Công đoàn Công ty than Thống Nhất nơi gửi trọn niềm tin

Thứ tư - 20/12/2017 16:22 932 0

 Than Thống Nhất  Là tổ chức bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của Người lao động, luôn lắng nghe tâm tư tình cảm, nguyện vọng và chăm lo đến đời sống, cải thiện điều kiện làm việc cho công nhân cán bộ (CNCB) trong Công ty. Ngay từ đầu năm, Công đoàn Công ty than Thống Nhất đã kiện toàn tổ chức, đổi mới về phương thức hoạt động, làm tốt nhiệm vụ của mình, phát huy quyền làm chủ của người lao động, cùng chuyên môn phát động phong trào thi đua lao động sản xuất, đi sâu đi sát quan tâm đến từng gia đình có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách, con công nhân vượt khó đạt thành tích trong học tập,...

Đ/c Vũ Thị Hằng – Chủ tịch Công đoàn Công ty tại Hội nghị NLĐ năm 2018
Đ/c Vũ Thị Hằng – Chủ tịch Công đoàn Công ty tại Hội nghị NLĐ năm 2018
Công tác chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đángcủa CNVCLĐ
      Để hoàn thiện các quy chế, nội quy, quy định của Công ty; các chính sách quy định mới của Nhà nước có liên quan trực tiếp đến CNVC-LĐ, ngay từ những ngày đầu năm, Công đoàn Công ty tham xây dựng nội quy, quy chế của Công ty, nhất là những quy chế trực tiếp liên quan đến quyền và lợi ích của đoàn viên và người lao động, như Nội quy lao động, quy chế tiền lương, tiền thưởng, quy chế thi đua khen thưởng, quy chế sử dụng quỹ phúc lợi, quy chế đào tạo, quy chế tuyển dụng...
 
      Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, đầu năm Công đoàn cùng với Giám đốc Công ty gặp đối thoại trực tiếp với cán bộ, công nhân viên, người lao động, tổ chức gặp mặt 159 kỹ sư trẻ đang giữ chức vụ năm 2017 để lắng nghe ý kiến kiến nghị, tâm tư, nguyện vọng của người lao động trên cơ sở đó giải thích, giải quyết thoả đáng để người lao động yên tâm lao động sản xuất. Bên cạnh đó, Công đoàn Công ty đã chủ động đề xuất với Giám đốc Công ty tổ chức đối thoại định kỳ theo quy định một quý một lần vào tháng đầu quý kết hợp với sơ kết công tác sản xuất kinh doanh.
 
cd1
Đồng chí Nguyễn Văn Phượng - PGĐ ty đối thoại với người lao động
 
       Phối hợp cùng chuyên môn chỉ đạo, tổ chức thành công Hội nghị NLĐ từ các bộ phận phân xưởng, khối Phòng, Ban, Trạm đến Hội nghị NLĐ Công ty năm 2017, Có 33/33 công đoàn bộ phận tổ chức hội nghị đảm bảo nguyên tắc, phát huy dân chủ, đúng tiến độ thời gian và đạt yêu cầu đề ra; các Công đoàn bộ phận đã chủ động tích cực tham gia cùng với chuyên môn đơn vị xây dựng các quy định chi trả tiền lương, ăn chia phân phối trước khi trình ra Hội nghị NLĐ. Công đoàn Công ty tham gia cùng chuyên môn xây dựng và ban hành các quy định, nội quy của Công ty, tổng số quy chế xây dựng mới: 13 văn bản; tham gia xây dựng, kiểm điểm thực hiện thoả ước lao động tập thể, bỏ phiếu tín nhiệm cán bộ quản lý, đảm bảo được quyền, nghĩa vụ của người sử dụng lao động và người lao động; Bầu ban Thanh tra Nhân dân nhiệm kỳ (2017-:- 2018); Bầu thành viên đại diện tập thể NLĐ tham gia đối thoại định kỳ; Bầu đại biểu đi dự Hội nghị người lao động cấp TKV; Thảo luận và quyết định việc thực hiện các chỉ tiêu SXKD.
 
cd2
Hội nghị NLĐ cấp bộ phận – Công ty than Thống Nhất - TKV
 
       Công đoàn Công ty đã phối hợp cùng chuyên môn thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; giám sát chi trả tiền lương hàng tháng cho CNVCLĐ đảm bảo đúng kỳ hạn; thực hiện và duy trì tốt việc công khai tiền lương tại các Phân xưởng đảm bảo công khai, dân chủ; xây dựng quy chế trả lương theo sản phẩm, khuyến khích trả lương giãn cách đối với công nhân thợ lò có năng suất cao, ngày công đảm bảo; duy trì khen thưởng hàng quý cho công nhân thợ lò có ngày công cao.
 
      Thực hiện tốt các chế độ ăn ca, ăn bồi dưỡng, ăn định lượng đối với người lao động đảm bảo chất lượng, đủ số lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm. Đặc biệt duy trì tốt nấu ăn tự chọn cho thợ lò, thường xuyên thay đổi món ăn, đảm bảo đủ chế độ dinh dưỡng; duy trì chế độ bồi dưỡng chống nóng (uống nước chè đỗ) hàng ca cho CNLĐ; Công đoàn phối hợp cùng chuyên môn thường xuyên kiểm tra, giám sát các khu nhà ăn tập thể công nhân, đều đảm bảo về công tác vệ sinh an toàn thực phẩm.
 
cd3
Bác sĩ Nguyễn Thành Xung – Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Cẩm Phả
phát biểu tổng kết công tác khám sức khỏe định kỳ 2017
 
      Phối hợp tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho tất cả CNVC-LĐ theo đúng quy định: lần 1 tổ chức khám 3.627/3.680 người, đạt 98,5%; khám sức khỏe định kỳ lần 2 cho CBNCV làm việc trong điều kiện nặng nhọc, độc hại, cấp dưỡng và lái xe, tổng số khám 2.205/2.245 người, đạt 98%; 198 cán bộ là Trưởng phòng, Phó phòng, Quản đốc, Phó quản đốc được đi khám sức khỏe tại bệnh viện Bạch Mai - Hà Nội; khám chuyên ngành cho 108 lao động trực tiếp làm cấp dưỡng; tổ chức khám xét nghiệm phát hiện tiền ung thư sớm cho CNCB đăng ký là 870 người (có 270 nữ) theo hình thức xã hội hóa. Sau đợt khám định kỳ đã tổ chức phân loại sức khỏe và bố trí cho công nhân lao động có sức khỏe yếu, mắc bệnh nghề nghiệp công việc hợp lý, phù hợp với sức khỏe, được người lao động đồng tình.
 
      Trong năm 2017, Công ty tổ chức cho 290 CNCB đi điều dưỡng chi hỗ trợ 145 triệu đồng cho người lao động; giải quyết điều dưỡng tại chỗ cho 13 người đã thanh toán cho 09 người với tống số tiền là 18,513 triệu đồng; tổ chức cho 680 lượt cán bộ, đoàn viên, công nhân viên, người lao động xuất sắc đi thăm quan học tập cả trong và ngoài nước, với tổng số tiền hơn 6.258 triệu đồng; Tổ chức bồi dưỡng, thi nâng bậc cho 298 công nhân kỹ thuật, xét duyệt nâng lương cho 243 CBCNVCLĐ.
 
      Công đoàn Công ty phối hợp cùng chuyên môn xây dựng án Đề án tái cơ cấu trình Tập đoàn; tiếp tục thực hiện việc tinh giản lực lượng lao động gián tiếp, đưa tỷ trọng lao động quản lý, phục vụ, phụ trợ về đúng mô hình mẫu và định mức, định biên lao động mà Tập đoàn TKV đã phê duyệt.
 
dsc0011
 
      Trong năm 2017, Công đoàn Công ty phối hợp với chuyên môn tổ chức thăm hỏi 196 đoàn viên, CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền 268,5 tr.đồng; khen thưởng 134 con CNLĐ học giỏi và đỗ đại học với số tiền 132 triệu đồng; thăm hỏi động viên 57 cháu con CNLĐ bị tàn tật với tổng số tiền 30 triệu đồng; thăm hỏi cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ ốm đau, hiếu, hỷ, tai nạn lao động với tổng số tiền 366,05 triệu đồng; chi tiền sinh nhật cho 3.477 cán bộ, đoàn viên 700.000đồng/người (trong đó: Công đoàn chi 200.000 người, chuyên môn chi 500.000đ/người); Ngoài ra, còn ủng hộ các quỹ từ thiện, hỗ trợ địa phương theo chương trình phát động.
 
      Thực hiện chương trình nhà ở Mái ấm Công đoàn năm 2017, Công đoàn Công ty đã tiến hành hoàn thiện hồ sơ, thủ tục cho 04 công nhân gia đình có hoàn cảnh khó khăn xây được hỗ trợ xây nhà ở theo chương trình quỹ Mái ấm công đoàn;  hiện đã có 03 gia đình đã xây xong, 01 gia đình dự kiến xong trong tháng 12/2017.

Phong trào thi đua yêu nước
       Thực hiện kế hoạch số 0066/KH-CĐTKV ngày 10/02/2017 của Công đoàn Than – Khoáng sản Việt Nam, Công đoàn Công ty đã triển khai Kế hoạch phát động phong trào thi đua số 26/KH-CĐTTN ngày 16/02/2017. Công đoàn thường xuyên phối hợp với cơ quan chuyên môn phát động phong trào thi đua LĐSX phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh và kinh tế xã hội năm 2017, hướng tới mục tiêu An toàn – Đổi mới – Phát triển; phát động thi đua đảm nhận các công trình, việc khó nhằm tháo gỡ khó khăn trong sản xuất, chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp.
 
cd4
 Lễ phát động phong trào thi đua đảm bảo AT-VSLĐ
 
      Công đoàn Công ty đã đăng ký phong trào thi đua năm 2017 với Công đoàn Than – Khoáng sản Việt Nam theo công văn số 28/ĐK-CĐTTN ngày 20/2/2017, đăng ký xây dựng công đoàn vững mạnh, với các mục tiêu: Đăng ký đạt các danh hiệu thi đua của Tổng Liên đoàn LĐVN; Đăng ký đạt các danh hiệu thi đua của Công đoàn Than – Khoáng sản Việt Nam; đăng ký hoàn thành kế hoạch SXKD, không để xảy ra TNLĐ trong tháng 7/2017, đăng ký gắn biển Công trình Khu nhà ở chung cư CBCNV thợ lò tại phường Cẩm Thành...
 
      Với mục tiêu đẩy mạnh áp dụng các công nghệ tiên tiến, hiện đại trong sản xuất, Công ty đã có nhiều cơ chế khuyến khích các tập thể và cá nhân phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, đưa công tác phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật trở thành phong trào tại các đơn vị. Đến thời điểm hiện tại, đã có 164 sáng kiến, cải tiến kỹ thuật của cá nhân tập thể được Hội đồng sáng kiến Công ty công nhận, có nhiều sáng kiến thiết thực, mang lại hiệu quả cao trong thực tế sản xuất của Công ty.
 
      Công đoàn Công ty xây dựng kế hoạch số 41/KH-CĐTTN ngày 29/3/2017 về việc tuyên truyền Đại hội XXXII Công đoàn Công ty nhiệm kỳ 2017 - 2022, Đại hội Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam lần thứ V và Đại hội XII Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2018 – 2023 với nhiều nội dung và bằng nhiều hình thức trang trọng, phù hợp.
 
      Phát động phong trào thi đua, lập thành tích chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp, Công đoàn Công ty tổ chức các hoạt động thể thao như giao lưu bóng đá nội, giải cầu lông nội bộ, kéo co nữ ...
 
      Triển khai hưởng ứng Tháng Công nhân - Tháng hành động về ATVSLĐ lần thứ nhất, năm 2017, Công đoàn phối hợp cùng chuyên môn xây dựng kế hoạch tổ chức phát động tại 02 khu vực Lộ Trí và Yên Ngựa vào ca 1 ngày 04/5/2017 với 1.000 người tham dự; các hoạt động trong Tháng Công nhân đã đạt được kết quả tốt, hoàn thành các chỉ tiêu SXKD và gữi vững công tác an toàn, không có cá nhân nào bị xử lý từ hình thức học lại an toàn trở lên do vi phạm liên quan đến công tác ATVSLĐ.
 
cd5
Đồng chí Phạm Đức Khiêm – Giám đốc Công ty tại Lễ phát động
 
      Trong năm 2017, Công đoàn phối hợp với chuyên môn tổ chức nhiều hoạt động thể thao chào mừng ĐH Công đoàn các cấp, chào mừng 57 năm ngày thành lập Công ty thu hút được đông đảo CBCNLĐ tham gia tạo khí thế thi đua sối nổi như; giải bóng đá nội bộ; giải Cầu lông phong trào nội bộ chào mừng Đại hội Công đoàn Công ty; giải kéo co nữ chào mừng ngày 20/10; hội diễn Văn nghệ quần chúng chào mừng ngày 12/11; giao lưu bóng đá nội bộ giữa các đơn vị, giao lưu cầu lông – bóng đá với Viện KHCN mỏ, với Công ty XD mỏ Hầm lò 1...; tham gia đầy đủ các giải thể thao do Tập đoàn, Công đoàn TKV tổ chức đạt kết quả tốt: đạt giải 3 môn kéo co, giải nhất đồng đội môn cờ vua-cờ tướng; giải 3 môn bóng chuyền; giải nhất đôi cầu lông; tham gia giải cầu lông cụm VHTT số 2 LĐLĐ thành phố Cẩm Phả đạt giải nhất...
 
cd6
 
cd7
Công tác xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh
 
       Công đoàn Công ty  xây dựng kế hoạch tổ chức Đại hội Công đoàn cấp bộ phận tiến tới Đại hội công đoàn Công ty lần thứ XXXII. Trong tháng 7 và tháng 8/2017: 38/38 Công đoàn bộ phận đã tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2017-2022 thành công, đảm bảo đúng Điều lệ. Công đoàn Công ty ra Quyết định công nhận 161 đồng chí Ủy viên BCH của 38 Công đoàn bộ phận, công nhận 127 Tổ trưởng công đoàn. Ngày 05/10/2017 Công đoàn Công ty tổ chức thành công Đại hội khóa XXXII, nhiệm kỳ 2017-2022, bầu được BCH gồm 17 đ/c (trong đó có 03 nữ); đã hoàn thiện các thủ tục đề nghị Công đoàn TKV công nhận kết quả bầu cử; xây dựng và ban hành quy chế hoạt động của BCH, BTV và phân công nhiệm vụ cho UV BCH Công đoàn nhiệm kỳ 2017 -2022.
 
cd8
 Đại hội Công đoàn Công ty than Thống Nhất khóa XXXII

 Công tác tài chính
      Công đoàn Công ty đã xây dựng quy chế quản lý tài chính trình Công đoàn TKV duyệt và triển khai thực hiện theo đúng quy định; thực hiện tốt việc quản lý thu chi tài chính theo điều lệ quy định. Đến nay Công đoàn Công ty đã thực hiện: Nộp bổ xung kinh phí công đoàn năm 2016: 14.189.000 đồng; nộp kinh phí công đoàn năm 2017/Dự toán: 2.900.000.000/ 2.867.475.000đ; nộp thiết chế công đoàn/ Dự toán: 300.000.000/ 311.000.000 đồng; nộp Quỹ mái ấm công đoàn: 150.000.000 đồng; nộp quỹ phụ nữ nghèo: 6.000.000 đồng.
 
      Trải qua một năm hoạt động, được sự quan tâm chỉ đạo của Lãnh đạo Tập đoàn và Công đoàn TKV, sự chỉ đạo của Đảng bộ Công ty, sự phối hợp chặt chẽ với chuyên môn; sự đoàn kết, kỷ luật và đồng tâm của tập thể người lao động trong Công ty, sự chỉ đạo điều hành quyết liệt, kịp thời, sáng tạo của cơ quan chuyên môn, sự chủ động tích cực đồng hành, tham gia có trách nhiệm của Công đoàn và các tổ chức đoàn thể trong Công ty, năm 2017 về cơ bản Công đoàn Công ty than Thống Nhất đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, CNVC-LĐ trong Công ty yên tâm công tác, đời sống vật chất và tinh thần của người lao động được nâng lên, niềm tin được khơi dậy, đó chính là động lực tiếp tục thúc đẩy cho sự phát triển của năm 2018 và những năm sau.
 
dsc0266
 
      Có thể nói, năm 2017 là một năm đầy thành công của Công đoàn Công ty than Thống Nhất, cả trong phối hợp với chuyên môn quan tâm cải thiện điều kiện làm việc và trong công tác chăm lo đến đời sống cho người lao động. Thành quả này một lần nữa có thể khẳng định người lao động đã, đang và sẽ tiếp tục yên tâm công tác gắn bó với Công ty lâu dài, cùng thi đua lao động sản xuất, làm việc đạt hiệu quả năng suất cao,… đó chính là nơi để người lao động than Thống Nhất – TKV “gửi trọn niềm tin” trong thời kỳ xã hội ngày một phát triển./.
 
Một số hình ảnh hoạt động phong trào năm 2017:
 
cd9
 
cd10
 
cd11
 
cd12
 
cd13
 
dsc02663
 
dsc0274
 

Lê Bá Dần

Ghi rõ nguồn "Than Thống Nhất - TKV" và dẫn đến URL nguồn tin khi phát hành lại thông tin từ website này!

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây