Đảng bộ TKV: Khẳng định vai trò lãnh đạo hệ thống chính trị toàn Tập đoàn

Thứ tư - 17/01/2018 22:58 1.432 0

Sáng 12/1/2018, Đảng bộ Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác đảng năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018.

Đảng bộ TKV: Khẳng định vai trò lãnh đạo hệ thống chính trị toàn Tập đoàn

      Tới dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Trần Hữu Bình - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương; đại diện lãnh đạo các Vụ, Ban Trung ương Đảng; đại diện Ban cán sự Đảng ủy Bộ Công Thương; các đồng chí lãnh đạo và các Ban Đảng ủy, các Ban chuyên môn Tập đoàn; các đồng chí lãnh đạo cùng các đồng chí đảng viên tiêu biểu các chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc.

2t


      Báo cáo tổng kết công tác đảng năm 2017, đồng chí Lê Tuấn Minh, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Tập đoàn nêu rõ, năm 2017, tình hình kinh tế và thương mại toàn cầu có bước tăng trưởng. Trong nước, Đảng và Nhà nước tích cực chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII đồng thời tăng cường chỉ đạo thanh tra, kiểm tra, giám sát, phòng chống tham nhũng và xử lý nghiêm khắc cán bộ, đảng viên mắc sai phạm. Chính phủ với phương châm “Kiến tạo và Hành động” đã chỉ đạo, điều hành quyết liệt, linh hoạt, phối hợp chặt chẽ giữa chính sách tiền tệ, chính sách tài khoá và các chính sách khác nhằm kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy tăng trưởng; tăng trưởng GDP đạt 6,81%, hoàn thành 13/13 chỉ tiêu kế hoạch đầu năm đã đề ra. Đối với TKV, truyền thống “Kỷ luật và Đồng tâm” của công nhân vùng mỏ được cán bộ, đảng viên, CNVC và NLĐ trong toàn Tập đoàn kế thừa và tiếp tục vun đắp. Năm 2017, nhu cầu sử dụng và giá một số loại khoáng sản tăng cao hơn 2016; một số dự án đầu tư trọng điểm của Tập đoàn đi vào sản xuất đạt hiệu quả tốt; năng lực sản xuất, công tác quản lý, điều hành ngày càng được hoàn thiện, kỷ luật, kỷ cương được giữ vững.

      Tuy nhiên, TKV còn gặp rất nhiều khó khăn do tăng trưởng điện thấp, thời tiết mưa nhiều trong những tháng cuối năm làm cho nhu cầu than cho nhiệt điện giảm. Từ cuối quý I/2017 Chính phủ đã cho phép nhiều thành phần kinh tế được tham gia cung cấp than cho điện, dẫn tới cạnh tranh thị phần tiêu thụ than. Các loại thuế, phí đối với khoáng sản, nhất là đối với than ngày càng cao. Điều kiện khai thác mỏ ngày càng khó khăn hơn do tài nguyên xuống sâu, cung độ vận chuyển xa hơn, địa chất thủy văn phức tạp, phải tăng chi phí cho sản xuất và đảm bảo an toàn lao động. Các yếu tố trên đã làm giá thành than tăng cao, giảm sức cạnh tranh đối với thị trường quốc tế. Xác định rõ những thách thức, thuận lợi và thời cơ, năm 2017, được sự quan tâm chỉ đạo của Trung ương Đảng, Chính phủ, các Bộ, Ngành Trung ương, sự phối hợp giúp đỡ của cấp ủy và chính quyền các địa phương, đặc biệt là sự chỉ đạo trực tiếp của Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương, Đảng bộ Tập đoàn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tạo được sự đoàn kết, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị; huy động mọi nguồn lực để vượt qua khó khăn, thách thức, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được Đảng, Nhà nước giao. HĐTV và Ban lãnh đạo điều hành Tập đoàn đã thực hiện nhiều giải pháp theo diễn biến thị trường để chỉ đạo, điều hành sản xuất tiêu thụ, tăng cường công tác quản lý doanh nghiệp, tiết kiệm chi phí, đẩy mạnh áp dụng công nghệ mới vào sản xuất kinh doanh, thực hiện tái cơ cấu doanh nghiệp, tinh giản lao động, quyết liệt chỉ đạo công tác an toàn vệ sinh lao động, an toàn môi trường… Các chỉ tiêu sản xuất - kinh doanh cũng như nộp ngân sách được đảm bảo, bảo toàn vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

3t


      Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Trần Hữu Bình - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương - biểu dương Đảng bộ Tập đoàn đã lãnh đạo công nhân viên chức một năm vượt khó thành công. Trong nhiều khó khăn, TKV đã phát huy truyền thống "Kỷ luật và Đồng tâm", chủ động, thay đổi tư duy, đưa ra các giải pháp thiết thực để hoàn thành nhiệm vụ. Đồng chí nhấn mạnh, trong thời gian tới, TKV cần tiếp tục xây dựng văn hóa an toàn lao động, tăng cường làm tốt công tác cán bộ, thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết của Trung ương…

4t


      Kết luận Hội nghị, thay mặt Ban Thường vụ, đồng chí Lê Minh Chuẩn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn trân trọng tiếp thu ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Trần Hữu Bình, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương; cảm ơn cán bộ, đảng viên và công nhân viên chức toàn Tập đoàn; các đồng chí lãnh đạo đảng bộ các cấp đã có nhiều đóng góp cho sự phát triển chung của Tập đoàn. Đồng chí chỉ rõ, năm 2018 là năm sơ kết giữa nhiệm kỳ 2015 - 2020 của Đại hội Đảng các cấp; là năm bản lề, có ý nghĩa rất quan trọng, quyết định việc thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2016 - 2020, Chính phủ quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ, với phương châm hành động là: “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả”, với 3 đột phá chiến lược, 9 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm với 59 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, quyết tâm tạo chuyển biến thực chất thực hiện các đột phá chiến lược, đưa đất nước phát triển mạnh mẽ, bền vững. Tập đoàn sẽ tiếp tục kiên định với mục tiêu: “An toàn - Đổi mới - Phát triển”, quyết tâm thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động 08, với 06 nhiệm vụ giải pháp trọng tâm, thực hiện thắng lợi “Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII”. Tập trung chỉ đạo điều hành sản xuất theo nhu cầu thị trường, sẵn sàng đáp ứng tối đa khi nhu cầu thị trường tăng lên. Đầu tư hợp lý để phát triển bền vững các ngành nghề than, khoáng sản, điện lực và các ngành công nghiệp dịch vụ hỗ trợ phù hợp. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Đề án tái cơ cấu Tập đoàn TKV giai đoạn 2017-2020 theo Quyết định số 2006/QĐ-TTg, ngày 12/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ, với trọng tâm là đổi mới công nghệ, hoàn thiện cơ chế quản lý, tinh giản lao động, đẩy mạnh CGH, TĐH, THH để tăng năng suất, giảm chi phí, nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm, đảm bảo tăng trưởng hợp lý, hiệu quả, bền vững. Tích cực cải thiện tiền lương, điều kiện làm việc và phúc lợi cho người lao động. Phấn đấu các chỉ tiêu tăng trưởng cao hơn năm 2017. Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhất là trong thực hiện nhiệm vụ SXKD, công tác cán bộ, thực hiện kỷ luật điều hành.

5t

 

6t

 

7t


      Tại Hội nghị, các đồng chí Lê Minh Chuẩn - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV; Lê Tuấn Minh - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy; Nguyễn Minh Thiều - Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Tập đoàn đã vinh dự được nhận Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp dân vận của Đảng. Các đồng chí Nguyễn Văn Ánh - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra, Đảng bộ Công ty Kho vận và Cảng Cẩm Phả; Lê Đình Thọ - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra, Đảng bộ Công ty Tuyển than Cửa Ông đã vinh dự được nhận Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp kiểm tra của Đảng. Nhiều tập thể chi, đảng bộ cơ sở đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh và các cá nhân có nhiều thành tích được tặng Giấy khen./.

Ngọc Quý (ST)

Nguồn tin: vinacomin.vn

Ghi rõ nguồn "Than Thống Nhất - TKV" và dẫn đến URL nguồn tin khi phát hành lại thông tin từ website này!

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây