Đại hội của Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển

Thứ sáu - 01/12/2023 06:30 1.116 0
Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam dự kiến diễn ra từ ngày 01 - 03/12/2023 với phương châm “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”.
Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Đình Khang và Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN khảo sát thực địa xây dựng Thiết chế Công đoàn tại tỉnh Bắc Giang.
Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Đình Khang và Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN khảo sát thực địa xây dựng Thiết chế Công đoàn tại tỉnh Bắc Giang.

      Xin chủ tịch cho biết những điểm mới tại Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028?

      - Với phương châm “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”, Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam có nhiệm vụ đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam; xác định mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023 - 2028; kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN khóa XII, bầu Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN khóa XIII; đánh giá việc thi hành và thông qua Điều lệ Công đoàn Việt Nam (sửa đổi, bổ sung).

      Một số điểm mới trong cách thức tổ chức đại hội lần này là: Tăng cường thảo luận, mở 10 diễn đàn chuyên đề để thảo luận, đề xuất sáng kiến cho 10 vấn đề lớn đặt ra đối với tổ chức Công đoàn. Các diễn đàn được tổ chức trước ngày đại hội chính thức diễn ra nhằm sớm thu thập các ý kiến, đề xuất để tổng hợp, tiếp thu vào văn kiện đại hội và hình thành các giải pháp tổ chức thực hiện nghị quyết.

      Cùng với quá trình chuẩn bị dự thảo Báo cáo của Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN (khóa XII) trình Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN (khóa XII) chỉ đạo xây dựng dự thảo chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, dự thảo đề cương một số chương trình, nghị quyết chuyên đề sẽ tập trung thực hiện trong nhiệm kỳ tới…

      Điểm mới còn thể hiện ở việc tăng cường ứng dụng công nghệ số trong tổ chức và phục vụ Đại hội. Thiết kế, vận hành ứng dụng về đại hội (app) trên thiết bị di động để cung cấp thông tin, tài liệu, trao đổi, tương tác với đại biểu. Công tác truyền thông, trang trí khánh tiết được triển khai bài bản, sâu rộng trong hệ thống công đoàn, trên tất cả phương tiện, nền tảng truyền thông.

      Các chương trình, hoạt động chào mừng thành công đại hội sẽ được lồng ghép với các hoạt động chăm lo cho đoàn viên NLĐ; trao tặng các món quà từ đại hội đến đoàn viên, NLĐ có hoàn cảnh khó khăn…

 6
Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Đình Khang. 

      Được biết, Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam dự kiến sẽ cho ý kiến thảo luận về 3 khâu đột phá. Một trong số đó là đẩy mạnh đối thoại, thương lượng tập thể, trọng tâm là tiền lương, tiền thưởng, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, an toàn vệ sinh lao động. Xin chủ tịch cho biết, tại sao lại chọn vấn đề lương, thưởng, thời giờ làm việc...?

      - Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam sẽ cho ý kiến thảo luận về 3 khâu đột phá gồm: Đẩy mạnh đối thoại, thương lượng tập thể, trọng tâm là tiền lương, tiền thưởng, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, an toàn vệ sinh lao động; Tập trung phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở ở các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước; Xây dựng đội ngũ chủ tịch công đoàn cơ sở đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, nhất là chủ tịch công đoàn tại doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước.

      Đây đều là những vấn đề then chốt, trọng tâm mà tổ chức Công đoàn cần tập trung nguồn lực để triển khai thực hiện trong nhiệm kỳ 2023 - 2028.

      Tiền lương, tiền thưởng, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, an toàn vệ sinh lao động là những nội dung cốt lõi liên quan đến quyền, lợi của NLĐ, là vấn đề xuyên suốt được NLĐ quan tâm, luôn được tổ chức Công đoàn đặc biệt chú trọng trong quá trình đối thoại, thương lượng trong nhiều năm vừa qua nhưng qua thực tiễn triển khai, kết quả đạt được còn hạn chế, chưa tương xứng với kỳ vọng nhất là trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 đã xuất hiện nhiều vấn đề mới liên quan trực tiếp đến các nội dung trên.

      Chính vì thế, tổ chức Công đoàn Việt Nam xác định tiền lương, tiền thưởng, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, an toàn vệ sinh lao động là một trong những khâu đột phá của nhiệm kỳ tới.

      Như trên chủ tịch đã nói, nhiệm kỳ 2018 - 2023, đoàn viên, NLĐ và tổ chức Công đoàn gặp rất nhiều khó khăn. Nhưng thực tế cũng cho thấy, tổ chức Công đoàn đã bám sát các chủ trương, nghị quyết để tổ chức hoạt động chăm lo cho NLĐ hiệu quả và chỉ đạo Đại hội Công đoàn các cấp thành công. Xin chủ tịch cho biết thêm về vấn đề này.

      - Trong nhiệm kỳ 2018 - 2023, trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn, có những diễn biến mới phát sinh, không thuận lợi so với dự báo, song với sự nỗ lực, đoàn kết, trách nhiệm, sáng tạo của đội ngũ cán bộ công đoàn và đoàn viên, NLĐ cả nước, hoạt động công đoàn tiếp tục đạt nhiều kết quả quan trọng, toàn diện.

      Một số điểm nhấn có thể kể tới là tổ chức Công đoàn đã tham mưu Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới; toàn hệ thống công đoàn đã tập trung ban hành, triển khai các quy định nhằm quản trị, điều hành hệ thống, nâng cao chất lượng hoạt động, phục vụ tốt hơn đoàn viên, NLĐ.

      Ký mới 15.832 bản thỏa ước lao động tập thể doanh nghiệp, nâng tổng số Thỏa ước lao động tập thể đã ký kết lên 42.550 bản, đạt tỉ lệ 72,12% tổng số doanh nghiệp đã thành lập công đoàn cơ sở. Trong nhiệm kỳ, hơn 30 triệu lượt đoàn viên, NLĐ có hoàn cảnh khó khăn được thăm hỏi, chúc Tết, động viên, tặng quà nhân dịp “Tết Sum vầy” với gần 28.000 tỉ đồng.

      Lần đầu tiên tổ chức Công đoàn ban hành các gói hỗ trợ dành cho đoàn viên, NLĐ bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, các lực lượng tuyến đầu chống dịch, đoàn viên, người lao động bị mất việc, thiếu việc làm… từ nguồn tài chính công đoàn với tổng số tiền hàng nghìn tỉ đồng; tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri chuyên đề giữa Đại biểu Quốc hội với CNLĐ và diễn dàn Người Lao động với chủ đề “Hoàn thiện chính sách, pháp luật liên quan đến người lao động và tổ chức Công đoàn” để đại diện cử tri là đoàn viên công đoàn bày tỏ tâm tư, nguyện vọng, đề xuất, kiến nghị với Quốc hội, lãnh đạo Quốc hội về chính sách, pháp luật liên quan đến NLĐ và hoạt động công đoàn…

      Đối với công tác chỉ đạo đại hội công đoàn các cấp, đến ngày 04/11/2023, đã hoàn thành việc tổ chức đại hội công đoàn cấp tỉnh, công đoàn ngành Trung ương và tương đương, công đoàn tổng công ty trực thuộc Tổng LĐLĐVN, sau khi hoàn thành việc tổ chức đại hội công đoàn cơ sở và đại hội công đoàn cấp trên cơ sở.

      Đánh giá chung, các cấp công đoàn đã bám sát Kế hoạch, chỉ đạo của Tổng LĐLĐVN, chủ động tham mưu, báo cáo cấp ủy, tổ chức đảng lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp thành công, đảm bảo đúng quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam và các văn bản, hướng dẫn của Đảng đoàn, Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN.

      Đến nay, các công tác chuẩn bị cho Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam đã hoàn tất với tinh thần trách nhiệm cao nhất, sẵn sàng cho ngày hội lớn, sự kiện chính trị quan trọng, đợt sinh hoạt sâu rộng của cán bộ, đoàn viên, NLĐ cả nước./.

QN

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây