“Sáng tạo - Thiết thực - Vượt khó - Thích ứng an toàn”

Thứ ba - 18/01/2022 10:32 349 0
Là mục tiêu và phương châm hành động trong nội dung phát động thi đua của Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) năm 2022. Trang Thông tin điện tử Công ty Than Thống Nhất - TKV trích đăng nội dung phát động thi đua năm 2022 do đồng chí Lê Thanh Xuân - Ủy viên BCH Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn TKV trình bày tại hội nghị.
Chủ tịch Công đoàn TKV Lê Thanh Xuân phát động thi đua năm 2022
Chủ tịch Công đoàn TKV Lê Thanh Xuân phát động thi đua năm 2022
      Năm 2021 đã khép lại, phong trào thi đua yêu nước trong cán bộ, đoàn viên và NLĐ ở các cấp Công đoàn Ngành Than – Khoáng sản Việt Nam đã được triển khai gắn liền với việc thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ kép là “Vừa phòng chống dịch bệnh – Vừa đảm bảo nhiệm vụ SXKD” luôn thích ứng và phù hợp với tình hình mới, trạng thái mới, được đông đảo cán bộ, đoàn viên, người lao động chia sẻ, tích cực hưởng ứng tham gia. Công đoàn các cấp trong Tập đoàn đã có nhiều giải pháp tổ chức, phát động, động viên đoàn viên, người lao động tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước do Tổng Giám đốc Tập đoàn và Ban thường vụ Công đoàn Than – Khoáng sản Việt Nam phát động. Tập đoàn đã luôn chủ động các giải pháp tích cực, kiểm soát dịch bệnh covid -19, động viên NLĐ ý thức trách nhiệm trong phòng chống đại dịch, giữ vững đơn vị an toàn, vùng xanh, đảm bảo sức khỏe người lao động (NLĐ), môi trường làm việc ổn định an toàn; Các chỉ tiêu thi đua sản xuất kinh doanh, tổng giá trị doanh thu, nộp ngân sách, lợi nhuận doanh nghiệp đảm bảo vượt mức kế hoạch đề ra, việc làm, thu nhập NLĐ đảm bảo ổn định, Tập đoàn tiếp tục khẳng định thực hiện thành công mục tiêu kép “ Vừa phòng chống dịch bệnh – Vừa sản xuất kinh doanh”. Phong trào thi đua do công đoàn phát động, được cán bộ, đoàn viên và NLĐ hưởng ứng tích cực, đã góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của các đơn vị và Tập đoàn năm 2021 vừa qua.

      Bước sang năm 2022, được nhận định tình hình còn có nhiều khó khăn, thách thức, tác động, do diễn biến phức tạp, khó lường của dịch bệnh Covid-19; kinh tế thế giới, khu vực và trong nước từng bước phục hồi sau đại dịch. Dự báo diễn biến phức tạp, bất thường của khí hậu cực đoan, thị trường năng lượng, khoáng sản biến động, giá cả một số nguyên nhiên vật liệu đầu vào phục vụ sản xuất tăng cao, điều kiện khai thác mỏ ngày càng có nhiều khó khăn tác động. Năm nay chúng ta chuẩn bị Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam lần thứ VI và Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Hưởng ứng phong trào thi đua của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam với mục tiêu: “Chăm lo việc làm, đời sống cho người lao động; phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam”. BCH Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam xác định mục tiêu và phương châm hành động đó là “Sáng tạo - Thiết thực - Vượt khó - Thích ứng an toàn”. Bằng 15 chỉ tiêu cơ bản, 07 biện pháp chuyên đề và đặc biệt là 39 chương trình công tác trọng tâm. Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam đề nghị toàn thể cán bộ, đoàn viên, người lao động, các cấp công đoàn toàn tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

      Một là: Tiếp tục chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh covid-19, đẩy nhanh tiêm chủng vacxin tăng cường, động viên NLĐ nêu cao ý thức trách nhiệm với bản thân, cộng đồng trong việc thực hiện biện pháp phòng chống đại dịch. Công đoàn các cấp phối hợp cùng cơ quan chuyên môn theo dõi diễn biến, dự báo tình hình, chuẩn bị phương án, kịch bản, biện pháp phòng chống dịch, thích ứng, linh hoạt, an toàn. Chủ động kiểm soát dịch bệnh, đảm bảo an toàn sức khỏe và ổn định đời sống, sinh hoạt của NLĐ.

      Hai là: Cán bộ, đoàn viên, người lao động toàn Tập đoàn, ra sức thi đua thực hiện Nghị quyết số 21 ngày 06 tháng 01 năm 2022 của Đảng ủy Tập đoàn về tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2022 và Kế hoạch Liên tịch giữa Tổng giám đốc Tập đoàn và Ban thường vụ Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam phát động phong trào thi đua năm 2022; thực hiện vượt mức các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, đảm bảo việc làm và thu nhập, chăm lo tốt chế độ chính sách, chế độ phúc lợi cho người lao động. Công đoàn các cấp phối hợp cơ quan chuyên môn đảm nhận các công trình, sản phẩm, mô hình hoạt động công đoàn, thực hiện chương trình đổi mới, áp dụng KHCN, chuyển đổi số, phát huy tính sáng tạo của thợ Mỏ, tham gia quản lý, tổ chức sản xuất khoa học hiệu quả, tăng năng suất lao động, đảm bảo an toàn, làm nâng cao chỉ số hạnh phúc của thợ Mỏ, của doanh nghiệp, đơn vị và toàn Ngành.

      Ba là: Thực hiện dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc, Công đoàn các cấp chủ động tham gia xây dựng, giám sát thực hiện Thỏa ước lao động tập thể, Nội quy lao động, các Quy chế của doanh nghiệp, chủ động nắm bắt tình hình, kịp thời tổ chức đối thoại, giải quyết những vấn đề chính đáng của NLĐ. Phát huy quyền làm chủ, ý thức trách nhiệm tham gia của NLĐ, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định và phát triển.

      Bốn là: Đảm bảo chế độ chính sách đối với NLĐ, nhất là NLĐ làm việc trong hầm lò; phối hợp tổ chức thực hiện và giám sát thực hiện chăm lo cải thiện điều kiện làm việc, môi trường làm việc, điều kiện phục vụ NLĐ nhất là chế độ ăn ca, nhà ở cho gia đình thợ Mỏ, trang bị bảo hộ lao động, bố trí phương tiện đi lại cho NLĐ. Động viên chăm lo hỗ trợ công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, gia đình công nhân diện chính sách, tuyên dương tôn vinh công nhân tiêu biểu, tích cực, thành tích tốt trong lao động sản xuất và công tác. Tiếp tục phát huy chương trình nhà ở “Mái ấm Công đoàn”, chương trình “Tết Thợ Mỏ”, “Vinh quang Thợ Mỏ”, “Thợ Mỏ sáng tạo”“Ngày truyền thống Thợ Mỏ”... giữ vững thương hiệu hoạt động, chăm lo phát triển nguồn nhân lực, đội ngũ thợ Mỏ.

      Năm là: Nâng cao chất lượng chương trình phúc lợi cho thợ Mỏ, NLĐ làm việc trong hầm lò, thực hiện chế độ điều dưỡng, dưỡng sức và hỗ trợ điều trị, rửa phổi, khám chữa bệnh nghề nghiệp, chương trình tham quan, nghỉ mát… Bắt đầu từ năm 2022 triển khai chương trình “Phúc lợi Thợ Mỏ - Kỳ nghỉ cuối tuần” cho thợ mỏ tiêu biểu đạt mức 5% tổng số NLĐ toàn Tập đoàn. Tiếp tục phối hợp, ký kết các thỏa thuận, hợp tác, chương trình phúc lợi, ưu đãi cho đoàn viên, NLĐ.

      Sáu là: Tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, lý luận chính trị cho đoàn viên NLĐ, chủ động nắm bắt tư tưởng, dư luận đoàn viên, công nhân lao động, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2022. Thi đua thực hiện “Văn hóa doanh nghiệp”, hoàn thành các bước nghiên cứu, đồng thời triển khai thực hiện Đề án phát huy truyền thống văn hóa Thợ Mỏ trong thời kỳ mới, tới toàn thể đoàn viên NLĐ trong Tập đoàn.

      Bảy là: Tổ chức hoạt động hướng về Công đoàn cơ sở, mô hình mới sáng tạo, hoạt động truyền thống; xây dựng đội ngũ cán bộ Công đoàn cơ sở vững về nghiệp vụ, tâm huyết trách nhiệm với phong trào công nhân mỏ; chuẩn bị các điều kiện tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp, tiến tới Đại hội Công  đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam lần thứ VI.

      Tám là: Các cấp Công đoàn toàn Tập đoàn phải chú trọng đổi mới, sáng tạo trong chỉ đạo, tăng cường biện pháp, kiểm tra giám sát, phương thức tổ chức hoạt động công đoàn và tổ chức phong trào thi đua yêu nước, gắn liền với những nhiệm vụ chính trị và tình hình thực tế phong trào công nhân ở mỗi đơn vị, mỗi cấp, khơi dậy tinh thần thi đua mang lại kết quả thiết thực trong lao động sản xuất và công tác.

      Đạt được những thành tích nổi bật như đã nêu trong một năm hết sức khó khăn, thay mặt Ban chấp hành Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam, tôi xin trân trọng cảm ơn đồng chí Ngọ Duy Hiểu – PCT Tổng Liên đoàn; Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ninh; Lãnh đạo Đảng ủy, Hội đồng thành viên, Cơ quan quản lý điều hành Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, Đảng uỷ Than Quảng Ninh, Đoàn Thanh niên Tập đoàn, Đoàn Than Quảng Ninh, Lãnh đạo các công ty con và đơn vị trực thuộc và toàn thể cán bộ, CNVCLĐ, đoàn viên công đoàn Tập đoàn trong năm qua!

      Phát huy truyền thống anh hùng, tinh thần “Kỷ luật và Đồng tâm”, Công đoàn Than – Khoáng sản Việt Nam kêu gọi toàn thể cán bộ, đoàn viên, NLĐ trong toàn Tập đoàn đoàn kết, sáng tạo, nỗ lực vượt qua khó khăn thách thức, chiến thắng đại dịch, tổ chức thực hiện thắng lợi phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thành công nhiệm vụ chính trị năm 2022 của Tập đoàn TKV, xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh./.

NQ (ST)

Nguồn tin: Theo congdoantkv.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây