Chi bộ Phân xưởng Khai thác 7 quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2023, giữ vững danh hiệu chi bộ “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”

Thứ sáu - 16/12/2022 10:45 395 0
Trong năm 2022, Chi bộ Phân xưởng Khai thác 7 (PX KT7) đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác Đảng. Ngày 11/12/2022, Chi bộ PX KT7 tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Chủ trì hội nghị đồng chí Đoàn Hải Nam - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty, Bí thư Chi bộ, Quản đốc phân xưởng cùng các đồng chí trong Ban Chi ủy, đảng viên trong chi bộ.
Ảnh: Truyền thông Công ty
Ảnh: Truyền thông Công ty
      Trong nhiều năm qua, Chi bộ PX KT7 đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hoàn thành tốt các chỉ tiêu, kế hoạch Công ty giao, ứng dụng khoa học công nghệ vào các lĩnh vực hoạt động SXKD, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao. Đảm bảo sản xuất hiệu quả, an toàn, ổn định, phòng chống dịch bệnh Covid-19.

      Những kết quả thực hiện trong năm 2022

      Chi bộ PX KT7 đã thực hiện hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, kế hoạch cơ bản được giao, cụ thể: Sản lượng than 245.555 tấn/245.000 tấn kế hoạch đạt 100,2%; Mét lò đào 445/445 m đạt 100%; Mét chống xén 350/350 m đạt 100%. Chấp hành nghiêm chỉnh quy định mà Công ty đề ra. Báo cáo đầy đủ kết quả tình hình thực hiện AT-VSLĐ, KTCB, tiết kiệm chi phí sản xuất. Từ đó, đã thúc đẩy người lao động đi làm đạt ngày công, năng suất, chất lượng, hiệu quả. Trong thời gian dịch bệnh Covid-19 bùng phát, thực hiện chỉ thị, công văn chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền và Tập đoàn TKV, Đảng ủy, chuyên môn, các tổ chức Công đoàn, ĐTN, Hội CCB và các phòng ban phân xưởng Công ty, PX KT7 đã phát huy tốt vai trò, chức năng nhiệm vụ, triển khai quyết liệt các giải pháp phòng, chống dịch bệnh, đẩy mạnh công tác phổ biến, tuyên truyền, quán triệt, triển khai đồng bộ các nội dung theo sự chỉ đạo của cấp trên…

      Trong công tác xây dựng đảng

      Công tác giáo dục, tuyên truyền chính trị, tư tưởng đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên được duy trì bằng nhiều hình thức như tuyên truyền trực quan thông qua băng zôn khẩu hiệu, pano, hệ thống e-home…; qua các cuộc sinh hoạt chuyên đề, sinh hoạt thường kỳ, sinh hoạt tổ đảng; qua các buổi tọa đàm… Chi bộ đã triển khai có hiệu quả việc học tập, quán triệt, tuyên truyền Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” và chuyên đề “Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ”; Bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”.

      Công tác tổ chức Đảng trong năm 2022, chi bộ đã triển khai thực hiện Nghị quyết số 44-NQ/ĐU, ngày 18/01/2021 của Đảng ủy Công ty về nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ giai đoạn 2020 - 2025; Nghị quyết số 05-NQ/ĐU ngày 18/8/2021 của Đảng ủy Than Quảng Ninh về nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ trong Đảng bộ Than Quảng Ninh giai đoạn 2021 - 2025, Chi bộ duy trì chế độ sinh hoạt định kỳ mỗi tháng 01 lần, sinh hoạt chuyên đề 01 lần/quý, đảm bảo theo đúng quy định và hướng dẫn của các cấp ủy Đảng; Tăng cường tuyên truyền, giáo dục để đảng viên trong Chi bộ thực hiện tốt quy định 213-QĐ/TW, ngày 02/01/2020 của Bộ Chính trị và Hướng dẫn số 33-HD/BTCTWW, ngày 30/10/2020 của Ban Tổ chức Trung ương về trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức Đảng và nhân dân nơi cư trú… Chi bộ đã thực hiện nghiêm túc việc kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá chất lượng tổ chức chi bộ, đảng viên hàng năm đảm bảo chất lượng và thời gian theo đúng quy định. Kết quả đánh giá, phân loại đảng viên năm 2022 cụ thể là: 05 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 20 đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, không có đảng viên nào bị kỷ luật.

      Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng luôn được duy trì hiệu quả, chi bộ luôn chấp hành nghiêm túc các Quy định Điều lệ Đảng. Công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí luôn được duy trì. Không có đảng viên nào vi phạm và bị xử lý vi phạm. Công tác kiểm điểm đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên năm 2022 được thực hiện đúng quy định.

      Công tác khen thưởng trong năm 2022, Chi bộ đã được Đảng ủy Than Quảng Ninh tặng Giấy khen Chi bộ “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” 05 năm (2017 - 2021); Đảng ủy Công ty công nhận Chi bộ đạt “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” năm 2021. Chi bộ có 04 tấm gương “Người Thợ Mỏ - Người Chiến sỹ” được Công ty biểu dương, khen thưởng.

      Phương hướng nhiệm vụ năm 2023

      Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Đoàn Hải Nam nhấn mạnh: Năm 2023 tiếp tục bám sát kế hoạch của Đảng ủy Công ty lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị năm 2023. Phấn đấu thực hiện thắng lợi hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất Công ty giao với sản lượng than khai thác đạt 230.000 tấn, đào lò đạt  445 mét, chống xén đạt 350 mét; Quyết tâm không để xảy ra tai nạn và sự cố loại 1; Đảm bảo việc làm cho CBCN, tiền lương bình quân toàn phân xưởng phấn đấu đạt 22 triệu/người/tháng. Phấn đấu 100% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ, 80% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, phấn đấu chi bộ đạt hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
 
5

      Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo triển khai phổ biến các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng kịp thời tới cán bộ đảng viên và công nhân lao động, đảm bảo nghiêm túc, phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị. Tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống trong cán bộ, đảng viên, không ngừng nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật, phát huy hiệu quả năng lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

      Đẩy mạnh tổ chức học tập, quán triệt và tuyên truyền, triển khai hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, các Quy định Điều lệ Đảng. Xây dựng chương trình, kế hoạch phù hợp với thực tiễn của đơn vị để triển khai thực hiện, phấn đấu hoàn thành xuất sắc chương trình công tác năm 2023. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng trong sinh hoạt chi bộ, bồi dưỡng đào tạo, đội ngũ cán bộ, đảng viên. Đảm bảo chất lượng kết nạp đảng viên mới.

      Duy trì thường xuyên công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, xây dựng các chương trình kiểm tra, giám sát đảm bảo đúng trọng tâm và phù hợp tình hình đơn vị; Giám sát tổ chức Đảng và đảng viên về phẩm chất đạo đức, lối sống, việc chấp hành các quy định của Đảng. Thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí ngay tại đơn vị. Góp phần xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh.
 
3

      Phát huy kết quả đạt được của năm 2022, Chi bộ PX KT7 quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2023, giữ vững danh hiệu chi bộ “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”./.

Phạm Nga

Ghi rõ nguồn "Than Thống Nhất - TKV" và dẫn đến URL nguồn tin khi phát hành lại thông tin từ website này!

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây