viên, NLĐ; xây dựng Công ty Than Thống Nhất – TKV phát triển bền vững và xây dựng tổ chức Công đoàn Công ty ngày càng vững mạnh.
img 4384
Đại hội tiến hành công tác bầu cử
img 4411
 
img 4412
 
img 4419
 
img 4486


      Tại đại hội, các đại biểu tham dự đã tham gia thảo luận. Các ý kiến tham luận đều thống nhất với kết quả đánh giá đã nêu trong báo cáo và góp ý vào nhiệm vụ, giải pháp nhằm khắc phục tồn tại, thực hiện tốt mục tiêu đề ra trong nhiệm kỳ tới với một số chỉ tiêu chủ yếu như: Công đoàn bộ phận phối hợp thực hiện phong trào thi đua lao động sản xuất và tham gia các giải pháp thu hút, giữ chân người lao động; Công tác đẩy mạnh áp dụng cơ giới hóa, tự động hóa, tin học hóa, chuyển đổi số để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh; Công đoàn phối hợp cùng Chuyên môn thực hiện công tác chăm lo đời sống cho người lao động.
img 4520
Đ/c Lê Thanh Xuân, Chủ tịch Công đoàn TKV ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương các kết quả, thành tích đạt được của Công đoàn Công ty
 
img 4514
Đồng chí Lê Thanh Xuân - Chủ tịch Công đoàn TKV tặng cờ xuất sắc và hoa chúc mừng Đại hội

      Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Lê Thanh Xuân – UV BCH TLĐLĐ Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam đã biểu dương những thành tích mà Công đoàn công ty đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời cũng đề nghị, gợi mở một số công tác hoạt động trong nhiệm kỳ tới Công đoàn cần làm tốt hơn nữa công tác chăm lo, đại diện, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, NLĐ; đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền giáo dục phù hợp với xu thế và điều kiện làm việc của người lao động, nhằm nâng cao nhận thức về pháp luật, ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong công nghiệp cho đoàn viên; chủ động phối hợp với công ty định kỳ tổ chức Hội nghị người lao động, Hội nghị đối thoại tại nơi làm việc theo quy định của pháp luật; đẩy mạnh hơn nữa các phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên, NLĐ… Nhân dịp này, đ/c Lê Thanh Xuân cũng đã tặng hoa và trao cờ xuất sắc cho Công đoàn Than Thống Nhất.
img 4557
Lãnh đạo Công đoàn TKV, LĐLĐ tỉnh Quảng Ninh và Công ty chúc mừng BCH Công đoàn Công ty khóa XXXIII ra mắt tại Đại hội

      Đại hội đã bầu ra 15 đồng chí tham gia Ban Chấp hành khoá mới và 08 đại biểu chính thức dự Đại hội VI Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam sắp tới. Nhân dịp này, Công đoàn Công ty Than Thống Nhất cũng đã khen thưởng 10 tập thể Công đoàn bộ phận và 20 cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong nhiệm kỳ 2017-2022.
img 4574
 
img 4585
 
img 4588
 
img 4594
 
img 4600
 
img 4602

      Sau thời gian làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần trách nhiệm, hiệu quả, Đại hội Công đoàn công ty Than Thống Nhất lần thứ XXXIII, nhiệm kỳ 2023-2028 đã thành công tốt đẹp../.

Phạm Nga

Ghi rõ nguồn "Than Thống Nhất - TKV" và dẫn đến URL nguồn tin khi phát hành lại thông tin từ website này!

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây