Đảng ủy Than Quảng Ninh xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Quy định số 109-QĐ/TW ngày 03/01/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng

Thứ hai - 13/08/2018 20:22 554 0
Thực hiện Kế hoạch số 164-KH/TU ngày 26/01/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh về quán triệt, triển khai thực hiện Quy định số: 109-QĐ/TW ngày 03/01/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác kiểm tra của tổ chức Đảng đối với việc rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, Ban Thường vụ Đảng ủy Than Quảng Ninh xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện như sau
      Mục đích, yêu cầu
      1. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả trong Đảng bộ Than Quảng Ninh Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành nhiệm vụ thường xuyên của tổ chức Đảng, làm cho cán bộ, đảng viên nhận  thức sâu sắc, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ và sâu rộng về ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên.
      2. Các cấp ủy chủ động lãnh đạo, chỉ đạo kiểm tra việc tu dưỡng rèn luyện đạo đức, lối sống đối với cán bộ, đảng viên, công tác kiểm tra phải được tiến hành thường xuyên, định kỳ, đột xuất, không báo trước để việc rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên có hiệu quả.

      Nội dung, đối tượng
      1. Nội dung kiểm tra
     - Việc nghiên cứu, quán triệt các nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, việc xây dựng và thực hiện kế hoạch tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của bản thân cán bộ, đảng viên.
     - Về tinh thần yêu nước, kiên định thực hiện lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; về chống suy thoái, dao động về tư tưởng chính trị, phai nhạt lý tưởng; nói và làm trái với quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.
     - Về ý thức trách nhiệm được giao bằng những vệc làm thiết thực, cụ thể; việc giải quyết các khiếu nại, tố cáo chính đáng; chống biểu hiện về sự vô cảm, quan liêu.
      - Về tình thương yêu, đoàn kết, hợp tác với đồng chí, đồng đội, đồng nghiệp; chống chia rẽ, bè phái, cục bộ.
      - Về thực hiện cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư; về đức tính khiêm tốn, trung thực, dũng cảm; về chống phô trương hình thức, chống tham nhũng, lãng phí, dối trá, hối lộ, bê tha, trụy lạc, nói không đi đôi với làm, chạy theo danh vọng, địa vị, tư lợi cá nhân, tha hóa quyền lực.
      - Về trách nhiệm nêu gương cán bộ chủ chốt, người đứng đầu các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị, cán bộ, đảng viên trong tu dưỡng, rèn luyện đạo đức lối sống, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
      - Về thực hiện các chuẩn mực đạo đức và đạo đức nghề nghiệp do cơ quan, đơn vị, tổ chức ban hành theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
      - Việc thực hiên kê khai tài sản theo quy định.
      - Việc động viên cha, me, vợ hoặc chồng và giáo dục con giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống, không vi phạm pháp luật, không để người thân lợi dụng quyền hạn của mình để trục lợi.
      - Tình trạng ăn uống, chè chén, “liên hoan”, “gặp mặt” khi hội họp, được đề bạt, thuyên chuyển công tác và việc tổ chức đám cưới, hỏi, ma chay, giỗ tết… xa hoa lãng phí, không phù hợp với thuần phong mỹ tục của dân tộc, gây phản cảm trong dư luận xã hội.
      - Các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của cán bộ, đảng viên nêu trong Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng.
      2. Đối tượng kiểm tra
      Cán bộ chủ chốt các cấp trong Đảng bộ Than Quảng Ninh, trước hết là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan chuyên môn, các đoàn thể, cán bộ phụ trách, công tác ở các lĩnh vực dễ xảy ra vi phạm, tiêu cực, tham nhũng.

      Tổ chức thực hiện
      1.Văn phòng Đảng ủy Than Quảng Ninh sao gửi Quy định số 109-QĐ/TW ngày 03/01/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác kiểm tra của tổ chức Đảng đối với việc rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên; Kế hoạch  số 164-KH/TU ngày 26/01/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh, Kế hoạch này làm tài liệu tuyên truyền quán triệt.
      2. Ban tuyên giáo Đảng ủy Than Quảng Ninh tuyên truyền quán triệt trên bản tin nội bộ, các phương tiện thông tin của Tập đoàn, đưa vào nội dung sinh hoạt chi bộ.
      3. Các chi, đảng bộ cơ sở tổ chức quán triệt, triển khai nghiêm túc trong đơn vị kế hoạch này. Ủy ban kiểm tra cơ sở tham mưu với cấp ủy bổ sung chương trình Kiểm tra, giám sát hàng năm, thực hiện kiểm tra, giám sát nội dung này trong đơn vị theo thẩm quyền.
      4. Ban tổ chức Đảng ủy TQN đưa nội dung việc rèn luyện đạo đức, lối sống trong nhận xét, đánh giá cán bộ hàng năm; đề xuất biểu dương, khen thưởng tổ chức Đảng, cán bộ đảng viên có thành tích trong việc thực hiện Quy định số 109-QĐ/TW.
      5. Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Than Quảng Ninh chủ trì, phối hợp với các Ban tham mưu cho cấp ủy kiểm tra, giám sát, tăng cường kiểm tra đột xuất, thường xuyên, không báo trước việc rèn luyện đạo đức, lối sống đối với  cán bộ thuộc diện Đảng ủy Than Quảng Ninh quản lý; theo dõi, tổng hợp, báo cáo kịp thời với BTV, BCH Đảng bộ Than Quảng Ninh kết quả thực hiện kế hoạch này./.

Kim Khánh

Ghi rõ nguồn "Than Thống Nhất - TKV" và dẫn đến URL nguồn tin khi phát hành lại thông tin từ website này!

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây