Đảng ủy Công ty Than Thống Nhất - TKV tổ chức Hội nghị Ban chấp hành tháng 3 năm 2024

Thứ ba - 02/04/2024 12:30 513 0
Ngày 31/3/2024, tại phòng họp tầng 2 - Văn phòng Công ty, Đảng ủy Công ty Than Thống Nhất - TKV đã tổ chức Hội nghị BCH về công tác Đảng quý I, triển khai nhiệm vụ quý II năm 2024. Hội nghị diễn ra dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Mạnh Toán - Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Công ty cùng toàn thể các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ.
Đảng ủy Công ty Than Thống Nhất - TKV tổ chức Hội nghị Ban chấp hành tháng 3 năm 2024
Tại hội nghị, đồng chí Đào Văn Chính - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Công ty đã thông qua một số kết quả thực hiện nhiệm vụ quý I năm 2024.
 
z5310348648416 67d810441d5dabbefc476f99b51b044c

Trong quý I năm 2024, một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chủ yếu của Công ty đạt được như sau: Than nguyên khai sản xuất 503.618 tấn, đạt 25,18% kế hoạch năm, bằng 99,73% so với cùng kỳ năm 2023; Than tiêu thụ 499.193 tấn, đạt 25% kế hoạch năm, bằng 99,41% so với cùng kỳ năm 2023; Tổng doanh thu 630.538 triệu đồng, đạt 25% kế hoạch năm, bằng 106,74% so với cùng kỳ năm 2023. Tiền lương bình quân toàn Công ty 18.789.000 đồng/người-tháng, đạt 98,97% so với kế hoạch năm, bằng 114,55% so với cùng kỳ năm 2023.

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ TKV, sự quan tâm phối hợp của cấp ủy, chính quyền địa phương và các đơn vị bạn, Đảng ủy Công ty đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, kịp thời xây dựng và ban hành các nghị quyết, chương trình, chỉ thị, kết luận… để triển khai thực hiện công tác xây dựng Đảng và nhiệm vụ chính trị năm 2024. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng; công tác kiện toàn, củng cố tổ chức được triển khai kịp thời; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng; phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể; đẩy mạnh các phong trào thi đua, lao động sản xuất, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu SXKD năm 2024 với mục tiêu “An toàn - Đoàn kết - Phát triển - Hiệu quả”…

Hội nghị cũng đã thông qua các nội dung về công tác kết nạp đảng viên đợt 19/5; công tác hoàn thiện hồ sơ báo cáo đoàn Kiểm tra của ĐU TKV; công tác cán bộ tại một số phân xưởng trong Công ty.

Về nhiệm vụ trọng tâm quý II  năm 2024, Đảng ủy Công ty sẽ tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Về công tác Đảng

Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền các nội dung: Nghị quyết số 136 - NQ/ĐU, ngày 20/12/2023 của Đảng ủy Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam về “Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2024” và Nghị quyết số 308-NQ/ĐU, ngày 27/12/2023 của Đảng uỷ Công ty về lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2024. Tập trung tuyên truyền chào mừng: 49 năm giải phóng miền Nam (30/4/1975 - 30/4/2024); 138 năm ngày Quốc tế lao động (01/5/1886 - 01/5/2024); 134 năm ngày sinh nhật Bác (19/5/1890 - 19/5/2024); 17 năm ngày thành lập Đảng bộ TKV (25/5/2007 - 25/5/2024).

Thực hiện công tác giáo dục lý luận chính trị theo kế hoạch, đảm bảo nguồn kết nạp Đảng và đáp ứng yêu cầu về trình độ lý luận chính trị cho việc chuyển đảng chính thức của đảng viên mới. Xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024. Chỉ đạo các chi bộ trực thuộc tổ chức sinh hoạt chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2024 theo công văn hướng dẫn của TKV.

Tiếp tục chỉ đạo hiệu quả phong trào thi đua, xây dựng mô hình “Dân vận khéo”, mô hình quy chế dân chủ ở cơ sở, xây dựng hình ảnh “Người Thợ mỏ - Người Chiến sỹ”.

Tổ chức thực hiện hồ sơ quy trình các bước rà soát, bổ sung quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025 và nhiệm kỳ 2025 - 2030 và quy hoạch chuyên môn, đoàn thể. Tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung các Quy định, Quy chế của Đảng ủy Công ty đảm bảo đồng bộ với quy định, hướng dẫn của các cấp ủy đảng và để phù hợp tình hình hiện nay.

Chỉ đạo UBKT Đảng ủy phối hợp cùng Cơ quan chuyên môn, Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh Công ty triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình kiểm tra, giám sát, thanh tra năm 2024 đã xây dựng.
 
z5310348648608 bb2659f16e6ff0ca660571040f533132

Về công tác quản lý điều hành

Tiếp tục chỉ đạo điều hành sản xuất than ở mức tối đa công suất theo giấy phép khai thác; rà soát các chỉ tiêu kỹ thuật công nghệ để có giải pháp lãnh đạo hoàn thành kế hoạch quý II/2024. Tập trung cải tạo điều kiện làm việc, đặc biệt tập trung cải tạo các tuyến đường lò đảm bảo lò sạch, lò cao, thông thoáng, đạt các điều kiện vi khí hậu, thông gió thoát nước, vận tải than và vận chuyển vật liệu.

Tăng cường quản trị chi phí; thực hiện các giải pháp để quản lý tốt các chỉ tiêu kỹ thuật công nghệ. Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả các dự án đầu tư năm 2024. Đẩy mạnh ứng dụng cơ giới hóa, tự động hóa, tin học hóa và chuyên đổi số vào quản lý, sản xuất nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, đảm bảo công tác an toàn. Tiếp tục thực hiện tái cơ cấu; tập trung thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng công tác tuyển sinh, đào tạo lao động.

Tiếp tục thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nghị quyết của TW, Bộ Chính trị về chiến lược bảo vệ Tổ quốc, an ninh quốc gia trong tình hình mới; thực hiện nghiêm Nghị quyết số 10-NQ/ĐU, ngày 28/4/2021 của Đảng ủy TKV về tăng cường lãnh đạo công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên, ranh giới mỏ trong khai thác, chế biến, kinh doanh than, khoáng sản giai đoạn 2021 - 2025; Chỉ thị số 132 - CT/ĐU ngày 05/12/2023 của BTV Đảng ủy TKV về “tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo quản lý, bảo vệ tài nguyên, ranh giới mỏ, sản phẩm than, khoáng sản trong các công đoạn sản xuất, chế biến, vận chuyển, pha trộn, bảo quản, xuất nhập khẩu tại các kho, cảng, bến bãi và tiêu thụ”; Nghị quyết số 274-NQ/ĐU, ngày 02/4/2023 của Đảng uỷ Công ty về tăng cường lãnh đạo công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên, ranh giới mỏ trong khai thác, chế biến, kinh doanh than, khoáng sản giai đoạn 2023 - 2025 và các văn bản chỉ đạo về công tác quản lý tài nguyên than, khoáng sản trên địa bàn tỉnh; xây dựng, triển khai thực hiện tốt phương án đảm bảo an ninh trật tự trong phạm vi, ranh giới mỏ quản lý. Chủ động phối hợp với cấp uỷ, chính quyền địa phương để bảo vệ tài nguyên, ranh giới mỏ, tài sản đơn vị, phòng chống gian lận thương mại.

Về công tác đoàn thể

Công đoàn Công ty tiếp tục phối hợp tổ chức phát động và triển khai các hoạt động Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024; phối hợp tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho mạng lưới ATVSV; Triển khai Chương trình nhà ở Mái ấm công đoàn đợt 1 năm 2024; Phối hợp với chuyên môn tiếp tục triển khai các hoạt động xây dựng khu nhà ở tập thể văn minh theo chương trình số 228 của Công đoàn TKV. 

Đoàn Thanh niên Công ty tổng kết các hoạt động tháng 3 - Tháng Thanh niên; tích cực đảm nhận các công trình, phần việc khó để góp phần cùng cơ quan chuyên môn giải quyết các vướng mắc trong sản xuất. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống Đoàn viên thanh niên. Phát huy mạnh mẽ vai trò tình nguyện, sáng tạo của tuổi trẻ tham gia sản xuất kinh doanh. Tổ chức và phối hợp tổ chức các hoạt động văn hóa thể thao chào mừng các ngày lễ lớn của Đất nước, của Tỉnh Quảng Ninh, TKV và Công ty.

Hội Cựu chiến binh Công ty tiếp tục triển khai phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” năm 2024; tích cực tham gia các hoạt động kèm cặp tay nghề cho công nhân mới, đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ tài nguyên ranh giới mỏ, tài sản đơn vị./.

Thái Bình

Ghi rõ nguồn "Than Thống Nhất - TKV" và dẫn đến URL nguồn tin khi phát hành lại thông tin từ website này!

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây