Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
AT DM HQ
Thư mời chào giá: Gông bộ, thanh giằng

Thư mời chào giá: Gông bộ, thanh giằng

 •   17/05/2017 11:05:00 PM
 •   Đã xem: 13
 •   Phản hồi: 0

Công ty than Thống Nhất-TKV xin trân trọng gửi tới quý Công ty lời chào trân trọng và hợp tác. Để chuẩn bị phục vụ công tác sản xuất Công ty chúng tôi có nhu cầu mua phụ kiện vì chống để phục vụ sản xuất, với số lượng, chủng loại và các nội dung chủ yếu sau:

Thư mời chào giá: Hệ thống truyền hình nội bộ

Thư mời chào giá: Hệ thống truyền hình nội bộ

 •   17/05/2017 05:32:00 AM
 •   Đã xem: 11
 •   Phản hồi: 0

Công ty than Thống Nhất-TKV xin trân trọng gửi tới quý Công ty lời chào trân trọng và hợp tác. Để phục vụ sản xuất của Công ty . Công ty chúng tôi có nhu cầu mua bê tông thương phẩm với số lượng, chủng loại và các nội dung chủ yếu sau:

Thư mời chào giá: Vật tư băng tải cao su chống cháy

Thư mời chào giá: Vật tư băng tải cao su chống cháy

 •   17/05/2017 03:08:00 AM
 •   Đã xem: 13
 •   Phản hồi: 0

Công ty than Thống Nhất-TKV xin trân trọng gửi tới quý Công ty lời chào trân trọng và hợp tác. Để chuẩn bị phục vụ sản xuất kinh doanh quí II năm 2017 Công ty chúng tôi có nhu cầu mua sắm vật tư, phụ tùng với số lượng, chủng loại và các nội dung chủ yếu sau:

Thư mời chào giá: Máy đo khí quang học CJG-10B

Thư mời chào giá: Máy đo khí quang học CJG-10B

 •   15/05/2017 11:03:00 PM
 •   Đã xem: 12
 •   Phản hồi: 0

Công ty than Thống Nhất-TKV xin trân trọng gửi tới quý Công ty lời chào trân trọng và hợp tác. Để chuẩn bị phục vụ sản xuất kinh doanh quí II năm 2017 Công ty chúng tôi có nhu cầu mua sắm vật tư, phụ tùng, hàng hóa với số lượng, chủng loại và các nội dung chủ yếu sau:

Thư mời chào giá: Phụ tùng búa khoan OK 40-LD

Thư mời chào giá: Phụ tùng búa khoan OK 40-LD

 •   10/05/2017 03:15:00 AM
 •   Đã xem: 12
 •   Phản hồi: 0

Công ty than Thống Nhất-TKV xin trân trọng gửi tới quý Công ty lời chào trân trọng và hợp tác. Để chuẩn bị phục vụ sản xuất kinh doanh quí II năm 2017 Công ty chúng tôi có nhu cầu mua sắm vật tư, phụ tùng với số lượng, chủng loại và các nội dung chủ yếu sau:

Thư mời chào giá: Phụ tùng khoan OK-240-LD

Thư mời chào giá: Phụ tùng khoan OK-240-LD

 •   19/04/2017 08:41:00 PM
 •   Đã xem: 37
 •   Phản hồi: 0

Công ty than Thống Nhất-TKV xin trân trọng gửi tới quý Công ty lời chào trân trọng và hợp tác. Để chuẩn bị phục vụ sản xuất kinh doanh quí II năm 2017 Công ty chúng tôi có nhu cầu mua sắm vật tư, phụ tùng hàng hóa với số lượng, chủng loại và các nội dung chủ yếu sau:

Thư mời chào giá: Vật tư phục vụ sản xuất (18/4/20117)

Thư mời chào giá: Vật tư phục vụ sản xuất (18/4/20117)

 •   18/04/2017 09:34:00 PM
 •   Đã xem: 32
 •   Phản hồi: 0

Công ty than Thống Nhất-TKV xin trân trọng gửi tới quý Công ty lời chào trân trọng và hợp tác. Để chuẩn bị phục vụ sản xuất kinh doanh quí II năm 2017 Công ty chúng tôi có nhu cầu mua sắm vật tư, phụ tùng, hàng hóa với số lượng, chủng loại và các nội dung chủ yếu sau:

Thư mời chào giá: Bảo hộ lao động (12/4/2017)

Thư mời chào giá: Bảo hộ lao động (12/4/2017)

 •   13/04/2017 05:00:00 AM
 •   Đã xem: 75
 •   Phản hồi: 0

Công ty than Thống Nhất-TKV xin trân trọng gửi tới quý Công ty lời chào trân trọng và hợp tác. Để chuẩn bị phục vụ công tác sản xuất Công ty chúng tôi có nhu cầu mua đồng phục BHLĐ cho CBCNV , với số lượng, chủng loại và các nội dung chủ yếu sau:

Thư mời chào giá: Vật tư phục vụ sản xuất Quý II (12/4/2017)

Thư mời chào giá: Vật tư phục vụ sản xuất Quý II (12/4/2017)

 •   12/04/2017 03:14:00 AM
 •   Đã xem: 66
 •   Phản hồi: 0

Công ty than Thống Nhất-TKV xin trân trọng gửi tới quý Công ty lời chào trân trọng và hợp tác. Để chuẩn bị phục vụ sản xuất kinh doanh quí II năm 2017 Công ty chúng tôi có nhu cầu mua sắm vật tư, hàng hóa với số lượng, chủng loại và các nội dung chủ yếu sau:

Thư mời chào giá: Gông bộ + Thanh giằng

Thư mời chào giá: Gông bộ + Thanh giằng

 •   06/04/2017 11:37:00 PM
 •   Đã xem: 26
 •   Phản hồi: 0

Công ty than Thống Nhất-TKV xin trân trọng gửi tới quý Công ty lời chào trân trọng và hợp tác. Để chuẩn bị phục vụ công tác sản xuất Công ty chúng tôi có nhu cầu mua phụ kiện vì chống để phục vụ sản xuất, với số lượng, chủng loại và các nội dung chủ yếu sau:

Thư mời chào giá: Gông bộ & Gông bắt thanh giằng

Thư mời chào giá: Gông bộ & Gông bắt thanh giằng

 •   06/04/2017 09:47:00 PM
 •   Đã xem: 29
 •   Phản hồi: 0

Công ty than Thống Nhất-TKV xin trân trọng gửi tới quý Công ty lời chào trân trọng và hợp tác. Để chuẩn bị phục vụ công tác sản xuất Công ty chúng tôi có nhu cầu mua phụ kiện vì chống để phục vụ sản xuất, với số lượng, chủng loại và các nội dung chủ yếu sau:

Thư mời chào giá: Vật tư phục vụ sản xuất Quý II (ngày 06/4/2017)

Thư mời chào giá: Vật tư phục vụ sản xuất Quý II (ngày 06/4/2017)

 •   06/04/2017 03:05:00 PM
 •   Đã xem: 84
 •   Phản hồi: 0

Công ty than Thống Nhất-TKV xin trân trọng gửi tới quý Công ty lời chào trân trọng và hợp tác. Để chuẩn bị phục vụ sản xuất kinh doanh quí II năm 2017 Công ty chúng tôi có nhu cầu mua sắm vật tư, phụ tùng vòng bi với số lượng, chủng loại và các nội dung chủ yếu sau:

Thư mời chào giá: Vật tư phục vụ sản xuất ngày 06/4/2017 (9 mục)

Thư mời chào giá: Vật tư phục vụ sản xuất ngày 06/4/2017 (9 mục)

 •   06/04/2017 02:58:00 PM
 •   Đã xem: 66
 •   Phản hồi: 0

Công ty than Thống Nhất-TKV xin trân trọng gửi tới quý Công ty lời chào trân trọng và hợp tác. Để chuẩn bị phục vụ sản xuất kinh doanh quí II năm 2017 Công ty chúng tôi có nhu cầu mua sắm vật tư, phụ tùng thủy lực với số lượng, chủng loại và các nội dung chủ yếu sau:

Thư mời chào giá: Vật tư phục vụ sản xuất ngày 06/4/2017 (07 mục)

Thư mời chào giá: Vật tư phục vụ sản xuất ngày 06/4/2017 (07 mục)

 •   06/04/2017 02:45:00 PM
 •   Đã xem: 70
 •   Phản hồi: 0

Công ty than Thống Nhất-TKV xin trân trọng gửi tới quý Công ty lời chào trân trọng và hợp tác. Để chuẩn bị phục vụ sản xuất kinh doanh quí II năm 2017 Công ty chúng tôi có nhu cầu mua sắm vật tư, phụ tùng vòng bi với số lượng, chủng loại và các nội dung chủ yếu sau:

Thư mời chào giá: Phụ tùng ống thủy lực ngày 06/4/2017

Thư mời chào giá: Phụ tùng ống thủy lực ngày 06/4/2017

 •   06/04/2017 02:32:00 PM
 •   Đã xem: 73
 •   Phản hồi: 0

Công ty than Thống Nhất-TKV xin trân trọng gửi tới quý Công ty lời chào trân trọng và hợp tác. Để chuẩn bị phục vụ sản xuất kinh doanh quí II năm 2017 Công ty chúng tôi có nhu cầu mua sắm vật tư, phụ tùng hàng hóa với số lượng, chủng loại và các nội dung chủ yếu sau:

Thư mời chào giá: Phụ tùng vòng bi (06/4/2017)

Thư mời chào giá: Phụ tùng vòng bi (06/4/2017)

 •   06/04/2017 04:03:00 AM
 •   Đã xem: 50
 •   Phản hồi: 0

Công ty than Thống Nhất-TKV xin trân trọng gửi tới quý Công ty lời chào trân trọng và hợp tác. Để chuẩn bị phục vụ sản xuất kinh doanh quí II năm 2017 Công ty chúng tôi có nhu cầu mua sắm vật tư, phụ tùng vòng bi với số lượng, chủng loại và các nội dung chủ yếu sau:

Thư mời chào giá: Cốt chèn bê tông ngày 03/4/2017

Thư mời chào giá: Cốt chèn bê tông ngày 03/4/2017

 •   02/04/2017 07:58:00 PM
 •   Đã xem: 37
 •   Phản hồi: 0

Công ty than Thống Nhất-TKV xin trân trọng gửi tới quý Công ty lời chào trân trọng và hợp tác. Để chuẩn bị phục vụ sản xuất kinh doanh Công ty chúng tôi có nhu cầu mua sắm vật tư, với số lượng, chủng loại và các nội dung chủ yếu sau:

Thư mời chào giá: Vật tư phục vụ sản xuất ngày 03/4/2017

Thư mời chào giá: Vật tư phục vụ sản xuất ngày 03/4/2017

 •   02/04/2017 07:53:00 PM
 •   Đã xem: 40
 •   Phản hồi: 0

Công ty than Thống Nhất-TKV xin trân trọng gửi tới quý Công ty lời chào trân trọng và hợp tác. Để chuẩn bị phục vụ sản xuất kinh doanh Công ty chúng tôi có nhu cầu mua sắm vật tư, với số lượng, chủng loại và các nội dung chủ yếu sau:

Thư mời chào giá: Phụ tùng chòong khoăn thăm dò (01/4/2017)

Thư mời chào giá: Phụ tùng chòong khoăn thăm dò (01/4/2017)

 •   01/04/2017 04:33:00 AM
 •   Đã xem: 38
 •   Phản hồi: 0

Công ty than Thống Nhất-TKV xin trân trọng gửi tới quý Công ty lời chào trân trọng và hợp tác. Để chuẩn bị phục vụ sản xuất kinh doanh quí II năm 2017 Công ty chúng tôi có nhu cầu mua sắm vật tư, phụ tùng vòng bi với số lượng, chủng loại và các nội dung chủ yếu sau:


Các tin khác

Kỷ luật - Đồng tâm
THỐNG KÊ TRUY CẬP
 •   Đang truy cập 10
 •   Máy chủ tìm kiếm 4
 •   Khách viếng thăm 6
 
 •   Hôm nay 2,188
 •   Tháng hiện tại 97,259
 •   Tổng lượt truy cập 2,755,864
Người tốt việc tốt
Tổng hợp kết quả SXKD
Tuần 4 tháng 5/2017
 
- Than sản xuất: 183.912 tấn/KH 206.000 tấn đạt 89,3%
- Đào lò:
+) Đào lò CBSX: 589,70m/KH 680m đạt 86,72%
+) Đào lò XDCB: 26,9m/KH 70m đạt 38,43%
- Chống xén: 546,60/KH 510m đạt 107,18%.
- Tiêu thụ: 201.092,82tấn/KH 204.500 tấn đạt 98,33%
- Doanh thu: 188.885,09tr. đồng /KH 191.751,18tr. đồng đạt 98,51%.
 
Với các chỉ tiêu chính như than sản xuất, Đào lò CBSX, chống xén, tiêu thụ và doanh thu Công ty đều thực hiện đạt kế hoạch theo thời gian./.