Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
Thư mời chào giá: Lưới thép lót nóc lò

Thư mời chào giá: Lưới thép lót nóc lò

 •   09/03/2017 04:09:00 PM
 •   Đã xem: 52
 •   Phản hồi: 0

Công ty than Thống Nhất-TKV xin trân trọng gửi tới quý Công ty lời chào trân trọng và hợp tác. Để chuẩn bị phục vụ công tác sản xuất Công ty chúng tôi có nhu cầu mua vật tư, với số lượng, chủng loại và các nội dung chủ yếu sau:

Thư mời chào giá: Ống cao su lõi thép ngày 09/3/2017

Thư mời chào giá: Ống cao su lõi thép ngày 09/3/2017

 •   09/03/2017 10:15:00 AM
 •   Đã xem: 16
 •   Phản hồi: 0

Công ty than Thống Nhất-TKV xin trân trọng gửi tới quý Công ty lời chào trân trọng và hợp tác. Để chuẩn bị phục vụ sản xuất kinh doanh Công ty chúng tôi có nhu cầu mua sắm vật tư, phụ tùng với số lượng, chủng loại và các nội dung chủ yếu sau:

Thư mời chào giá: Vật tư phục vụ sản xuất ngày 06/3/2017

Thư mời chào giá: Vật tư phục vụ sản xuất ngày 06/3/2017

 •   06/03/2017 09:10:00 AM
 •   Đã xem: 44
 •   Phản hồi: 0

Công ty than Thống Nhất-TKV xin trân trọng gửi tới quý Công ty lời chào trân trọng và hợp tác. Để chuẩn bị phục vụ công tác sản xuất Công ty chúng tôi có nhu cầu mua vật tư, với số lượng, chủng loại và các nội dung chủ yếu sau:

Thư mời chào giá: Phụ kiến giá ZH ngày 27/02/2017

Thư mời chào giá: Phụ kiến giá ZH ngày 27/02/2017

 •   27/02/2017 02:12:00 PM
 •   Đã xem: 42
 •   Phản hồi: 0

Công ty than Thống Nhất-TKV xin trân trọng gửi tới quý Công ty lời chào trân trọng và hợp tác. Để chuẩn bị phục vụ công tác sản xuất Công ty chúng tôi có nhu cầu mua vật tư, với số lượng, chủng loại và các nội dung chủ yếu sau:

Thư mời chào giá: Phụ tùng thủy lực giá ZH ngày 24/02/2017

Thư mời chào giá: Phụ tùng thủy lực giá ZH ngày 24/02/2017

 •   24/02/2017 02:31:00 PM
 •   Đã xem: 35
 •   Phản hồi: 0

Công ty than Thống Nhất-TKV xin trân trọng gửi tới quý Công ty lời chào trân trọng và hợp tác. Để chuẩn bị phục vụ công tác sản xuất Công ty chúng tôi có nhu cầu mua vật tư, với số lượng, chủng loại và các nội dung chủ yếu sau:

Thư mời chào giá: Phụ tùng thủy lực ngày 24/02/2017

Thư mời chào giá: Phụ tùng thủy lực ngày 24/02/2017

 •   24/02/2017 02:16:00 PM
 •   Đã xem: 41
 •   Phản hồi: 0

Công ty than Thống Nhất-TKV xin trân trọng gửi tới quý Công ty lời chào trân trọng và hợp tác. Để chuẩn bị phục vụ công tác sản xuất Công ty chúng tôi có nhu cầu mua vật tư, với số lượng, chủng loại và các nội dung chủ yếu sau:

Thư mời chào giá: Phụ tùng máng cáo ngày 21/02/2017

Thư mời chào giá: Phụ tùng máng cáo ngày 21/02/2017

 •   21/02/2017 02:40:00 PM
 •   Đã xem: 34
 •   Phản hồi: 0

Công ty than Thống Nhất-TKV xin trân trọng gửi tới quý Công ty lời chào trân trọng và hợp tác. Để chuẩn bị phục vụ công tác sản xuất Công ty chúng tôi có nhu cầu mua vật tư, với số lượng, chủng loại và các nội dung chủ yếu sau:

Thư mời chào giá: Đèn ắc quy ngày 21/02/2017

Thư mời chào giá: Đèn ắc quy ngày 21/02/2017

 •   21/02/2017 02:06:00 PM
 •   Đã xem: 34
 •   Phản hồi: 0

Công ty than Thống Nhất-TKV xin trân trọng gửi tới quý Công ty lời chào trân trọng và hợp tác. Để chuẩn bị phục vụ công tác sản xuất Công ty chúng tôi có nhu cầu mua vật tư, với số lượng, chủng loại và các nội dung chủ yếu sau:

Thư mời chào giá: Con lăn băng tải ngày 21/02/2017

Thư mời chào giá: Con lăn băng tải ngày 21/02/2017

 •   20/02/2017 01:58:00 PM
 •   Đã xem: 42
 •   Phản hồi: 0

Công ty than Thống Nhất-TKV xin trân trọng gửi tới quý Công ty lời chào trân trọng và hợp tác. Để chuẩn bị phục vụ công tác sản xuất Công ty chúng tôi có nhu cầu mua vật tư, với số lượng, chủng loại và các nội dung chủ yếu sau:

Thư mời chào giá: Hệ thống đường ống dẫn nước (13/02/2017)

Thư mời chào giá: Hệ thống đường ống dẫn nước (13/02/2017)

 •   13/02/2017 10:41:00 AM
 •   Đã xem: 62
 •   Phản hồi: 0

Công ty than Thống Nhất-TKV xin trân trọng gửi tới quý Công ty lời chào trân trọng và hợp tác. Để chuẩn bị phục vụ công tác sản xuất Công ty chúng tôi có nhu cầu mua vật tư, với số lượng, chủng loại và các nội dung chủ yếu sau:

Thư mời chào giá: Bảo hộ lao động ngày 11/02/2017

Thư mời chào giá: Bảo hộ lao động ngày 11/02/2017

 •   11/02/2017 05:10:00 PM
 •   Đã xem: 97
 •   Phản hồi: 0

Công ty than Thống Nhất-TKV xin trân trọng gửi tới quý Công ty lời chào trân trọng và hợp tác. Để chuẩn bị phục vụ công tác sản xuất Công ty chúng tôi có nhu cầu mua đồng phục BHLĐ cho CBCNV , với số lượng, chủng loại và các nội dung chủ yếu sau:

Thư mời chào giá: Cốt chèn bê tông (10/02/2017)

Thư mời chào giá: Cốt chèn bê tông (10/02/2017)

 •   10/02/2017 11:07:00 AM
 •   Đã xem: 63
 •   Phản hồi: 0

Công ty than Thống Nhất-TKV xin trân trọng gửi tới quý Công ty lời chào trân trọng và hợp tác. Để chuẩn bị phục vụ sản xuất kinh doanh Công ty chúng tôi có nhu cầu mua sắm vật tư, với số lượng, chủng loại và các nội dung chủ yếu sau:

Thư mời chào giá: Vật tư phục vụ sản xuất ngày 03/02/2017

Thư mời chào giá: Vật tư phục vụ sản xuất ngày 03/02/2017

 •   03/02/2017 09:10:00 AM
 •   Đã xem: 96
 •   Phản hồi: 0

Công ty than Thống Nhất-TKV xin trân trọng gửi tới quý Công ty lời chào trân trọng và hợp tác. Để chuẩn bị phục vụ sản xuất kinh doanh quí I năm 2017 Công ty chúng tôi có nhu cầu mua sắm vật tư, phụ tùng với số lượng, chủng loại và các nội dung chủ yếu sau:

Thư mời chào giá: Thanh giằng vì chống

Thư mời chào giá: Thanh giằng vì chống

 •   12/01/2017 04:23:00 PM
 •   Đã xem: 106
 •   Phản hồi: 0

Công ty than Thống Nhất-TKV xin trân trọng gửi tới quý Công ty lời chào trân trọng và hợp tác. Để chuẩn bị phục vụ công tác sản xuất Công ty chúng tôi có nhu cầu mua phụ kiện vì chống để phục vụ sản xuất, với số lượng, chủng loại và các nội dung chủ yếu sau:

Thư mời chào giá: Gông vì chống

Thư mời chào giá: Gông vì chống

 •   12/01/2017 04:12:00 PM
 •   Đã xem: 127
 •   Phản hồi: 0

Công ty than Thống Nhất-TKV xin trân trọng gửi tới quý Công ty lời chào trân trọng và hợp tác. Để chuẩn bị phục vụ công tác sản xuất Công ty chúng tôi có nhu cầu mua phụ kiện vì chống để phục vụ sản xuất, với số lượng, chủng loại và các nội dung chủ yếu sau:

Thư mời chào giá: Phụ tùng cột chống thuỷ lực giá ZH-1800/17/25F

Thư mời chào giá: Phụ tùng cột chống thuỷ lực giá ZH-1800/17/25F

 •   12/01/2017 08:19:00 AM
 •   Đã xem: 167
 •   Phản hồi: 0

Công ty than Thống Nhất-TKV xin trân trọng gửi tới quý Công ty lời chào trân trọng và hợp tác. Để chuẩn bị phục vụ sản xuất kinh doanh quí I năm 2017 Công ty chúng tôi có nhu cầu mua sắm vật tư, phụ tùng với số lượng, chủng loại và các nội dung chủ yếu sau:

Thư mời chào giá: Phụ kiện giá khấu

Thư mời chào giá: Phụ kiện giá khấu

 •   11/01/2017 08:16:00 AM
 •   Đã xem: 201
 •   Phản hồi: 0

Công ty than Thống Nhất-TKV xin trân trọng gửi tới quý Công ty lời chào trân trọng và hợp tác. Để chuẩn bị phục vụ sản xuất kinh doanh quí I năm 2017 Công ty chúng tôi có nhu cầu mua sắm vật tư, phụ tùng với số lượng, chủng loại và các nội dung chủ yếu sau:

Thư mời chào giá: Tổ hợp van, pistong giá ZH

Thư mời chào giá: Tổ hợp van, pistong giá ZH

 •   11/01/2017 08:13:00 AM
 •   Đã xem: 148
 •   Phản hồi: 0

Công ty than Thống Nhất-TKV xin trân trọng gửi tới quý Công ty lời chào trân trọng và hợp tác. Để chuẩn bị phục vụ sản xuất kinh doanh quí I năm 2017 Công ty chúng tôi có nhu cầu mua sắm vật tư, phụ tùng với số lượng, chủng loại và các nội dung chủ yếu sau:

Khai niem va phan loai bac dan 1b

Thư mời chào giá: Vòng bi

 •   11/01/2017 07:52:00 AM
 •   Đã xem: 185
 •   Phản hồi: 0

Công ty than Thống Nhất-TKV xin trân trọng gửi tới quý Công ty lời chào trân trọng và hợp tác. Để chuẩn bị phục vụ sản xuất kinh doanh quí I năm 2017 Công ty chúng tôi có nhu cầu mua sắm vật tư, phụ tùng với số lượng, chủng loại và các nội dung chủ yếu sau:


Các tin khác

Kỷ luật - Đồng tâm
E-Office
Than Thống Nhất' Mail
VINACOMIN
TTN
chỉ thị
THỐNG KÊ TRUY CẬP
 •   Đang truy cập 17
 •   Máy chủ tìm kiếm 3
 •   Khách viếng thăm 14
 
 •   Hôm nay 4,053
 •   Tháng hiện tại 93,047
 •   Tổng lượt truy cập 2,508,689
CongBao
VbquyphamTU
VBTinh
HCC
VbChiDao
Người tốt việc tốt
Tổng hợp kết quả SXKD
Tuần 3 Tháng 3/2017
 
      Với tinh thần chủ động, ý chí quyết tâm cao, đảm bảo công tác an toàn, thực hiện tốt kỹ thuật cơ bản. CNCB Công ty than Thống Nhất – TKV đã thực hiện kết quả SXKD tuần 3 tháng 3/2017 với các chỉ tiêu chính như sau:
 
- Than sản xuất: 132.161 tấn/KH 210.000 tấn đạt 62,9%
- Đào lò:
+) Đào lò CBSX: 365,80m/KH 690m đạt 51,71%
+) Đào lò XDCB: 53,4m/KH 100m đạt 53,4%
- Chống xén: 382m/KH 560m đạt 68,21%.
- Tiêu thụ: 114.336,50tấn/KH 207.500 tấn đạt 55,10%
- Doanh thu: 107.002,05tr. đồng /KH 194.021,50tr. đồng đạt 55,15%.
 
      Với các chỉ tiêu chính như than sản xuất, chống xén, tiêu thụ và doanh thu Công ty đều thực hiện đạt kế hoạch theo thời gian.

Những việc còn tồn tại:
- Phân xưởng KT12 sau khi để xảy ra vụ TNLĐ đã không tổ chức khắc phục, giải quyết điều kiện an toàn còn để nguy cơ tái diễn TNLĐ.
- Phòng KCM, AT-BHLĐ sau tai nạn đã kiểm tra và có các giải pháp cụ thể để khắc phục nhưng thiếu kiểm tra đôn đốc, giám sát đơn vị thực hiện.
      
Những việc cần làm trong thời gian tới:
 
- Yêu cầu các đơn vị rút kinh nghiệm từ các vụ TNLĐ và có biện pháp ngăn ngừa nguy cơ TNLĐ, cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động đảm bảo an toàn.
- Đề nghị các đơn vị hoàn thiện phương án và các công trình phòng chống mưa bão.
- Phân xưởng Cơ điện bố trí đủ người để hướng dẫn cho công nhân tự lấy, trả và nạp đèn lò.
- Giao Phòng KCM, AT-BHLĐ điều tra, xử lý việc thực hiện lệnh sản xuất của Quẩn đốc PX KT12, có hình thức xử lý báo cáo Giám đốc
Với tinh thần quyết tâm cao, chúng ta tin tưởng CNCB trong Công ty luôn đoàn kết, đồng tâm hợp lực phấn đấu hoàn thành sớm kế hoạch SXKD tháng 3 và quý I năm 2017./.