Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
AT DM HQ
Thư mời chào giá: Gông + Gông bắt thanh giằng (02 mục)

Thư mời chào giá: Gông + Gông bắt thanh giằng (02 mục)

 •   20/07/2017 11:50:00 AM
 •   Đã xem: 19
 •   Phản hồi: 0

Công ty than Thống Nhất-TKV xin trân trọng gửi tới quý Công ty lời chào trân trọng và hợp tác. Để chuẩn bị phục vụ công tác sản xuất Công ty chúng tôi có nhu cầu mua phụ kiện vì chống để phục vụ sản xuất, với số lượng, chủng loại và các nội dung chủ yếu sau:

Thư mời chào giá: Phụ tùng máng cào 420/30B (08 mục)

Thư mời chào giá: Phụ tùng máng cào 420/30B (08 mục)

 •   18/07/2017 09:43:00 AM
 •   Đã xem: 33
 •   Phản hồi: 0

Công ty than Thống Nhất-TKV xin trân trọng gửi tới quý Công ty lời chào trân trọng và hợp tác. Để chuẩn bị phục vụ sản xuất kinh doanh quí III năm 2017 Công ty chúng tôi có nhu cầu mua sắm vật tư, phụ tùng hàng hóa với số lượng, chủng loại và các nội dung chủ yếu sau:

Thư mời chào giá: Gông - Bản đệm (03 mục)

Thư mời chào giá: Gông - Bản đệm (03 mục)

 •   07/07/2017 11:47:00 AM
 •   Đã xem: 18
 •   Phản hồi: 0

Công ty than Thống Nhất-TKV xin trân trọng gửi tới quý Công ty lời chào trân trọng và hợp tác. Để chuẩn bị phục vụ công tác sản xuất Công ty chúng tôi có nhu cầu mua phụ kiện vì chống để phục vụ sản xuất, với số lượng, chủng loại và các nội dung chủ yếu sau:

Thư mời chào giá: Cốt chèn bê-tông và thép dẹt (03 mục)

Thư mời chào giá: Cốt chèn bê-tông và thép dẹt (03 mục)

 •   07/07/2017 10:07:00 AM
 •   Đã xem: 41
 •   Phản hồi: 0

Công ty than Thống Nhất-TKV xin trân trọng gửi tới quý Công ty lời chào trân trọng và hợp tác. Để chuẩn bị phục vụ sản xuất kinh doanh Công ty chúng tôi có nhu cầu mua sắm vật tư, với số lượng, chủng loại và các nội dung chủ yếu sau:

Thư mời chào giá: Vật tư tập thể (02 mục)

Thư mời chào giá: Vật tư tập thể (02 mục)

 •   06/07/2017 04:14:00 PM
 •   Đã xem: 27
 •   Phản hồi: 0

Công ty than Thống Nhất-TKV xin trân trọng gửi tới quý Công ty lời chào trân trọng và hợp tác. Để trang bị cho phòng họp của Công ty . Công ty chúng tôi có nhu cầu mua hàng hóa với số lượng, chủng loại và các nội dung chủ yếu sau:

Thư mời chào giá: Phụ tùng ống thủy lực (24 mục)

Thư mời chào giá: Phụ tùng ống thủy lực (24 mục)

 •   06/07/2017 09:43:00 AM
 •   Đã xem: 70
 •   Phản hồi: 0

Công ty than Thống Nhất-TKV xin trân trọng gửi tới quý Công ty lời chào trân trọng và hợp tác. Để chuẩn bị phục vụ sản xuất kinh doanh quí III năm 2017 Công ty chúng tôi có nhu cầu mua sắm vật tư, phụ tùng hàng hóa với số lượng, chủng loại và các nội dung chủ yếu sau:

Thư mời chào giá: Vật tư phòng họp (05 mục)

Thư mời chào giá: Vật tư phòng họp (05 mục)

 •   04/07/2017 04:05:00 PM
 •   Đã xem: 24
 •   Phản hồi: 0

Công ty than Thống Nhất-TKV xin trân trọng gửi tới quý Công ty lời chào trân trọng và hợp tác. Để trang bị cho phòng họp của Công ty . Công ty chúng tôi có nhu cầu mua hàng hóa với số lượng, chủng loại và các nội dung chủ yếu sau:

Thư mời chào giá: Vật tư phục vụ SX Quý III (7 mục)

Thư mời chào giá: Vật tư phục vụ SX Quý III (7 mục)

 •   04/07/2017 09:37:00 AM
 •   Đã xem: 44
 •   Phản hồi: 0

Công ty than Thống Nhất-TKV xin trân trọng gửi tới quý Công ty lời chào trân trọng và hợp tác. Để chuẩn bị phục vụ sản xuất kinh doanh quí III năm 2017 Công ty chúng tôi có nhu cầu mua sắm vật tư, phụ tùng với số lượng, chủng loại và các nội dung chủ yếu sau:

Thư mời chào giá: Phụ tùng ống thủy lực (13 mục)

Thư mời chào giá: Phụ tùng ống thủy lực (13 mục)

 •   04/07/2017 09:13:00 AM
 •   Đã xem: 37
 •   Phản hồi: 0

Công ty than Thống Nhất-TKV xin trân trọng gửi tới quý Công ty lời chào trân trọng và hợp tác. Để chuẩn bị phục vụ sản xuất kinh doanh quí III năm 2017 Công ty chúng tôi có nhu cầu mua sắm vật tư, phụ tùng hàng hóa với số lượng, chủng loại và các nội dung chủ yếu sau:

Thư mời chào giá:Vật tư phục vụ sản xuất

Thư mời chào giá:Vật tư phục vụ sản xuất

 •   04/07/2017 01:01:00 AM
 •   Đã xem: 81
 •   Phản hồi: 0

Công ty than Thống Nhất-TKV xin trân trọng gửi tới quý Công ty lời chào trân trọng và hợp tác. Để chuẩn bị phục vụ sản xuất kinh doanh quí III năm 2017 Công ty chúng tôi có nhu cầu mua sắm vật tư, phụ tùng hàng hóa với số lượng, chủng loại và các nội dung chủ yếu sau:

Thư mời chào giá: Phụ tùng thủy lực (03 mục)

Thư mời chào giá: Phụ tùng thủy lực (03 mục)

 •   03/07/2017 10:03:00 AM
 •   Đã xem: 30
 •   Phản hồi: 0

Công ty than Thống Nhất-TKV xin trân trọng gửi tới quý Công ty lời chào trân trọng và hợp tác. Để chuẩn bị phục vụ sản xuất kinh doanh quí III năm 2017 Công ty chúng tôi có nhu cầu mua sắm vật tư, phụ tùng hàng hóa với số lượng, chủng loại và các nội dung chủ yếu sau:

Thư mời chào giá: Phụ tùng thủy lực phục vụ SX Quý III (17 mục)

Thư mời chào giá: Phụ tùng thủy lực phục vụ SX Quý III (17 mục)

 •   03/07/2017 09:55:00 AM
 •   Đã xem: 32
 •   Phản hồi: 0

Công ty than Thống Nhất-TKV xin trân trọng gửi tới quý Công ty lời chào trân trọng và hợp tác. Để chuẩn bị phục vụ sản xuất kinh doanh quí III năm 2017 Công ty chúng tôi có nhu cầu mua sắm vật tư, phụ tùng hàng hóa với số lượng, chủng loại và các nội dung chủ yếu sau:

Thư mời chào giá: Phụ tùng thủy lực phục vụ sản xuất quý III (23 mục)

Thư mời chào giá: Phụ tùng thủy lực phục vụ sản xuất quý III (23 mục)

 •   03/07/2017 09:48:00 AM
 •   Đã xem: 29
 •   Phản hồi: 0

Công ty than Thống Nhất-TKV xin trân trọng gửi tới quý Công ty lời chào trân trọng và hợp tác. Để chuẩn bị phục vụ sản xuất kinh doanh quí III năm 2017 Công ty chúng tôi có nhu cầu mua sắm vật tư, phụ tùng hàng hóa với số lượng, chủng loại và các nội dung chủ yếu sau:

Thư mời chào giá: Phụ tùng thủy lực phục vụ sản xuất quý III (02 mục)

Thư mời chào giá: Phụ tùng thủy lực phục vụ sản xuất quý III (02 mục)

 •   03/07/2017 09:24:00 AM
 •   Đã xem: 31
 •   Phản hồi: 0

Công ty than Thống Nhất-TKV xin trân trọng gửi tới quý Công ty lời chào trân trọng và hợp tác. Để chuẩn bị phục vụ sản xuất kinh doanh quí III năm 2017 Công ty chúng tôi có nhu cầu mua sắm vật tư, phụ tùng hàng hóa với số lượng, chủng loại và các nội dung chủ yếu sau:

Thư mời chào giá: Phụ tùng thủy lực (02 mục)

Thư mời chào giá: Phụ tùng thủy lực (02 mục)

 •   02/07/2017 09:17:00 AM
 •   Đã xem: 28
 •   Phản hồi: 0

Công ty than Thống Nhất-TKV xin trân trọng gửi tới quý Công ty lời chào trân trọng và hợp tác. Để chuẩn bị phục vụ sản xuất kinh doanh quí III năm 2017 Công ty chúng tôi có nhu cầu mua sắm vật tư, phụ tùng hàng hóa với số lượng, chủng loại và các nội dung chủ yếu sau:

Thư mời chào giá: Phụ tùng thủy lực phục vụ SX Quý III (13 mục)

Thư mời chào giá: Phụ tùng thủy lực phục vụ SX Quý III (13 mục)

 •   02/07/2017 02:29:00 AM
 •   Đã xem: 51
 •   Phản hồi: 0

Công ty than Thống Nhất-TKV xin trân trọng gửi tới quý Công ty lời chào trân trọng và hợp tác. Để chuẩn bị phục vụ sản xuất kinh doanh quí III năm 2017 Công ty chúng tôi có nhu cầu mua sắm vật tư, phụ tùng hàng hóa với số lượng, chủng loại và các nội dung chủ yếu sau:

Thư mời chào giá:Cột chống thủy lực

Thư mời chào giá:Cột chống thủy lực

 •   01/07/2017 01:54:00 AM
 •   Đã xem: 56
 •   Phản hồi: 0

Công ty than Thống Nhất-TKV xin trân trọng gửi tới quý Công ty lời chào trân trọng và hợp tác. Để chuẩn bị phục vụ sản xuất kinh doanh quí III năm 2017 Công ty chúng tôi có nhu cầu mua sắm vật tư, phụ tùng với số lượng, chủng loại và các nội dung chủ yếu sau:

Thư mời chào giá:Vật tư phục vụ sản xuất Quý III (10 mục)

Thư mời chào giá:Vật tư phục vụ sản xuất Quý III (10 mục)

 •   01/07/2017 01:48:00 AM
 •   Đã xem: 61
 •   Phản hồi: 0

Công ty than Thống Nhất-TKV xin trân trọng gửi tới quý Công ty lời chào trân trọng và hợp tác. Để chuẩn bị phục vụ sản xuất kinh doanh quí III năm 2017 Công ty chúng tôi có nhu cầu mua sắm vật tư, phụ tùng hàng hóa với số lượng, chủng loại và các nội dung chủ yếu sau:

Thư mời chào giá:Dây băng tải cao su chống cháy

Thư mời chào giá:Dây băng tải cao su chống cháy

 •   01/07/2017 12:55:00 AM
 •   Đã xem: 70
 •   Phản hồi: 0

Công ty than Thống Nhất-TKV xin trân trọng gửi tới quý Công ty lời chào trân trọng và hợp tác. Để chuẩn bị phục vụ sản xuất kinh doanh quí III năm 2017 Công ty chúng tôi có nhu cầu mua sắm vật tư, phụ tùng với số lượng, chủng loại và các nội dung chủ yếu sau:


Các tin khác

Kỷ luật - Đồng tâm
THỐNG KÊ TRUY CẬP
 •   Đang truy cập 54
 •   Máy chủ tìm kiếm 2
 •   Khách viếng thăm 52
 
 •   Hôm nay 813
 •   Tháng hiện tại 76,181
 •   Tổng lượt truy cập 3,107,785
Người tốt việc tốt
Tổng hợp kết quả SXKD
Tính đến ngày 20/8/2017
- Than sản xuất: 104.267 tấn/KH 150.000 tấn đạt 69,51 %
- Đào lò:
+) Đào lò CBSX:360,5/KH 780m đạt 46,21%
+) Đào lò XDCB: 36,8/KH 80m đạt 46,0%
- Chống xén: 335,5/KH 480m đạt 69,89%.
- Tiêu thụ: 104.078 tấn/KH 149.500 tấn đạt 69,61%
- Doanh thu: 97.937tr. đồng /KH 139.447,06tr. đồng đạt 70,23%.
 
Với các chỉ tiêu chính như than sản xuất, chống xén, tiêu thụ và doanh thu Công ty đều thực hiện đạt kế hoạch theo thời gian. Riêng mét lò CBSX và mét lò XDCB Công ty còn đạt thấp (đạt từ 46,0 đến 46,21%).