Công đoàn Công ty Than Thống Nhất - một năm nhìn lại!

Thứ tư - 10/01/2024 06:18 865 0
Công đoàn Công ty Than Thống Nhất là một tổ chức đại diện cho tập thể người lao động, thương lượng, ký kết và giám sát việc thực hiện thoả ước lao động tập thể. Có nghĩa vụ bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động. Luôn lắng nghe tâm tư tình cảm, nguyện vọng, chăm lo đến đời sống, cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động trong Công ty.
Lãnh đạo Công đoàn TKV, LĐLĐ tỉnh Quảng Ninh và Công ty chúc mừng BCH Công đoàn Công ty khóa XXXIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028 ra mắt tại Đại hội
Lãnh đạo Công đoàn TKV, LĐLĐ tỉnh Quảng Ninh và Công ty chúc mừng BCH Công đoàn Công ty khóa XXXIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028 ra mắt tại Đại hội
Ngay từ đầu năm, Công đoàn Công ty Than Thống Nhất đã kiện toàn tổ chức, đổi mới về phương thức hoạt động, làm tốt nhiệm vụ của mình, phát huy quyền làm chủ của người lao động, cùng với chuyên môn phát động phong trào thi đua lao động sản xuất, quan tâm sâu sát đến từng gia đình có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách, con công nhân vượt khó đạt thành tích trong học tập.

Bám sát chỉ đạo của Công đoàn TKV, Đảng ủy Công ty, Công đoàn Công ty đã chủ động phối hợp với Cơ quan chuyên môn thực hiện tốt công tác chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho người lao động, giải quyết đầy đủ các chế độ chính sách đối với NLĐ theo luật định; các cấp công đoàn trong Công ty tích cực tuyên truyền, động viên người lao động khắc phục khó khăn, tích cực thi đua lao động sản xuất đảm bảo năng suất, nâng cao năng suất lao động và thực hiện tốt công tác an toàn vệ sinh lao động để có đời sống, thu nhập tốt hơn; Thực hiện tốt công tác chăm lo đời sống, chế độ chính sách cho người lao động, đảm bảo đúng, đủ, kịp thời, chu đáo, góp phần để phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn của Công ty đạt hiệu quả thiết thực.

Căn cứ các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên, Công đoàn Công ty đã xây dựng chương trình công tác trọng tâm năm 2023; phối hợp với Giám đốc Công ty xây dựng Nghị quyết liên tịch và phát động thi đua năm 2023 với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, vượt khó, thích ứng an toàn, thi đua hoàn thành toàn diện kế hoạch năm 2023”, với mục tiêu “An toàn - Phát triển - Hiệu quả”; phối hợp với Giám đốc và Đoàn thanh niên Công ty xây dựng Nghị quyết liên tịch thực hiện công tác ATVSLĐ năm 2023; xây dựng chương trình hành động thực hiện công tác ATVSLĐ năm 2023, kế hoạch phát động phong trào thi đua năm 2023; xây dựng kế hoạch đại hội công đoàn cấp bộ phận tiến tới đại hội Công đoàn Công ty lần thứ XXXIII; kế hoạch phát động Tháng Công nhân - Tháng 5/2023, Tháng thi đua cao điểm thực hiện công tác ATVSLĐ - Tháng 7/2023; chương trình hành động xây dựng khu nhà ở tập thể công nhân thợ lò “Sạch đẹp - Văn minh”. Trong năm, Công đoàn Công ty đã chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện hoàn thành 32/33 chương trình công tác năm.

Thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc ban hành kèm theo Quyết định số: 10189/QĐ-VTNC ngày 28/12/2022 của Giám đốc Công ty Than Thống Nhất - TKV, Ban Thường vụ Công đoàn Công ty phối hợp với Giám đốc xây dựng kế hoạch chỉ đạo tổ chức Hội nghị NLĐ năm 2023 kết hợp cùng với Hội nghị Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022.
5 2
Hội nghị NLĐ cấp bộ phận - Công ty Than Thống Nhất - TKV​​​​​
Kết quả thực hiện Hội nghị NLĐ năm 2023: có 34/34 phân xưởng, phòng ban tổ chức Hội nghị NLĐ cấp bộ phận với 2.755/3.066 đại biểu tham dự; Hội nghị cấp Công ty với 199 đại biểu tham dự. Hội nghị NLĐ đảm bảo đúng nguyên tắc, phát huy được quyền dân chủ của công nhân viên chức và người lao động, có nội dung thiết thực phù hợp với điều kiện thực tế ở từng đơn vị.

Tổ chức đối thoại tại nơi làm việc: Công đoàn phối hợp với Giám đốc tổ chức 03 kỳ đối thoại định kỳ năm 2023, kết hợp cùng với Hội nghị sơ kết công tác SXKD hằng quý.

Các hình thức dân chủ khác: tổ chức 12 buổi tiếp dân và tư vấn cho 15 đoàn viên, người lao động, giải quyết 15 ý kiến của người lao động; khảo sát lấy phiếu hỏi 250 CNLĐ đi nghỉ mát và hỗ trợ điều trị; tổ chức gặp mặt để lắng nghe, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và giải quyết các ý kiến kiến nghị, đề xuất của người lao động.

Đánh giá kiểm điểm kết quả thực hiện quy chế phối hợp năm 2023: Ban thường vụ Công đoàn và Giám đốc Công ty đã phối hợp thực hiện tốt theo các nội dung trong quy chế phối hợp trên các mặt công tác nhằm thực hiện mục tiêu chung xây dựng đội ngũ cán bộ, công nhân lao động trong toàn Công ty phát triển toàn diện, xây dựng Đảng, Cơ quan chuyên môn và các tổ chức Đoàn thể trong Công ty vững mạnh. Thực hiện nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của CNVCLĐ, xây dựng Công ty phát triển bền vững.
5 3
Tặng quà Trung thu năm 2023 cho các gia đình công nhân có hoàn cảnh khó khăn.
Tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ tặng quà 54 gia đình chính sách, 104 gia đình công nhân có hoàn cảnh khó khăn, với mức 01 triệu đồng/người; hỗ trợ tiền tàu xe về quê dịp Tết cho 42 học sinh theo chỉ tiêu đào tạo của Công ty, với mức 500.000 đồng/người; tổ chức 47 chuyến xe ô tô đưa, đón 1658 lượt CBCN về quê ăn tết và đón ra sau tết đảm bảo an toàn, NLĐ trước khi lên xe, cấp phát đồ ăn cho NLĐ. Công đoàn lì xì các gia đình công nhân về quê đón Tết Quý Mão 2023: 50.000 đồng/người.
5 4
Than Thống Nhất tổ chức 47 chuyến xe ô tô đưa, đón 1.658 lượt CBCN về quê ăn tết và đón ra sau  Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.
Phối hợp với chuyên môn tổ chức tham gia chương trình chợ Tết Thợ Mỏ - Xuân Quý Mão năm 2023: trao tặng 93 suất quà và tiền hỗ trợ cho 54 CNLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bị tai nạn lao động, bệnh hiểm nghèo; 33 CNLĐ tiêu biểu xuất sắc mức 02 triệu đồng/người; tổ chức trao tặng quà cho 340 công nhân có hoàn cảnh khó khăn mức 01 triệu đồng/người và 35 suất công nhân khó khăn của LĐLĐ tỉnh Quảng Ninh và Công đoàn Công ty mức 500.000 đồng/người.

Tổ chức cho 24 CNLĐ/KH 20 người đi khám, rửa phổi, Công đoàn hỗ trợ 500.000/người; Tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho 3.570 người, khám lần 2 cho 2.593/2.615 CNLĐ làm việc trong điều kiện nặng nhọc độc hại, đạt 99,15%; 171 cán bộ quản lý được đi khám tại Bệnh viện Hữu nghị Việt - Xô, thành phố Hà Nội; Bồi thường, trợ cấp tai nạn lao động cho 45 người, với tổng số tiền trên 1.425 triệu đồng; Bồi thường bệnh nghề nghiệp cho 36 người, với tổng số tiền trên 3.069 triệu đồng.
5 5
Công đoàn phối hợp với chuyên môn tổ chức cho CNCB đi nghỉ mát năm 2023.
Tổ chức đi thăm quan, nghỉ mát: ngay từ đầu năm Công đoàn chủ động phối hợp với chuyên môn xây dựng kế hoạch cho NLĐ đi thăm quan nghỉ mát năm 2023 và triển khai thực hiện đạt hiệu quả. Cụ thể: tổ chức cho 3.338 người lao động đi nghỉ cuối tuần năm 2023 tại các điểm du lịch trong nước, Công ty hỗ trợ mức 2,5 triệu đồng/người; 273 CNCB xuất sắc các đơn vị trong Công ty đi nghỉ mát năm 2023 tại các tỉnh miền Trung và miền Nam 04 ngày 03 đêm; 103 CNLĐ đi nghỉ mát tại Đà Lạt theo Chương trình phúc lợi năm 2023 của Công đoàn TKV. Ngoài mức tiền do Công đoàn TKV chi cho NLĐ, Công đoàn Công ty hỗ trợ thêm 500 nghìn đồng/người (Trưởng đoàn 01 triệu đồng/người), tổng số tiền là 53 triệu đồng; 29 gia đình công nhân làm việc trong hầm lò xuất sắc cùng 78 người thân (tổng số 107 người) đi thăm quan nghỉ mát 03 ngày tại Flamingo - Đại Lải, Vĩnh Phúc, Công ty chi trả 100% chi phí với tổng số tiền 532,44 triệu đồng.
5 6
273 CNCB xuất sắc trong Công ty đi nghỉ mát năm 2023 tại các tỉnh miền Trung và miền Nam 04 ngày 03 đêm
5 7
Nghỉ mát và hỗ trợ điều trị tại Trung tâm điều dưỡng Ngành Than - VVMI tại thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
Tổ chức đi điều dưỡng và hỗ trợ điều trị: Phối hợp với chuyên môn xây dựng kế hoạch và tổ chức cho 325/325 người (chia thành 09 đoàn) đi nghỉ mát và hỗ trợ điều trị tại các cơ sở nghỉ dưỡng trong TKV, mức chi cho hỗ trợ điều trị chung cho NLĐ là 2.528.400 đồng/đợt, ngoài ra còn hỗ trợ tiền thêm 500 nghìn đồng/người (riêng trưởng đoàn 01 triệu đồng/người). Công đoàn phối hợp với chuyên môn thực hiện chương trình hỗ trợ kinh phí để bổ sung vào khẩu phần ăn hằng ngày, tham quan cho NLĐ trong thời gian tham gia hỗ trợ điều trị (theo Công văn số 211/CĐTKV-CSPL&QHLĐ ngày 10/5/2023 của Công đoàn TKV), đã chi cho 290 người, với tổng số tiền là 114 triệu đồng.

Tổ chức bữa ăn ca, ăn định lượng và bồi dưỡng độc hại cho NLĐ: Công ty tổ chức nấu ăn cho NLĐ gồm bữa ăn ca mức 26.000 đồng/suất, hình thức ăn là chia suất; tổ chức phục vụ ăn định lượng cho NLĐ với mức 65.000 đồng/suất, hình thức ăn là tự chọn. Trong đó, ca 1 và ca 2 bữa ăn chính là 43.300 đồng/suất và ăn giữa ca là 25.000 đồng/suất bằng cơm, còn ca 3 ăn giữa ca bằng bánh mỳ và sữa; tổ chức ăn bồi dưỡng độc hại cho NLĐ với mức 13.000 đồng/suất bằng hiện vật bánh mỳ và sữa. Ngoài ra, công nhân làm việc trong hầm lò được phục vụ chè đỗ, chanh khoáng đường giải khát sau ca làm việc mức 5.000 đồng/suất và CNLĐ làm việc ngoài lò được phục vụ cháo chống nắng mức 2.000 đồng/suất trong những ngày thời tiết nắng nóng.

Chương trình nhà ở “Mái ấm Công đoàn”: Công đoàn đã khảo sát, hoàn thiện hồ sơ đề nghị Công đoàn TKV hỗ trợ xây, sửa chữa nhà ở từ nguồn quỹ Mái ấm công đoàn năm 2023 cho 08 gia đình công nhân có hoàn cảnh khó khăn (trong đó: 03 xây mới, 02 sửa chữa).
5 8
Gia đình anh Vũ Viết Thu - PX Khai thác 4 được hỗ trợ kinh phí để xây nhà từ nguồn quỹ “Mái ấm Công đoàn”
5 9
Gia đình anh Tạ Văn Thăng - Phòng KCS - TT được hỗ trợ kinh phí để xây nhà từ nguồn quỹ “Mái ấm Công đoàn”
5 10
Gia đình anh Vũ Văn Mạnh - PX Khai thác 9 được hỗ trợ kinh phí để xây nhà từ nguồn quỹ “Mái ấm Công đoàn”
Đối với việc tổ chức, bố trí cho NLĐ tại khu tập thể: Công ty có 02 khu tập thể công nhân thợ lò độc thân hiện đã bố trí 572/572 người ở, đạt tỷ lệ lấp đầy 100% và một khu nhà tập thể hộ gia đình với 23 hộ gia đình. Ngoài ra, Công ty còn cải tạo, sửa chữa chuyển một số phòng chức năng ở Văn phòng cũ của Công ty để bố trí chỗ ở cho 96 học sinh thực tập ở, tạo điều kiện cho học sinh có chỗ ở ổn định trong thời gian thực tập.
5 11
Công đoàn Công ty tổ chức Lễ phát động “Ngày thứ bảy xanh” và ra quân dọn vệ sinh môi trường tại khu tập thể công nhân thợ lò của Công ty.
Thực hiện Chương trình hành động số: 228/CĐTKV-CSPL&QHLĐ ngày 16/5/2023 của Công đoàn TKV, Công đoàn Công ty xây dựng chương trình hành động, tổ chức Lễ phát động “Ngày thứ Bảy xanh” và ra quân dọn vệ sinh môi trường tại khu tập thể công nhân thợ lò của Công ty. Thường xuyên tuyên truyền, vận động kiểm tra, đôn đốc CNLĐ ở tập thể thực hiện dọn vệ sinh phòng ở, sắp xếp gọn gàng thiết bị đồ dùng cá nhân trong phòng ở. Công đoàn phối hợp thực hiện rà soát, thống kê các phòng ở khu tập thể để tham mưu, đề xuất với Giám đốc Công ty nhằm nâng cao chất lượng khu nhà ở, phòng ở cho công nhân lao động. Công ty đã lắp đặt 148 thanh phơi quần áo bằng ống kẽm Ø21; mua và trang cấp giá inox để giầy dép cho 148 phòng ở; lắp đặt bổ sung 54 máy điều hòa tại hai khu tập thể công nhân thợ lò. Công đoàn mua và trang cấp 172 cây lau nhà cho các khu nhà ở tập thể công nhân. Tổng số tiền chi trang sắm thiết bị các khu tập thể: Công ty chi 708 triệu đồng, Công đoàn chi 43 triệu đồng.

Hoạt động xã hội từ thiện: tổ chức thăm hỏi trên 1.120 lượt CNLĐ ốm đau, hiếu hỷ, tai nạn lao động với tổng số tiền hơn 305 triệu đồng; hỗ trợ cho 02 công nhân bị chết do tai nạn giao thông với số tiền 20 triệu đồng/người; tặng quà sinh nhật 400.000 đồng/người cho 100% đoàn viên, người lao động (Công ty tặng 200.000đ/người, Công đoàn tặng 200.000đ/người); chi hỗ trợ 06 đoàn viên tham gia nhập ngũ và 04 người hoàn thành nghĩa vụ quân sự: với tổng số tiền 75 triệu đồng (Chuyên môn chi 05 triệu đồng/người; Công đoàn, Đảng ủy chi 01 triệu đồng/người; Đoàn TN chi 500.000 đồng/người). Tổ chức tri ân gặp mặt trao quà cho 11 công nhân lao động là con liệt sỹ nhân ngày 27/7, với tổng số tiền trị giá 15,4 triệu đồng; Tổ chức đoàn đến thăm hỏi và trao tiền hỗ trợ cho 02 gia đình ông Lương Quốc Vượng ở Phường Nam Khê, Thành phố Uông Bí và gia đình ông Nguyễn Trọng Tàu ở phường Hà Khẩu, Hạ Long bị ảnh hưởng chất độc màu gia cam, số tiền: 06 triệu đồng/1 gia đình/năm. Hỗ trợ 02 triệu đồng cho các gia đình chính sách trên địa bàn Phường Cẩm Đông nhân kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ.

Thực hiện Nghị quyết liên tịch số 10, ngày 16/01/2023 của Tổng Giám đốc, Công đoàn và Đoàn Thanh niên TKV về thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động năm 2023. Công đoàn Công ty phối hợp với Giám đốc và Đoàn Thanh niên Công ty triển khai xây dựng Nghị quyết liên tịch số: 519, ngày 01/02/2023 và Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết liên tịch số: 581/KH-VTNC ngày 03/02/2023 và các chương trình, kế hoạch về tăng cường đảm bảo ân toàn, vệ sinh lao động năm 2023. Công ty và các đơn vị tích cực triển khai các giải pháp cải thiện điều kiện lao động cho người lao động và tổ chức việc thực hiện đảm bảo đạt mục tiêu đề ra. Công đoàn phối hợp với chuyên môn thường xuyên kiểm tra, giám sát về ATVSLĐ, tham gia 25 cuộc kiểm tra hiện trường sản xuất các đơn vị. Công đoàn chủ trì tổ chức 04 cuộc kiểm tra về công tác ATVSLĐ tại hiện trường trong hầm lò của các phân xưởng. Qua kiểm tra đã kiến nghị các đơn vị tổ chức khắc phục các tồn tại về kỹ thuật an toàn và điều kiện làm việc cho NLĐ đảm bảo công tác ATVSLĐ.

Hoạt động của mạng lưới ATVSV: mạng lưới ATVSV của Công ty có 122 người; Công đoàn phối hợp với chuyên môn tổ chức huấn luyện nghiệp vụ cho 100% ATVSV. Mạng lưới ATVSV đã có 1.626 kiến nghị và đã được Quản đốc các đơn vị tiếp thu, giải quyết đầy đủ kịp thời. Trong đó: có 834 kiến nghị về điều kiện làm việc; 770 kiến nghị về kỹ thuật an toàn; 22 kiến nghị về bảo hộ lao động. Công đoàn bộ phận đã tổ chức sinh hoạt mạng lưới ATVSV theo quy định, Công đoàn Công ty đã cử các đồng chí trong thường trực công đoàn đến tham dự sinh hoạt để chỉ đạo và hướng dẫn hoạt động.
5 12
01 trong 6 thí sinh Công ty Than Thống Nhất đạt “Thợ giỏi xuất sắc” cấp Tập đoàn năm 2023.
Công đoàn phối hợp với chuyên môn tổ chức Hội thi ATVSV giỏi cấp Công ty năm 2023 và đã lựa chọn 06 thí sinh (chia làm 02 đội) để ôn luyện tham gia hội thi ATVSV cấp Tập đoàn lần thứ 12 năm 2023, kết quả đạt thành tích giải Ba toàn đoàn và 06 thí sinh đều đạt thành tích là ATVSV xuất sắc. Tham gia thi thợ giỏi cấp Tập đoàn năm 2023, Công ty đạt giải Ba toàn đoàn, có 06 thí sinh đạt thợ giỏi xuất sắc, 10 thí sinh đạt thợ giỏi.

Công ty cấp bổ sung nước khoáng mặn cho công nhân lao động của Phân xưởng Đào lò 3 trong thời gian thi công gương lò Thượng thông gió vận tải LC1-6D-2-2 số 3, làm việc trong điều kiện tiết nhiều mồ hôi làm mất nước, muối khoáng; duy trì việc thực hiện chống nóng cho người lao động như các hệ thống phun nước chống bụi, mái che nắng; nấu phục vụ nước chè giải khát, nấu cháo chống nắng, cấp bổ sung nước chanh giải khát cho người lao động. Tổng số tiền chi phục vụ giải khát, chống nóng cho người lao động là trên 1.308 triệu đồng.
5 13
Công ty Than Thống Nhất tổ chức khám sức khỏe định kỳ lần II năm 2023 cho NLĐ.
Đánh giá việc quản lý theo dõi, quản lý bệnh nghề nghiệp: hằng năm NLĐ được khám sức khỏe định kỳ 2 lần/năm theo quy định, đồng thời được khám sàng lọc phát hiện bệnh nghề nghiệp. Khi phát hiện có bệnh nghề nghiệp, NLĐ được Công ty quản lý, theo dõi và lập hồ sơ giám định sức khỏe BNN để giải quyết chế độ. Đến thời điểm hiện nay, Công ty có tổng số 264 người bị mắc bệnh nghề nghiệp, trong đó 237 người đã được giám định, 232 người được cấp sổ bệnh nghề nghiệp. Năm 2023, Công ty đã khám sàng lọc phát hiện bệnh nghề nghiệp, nhưng đến nay chưa có kết quả khám phát hiện bệnh nghề nghiệp của NLĐ.

Công đoàn phối hợp với Giám đốc Công ty xây dựng Nghị quyết liên tịch phát động thi đua năm 2023 với mục tiêu “Đoàn kết, sáng tạo, thiết thực vì người lao động và doanh nghiệp”, thi đua hoàn thành toàn diện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023; Công đoàn xây dựng kế hoạch phát động thi đua năm 2023 và tổ chức triển khai tới các Công đoàn bộ phận với các mục tiêu thi đua, danh hiệu thi đua và các hình thức khen thưởng cụ thể; Đăng ký phong trào thi đua năm 2023 với Công đoàn TKV, cùng với các danh hiệu thi đua cho các tập thể cá nhân; đăng ký tham gia đảm nhận 01 Công trình cấp Công đoàn TKV chào mừng kỷ niệm 87 năm ngày truyền thống Công nhân vùng mỏ - Truyền thống ngành Than (12/11/1936 - 12/11/2023).

Các công đoàn bộ phận đăng ký đảm nhận 08 công trình nhằm giải quyết các công việc khó của đơn vị, chào mừng đại hội công đoàn các cấp, Công đoàn công ty thưởng với tổng số tiền 20 triệu đồng; Công đoàn Công ty đăng ký đảm nhận 01 công trình cấp Công đoàn TKV: “Công trình thi công tuyến lò Xuyên vỉa 6 mức -35”, với tổng giá trị trên 13,782 tỷ đồng, công trình đã hoàn thành được Công đoàn TKV khen thưởng 20 triệu đồng.

Trong phong trào thi đua đã có 08 cán bộ, công nhân lao động được Công đoàn TKV công nhận đạt danh hiệu Thợ mỏ sáng tạo năm 2022; 02 cá nhân được Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng Bằng Lao động sáng tạo. Công nhân Lê Văn Biên - Phân xưởng Khai thác 7 vinh dự được Tổng LĐLĐ Việt Nam  trao tặng giải thưởng Nguyễn Đức Cảnh năm 2023; 10 cá nhân được nhận bằng khen của Tập đoàn, 01 cá nhân được nhận bằng khen của UB QLVNN tại doanh nghiệp, 02 cá nhân được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Phân xưởng Khai thác 7 được Tập đoàn tặng Cờ Nhì năng suất lò chợ giá khung di động dẫn đầu Tập đoàn. Sơ kết công tác SXKD Công ty đã tuyên dương khen thưởng 219 CBCN xuất sắc với tổng số tiền 277,5 triệu đồng; tuyên dương khen thưởng 73 gương “Người Thợ mỏ, Người Chiến sỹ” với tổng số tiền 73 triệu đồng. Công đoàn Công ty tuyên khen thưởng 348 đoàn viên, CNLĐ tiêu biểu xuất sắc tháng 5, tháng 7 với tổng số tiền 392 triệu đồng.

Căn cứ văn bản chỉ đạo của Công đoàn TKV, Công đoàn xây dựng, ban hành kế hoạch phát động; phối hợp với chuyên môn ban hành kế hoạch liên tịch triển khai hưởng ứng Tháng Công nhân, Tháng hành động ATVSLĐ năm 2023. Kết quả: Công ty thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu SXKD tháng 5/2023, không để xảy ra tai nạn lao động, sự cố nghiêm trọng; tổ chức nhiều hoạt động thiết thực trong Tháng Công nhân như: tổ chức tặng quà cho 05 tập thể xuất sắc tiêu biểu quý I; tặng quà 04 đơn vị tiêu biểu Tháng Công nhân mức 03 triệu đồng/đơn vị; thăm tặng quà 25 CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn, bị TNLĐ, với tổng số tiền 50 triệu đồng.

Tổng kết Tháng Công nhân, Công đoàn Công ty khen thưởng 33 tập thể với số tiền trên 130 triệu đồng; tuyên dương, khen thưởng 75 CNLĐ tiêu biêu xuất sắc mức 02 triệu đồng; chi thưởng 06 công trình cấp công đoàn công ty với tổng số tiền 14 triệu đồng.

Tháng thi đua cao điểm thực hiện công tác ATVSLĐ - Tháng 7 năm 2023: Công đoàn phối hợp với chuyên môn tổ chức thăm hỏi động viên trao hỗ trợ cho 10 gia đình công nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đột xuất với tổng số tiền 28 triệu đồng; Hỗ trợ gia đình CNLĐ bị tai nạn giao thông với số tiền 20 triệu đồng. Công đoàn Công ty tuyên dương khen thưởng thưởng 33 tập thể hoàn thành tốt mục tiêu thi đua, thực hiện tốt công tác ATVSLĐ và 165 đoàn viên, CNLĐ tiêu biểu xuất sắc, với tổng số tiền hơn 293 triệu đồng; Khen thưởng 02 công trình cấp Công đoàn công ty với tổng số tiền 06 triệu đồng.

Tích cực hưởng ứng 06 cuộc thi do Tổng LĐLĐVN, Công đoàn TKV, Đảng ủy Than Quảng Ninh tổ chức với 1.685 lượt người tham gia; Phối hợp với chuyên môn tổ chức 04 hoạt động văn hóa thể thao nội bộ; tham gia các giải thể thao phong trào do Tập đoàn TKV và Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ninh tổ chức; 30 đoàn viên tham gia hiến máu tình nguyện, thu được 30 đơn vị máu.
5 14
Tuổi trẻ Than Thống Nhất tham gia hiến máu tình nguyện
Tổ chức các hoạt kỷ niệm 113 năm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, tặng quà cho 555 nữ CNVCLĐ với mức 300.000 đồng/người, khen thưởng 58 nữ CNV xuất sắc 500.000 đồng/người; Thăm hỏi tặng quà 24 gia đình nữ CNVCLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, với tổng số tiền 39 triệu đồng. Triển khai các hoạt động “Tôn vinh áo dài - Di sản Văn hóa Việt Nam” nhân dịp 8/3, 20/10, ngày Gia đình Việt Nam; tổ chức gặp mặt, tặng quà cho 548 nữ CNVCLĐ nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, với tổng số tiền 109,6 triệu đồng; Tặng quà cho 06 gia đình nữ công nhân thuộc diện chính sách của Công ty mức 01 triệu đồng/người; Khen thưởng 12 nữ CNLĐ xuất sắc mức 01 triệu đồng/người.
5 15
Công ty Than Thống Nhất - TKV long trọng tổ chức chương trình Gặp mặt 548 nữ CNLĐ trong toàn Công ty nhân kỷ niệm 93 năm thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam
5 16
Công ty Than Thống Nhất - TKV  kỷ niệm 93 năm thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.
Thăm hỏi tặng quà 96 cháu thiếu nhi tật nguyền, mồ côi (trong đó 20 suất quà của Công đoàn TKV, mức 01 triệu đồng/cháu), Công đoàn Công ty thăm 76 cháu mỗi suất 500 nghìn đồng. Thăm tặng quà 07 trường mầm non đóng trên địa bàn nhân dịp Tết Thiếu nhi; Chúc mừng 19 trường nhân dịp khai giảng năm học mới 2023 - 2024 trên địa bàn Thành phố Cẩm Phả.
5 17
Công đoàn Công ty đã thăm hỏi và tặng quà cho 96 cháu là con CNVCLĐ trong Công ty bị tật nguyền, mồ côi, mắc bệnh hiểm nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
5 18
01 trong số 96 cháu là con CNVCLĐ trong Công ty bị tật nguyền, mồ côi, mắc bệnh hiểm nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được Công đoàn Công ty thăm hỏi và tặng quà.
Phối hợp tổ chức chương trình “Kết nối trái tim” số thứ 2 tháng 11 năm 2023; Phối hợp với Đoàn Thanh niên Công ty tổ chức hội nghị tuyên dương con CNVCLĐ đạt học sinh giỏi và trúng tuyển đại học; tổ chức các hoạt động thăm hỏi tặng quà tặng quà nhân dịp Tết Trung Thu.
5 19
Chương trình “Kết nối trái tim” số thứ 2 diễn ra tại Hội trường Công ty Than Thống Nhất - TKV.
Công đoàn Than Thống Nhất đã tổ chức thành công chương trình dâng hương tại khu di tích Quốc gia Bác Hồ về thăm mỏ Đèo Nai; Tổ chức Hội nghị kỷ niệm 113 năm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3; Gặp mặt giao lưu với nữ Công an thành phố Cẩm Phả; Tổ chức tham gia hội nghị tuyên truyền phòng ngừa, ứng phó với tội phạm công nghệ cao qua không gian mạng cho 50 nữ CNCB; Phối hợp cùng hội Phụ nữ Phường Cẩm Đông và Ban nữ công Công ty Than Hạ Long tham gia chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ Biên cương năm 2023”; Phối hợp với Đoàn Thanh niên Công ty đảm nhận công trình vệ sinh môi trường khu nhà ở tập thể công nhân thợ lò của Công ty. Hoàn thành đóng góp quỹ Phụ nữ nghèo năm 2023.

Trải qua một năm hoạt động, được sự quan tâm chỉ đạo của Lãnh đạo và Công đoàn TKV, sự chỉ đạo của Đảng bộ Công ty, sự phối hợp chặt chẽ với cơ quan chuyên môn; sự đoàn kết, kỷ luật và đồng tâm của tập thể người lao động trong toàn Công ty, năm 2023 về cơ bản Công đoàn Công ty Than Thống Nhất đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, CNVCLĐ trong Công ty yên tâm công tác, đời sống vật chất và tinh thần của người lao động được nâng lên, niềm tin được khơi dậy, đó chính là động lực tiếp tục thúc đẩy cho sự phát triển của năm 2024 và những năm tiếp theo.
5 20
Công ty Than Thống Nhất - TKV tham gia giải chạy chào mừng 05 năm thành lập Uỷ ban Quản lý vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp
5 21
Giải nhất đôi nam môn Cầu lông lứa tuổi 36 - 45 tại ngày hội văn hóa thể thao CNVC lao động cụm số 2 - Thành phố Cẩm Phả
5 22
Giải nhì đôi nam môn Bóng bàn lứa tuổi trên 46 tại ngày hội văn hóa thể thao CNVC lao động cụm số 2 - Thành phố Cẩm Phả
5 23
Hội diễn Nghệ thuật quần chúng Công ty Than Thống Nhất - TKV năm 2023
5 24
Hội diễn Nghệ thuật quần chúng Công ty Than Thống Nhất - TKV năm 2023
Có thể nói, năm 2023 là một năm đầy thành công của Công đoàn Công ty Than Thống Nhất. Thành quả này một lần nữa có thể khẳng định người lao động đã, đang và sẽ tiếp tục yên tâm công tác, gắn bó lâu dài với Công ty, cùng nhau thi đua lao động sản xuất, đưa Than Thống Nhất ngày càng phát triển ổn định và bền vững./.

Vũ Hoà

Ghi rõ nguồn "Than Thống Nhất - TKV" và dẫn đến URL nguồn tin khi phát hành lại thông tin từ website này!

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây