Đảng ủy Than Quảng Ninh triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024

Thứ bảy - 29/06/2024 16:20 1.032 0
Chiều 27/6, tại TP. Hạ Long, Đảng ủy Than Quảng Ninh (TQN) tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024.
Quang cảnh tại hội nghị
Quang cảnh tại hội nghị

Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Xuân Ký - Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đại biểu các Ban Xây dựng Đảng - Tỉnh ủy Quảng Ninh; đồng chí Đặng Thanh Hải - Tổng Giám đốc Tập đoàn; đại biểu Ban Tuyên giáo, Văn phòng Đảng ủy Tập đoàn TKV; đồng chí Vũ Anh Tuấn - Uỷ viên BTV Tỉnh ủy, Phó TGĐ Tập đoàn, Bí thư Đảng ủy TQN; các đồng chí Thường trực, Uỷ viên BCH, UBKT, các Ban Xây dựng Đảng - Đảng ủy TQN; Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy, Giám đốc các đơn vị…

Thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2024, bám sát chủ đề công tác năm của Tỉnh ủy Quảng Ninh và mục tiêu chung của TKV, Đảng ủy TQN đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong triển khai thực hiện nhiệm vụ.

Trong đó, trọng tâm là tiếp tục đổi mới phương thức, nội dung, nâng cao chất lượng công tác chính trị, tư tưởng; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ và người đứng đầu có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, chuẩn bị một bước nhân sự cho Đại hội đảng các cấp. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên vi phạm. Lãnh đạo, chỉ đạo hợp nhất Công ty CP Than Đèo Nai và Công ty CP Than Cọc Sáu cũng như hợp nhất hai đảng bộ hoàn thành trước tiến độ; chỉ đạo hoàn thành sơ kết, tổng kết các chuyên đề về xây dựng Đảng.

Đảng ủy Than Quảng Ninh triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024
Đ/c Nguyễn Mạnh Tường - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy TQN báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024

Cũng trong 6 tháng đầu năm, Đảng ủy TQN đã phối hợp với Đảng ủy TKV lãnh đạo các đơn vị thực hiện nhiệm vụ SXKD, với các chỉ tiêu cơ bản đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Dự kiến 6 tháng đầu năm, TKV khai thác trên 20,6 triệu tấn than, than tiêu thụ ước đạt trên 26,7 triệu tấn, đạt trên 53% KH năm, tăng 8,6% so với cùng kỳ. Nộp ngân sách nhà nước tại Quảng Ninh ước 8.750 tỷ đồng, đạt 55% KH năm. Tiền lương bình quân khối than ước đạt 18 triệu đồng/người/tháng, tăng 8% so với cùng kỳ năm 2023.

Bày tỏ ấn tượng với những chỉ tiêu kế hoạch SXKD đạt được của TKV trong 6 tháng đầu năm, đồng chí Nguyễn Xuân Ký - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh, cùng với kết quả trong SXKD, Đảng bộ TQN đã luôn quan tâm xây dựng tổ chức Đảng vững mạnh, tăng cường công tác kiểm tra giám sát, công tác quản lý tài nguyên, an ninh trật tự, môi trường, ATVSLĐ, PCMB cũng được Tập đoàn và các đơn vị chú trọng thực hiện.

Đảng ủy Than Quảng Ninh triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024
Đ/c Nguyễn Xuân Ký - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh cho biết, mặc dù đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, song kinh tế xã hội của tỉnh Quảng Ninh trong 6 tháng đầu năm vẫn đạt nhiều kết quả tích cực. Tăng trưởng kinh tế 6 tháng đầu năm đạt 9,02%; tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt trên 30.774 tỷ đồng. Những thành tựu, kết quả trong phát triển KT-XH của tỉnh trong 6 tháng đầu năm có những đóng góp quan trọng của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam. Không những đóng góp cho phát triển KT-XH của tỉnh mà còn đóng vai trò quan trọng cho đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.

Để đạt mục tiêu tăng trưởng GRDP cả năm 2024 của tỉnh đạt trên hai con số, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị TKV, Đảng ủy TQN tiếp tục chỉ đạo các đơn vị đẩy mạnh SXKD trong 6 tháng cuối năm, song phải đảm bảo công tác ATLĐ. Tiếp tục triển khai Quy hoạch tỉnh gắn với Quy hoạch năng lượng quốc gia, để đạt mục tiêu đưa Quảng Ninh trở thành trung tâm năng lượng quốc gia. Tăng cường hiệu lực, hiệu quả về quản lý đất đai, tài nguyên mỏ, bảo vệ môi trường vì sự phát triển bền vững của tỉnh và ngành Than.

Tiếp tục làm tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng cả về chính trị, tư tưởng, đạo đức và tổ chức cán bộ; củng cố nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên, đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng.Tập trung triển khai Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, xây dựng kế hoạch tổ chức Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, tỉnh Quảng Ninh luôn xác định, sự phát triển của ngành Than cũng là phát triển của tỉnh. Do vậy, sẽ luôn quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ, phối hợp, kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc để TKV và các đơn vị hoàn thành kế hoạch, nhiệm vụ SXKD.

Đảng ủy Than Quảng Ninh triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024
Tổng Giám đốc Tập đoàn Đặng Thanh Hải đề nghị chủ động trong điều hành sản xuất, tăng tối đa sản lượng, đảm bảo hoàn thành kế hoạch SXKD

Phát biểu tại hội nghị, Tổng Giám đốc Tập đoàn Đặng Thanh Hải trân trọng cảm ơn Tỉnh ủy, UBND, HĐND tỉnh Quảng Ninh và các sở, ngành, đặc biệt là đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã luôn quan tâm, hỗ trợ, tạo điều kiện cho SXKD của Tập đoàn và các đơn vị thành viên. Đồng thời nhấn mạnh, thực hiện kế hoạch SXKD 6 tháng đầu năm, TKV đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Chính phủ giao, không để thiếu than cho sản xuất điện, các chỉ tiêu kế hoạch SXKD của Tập đoàn đều hoàn thành và vượt kế hoạch đề ra. Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, với diễn biến khó lường của thời tiết, cùng với nhu cầu than tăng cao, Tổng Giám đốc Tập đoàn đề nghị từ Tập đoàn đến các đơn vị chủ động trong điều hành sản xuất, tăng tối đa sản lượng, cũng như nhập khẩu than để đảm bảo hoàn thành kế hoạch SXKD. Tổng Giám đốc Tập đoàn Đặng Thanh Hải đặc biệt lưu ý cần quán triệt, thực hiện tốt công tác ATVSLĐ, giảm thiểu thấp nhất tai nạn và sự cố xảy ra trong sản xuất.

Đảng ủy Than Quảng Ninh triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024
Đ/c Vũ Anh Tuấn - Uỷ viên BTV Tỉnh ủy, Phó TGĐ Tập đoàn, Bí thư Đảng ủy TQN nhấn mạnh các nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024

Phát biểu kết luận, đồng chí Vũ Anh Tuấn - Uỷ viên BTV Tỉnh ủy, Phó TGĐ Tập đoàn, Bí thư Đảng ủy TQN nhấn mạnh các nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm: thực hiện công tác cấp phép khai thác, đầu tư, giải phóng mặt bằng; chú trọng thực hiện công tác ATVSLĐ; tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, thực hiện nghiêm các quy chế, quy định của Đảng; tăng cường nắm bắt tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên, CNLĐ, phản bác các quan điểm sai trái; tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 30 năm ngày thành lập TKV 10/10 (1994-2024), các phong trào thi đua yêu nước gắn với học và làm theo Bác; chuẩn bị tốt cho Đại hội đảng các cấp, đặc biệt là công tác nhân sự; tập trung hoàn thành chất lượng công tác KTGS, thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở; tăng cường công tác ATVSLĐ, tuân thủ quy định an toàn mới được sản xuất; chăm lo chu đáo đời sống vật chất, tinh thần của người lao động; lãnh đạo công ty hợp nhất ổn định sản xuất, đảm bảo việc làm, đời sống người lao động; tiếp tục thực hiện nghiêm kỷ luật điều hành, tăng sản xuất tối đa, siết chặt công tác quản lý, đảm bảo hiệu quả SXKD, hoàn thành toàn diện nhiệm vụ, kế hoạch năm 2024.

Đảng ủy Than Quảng Ninh triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024
Chúc mừng đồng chí Nguyễn Chiến Thắng - Thành viên HĐTV Tập đoàn hoàn thành nhiệm vụ, được nghỉ chế độ hưu theo quy định

Tại hội nghị, Đảng ủy TQN đã tổ chức chúc mừng đồng chí Nguyễn Chiến Thắng - Thành viên HĐTV Tập đoàn hoàn thành nhiệm vụ, được nghỉ chế độ hưu theo quy định./.

QN

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây