Đảng ủy Công ty triển khai kế hoạch chuyên đề năm 2024 về “Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng văn hóa, con người Việt Nam và văn hóa Doanh nghiệp”

Thứ tư - 17/04/2024 13:55 474 0
Nhằm đẩy mạnh thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (sau đây gọi tắt là Kết luận số 01-KL/TW) và các văn bản chỉ đạo của Đảng ủy Công ty; tạo sự thống nhất trong tổ chức học tập, quán triệt và tuyên truyền chuyên đề toàn khóa, chuyên đề năm 2024 do Đảng ủy Công ty ban hành, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các nghị quyết, quy định, kết luận của Đảng ủy TKV và Đảng ủy Công ty về xây dựng Đảng, Nghị quyết Đại hội đảng bộ Công ty khóa XXX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Đảng ủy Công ty triển khai kế hoạch chuyên đề năm 2024 về  “Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh  về xây dựng văn hóa, con người Việt Nam và văn hóa Doanh nghiệp”
Theo đó, Đảng ủy Công ty Than Thống Nhất - TKV triển khai Kế hoạch chuyên đề số: 199-KH/ĐU, ngày 12/4/2024 về nội dung “Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng văn hóa, con người Việt Nam và văn hóa Doanh nghiệp”.

Các chi bộ trực thuộc, các tổ chức đoàn thể trong Công ty căn cứ kế hoạch này tổ chức triển khai thực hiện chuyên đề học tập năm 2024 gắn với thực hiện công tác xây dựng, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; xây dựng văn hóa doanh nghiệp, bảo tồn phát huy bản sắc văn hóa Việt Nam, hệ giá trị văn hóa và hệ giá trị con người Việt Nam nói chung, xây dựng văn hoá doanh nghiệp, con người của TKV nói chung và Công ty Than Thống Nhất - TKV nói riêng.

Tài liệu sinh hoạt chi bộ, đoàn thể, cơ quan, đơn vị chuyên đề toàn khóa: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” do BTG TW chủ trì biên soạn và phát hành (Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, năm 2021). Chuyên đề năm 2024 của Đảng ủy Khối DNTW: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng văn hóa, con người Việt Nam và văn hóa doanh nghiệp” (Nội dung chuyên đề kèm theo kế hoạch).

Các chi bộ có thể tham khảo thêm các nguồn tài liệu bao gồm:

- Bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc ngày 24/11/2021.

- Nghị quyết số 41-NQ/TW, ngày 10/10/2023 của Bộ Chính trị “về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới”.

- Nghị quyết số 06-NQ/ĐUK, ngày 28/4/2023 của BCH Đảng bộ Khối “về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng về xây dựng và thực hiện văn hóa doanh nghiệp trong Khối DNTW”.

- Nghị quyết số 76-NQ/ĐU, ngày 09/01/2023 của Đảng ủy TKV về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống trong TKV giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040.

Căn cứ các nội dung trong Kế hoạch, Đảng ủy Công ty xây dựng kế hoạch học tập chuyên đề năm 2024 (xong trước ngày 15/4/2024). Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền tới cán bộ, đảng viên, người lao động trong toàn Đảng bộ Công ty về nội dung cốt lõi của chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng văn hóa, con người Việt Nam và văn hóa Doanh nghiệp”, gắn với các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng văn hóa doanh nghiệp của Công ty.

Bộ phận giúp việc về công tác Tuyên giáo Đảng ủy Công ty chủ trì phối hợp với thường trực Đảng ủy Công ty hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát các chi bộ, các tổ chức đoàn thể triển khai đợt sinh hoạt chuyên đề năm 2024 đảm bảo ý nghĩa, thiết thực.

Các chi bộ tổ chức sinh hoạt chuyên đề có thể lồng ghép vào tổ chức sinh hoạt thường kỳ hoặc sinh hoạt chuyên đề trong tháng 5/2024. Báo cáo kết quả triển khai và gửi hình ảnh tổ chức sinh hoạt về Đảng ủy Công ty để tổng hợp, báo cáo Thường trực Đảng uỷ Tập đoàn.

Văn bản chi tiết số 199-KH/ĐU, ngày 12/4/2024./.

Thái Bình

Ghi rõ nguồn "Than Thống Nhất - TKV" và dẫn đến URL nguồn tin khi phát hành lại thông tin từ website này!

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây