Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
AT DM HQ
Thư mời chào giá: Phụ tùng máng cào (07 mục)

Thư mời chào giá: Phụ tùng máng cào (07 mục)

 •   10/10/2017 09:25:00 PM
 •   Đã xem: 17
 •   Phản hồi: 0

Công ty than Thống Nhất-TKV xin trân trọng gửi tới quý Công ty lời chào trân trọng và hợp tác. Để chuẩn bị phục vụ cho sản xuất Công ty chúng tôi có nhu cầu mua một số vật tư với số lượng, chủng loại và các nội dung chủ yếu sau:

Thư mời chào giá: Phụ tùng bơm (06 mục)

Thư mời chào giá: Phụ tùng bơm (06 mục)

 •   10/10/2017 08:37:00 PM
 •   Đã xem: 23
 •   Phản hồi: 0

Công ty than Thống Nhất-TKV xin trân trọng gửi tới quý Công ty lời chào trân trọng và hợp tác. Để chuẩn bị phục vụ cho sản xuất Công ty chúng tôi có nhu cầu mua một số vật tư với số lượng, chủng loại và các nội dung chủ yếu sau:

Thư mời chào giá: Gông bộ & Gông bắt thanh giằng (04 mục)

Thư mời chào giá: Gông bộ & Gông bắt thanh giằng (04 mục)

 •   10/10/2017 09:44:00 AM
 •   Đã xem: 25
 •   Phản hồi: 0

Công ty than Thống Nhất-TKV xin trân trọng gửi tới quý Công ty lời chào trân trọng và hợp tác. Để chuẩn bị phục vụ cho sản xuất .Công ty chúng tôi có nhu cầu mua một số vật tư với số lượng, chủng loại và các nội dung chủ yếu sau:

Thư mời chào giá: Lưới thép lót nóc lò (02 mục)

Thư mời chào giá: Lưới thép lót nóc lò (02 mục)

 •   10/10/2017 09:32:00 AM
 •   Đã xem: 25
 •   Phản hồi: 0

Công ty than Thống Nhất-TKV xin trân trọng gửi tới quý Công ty lời chào trân trọng và hợp tác. Để chuẩn bị phục vụ cho sản xuất .Công ty chúng tôi có nhu cầu mua một số vật tư với số lượng, chủng loại và các nội dung chủ yếu sau:

Thư mời chào giá: Gạch chỉ đỏ Hạ Long

Thư mời chào giá: Gạch chỉ đỏ Hạ Long

 •   09/10/2017 08:59:00 PM
 •   Đã xem: 15
 •   Phản hồi: 0

Công ty Than Thống Nhất-TKV xin trân trọng gửi tới quý Công ty lời chào trân trọng và hợp tác. Để chuẩn bị phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2017 Công ty chúng tôi có nhu cầu mua sắm vật tư, phụ tùng với số lượng, chủng loại và các nội dung chủ yếu sau:

Thư mời chào giá: Cáp thép dùng cho trục tải mỏ (28/9/2017)

Thư mời chào giá: Cáp thép dùng cho trục tải mỏ (28/9/2017)

 •   28/09/2017 02:34:00 PM
 •   Đã xem: 149
 •   Phản hồi: 0

Công ty than Thống Nhất-TKV xin trân trọng gửi tới quý Công ty lời chào trân trọng và hợp tác. Để chuẩn bị phục vụ sản xuất Công ty chúng tôi có nhu cầu mua sắm một số loại vật tư hàng hoá với số lượng, chủng loại và các nội dung chủ yếu sau:

Thư mời chào giá: Vật tư phục vụ sản xuất ngày 27/9/2017

Thư mời chào giá: Vật tư phục vụ sản xuất ngày 27/9/2017

 •   27/09/2017 09:10:00 AM
 •   Đã xem: 202
 •   Phản hồi: 0

Công ty than Thống Nhất-TKV xin trân trọng gửi tới quý Công ty lời chào trân trọng và hợp tác. Để chuẩn bị phục vụ công tác sản xuất Công ty chúng tôi có nhu cầu mua vật tư, với số lượng, chủng loại và các nội dung chủ yếu sau:

Thư mời chào giá: Cột chống thuỷ lực ngày 15/9/2017

Thư mời chào giá: Cột chống thuỷ lực ngày 15/9/2017

 •   15/09/2017 08:33:00 AM
 •   Đã xem: 487
 •   Phản hồi: 0

Công ty than Thống Nhất-TKV xin trân trọng gửi tới quý Công ty lời chào trân trọng và hợp tác. Để chuẩn bị phục vụ sản xuất kinh doanh quí I năm 2017 Công ty chúng tôi có nhu cầu mua sắm vật tư, phụ tùng với số lượng, chủng loại và các nội dung chủ yếu sau:

Thư mời chào giá: Gông bộ và gông bắt thanh giằng (4 mục)

Thư mời chào giá: Gông bộ và gông bắt thanh giằng (4 mục)

 •   14/09/2017 09:25:00 AM
 •   Đã xem: 34
 •   Phản hồi: 0

Công ty than Thống Nhất-TKV xin trân trọng gửi tới quý Công ty lời chào trân trọng và hợp tác. Để chuẩn bị phục vụ cho sản xuất Công ty chúng tôi có nhu cầu mua một số vật tư với số lượng, chủng loại và các nội dung chủ yếu sau:

Thư mời chào giá: Gông bộ & Thanh giằng (02 mục)

Thư mời chào giá: Gông bộ & Thanh giằng (02 mục)

 •   13/09/2017 03:23:00 PM
 •   Đã xem: 33
 •   Phản hồi: 0

Công ty than Thống Nhất-TKV xin trân trọng gửi tới quý Công ty lời chào trân trọng và hợp tác. Để chuẩn bị phục vụ cho sản xuất Công ty chúng tôi có nhu cầu mua một số vật tư với số lượng, chủng loại và các nội dung chủ yếu sau:

Thư mời chào giá: Lưới thép lót nóc lò ngày 09/9/2017

Thư mời chào giá: Lưới thép lót nóc lò ngày 09/9/2017

 •   09/09/2017 04:09:00 PM
 •   Đã xem: 188
 •   Phản hồi: 0

Công ty than Thống Nhất-TKV xin trân trọng gửi tới quý Công ty lời chào trân trọng và hợp tác. Để chuẩn bị phục vụ công tác sản xuất Công ty chúng tôi có nhu cầu mua vật tư, với số lượng, chủng loại và các nội dung chủ yếu sau:

Thư mời chào giá: Gông bộ + Thanh giằng

Thư mời chào giá: Gông bộ + Thanh giằng

 •   07/09/2017 10:37:00 AM
 •   Đã xem: 112
 •   Phản hồi: 0

Công ty than Thống Nhất-TKV xin trân trọng gửi tới quý Công ty lời chào trân trọng và hợp tác. Để chuẩn bị phục vụ công tác sản xuất Công ty chúng tôi có nhu cầu mua phụ kiện vì chống để phục vụ sản xuất, với số lượng, chủng loại và các nội dung chủ yếu sau:

Thư mời chào giá: Gông bộ & Gông bắt thanh giằng

Thư mời chào giá: Gông bộ & Gông bắt thanh giằng

 •   07/09/2017 08:47:00 AM
 •   Đã xem: 110
 •   Phản hồi: 0

Công ty than Thống Nhất-TKV xin trân trọng gửi tới quý Công ty lời chào trân trọng và hợp tác. Để chuẩn bị phục vụ công tác sản xuất Công ty chúng tôi có nhu cầu mua phụ kiện vì chống để phục vụ sản xuất, với số lượng, chủng loại và các nội dung chủ yếu sau:

Thư mời chào giá: Vật tư phục vụ sản xuất Quý III (ngày 06/9/2017)

Thư mời chào giá: Vật tư phục vụ sản xuất Quý III (ngày 06/9/2017)

 •   07/09/2017 02:05:00 AM
 •   Đã xem: 307
 •   Phản hồi: 0

Công ty than Thống Nhất-TKV xin trân trọng gửi tới quý Công ty lời chào trân trọng và hợp tác. Để chuẩn bị phục vụ sản xuất kinh doanh quí II năm 2017 Công ty chúng tôi có nhu cầu mua sắm vật tư, phụ tùng vòng bi với số lượng, chủng loại và các nội dung chủ yếu sau:

Thư mời chào giá: Vật tư phục vụ sản xuất ngày 06/9/2017 (9 mục)

Thư mời chào giá: Vật tư phục vụ sản xuất ngày 06/9/2017 (9 mục)

 •   07/09/2017 01:58:00 AM
 •   Đã xem: 214
 •   Phản hồi: 0

Công ty than Thống Nhất-TKV xin trân trọng gửi tới quý Công ty lời chào trân trọng và hợp tác. Để chuẩn bị phục vụ sản xuất kinh doanh quí II năm 2017 Công ty chúng tôi có nhu cầu mua sắm vật tư, phụ tùng thủy lực với số lượng, chủng loại và các nội dung chủ yếu sau:

Thư mời chào giá: Vật tư phục vụ sản xuất ngày 06/9/2017 (07 mục)

Thư mời chào giá: Vật tư phục vụ sản xuất ngày 06/9/2017 (07 mục)

 •   07/09/2017 01:45:00 AM
 •   Đã xem: 276
 •   Phản hồi: 0

Công ty than Thống Nhất-TKV xin trân trọng gửi tới quý Công ty lời chào trân trọng và hợp tác. Để chuẩn bị phục vụ sản xuất kinh doanh quí II năm 2017 Công ty chúng tôi có nhu cầu mua sắm vật tư, phụ tùng vòng bi với số lượng, chủng loại và các nội dung chủ yếu sau:

Thư mời chào giá: Phụ tùng ống thủy lực ngày 06/9/2017

Thư mời chào giá: Phụ tùng ống thủy lực ngày 06/9/2017

 •   07/09/2017 01:32:00 AM
 •   Đã xem: 352
 •   Phản hồi: 0

Công ty than Thống Nhất-TKV xin trân trọng gửi tới quý Công ty lời chào trân trọng và hợp tác. Để chuẩn bị phục vụ sản xuất kinh doanh quí II năm 2017 Công ty chúng tôi có nhu cầu mua sắm vật tư, phụ tùng hàng hóa với số lượng, chủng loại và các nội dung chủ yếu sau:

Thư mời chào giá: Phụ tùng vòng bi (06/9/2017)

Thư mời chào giá: Phụ tùng vòng bi (06/9/2017)

 •   06/09/2017 03:03:00 PM
 •   Đã xem: 248
 •   Phản hồi: 0

Công ty than Thống Nhất-TKV xin trân trọng gửi tới quý Công ty lời chào trân trọng và hợp tác. Để chuẩn bị phục vụ sản xuất kinh doanh quí II năm 2017 Công ty chúng tôi có nhu cầu mua sắm vật tư, phụ tùng vòng bi với số lượng, chủng loại và các nội dung chủ yếu sau:

Thư mời chào giá: Cốt chèn bê tông ngày 03/9/2017

Thư mời chào giá: Cốt chèn bê tông ngày 03/9/2017

 •   03/09/2017 06:58:00 AM
 •   Đã xem: 126
 •   Phản hồi: 0

Công ty than Thống Nhất-TKV xin trân trọng gửi tới quý Công ty lời chào trân trọng và hợp tác. Để chuẩn bị phục vụ sản xuất kinh doanh Công ty chúng tôi có nhu cầu mua sắm vật tư, với số lượng, chủng loại và các nội dung chủ yếu sau:


Các tin khác

Kỷ luật - Đồng tâm
THỐNG KÊ TRUY CẬP
 •   Đang truy cập 53
 •   Máy chủ tìm kiếm 2
 •   Khách viếng thăm 51
 
 •   Hôm nay 2,535
 •   Tháng hiện tại 442,734
 •   Tổng lượt truy cập 4,003,931
Tổng hợp kết quả SXKD
Tính đến ngày 19/11/2017
- Than sản xuất: 109.238tấn/KH 180.000 tấn đạt 60,7 %
- Đào lò:
+) Đào lò CBSX:
468,30/KH 650m đạt 76,15%
+) Đào lò XDCB:52,20/KH 50m đạt 104%
- Chống xén: 308,40/KH 565m đạt 58,74%.
- Tiêu thụ: 106.519,602 tấn/KH 180.000 tấn đạt 59,67%
- Doanh thu: 100.117,41tr. đồng /KH 168.669,48tr. đồng đạt 59,76%.
 
Với các chỉ tiêu chính như than sản xuất, Đào lò CBSX, XDCB, chống xén, tiêu thụ và doanh thu Công ty đều thực hiện đạt theo kế hoạch thời gian. Riêng mét lò XDCB và mét lò CBSX Công ty đạt cao từ 76,15 đến 104%./.